Anda di halaman 1dari 2

B

a
h
a
g
i
a
n
A
2
0
Markah1. Sila lengkapkan senikata lagu di bawah meng
gunakanperkataan yang diberikan.Lagu: Bunyi Di Ladang
10Markah
Tibambek mbek mbekHariMemanggilmoo
moo mooM
e
l
a
m
b
a
i
P
u
l
a
n
g
s
e
n
j
a
S
e
m
u
a
k
o
k
o
k
o
__________
_________ mulai __________________,Pak Ali pun
______________________, ________________________ dan _______________________,ayuhayuh _____________________,mbek mbek mbek, , _______________________ ,kuek kuek kuek
kuek, , ___________________ _____________________, moo moo
moo, ____________________ ayuh pulang.
( Ulang dari mula)

sumber CD bahan muzik KSSR Tahun 2

Jawab semua soalan.


Lagu : Negaraku
Gambarajah 1
Negaraku
tanah tumpahnya .......(1)...........
.......(2)....... hidup .......(3).........
dan maju.
........(4)......... bahagia Tuhan ........(5)............
raja kita selamat .............(6)............
Soalan 1 hingga 11
1. A. darahku
B. bangsa
C. sumpahku
D. bahagia
2. A. bangsa
B. rakyat
C. negara
D. agama
3. A. bersatu
B. berjuang
C. berusaha
D. berjaya