Anda di halaman 1dari 20

Konsep Kualiti Pendidik

Mengikut Kamus Dewan :


Kualiti : Darjah kecemerlangan
biasanya yang tinggi, mutu, nilai,
taraf, standard.
Pendidik : Orang yang mendidik,
guru.
Kualiti Guru
Memahami etika sebenar sebagai
seorang guru.

Profesionalisme guru adalah kunci
kepada peningkatan kualiti proses dan
hasilnya. Guru perlu menunjukkan disiplin
dan tingkah laku sebagai seorang guru
profesional. Guru perlu bertindak di atas
landasan etika dan tatasusila kerja.

Mempunyai kesedaran diri dan faham kendiri.

KKesedaran dan fahaman terhadap kendiri
menjadi dasar kepada kebijaksanaan dan
hemah dalam kepimpinan. Terdapat juga
individu yg kurang pengetahuan dan
kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,
kehendak dan dorongan yang cukup kuat
dan dapat mengatasi sebarang halangan
yg mereka hadapi dgn jayanya.
Tahu menilai pelajar dan tahu menilai diri

Menjadi seorang guru yang proaktif dan
mampu untuk duduk bergandingan dengan
sesiapa sahaja.

Membina kredibiliti sebagai seorang guru
yang layak diteladan

Mempunyai sifat dan ciri-ciri unggul sebagai
penyampai ilmu, sebagai penyemai nilai
luhur, pembimbing, penunjuk ajar .


Profesionalisme boleh dikaitkan dengan
darjat, martabat atau prestij dan
kedudukan sosial yang tinggi dan dilihat
sebagai elit, diingini dan dikagumi.

Profesionalisma dalam prasekolah iaitu
untuk menyediakan program ke arah
perkembangan kanak-kanak.
Piawai yang ditetapkan NAEYC
1. Mempromosi perkembangan kanak-kanak dan
pembelajaran mereka.
2. Membina kekeluargaan dan hubungan komuniti.
3. Membuat pemerhatian dan mendokumentasikan
bentuk sokongan yang diberikan kepada kanak-
kanak.
4. Menitikberatkan aspek pengajaran dan
pembelajaran
hubungkaitkan kanak-kanak dan keluarga
menggunakan perkembangan pendekatan yang
berkesan
memahami isi kandungan dalam pendidikan awal kanak-
kanak
membina kurikulum yang bermakna

5. Hubungkaitkan kanak-kanak dan
keluarga
6. Menggunakan perkembangan
pendekatan yang berkesan.
7. Memahami isi kandungan dalam
pendidikan awal kanak-kanak
Guru profesional perlu menguasai
perkara berikut:
Memahami ilmu pengetahuan yang mendalam
tentang perkembangan kanak-kanak dan
mengaplikasinya kepada kanak-kanak dalam
amalan seharian.
Pemerhatian dan membuat penilaian ke atas
tingkah laku kanak=kanak.
Menstabilkan dan memperkukuhkan keselamatan
dan persekitaran yang selamat dan sihat untuk
kanak-kanak.
Merancang dan melaksanakan kurikulum
berdasarkan perkembangan kanak-kanak
termasuklah sosial, emosi, intrlrk dan kecekapan
fizikal.
Menjalin hubungan yang mesra dengan
kanak-kanak sesuai dengan pertumbuhan
dan perkembangan mereka.
Menyediakan dan mengharmonikan
hubungan keluarga.
Mengenali kanak-kanak serta memahami
cara terbaik dalam kontek keluarga, budaya
dan masyarakat mereka.
Memahami profesion dan melaksanakan
komitmen yang tinggi dan terbaik.


KATEGORI PERKEMBANGAN PROFESIONAL
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

1. Memberikan komitment yang tinggi
kepada profesion:
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam
bidang pendidikan awal kanak-kanak.
Melengkapkan diri dalam program
latihan pendidikan awal kanak-kanak.
Melengkapkan perkhidmatan dalam
bidang pendidikan awal kanak-kanak.


2. Berkelakuan mengikut etika terhadap
kanak-kanak, keluarga mereka dan
kaki tangan yang terlibat:

menghormati semua orang
menunjukkan keperihatinan kepada
semua kanak-kanak
menghormati hal-hal peribadi.

3. Terus memperbaiki diri ke arah
perkembangan profesional
mengikuti kursus dari masa ke semasa
melibatkan diri dalam organisasi
profesional dan membaca penerbitan
mewujudkan jaringan perhubungan
dengan institusi terlibat dengan
pendidikan awal kanak-kanak
memberi sumbangan yang bernilai
kepada pendidikan awal kanak-kanak.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
1. BERILMU
Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi
dan kemahiran yang mengcukupi.
Setiap anggota sentiasa berusaha untuk
meningkatkan kebolehan dan kemahiran
sedia ada.
Menghasilkan perkhidmatan yang efisien
dan efektif.
NILAI-NILAI PROFESIONAL
2- KREATIF DAN INOVATIF
Menggalakkan penyertaan yg lebih gigih oleh
anggota organisasi untuk terlibat dalam
menyelesaikan masalah dalam organisasi.
3- BERINTEGRITI
Dikaitkan dgn nilai-nilai amanah, jujur dan
kebolehpercayaan.
Sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa
mengambil kesempatan utk kepentingan diri
sendiri.
Sebarang tugas dilaksanakan dgn penuh
ketulusan hati.
Menggunakan kuasa dgn adil dan saksama.
NILAI-NILAI PROFESIONAL
4. KEJUJURAN INTELEKTUAL
Jujur dalam mentadbir segala dasar.
Melaksanakan segala program serta projek kerajaan.
Iklas semasa memberi pendapat dan nasihat tanpa menyembunyikan
maklumat penting.

5. AKAUNTABILITI
Tanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan.
Memastikan pencapaian objektif dan matlamat tugas2 tersebut.
Mengikut peraturan yg ditetapkan, undang2 yang berkuatkuasa,
prosedur dan arahan.
Perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat.
Memastikan tidak ada pembaziran yg menjejaskan penhhunaan
sumber-sumber.
NILAI-NILAI PROFESIONAL
6. BERKECUALI
Tanpa membawa apa-apa bentuk tekanan luar
berhubung dgn sesuatu tuntutan yg berkaitan
dgn tugas awamnya.
Bersedia dan berusaha dgn bersungguh-sungguh
melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti
yg telah direncanakan oleh kerajaan
7. KEPIMPINAN
Memiliki ciri-ciri kepimpinan yg berkesan.
Berupaya mendorong, merangsang,
membangun serata mengembeling sepenuh
tenaga kerja, kepakaran dan peralatan yg ada
bg mencapai matlamat yg telah ditetapkan.
NILAI-NILAI PROFESIONAL
8. BEKERJASAMA
Budaya antara jabatan dlam
melaksanakan objektif.
Setiap anggota PA tidak mungkin
dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dgn berkesan
secara bersendirian.
Kerjasama dari semua peringkat
perkhidmatan amat diperlukan

KEPENTINGAN PROFESIONALIME PENDIDIKAN AWAL KANAK-
KANAK

Perkembangan pendidikan awal kanak-
kanak berkembang disebabkan oleh:
meningkatnya jumlah ibu bapa yang
bekerja.
kanak-kanak yang berisiko tinggi (children
at risk).
kanakkanak yang bekeperluan khas
banyak pihak yang menyedari bahawa
permintaan terhadap keperluan penjagaan
kanak-kanak peringkat awal kanak-kanak
semakin penting.

TERIMA KASIH