Anda di halaman 1dari 18

DIPLOMA PROFESIONAL

PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK
TUGASAN

NAMA : NOR NURULHAYATI BINTI ARIS

NO. PENDAFTARAN : DPAK 22-20

NO. I/C : 850812-14-5370

PENSYARAH : PROF. MADYA DR.NORAINI BT IDRIS

MODEL : UEC 2013

: MATEMATIK UNTUK KANAK-KANAK

TAJUK : A) AKTIVITI PRA NOMBOR DAN NOMBOR


AWAL

B) PEMERHATIAN DALAM PROSES


PENGAJARAN MATEMATIK

TARIKH HANTAR : 31 OKTOBER 2009

1
PENGENALAN

Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. Bayi yang baru lahir

mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan. Contohnya apabila sesuatu

objek menyentuh bibirnya, bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu

diajar kepadanya. Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri

bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Hari demi hari, maklumat

dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikalnya

daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa.

Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi

pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya.

Menurut Mohd Daud Hamzah (1996), kanak-kanak mempelajari

matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Ada beberapa aktiviti yang

membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu

aktiviti padanan (matching), penjenisan (sorting), reguan (pairing), dan susunan

aturan (ordering).Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat

perbandingan. Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan

bentuk-bentuk. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek

secara satu lawan satu. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan

perkara sepanjang satu barisan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa teori

daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari

matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang

berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Antaranya ialah Teori Piaget, Bruner,

Gagne dan Dienes.

2
OBJEKTIF KAJIAN

Sebagai seorang bakal guru matematik tadika, kita harus memberi

tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit.

Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik

melalui pengalaman konkrit. Oleh itu, alat bantuan mengajar dapat membantu

murid-murid memahami konsep matematik. Paiget berpendapat bahawa asas

pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Beliau juga

menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut

dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental.

KANAK-KANAK BELAJAR MATEMATIK

Setelah melihat teori-teori yang digariskan oleh Piaget, Bruner, Gagne

dan Dienes kita dapat melihat ia ada kaitan dengan konsep konstruktivisme.

Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan

pembelajaran yang menarik minat, memotivasikan serta memudahkan

pemahaman pelajar. Di samping itu, konstruktivisme menyarankan kanak-kanak

membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-

kanak tersebut. Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui

permainan dan eksperimentasi di samping pembelajaran koperatif. Apabila

kanak-kanak bekerjasama, mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea.

Secara tidak langsung, kanak-kanak tersebut dapat membina pengetahuan baru

hasil daripada pembelajaran secara kendiri.

3
Dalam pendekatan konstruktivisme ini, persekitaran pembelajaran

berpusatkan kanak-kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak

sebagai fasilitator. Kanak-kanak juga didorong untuk mengemukakan idea dan

teori bagi menyelesaikan masalah. Dalam pendidikan matematik, kanak-kanak

biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya mereka

memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan

pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang. Secara kesimpulannya,

kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan pengamatan

sesuatu perkara. Selain daripada itu, kanak-kanak juga dapat meningkatkan

pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. Ini bermakna pengetahuan boleh

dianggap sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakan-tindakan berguna

berpandukan kepada keadaan dan masa yang diperlukan.

JOM
KENALI

MATEMATIK…

4
AKTIVITI: 1

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Mengira Bola

OBJEKTIF: 1.Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

2.Memastikan kanak-kanak dapat faham apa yang di lakukannya.

3.Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. Bola kecil

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya tunjukkan

bola kecil. Setiap pelajar akan di beri sebiji bola dan jumlah pemberian bola itu

akan bertambah.

Soalan: 1. Berapa biji bola yang ada di tangan mereka?

• Setelah mereka menjawab dengan betul, saya menambahkan jumlah bola

tersebut dan meminta mereka menjawab jumlah bola yang ada di tangan

mereka.

• Aktiviti tersebut di ulang beberapa kali sehingga saya yakin pelajar itu

faham apa yang di kira.

KESIMPULAN: Pelajar dapat mengikut arahan dan proses pembelajaran dapat

di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Kanak-kanak kelihatan ceria dan berlumba-lumba memberi jawapan.

5
AKTIVITI: 2

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Mengasingkan Gambar

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

2. Memastikan kanak-kanak dapat mengasingkan gambar.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan

BAHAN: 1.Gambar kenderaan, binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan.

2.Bekas kecil

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya tunjukkan

gambar kenderaan, binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian saya

tunjukkan gambar itu satu persatu kepada mereka.

Soalan: Sebutkan nama gambar tersebut? Berapa jumlah gambar yang di

tunjukkan? Bezakan gambar objek yang bernyawa dan tidak bernyawa?

• Setelah mereka selesai menjawab soalan pertama, saya menyuruh


mereka mengira jumlah gambar yang saya tunjukkan dan mereka dapat
mengira jumlah tersebut dengan tunjuk ajar saya dengan cara mengira
bersama-sama.
• Seterusnya, saya menyuruh mereka mengasingkan gambar tersebut
kepada dua bahagian iaitu gambar objek bernyawa dan tidak bernyawa.
Aktiviti itu di buat dengan saya memberi sedikit bimbingan kepada
mereka. Apabila selesai proses pengasingan saya menyuruh mereka
mengira kembali gambar objek yang bernyawa.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

6
CATATAN: Kanak-kanak kelihatan ceria dan berlumba-lumba memberi jawapan.

AKTIVITI: 3

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Pengasingan dan Mengira Manik

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak mengenal dan mengasingkan warna.

2. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. Manik berwarna (merah jambu, unggu dan hijau)

2. 3 biji bekas kosong

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya

menerangkan aktiviti yang bakal dilakukan mereka. Kemudian, saya memberi

beberapa biji manik yang berwarna-warni kepada mereka.

Soalan: 1.Asingkan manik mengikut bekas yang mengandungi manik yang

sama warna?

2.Kira jumlah manik tersebut?

• Setelah mereka mengasingkan manik tersebut mengikut warna yang

sama, saya meminta mereka mengira jumlah manik tersebut bersama-

sama. Dalam masa yang sama, saya menyuruh mereka menyebut warna

itu semula untuk memastikan mereka kenal warna tersebut.

KESIMPULAN: Pelajar dapat mengikut arahan dan proses pembelajaran dapat

di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru tapi

7
selepas di beri tunjuk ajar mereka kelihatan gembira melakukannya.

AKTIVITI: 4

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Membuat Corak/Pola

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak mengenal dan mengasingkan warna.

2. Memastikan mereka dapat membuat corak atau pola.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. Manik berwarna (merah jambu, unggu dan hijau)

2. 3 utas tali

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya

Menerangkan aktiviti yang bakal dilakukan mereka. Kemudian, saya memberi

beberapa biji manik yang berwarna-warni kepada mereka mengikut bekas

masing-masing dan saya memberi 3 utas tali.

Soalan: 1. Masukkan manik tersebut ke dalam tali yang diberikan mengikut

aturan warna?

• Sebelum aktiviti ini di jalankan, saya membuat contoh terlebih dahulu

cara-cara untuk memasukkan manik tersebut mengikut urutan warna.

Setelah itu, saya menyuruh mereka melakukan aktiviti itu bersendirian.

Dalam aktiviti ini, saya memberi masa yang agak lama untuk mereka

mencuba melakukannya.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

8
CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru tapi

selepas di beri tunjuk ajar mereka kelihatan gembira melakukannya.

AKTIVITI: 5

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Perbandingan (Tinggi dan Rendah)

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat membuat perbandingan

2. Memberi pengalaman baru dalam hidup mereka.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. Manik berwarna (merah jambu, unggu dan hijau)

2. 3 utas tali

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar.Berdasarkan aktiviti sebelum

ini, saya menerangkan terlebih dahulu apa yang harus di lakukkan oleh mereka.

Kemudian saya menyuruh mereka memegang tali yang mengandungi manik

yang berwana-warni tersebut.

Soalan: 1.Tali siapakah yang paling panjang (tinggi) dan pendek (rendah)?

2.Tali siapakah yang mengandungi manik manik paling banyak dan

sedikit?

• Setelah mereka dapat membuat perbandingan, saya menerangkan

kembali kenapa tali itu panjang dan pendek. Hal ini untuk memastikan

mereka faham dengan apa yang mereka lakukan.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

9
CATATAN: Kanak-kanak kelihatan ceria dan berlumba-lumba memberi jawapan.

AKTIVITI: 6

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Bermain Air

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat membuat perbandingan

2. Memberi pengalaman baru dalam hidup mereka.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. 3 biji gelas kosong, 3 span, satu bekas yang berisi air.

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Seterusnya saya memberi

mereka seorang satu gelas dan span. Sebelum mereka melakukkan aktiviti

tersebut, saya membuat contoh cara-cara untuk melakukan aktiviti itu.

Soalan: 1.Gelas siapakah yang berisi air paling banyak dan sedikit?

• Semasa aktiviti ini di jalankan saya memberi masa selama satu minit

untuk mereka memenuhkan gelas tersebut. Aktiviti ini harus di pantau

sebaiknya agar kanak-kanak tersebut tidak terlalu bermain air sahaja

dalam masa yang sama saya memberi sokongan agar mereka dapat

memenuhkan gelas tersebut mengikut masa yang di tetapkan.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru tapi

10
selepas di beri tunjuk ajar mereka kelihatan gembira melakukannya.

AKTIVITI: 7

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Mengira Puding

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

2. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal warna.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan

BAHAN: 1. Puding pelbagai warna

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya

menerangkan aktiviti yang bakal dilakukan mereka. Kemudian, saya memberi

beberapa biji puding yang berwarna-warni kepada mereka dan jumlah itu akan

bertambah.

Soalan: 1. Berapakah jumlah puding yang ada di tangan mereka?

2. Warna apakah yang mereka dapat?

• Setelah mereka menjawab dengan betul, saya menambahkan jumlah

puding tersebut dan meminta mereka menjawab jumlah bola yang ada di

tangan mereka. Seterusnya saya menjawab apakah warna puding

tersebut.

• Aktiviti tersebut di ulang beberapa kali sehingga saya yakin pelajar itu

faham apa yang di kira.

11
KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Kanak-kanak kelihatan ceria dan berlumba-lumba memberi jawapan.

AKTIVITI: 8

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Bentuk

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal bentuk.

2. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal warna.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan

BAHAN: 1. Pundi kacang yang pelbagai bentuk (segitiga, bulat, bintang, bulan

sabit, hati, segi empat sama dan segi empat tepat)

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya

menerangkan aktiviti yang bakal dilakukan mereka. Kemudian, saya

menunjukkan pundi kacang yang mempunyai pelbagai bentuk kepada

mereka dan menerangkan bentuk-bentuk tersebut.

Soalan: 1. Sebutkan nama bentuk-bentuk tersebut?

• Setelah mereka menjawab dengan betul, saya meminta mereka menyebut

nama bentuk seterusnya.

• Aktiviti tersebut di ulang beberapa kali sehingga saya yakin pelajar itu

faham apa yang di kira.

12
KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru tapi

selepas di beri tunjuk ajar mereka kelihatan gembira melakukannya.

AKTIVITI: 9

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Sukaneka

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

2. Memberi pengalaman baru dalam hidup mereka.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. 3 gegelung plastik dan pundi kacang.

PROSEDUR:

1. Pelajar di minta berdiri mengikut barisan masing-masing. Kemudian,

gegelung plastik di letakkan di hadapan mereka. Setelah itu, saya

mengarahkan mereka mengambil sebiji pundi kacang yang disediakan

dan letakkan diatas kepala serta masukkan pundi kacang tersebut di

dalam gegelung plastik tersebut.

Soalan: 1. Berapakah jumlah pundi kacang tersebut?

• Dalam aktiviti ini, saya telah memberi masa selama 3 minit untuk mereka

menyelesaikannya. Sewaktu aktiviti ini di jalankan saya perlu memberi

panduan dan sokongan kepada mereka.

• Setelah mereka selesai menjalankan aktiviti tersebut, saya meminta

13
mereka mengira jumlah pundi kacang yang di peroleh.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru dan

hilang tumpuan tapi selepas di beri tunjuk ajar mereka kelihatan

gembira melakukannya.

AKTIVITI: 10

UMUR KANAK-KANAK: 3 hingga 4 tahun

TAJUK: Membuat kuih raya

OBJEKTIF: 1. Memastikan kanak-kanak dapat mengenal nombor.

2. Memberi pengalaman baru dalam hidup mereka.

3. Memupuk suasana pembelajaran yang lebih menggembirakan.

BAHAN: 1. Plastersin, pencetak berbagai bentuk dan piring kecil.

PROSEDUR:

1.Minta pelajar duduk dalam kumpulan di atas tikar. Selepas itu, saya

menerangkan aktiviti yang bakal dilakukan mereka. Kemudian, saya

menunjukkan cara-cara membuat kuih raya terlebih dahulu. Setiap pelajar di

beri sebiji piring yang mengandungi 3 biji doh kecil dan sebiji pencetak.

Soalan: 1. Berapakah jumlah kuih yang di hasilkan?

• Dalam aktiviti ini, kanak-kanak di berikan masa yang agak lama kerana

mereka kurang mahir dan ini juga merupakan pengalaman pertama

mereka. Sewaktu aktiviti ini di jalankan saya perlu memberi

panduan dan sokongan kepada mereka.

14
• Setelah mereka selesai menjalankan aktiviti tersebut, saya meminta

mereka mengira jumlah kuih yang mereka hasilkan.

KESIMPULAN: Proses pembelajaran dapat di jalankan dengan berkesan.

CATATAN: Pada peringkat awal aktiviti ini, pelajar kelihatan agak keliru dan

sukar melakukannya tapi selepas di beri tunjuk ajar mereka berjaya

dan gembira melakukannya

KESIMPULAN

Kanak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk

memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Guru juga berperanan

untuk membimbing kanak-kanak untuk menghadapi cabaran pada masa

hadapan. Seharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan membentuk

ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak bergantung

sepenuhnya dengan guru. Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan

memantau perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep.

Menurut pandangan konstruktivime, kanak-kanak membina pengetahuan

barunya dengan sendiri dengan menyesuaikan pengetahuan sedia ada. Melalui

konsep konstruktivisme ianya mungkin akan sedikit sebanyak membantu

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendidikan matematik masa kini.

Matlamat pendidikan matematik adalah untuk melahirkan warga yang bukan

sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam

situasi dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum

pernah mereka temui sebelum ini.

15
Sesungguhnya, kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran

secara konstruktivisme dan koperatif. Selain daripada itu, guru juga harus

bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran supaya dapat membuka minda

kanak-kanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan matematik dalam

kehidupan seharian.

AKTIVITI
PRA
NOMBOR
DAN
16
NOMBOR
AWAL

PEMERHATIA
N
DALAM
PROSES

17
PENGAJARAN
MATEMATIK

18