Anda di halaman 1dari 8

1

SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU


UJIAN 1/ 2013
MATEMATK TAHUN 5
KERTAS 1

Kertas soalan ini mempunyai 40 soalan.Jawab semua soalan.Pilih jawapan yang betul.

1. 317 442 disebut sebagai
A Tiga ratus tujuh belas ribu empat
ratus empat puluh dua.
B Tiga ratus tujuh puluh ribu empat
ratus dan empat puluh dua.
C Tiga puluh satu ribu empat ratus
dan empat puluh dua.
D Tiga puluh satu ribu empat ratus
empat puluh dua.

2. Bundarkan 786 283 kepada puluh
ribu terdekat
A 770 000
B 785 000
C 790 000
D 695 000

3. Jika 35 208 disusun mengikut nilai ,
nombor tersebut akan menjadi
A 35 000 + 20 + 8
B 35 000 + 200 + 8
C 30 000 + 5 000 + 20 + 8
D 30 000 + 5 000 + 200 + 8

4. 17 puluh ribu + 4 ribu + 3 puluh + 1
sa =
A 17 431
B 170 431
C 174 031
D 174 301

5. Tolak 12345 dari 850 190
A 847 567
B 845 342
C 837 845
D 472 654

6. P 23 487 = 102 819. Cari nilai P
A 109 876
B 126 306
C 129 145
D 218 706

7. Darabkan 465 dengan 8.
A 372
B 1 372
C 3 720
D 3 072
2


8. Nilai tempat bagi digit 6 didalam
nombor 976 304 adalah..
A. puluh ribu
B. ribu
C. ratus
D. puluh

9. Cari jumlah 538000 dan 1100
A. 533 910
B. 534 900
C. 539 100
D. 549 000

10. Bundarkan 829 246 kepada puluh
ribu terdekat.
A 820 000
B 830 000
C 839 000
D 840 000

11. Cari perbezaan diantara 31 180 dan
9570.

A. 2 161
B. 2 261
C. 21 610
D. 22 610
12. 912 693 3 =
A. 283 331
B. 340 123
C. 304 231
D. 304 331

13. Apakah nilai digit 6 di dalam nombor
467 935?
A 60
B 600
C 6 000
D 60 000

14. 625 x 35 5 =
A. 7 345
B. 4 375
C. 3 457
D. 4 735

15. Rajah 3 dibawah menunjukkan garis
nombor.


Nilai Z didarab dengan 5 sama
dengan

A. 108
B. 324
C. 329
D. 1 620

108
3

16. Yang manakah antara berikut adalah
pecahan tak wajar.
A


D 8

17. Tujuh per lima sama dengan
A


D 75

18. Nyatakan pecahan yang diwakili oleh
kawasan berlorek dalam pecahan tak
wajar.

A

19. Turutan pecahan manakah dibawah
disusun dalam keadaan menaik?

A20. Yang manakah di bawah
mempunyai nilai paling kurang?

A21.

4

22. Tambahkan

dalam bentuk
termudah.
A23. 5 2

=
A24. Jadual di bawah menunjukkan
bilangan budak perempuan dan
lelaki di satu Bandar.

Lelaki Perempuan
138 617 245 059

Cari bilangan keseluruhan jumlah
budak perempuan dan lelaki.
A 386 376
B 383 676
C 363 442
D 363 424

25. Gambar di bawah menunjukkan
sekotak coklat.

256 biji coklat
Berapa biji coklatkah ada dalam 90
kotak yang sama?
A 21 340
B 23 040
C 2 134
D 2 304

26. Nombor manakah di bawah jika di
bundarkan kepada puluh ribu
terdekat menjadi 980 000?
A 982 245
B 987 674
C 989 674
D 991 265

27. Cari perbezaa antara nilai digit 5
didalam nombor 450 000 dan
30 500.

A 49 500
B 419 500
C 450 000
D 450 100

5

28. Jumlah tambah dua nombor-nombor
adalah 1706. Salah satu dari
nombor tersebut adalah 967. Apakah
nombor yang kedua?
A 617
B 667
C 707
D 739

29. Sarah Palin menambah

liter jus
oren ke dalam jus

sirap. Cari
jumlah kandungan air itu sekarang.
A

liter
B

liter
C

liter
D 1 liter

30. Ben ada 114 200 setem. Dia
menyusun setem tersebut di dalam
10 album secara sama rata.
Berapakah jumlah setem dalam
setiap album.
A 1 420
B 11 420
C 11 402
D 1 14231. Terdapat 45 245 tin sardin dan
15095 tin susu dalam sebuah
gudang. Cari perbezaan jumlah
diantara dua item tersebut.
A 27 450
B 30 150
C 32 850
D 35 150

32. Halimah berjalan ke sekolah setiap
hari. Jika jarak rumahnya kesekolah
adalah 424 meter, berapakah jarak
yang dilaluinya dalam masa 3 hari?
A 5 016
B 3 765
C 2 011
D 1 272

33. Gambar dibawah menunjukkan 1 rak
telur.

Pak Abu menjual 100 rak telur
kepada Mr.Tan. Berapa jumlah telur
yang diajual kesemuanya?
A 1 200
B 2 800
C 3 000
D 4 000

6

34. Aimi mengumpul 823 328 nenas dari
kebunnya. Dia membahagikan nenas
tersebut sama rata kepada 8 penjual
buah. Berapakah jumlah nenas yang
diterima oleh setiap penjual buah
diterima oleh setiap penjual buah
itu?
A. 103 666
B. 102 916
C. 102 716
D. 102 666

35. Terdapat

kek pisang didalam


sebuah pinggan. Puan Saliza
menambahkan lagi sebanyak

kek
pisang ke dalam pinggan tersebut.
Berapa jumlah kek yang ada
sekarang?
A


C 3
D

36. Ahmad mengambil masa

jam
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Aiman pula mengambil masa

jam
untuk menyiapkan kerja sekolah.
Cari perbezaan jumlah masa yang
diambil oleh mereka?
A1
B37. Pak Ali mempunyai 15613 biji
mangga. Dia kemudian menjual
sebanyak 9517 biji mangga. Berapa
biji manggakah yang tinggal?
A 6 099
B 6 194
C 7 656
D 7 694

38. Dalam satu kotak terdapat 48 tin
susu. Cari jumlah tin susu yang
terdapat dalam 12 kotak.
A 576
B 480
C 580
D 800


7

39.

Nyatakan nilai X 25

A 31
B 32
C 33
D 34

40. Semua pecahan di bawah adalah
sama dengan

kecuali?
A


8

SKEMA JAWAPAN
1. A 21. A
2. C 22. D
3. D 23. B
4. C 24. B
5. C 25. B
6. B 26. A
7. C 27. A
8. B 28. D
9. C 29. D
10. B 30. B
11. C 31. B
12. C 32. D
13. D 33. C
14. B 34. B
15. D 35. B
16. B 36. D
17. B 37. A
18. A 38. A
19. D 39. C
20. A 40. D

Anda mungkin juga menyukai