Anda di halaman 1dari 3

DEKLAMASI

Definisi
Deklamasi
adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan
umum dengan menggunakan naskah puisi yang
sudah dihafalkan.

Ciri-ciri
Kelebihan
Daya Ucapan
Tidak terpengaruh dengan bahasa
daerah atau bahasa asing. Intonasi
atau rentak/lagu ada kaitan.

Pemahaman
Pendeklamasi mesti benar-benar
memahami dan dapat mentafsirkan
maksud sajak yang henda
dideklamasikan.
Peresapan
Sajak yang dideklamasikan mestilah
sebati dengan diri pendeklamasi.
Pengucapan
Penyampaian mestilah jelas dan
menyakinkan pendengar
Irama
Menjiwai dan menghidupkan
pendeklamasian sajak.
Memek
Harus timbul secara bersahaja dan
spontan. Menjadi petunjuk sejauh mana
sajak sudah menjiwai pendeklamasi.

Gerak-geri
Tidak diwajibkan. Harus sesuai dengan
keadaan.

Membantu penguasaan murid
terhadap karya

Membantu murid untuk melihat
kewujudan karya kesusasteraan
sebagai suatu penghasilan buah
fikiran, renungan ke dalam diri,
imaginasi, manipulasi, emosi,
penerapan pengetahuan dan
pelbagai pengalaman
Khat dari segi definisi ialah perkataan arab yang
bermaksud garisan.

Dari segi konsep bermaksud garisan indah yang
membentuk tulisan.

Merupakan antara elemen
terpenting untuk menyampaikan
sesuatu maksud sebagai
gambaran pelbagai kejadian yang
berlaku

Pada kurun ke-16 dan 17 seni
khat pernah menjadi medium
komunikasi terpenting dalam
menyampaikan mesej diplomatik.
Ia diperkenalkan oleh Housam
Roumi semasa era Suleyman 1 di
wilayah Turki.
Wacana penyampai
maklumat
Mengandungi nilai abstrak yang
disimpulkan dengan kehalusan,
kelembutan, kesinambungan,
perhubungan, pergerakan,
keharmonian
SENI KHAT
Definisi
Ciri-ciri
Kelebihan
Contoh-contoh
khat

Anda mungkin juga menyukai