Anda di halaman 1dari 15

Tajuk: School Programme Check Tool (sPeCt)

Tujuan: Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan


Arahan: 1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program
Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah)
Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan)
Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)
Alat Semakan Program Sekolah
Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Cabaran)
Sustain (Kekalkan)

Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)


Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang
Ketua: Nama Projek:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Objektif Program:

Tarikh:
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)
F
e
b
r
u
a
r
i
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
P
e
g
a
w
a
i

ABCDE
M
a
c
h
A
p
r
i
l
M
e
i
J
u
n
J
a
n
u
a
r
i
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)
Tarikh
Sasaran
F
e
b
r
u
a
r
i
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
P
e
g
a
w
a
i

ABCDE
M
a
c
h
A
p
r
i
l
M
e
i
J
u
n
J
a
n
u
a
r
i
Tarikh
Sasaran
Matlamat
F
e
b
r
u
a
r
i
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
P
e
g
a
w
a
i

ABCDE
M
a
c
h
A
p
r
i
l
M
e
i
J
u
n
J
a
n
u
a
r
i
Matlamat
F
e
b
r
u
a
r
i
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
P
e
g
a
w
a
i

ABCDE
M
a
c
h
A
p
r
i
l
M
e
i
J
u
n
J
a
n
u
a
r
i
Program/Aktiviti Kos Catatan Bil
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Matlamat
Kos
Objektif Khusus & Harapan
Program/Aktiviti Kos Catatan

O 1 O A B C D
O O 2 O O O O O O O O O O O A B C D
O O 3 O O O O O O O O O O O A B C D
O O 4 O O O O O O O O A B C D F E
O O 5 O A B C D F E
O O 6 O O O O O O O O A B C D F E
O O 7 O A B C D F E
O O 8 O O O O O O O O A B C D F E
O O 9 O A B C D E
O O O 10 O O O O O O O O O O O A B C D E
O O O 11 O A B C D E
O O O 12 O O O O O O O O O O O A B C D E
O O 13 O O O O O O O O O A B C D E
O O 14 O O O O O O O O O A B C D E
O O O O 15 O O O O O O O O O O O A B C D E
O O 16 O A B C D E
O O O O 17 O O O O O O O O O O O A B C D E
O O O 18 O O O O O O O O O O O A B C D E
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
LPBT
LPBT
Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
P
n
.

S
i
t
i

R
a
h
i
m
a
h

(
S
U

K
u
r
i
k
u
l
u
m
)
PSM RM 500
BPS RM 200
LPBT
LPBT
ADD RM 200
KS RM 300 LPBT
PUPSR
One Page Project Manager (OPPM)
Program Liga Sains
Program Memperkasakan teknik "2BCG"
Professor Muda
"i-Think " dalam PdP
Tarikh
2 JANUARI 2014
Tanggungjawab
Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SKSB
Nama Projek : Program Pembangunan Akademik Panitia Sains
Perkampungan UPSR
Akhbar Dalam Darjah (ADD)
Kem Sains
Program Saintis Muda
Gerak Gempur Sains
Objektif Program
Matlamat Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek
Anugerah Sijil Cemerlang Band 6
Memperkasakan Pendidik Terbilang
Rekod Semakan Kerja Murid Terbilang (RSKMT)
Kelas Pemantapan Ilmu (Kelas Bimbingan UPSR)
Seminar Teknik Menjawab Sains
Objektif Khusus & Harapan
LS RM 100
PLS RM 200
J
a
n
u
a
r
i
Kos STMS RM 300
KPI(KBUPSR) RM 2000
J
u
n
Matlamat
ASCB6 RM 150
F
e
b
r
u
a
r
i
M
a
c
h
A
p
r
i
l
Ketua Pn. Helyza Bt. Hayes
Bulan Panitia Sains
Laluan Sains
Program Grow & PILL
Modul soalan KBAT
J
u
l
a
i
O
g
o
s
S
e
p
t
e
m
b
e
r
O
k
t
o
b
e
r
N
o
v
e
m
b
e
r
D
i
s
e
m
b
e
r
P
n
.

S
u
r
a
y
a

(
P
e
n
y
e
l
a
r
a
s

T
a
h
u
n

A
J
K

P
a
n
i
t
i
a

S
a
i
n
s
G
u
r
u

m
a
t
a

p
e
l
a
j
a
r
a
n
LPBT RM 200
K
u
a
l
i
t
i

B
a
n
d

/

T
a
h
a
p

P
e
n
g
u
a
s
a
a
n

4

-

6
P
e
r
a
t
u
s

L
u
l
u
s

S
a
i
n
s

D
a
l
a
m

U
P
S
R

d
a
n

P
A
T
K
u
a
l
i
t
i

P
e
n
c
a
p
a
i
a
n

A
P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n

d
a
n

P
e
n
g
a
j
a
r
a
n

G
u
r
u
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)
Tarikh
Sasaran
Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains
Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
P
n
.

S
u
z
a
n
a
h

(
P
K
P
)
P
n
.

H
e
l
y
z
a

(
K
e
t
u
a

P
a
n
i
t
i
a
)
E
n
.

M
o
h
d

R
o
z
a
i
m
i

(
S
U

P
a
n
i
t
i
a

S
a
i
n
s
)
Program/Aktiviti Kos
M
e
i
Catatan
MSKBAT
PM LPBT RM 200
PIBG
RM 100

TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
TAHUN 6
LPBT
LPBT
Meningkatkan peratus murid mendapat Band / Tahap Penguasaan 4-6 dalam semua matapelajaran Sains / Dunia Sains dan Teknologi (DST)
LPBT
LPBT
LPBT
Tarikh
2 JANUARI 2014
Tanggungjawab
Meningkatkan Prestasi Akademik Panitia Sains SKSB
LPBT
Meningkatkan peratus murid lulus mata pelajaran sains dalam UPSR dan Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)
Meningkatkan Kualiti pencapaian A dalam mata pelajaran Sains
Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Catatan
LPBT
PIBG

Anda mungkin juga menyukai