Anda di halaman 1dari 16

Rajah 2 menunjukkan seorang murid menggunakan penyedut minuman untuk meniup tiga biji

bola P, Q dan R dengan daya tiupan yang sama.
Rajah 2
Jadual 2 menunjukkan jarak yang dilalui oleh ketiga-tiga bola itu.
Jadual 2

3

(a)

Nyatakan satu inferens mengenai jarak yang dilalui oleh bola R.(ID:1118144369880 )(b) Apakah jenis daya yang terlibat dalam aktiviti itu?(ID:1118145254426 )


(c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai kesan daya dalam penyiasatan
itu?(ID:1118145498525 )


(d) Bina hipotesis berdasarkan eksperimen yang dijalankan.(ID:1118145860098 )2. Sebuah bongkah kaca ditolak pada permukaan papan seperti dalam Rajah 1. Penyiasatan ini
diulangi pada dua permukaan yang lain.
Rajah 1

Masa pergerakan bongkah kaca menuruni landasan dicatat dalam Jadual 1 di bawah.Jadual 1
1 (a) Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan.
(ID:1106975216859 )(b) Nyatakan pembolehubah yang bergerak balas.(ID:1106976025221 )(c) Pada landasan manakah pergerakan bongkah kaca paling laju?(ID:1106976283121 )


[Atas]
(d) Pada landasan manakah pergerakan bongkah kaca paling perlahan.(ID:1106976554861 )


[Atas]
3. Dua orang murid telah menjalankan satu eksperimen seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.
Dua objek berbentuk sfera yang sama saiz diletakkan di hujung meja. Daya tolakan yang sama
telah dikenakan ke atas kedua-dua objek tersebut. Didapati objek A sampai terlebih dahulu
daripada objek B pada garisan 2 meter.


Rajah 2

2 (a) Apakah pembolehubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen di atas?(ID:1113938376879 )(b) Apakah pembolehubah yang bergerak balas dalam eksperimen di atas?(ID:1113939207721 )(c) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan.(ID:1113939363761 )(d) Apakah hipotesis yang hendak diuji dalam eksperimen ini?(ID:1113939612716 )


Jadual 2 menunjukkan keputusan satu eksperimen mengkaji hubungan antara berat troli dengan
jarak.


Jadual 2

3 (a) Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan.(ID:1112274744002 )Jenis troli


Berat troli


Panjang landasan


Jarak yang dilalui troli


Jawab


[Atas]
(b) Nyatakan pembolehubah yang bergerak balas.(ID:1112275914601 )Jarak yang dilalui troli


Panjang landasan


Berat troli


Jenis troli


Jawab


[Atas]
(c) Ramalkan jarak yang dilalui oleh troli yang beratnya 2.5 kg.(ID:1112276143151 )


A

30 cm

B

35 cm

C

40 cm

D

45 cm


Jawab


[Atas]
(d) Apakah pola perubahan jarak yang dilalui oleh troli?(ID:1112276296191 )menurun


mendatar


meningkat


menurun dan meningkat


Jawab


[Atas]Rajah 1 menunjukkan dua orang murid, P dan Q menarik sebuah kotak di
atas permukaan yang berbeza. Kotak-kotak tersebut mempunyai jisim yang
sama.Rajah 1

Jarak yang dilalui oleh setiap murid ditunjukkan dalam Jadual 1.Jadual 1

1 (a) Apakah yang ditetapkan dalam penyiasatan ini?
(ID:1258218879928 /KLON/UPSR/2009/5(a))


Jenis permukaan


Jarak yang dilalui


Jisim kotakJawab


Tempoh masa


[Atas]
(b) Nyatakan satu sebab tentang jarak yang dilalui oleh P.(ID:1258219362034 /KLON/UPSR/2009/5(b))Kurang geseran


Kotak lebih ringan


Jarak yang lebih jauh


Permukaan lebih kasar


Jawab


[Atas]
(c) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab di (b).(ID:1258219577752 /KLON/UPSR/2009/5(c))Masa yang diambil lebih lama


Kerja yang dilakukan lebih susah


Daya geseran yang lebih banyak


Jarak yang dilalui lebih jauh


Jawab


[Atas]
Rajah 2 menunjukkan dua cara berlainan, J dan K yang digunakan untuk menurunkan tong dram
yang sama berat dari dua buah lori.Kedua-dua situasi itu melibatkan pekerja-pekerja yang sama.


Rajah 2
Bilangan tong dram yang dapat diturunkan dalam masa 10 minit menggunakan kedua-dua cara
itu ditunjukkan dalam Jadual 2.


Jadual 2

2 (a) Apakah yang ditetapkan dalam penyiasatan ini?(ID:1258225920073 /KLON/UPSR/2009/5(a))Cara menurunkan tong dram


Masa menurunkan tong dram


Bilangan tong dram yang diturunkan


Kelajuan menurunkan setiap tong dram


Jawab


[Atas]
(b) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang bilangan tong dram yang dapat diturunkan
menggunakan cara K.(ID:1258228452053 /KLON/UPSR/2009/5(b))Kurang daya geseran


Kurang daya diperlukan


Tong menjadi lebih ringan


Pekerja menjadi lebih kuat


Jawab


[Atas]
(c) Tulis satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di (b).(ID:1258228578933
/KLON/UPSR/2009/5(c))Lebih banyak daya digunakan


Tong dram menjadi lebih ringan


Masa menurunkan tong dram bertambah


Lebih banyak tong dram dapat diturunkan


Jawab


Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen geseran. Sebuah kereta mainan dilepaskan pada tempat
yang sama dan dengan cara yang sama. Kemudian kereta itu akan melalui permukaan simen.
Jarak p diukur setelah kereta mainan itu berhenti. Eksperimen ini diulang dengan menggunakan
permaidani, papan dan kaca bagi menggantikan permukaan simen.


Rajah 2
Keputusan eksperimen dicatat dalam Jadual 1 di bawah.


Jadual 1

2 (a) Apakah pemerhatian yang boleh dibuat berpandukan keputusan eksperimen di
atas?(ID:1099213162035 )Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas permukaan permaidani
ialah 30 cm


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas permukaan simen ialah
60 cm


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas papan lebih jauh


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas kaca paling jauh


Jawab


[Atas]
(b) Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian dari jadual?(ID:1099213549227 )Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas kaca paling jauh kerana
permukaan kaca kesat


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas permaidani paling dekat
kerana permukaan permaidani licin


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas kaca paling jauh kerana
permukaan kaca kurang daya geseran


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan di atas kaca paling jauh kerana
permukaan kaca paling kuat daya geseran.Jawab


[Atas]
(c) Nytatakan dua maklumat yang perlu dikenal pasti dalam eksperimen ini.(ID:1099213710697 )Jenis permukaan


Jawab


Jenis kereta mainan


Ketinggian landasan


Jarak yang boleh dilalui oleh kereta mainan


[Atas]
(d) Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen di atas?(ID:1099213840957 )Semakin tinggi landasan semakin jauh jarak P


Semakin bertambah laju kereta semakin jauh jarak P


Semakin bertambah daya geseran semakin jauh jarak P


Semakin kesat permukaan landasan semakin berkurang jarak P


Jawab


[Atas]
(e) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen tersebut?(ID:1099214160827 )Daya geseran menyebabkan kelajuan objek berkurang


Daya geseran menyebabkan jarak yang boleh dilalui oleh objek berkurang


Semakin bertambah daya geseran semakin berkurang jarak yang boleh dilalui oleh
objek


Semakin bertambah daya geseran semakin bertambah jarak yang boleh dilalui oleh
objek.
Rajah 2 menunjukkan sekumpulan murid menggolekkan bola ping pong di atas tiga permukaan
yang berlainan.


Rajah 2
Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan.


Jadual 2

2 (a) Apakah tujuan penyiasatan ini?(ID:1218874947397 )Untuk mengkaji hubungan di antara jenis bola dan jarak yang dilalui


Untuk mengkaji hubungan di antara jarak yang dilalui dan jenis permukaan


Untuk mengkaji hubungan di antara jenis permukaan dan jarak yang dilalui


Untuk mengkaji hubungan di antara masa dan jarak yang dilalui


Jawab


[Atas]
(b) Pada permukaan manakah bola ping pong bergerak paling jauh?(ID:1218875341778 )Kaca


Papan


Kertas pasir


Marmar


Jawab


[Atas]
(c) Berikan inferens anda bagi jawapan di (b).(ID:1218875413005 )Permukaan kaca paling jauh kerana daya geseran yang paling sedikit


Permukaan kaca paling jauh kerana daya tolakan paling laju


Permukaan kaca paling jauh kerana adanya daya tarikan paling kuat


Permukaan kaca paling jauh kerana adanya daya tarikan dan tolakan yang
paling kuatJawab


[Atas]
(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?(ID:1218875502658 )Daya geseran paling banyak di atas permukaan kertas pasir


Daya geseran paling banyak di atas permukaan kaca


Daya geseran paling banyak di atas permukaan papan


Daya geseran paling banyak di atas permukaan marmar


Jawab

Rajah 3 menunjukkan seorang murid telah melepaskan bola logam T
menuruni satu landasan yang condong.Aktiviti ini diulangi dengan
bola logam S.Jarak pergerakan kedua-dua bola logam itu direkodkan.


Rajah 3
Jadual 3 menunjukkan keputusan penyiasatan.


Jadual 3

3 (a) Nyatakan dua sebab (inferens) yang boleh menerangkan mengapa setiap bola logam itu
bergerak pada jarak yang berlainan.(ID:1200565694926 /KLON/UPSR/2007/2(a))Bola logam T lebih ringan daripada bola logam S


Bola logam T mempunyai kurang geseran berbanding bola logam S


Landasan bola logam S lebih cerun berbanding landasan bola logam T


Landasan bola logam S lebih licin berbanding landasan bola logam T


Jawab


[Atas]
(b) Cadangkan satu hubungan (hipotesis) antara dua maklumat yang dikumpul berdasarkan
sebab (inferens) di (a).(ID:1200566620560 /KLON/UPSR/2007/2(b))Semakin kuat geseran, semakin jauh jarak pergerakan


Semakin kuat geseran, semakin bertambah jarak pergerakan


Semakin kurang geseran, semakin jauh jarak pergerakan


Semakin kurang geseran, semakin dekat bola logam berhenti


Jawab


[Atas]
(c) Nyatakan satu pembolehubah yang ditetapkan (dimalarkan).(ID:1200566866122
/KLON/UPSR/2007/2(c))Jawab


Jarak pergerakan


Saiz bola logam


Jisim bola logam


Kecondongan landasan


[Atas]
(d) Nyatakan satu pembolehubah yang diukur (bergerak balas).(ID:1200567076999
/KLON/UPSR/2007/2(d))Jenis landasan


Permukaan landasan


Panjang landasan


Jarak pergerakan


Rajah 1 menunjukkan seorang murid melepaskan gelung rotan J menuruni satu landasan yang
condong.
Aktiviti ini diulangi dengan gelung rotan K.
Jarak pergerakan kedua-dua gelung rotan itu direkodkan.
Rajah 1

Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan.Jadual 1
1 (a) Nyatakan dua sebab (inferens) yang boleh menerangkan mengapa setiap gelung rotan itu
bergerak pada jarak yang berlainan.
(ID:1200746097914 /KLON/UPSR/2007/2(a))


Gelung rotan J lebih berat berbanding gelung rotan K


Landasan gelung rotan J lebih tinggi berbanding gelung rotan K


Landasan gelung rotan J lebih cerun berbanding gelung rotan K


Gelung rotan J lebih kecil berbanding gelung rotan KJawab


[Atas]
(b) Cadangkan satu hubungan (hipotesis) di antara dua maklumat berdasarkan satu daripada
sebab (inferens) di (a).(ID:1200747158095 /KLON/UPSR/2007/2(b))Semakin berat gelung rotan semakin dekat jarak pergerakan


Semakin ringan gelung rotan semakin dekat jarak pergerakan


Semakin berat gelung rotan semakin jauh jarak pergerakan


Semakin kurang daya yang dikenakan ke atas gelung rotan semakin jauh
jarak pergerakanJawab


[Atas]
(c) Nyatakan satu pembolehubah yang ditetapkan (dimalarkan) dalam penyiasatan
ini.(ID:1200747470525 /KLON/UPSR/2007/2(c))Saiz gelung


Jarak pergerakan


Panjang landasan


Jisim gelung rotan


Jawab


[Atas]
(d) Nyatakan satu pembolehubah yang diukur (bergerakbalas) dalam penyiasatan
ini.(ID:1200747740543 /KLON/UPSR/2007/2(d))Jarak pergerakan


Saiz gelung rotan


Ketinggian landasan


Permukaan landasan


Jawab


[Atas]
Rajah 2 menunjukkan seorang murid melepaskan kereta mainan P menuruni satu landasan
condong.Aktiviti ini diulangi dengan kereta mainan Q.Jarak pergerakan kedua-dua kereta itu
direkodkan.


Rajah 2
Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan


Jadual 2

2
(a)
Nyatakan dua sebab (inferens) yang boleh menerangkan mengapa setiap kereta mainan itu
bergerak pada jarak yang berlainan.(ID:1206234731333 /KLON/UPSR/2007/2(a))Jisim kereta mainan P lebih kecil berbanding kereta mainan Q


Bilangan tayar kereta mainan P lebih banyak berbanding kereta mainan Q


Kereta mainan P kurang geseran berbanding kereta mainan Q


Daya yang dikenakan ke atas kereta mainan P lebih kecil berbanding kereta
mainan QJawab


[Atas]
(b) Cadangkan satu hubungan (hipotesis) di antara dua maklumat berdasarkan satu daripada
sebab (inferens) di (a).(ID:1206235931541 /KLON/UPSR/2007/2(b))Semakin berat kereta mainan semakin jauh jarak pergerakan


Semakin kurang geseran semakin jauh jarak pergerakan


Semakin besar jisim kereta mainan semakin jauh jarak pergerakan


Semakin kecil jisim kereta mainan semakin lambat pergerakan


Jawab


[Atas]
(c) Nyatakan satu pembolehubah yang ditetapkan (dimalarkan) dalam penyiasatan
ini.(ID:1206236127678 /KLON/UPSR/2007/2(c))Jawab


Jarak pergerakan


Panjang landasan


Bilangan kereta mainan


Jisim kereta mainan


[Atas]
(d) Nyatakan satu pembolehubah yang diukur (bergerakbalas) dalam penyiasatan
ini.(ID:1206236251049 /KLON/UPSR/2007/2(d))Jarak pergerakan


Jenis landasan


Panjang landasan


Ketinggian landasan


Jawab


[Atas]
Dalam satu kejohanan olahraga di sebuah sekolah, empat orang murid telah berjayake peringkat
akhir lumba lari 100 meter. Keputusan perlumbaan akhir tersebut telahdicatatkan seperti Jadual 3
di bawah.Acara : 100 meter (Lelaki akhir)


Jadual 3

3 (a) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan jadual keputusan di
atas?(ID:1112472636751 )Kamarul lebih pantas berbanding dengan peserta lain


Faizul lebih pantas berbanding dengan peserta lain


Hafiz lebih pantas berbanding dengan peserta lain


Jamal lebih pantas berbanding dengan peserta lain


Jawab


[Atas]
(b) Berikan inferens tentang masa yang diambil oleh Kamarul dalam perlumbaan
itu?(ID:1112474754401 )Masa yang dicatatkan paling cepat


Masa yang dicatatkan paling lambat


Masa yang dicatatkan adalah sederhana pantas


Masa yang dicatatkan sama dengan lain peserta


Jawab


[Atas]
(c) Siapakah yang akan memenangi perlumbaan jika perlumbaan diulang sekali
lagi?(ID:1112474998141 )Hafiz


Jamal


Faizul


Kamarul


Jawab


[Atas]
(d) Apakah alasan kamu berdasarkan jawapan di (c)?(ID:1112475153232 )Hafiz mempunyai catatan yang paling pantas


Jamal mempunyai catatan yang paling pantas


Faizul mempunyai catatan yang paling pantas


Kamarul mempunyai catatan yang paling pantas


Jawab


[Atas]