Anda di halaman 1dari 22

Chapter 3

Theories of Creativity and the Creative


Problem Solving Process

Model otak Seluruh
Model Walla mengenai proses kreatif
Pemikiran berbeza dan menumpu
Keadaan pemikiran kreatif
Teori masalah secara kreatif
pemprosesan maklumat
Proses penyelesaian masalah 'IDEAL'
Penyelesaian Masalah Kreatif
1
WHOLE BRAIN MODEL
2
Analisis,
matematik,
penyelesaian
masalah teknikal
Imaginatif, sintesis, seni,
holistik, konseptual
terkawal,
konservatif,
dirancang, teratur,
pentadbiran

interpersonal,
emosi,
muzik,
rohani
Cerebral System
Limbic System
3
WALLAS MODEL OF THE CREATIVE
PROCESS
Penyediaan (A)
Inkubasi (D)
Illumination (C)
Pengesahan (B)
4
Berbeza dan menumpu PEMIKIRAN
5
Divergent
Thinking
Convergent
Thinking
SYARAT PEMIKIRAN KREATIF
penerimaan
Penyerapan
melihat soalan
Penggunaan kesilapan
kesetiaan berkembar
6
RUTIN MASALAH
.Tidak semua masalah memerlukan penggunaan
proses CPS.
Dalam beberapa kes satu proses CPS tidak akan
berguna sebagai rutin yang sedia ada atau
larutan yang sedia dibuat.
Ini jenis penyelesaian umumnya wujud untuk
masalah berulang, dan apabila ia adalah
mungkin untuk menggunakan satu, ia sering
lebih cepat dan lebih praktikal
7
THEORIES OF CREATIVITY - GRACE
Kreativiti adalah sesuatu yang misteri, lukisan sebagainya
imej pandangan indah, usaha imaginatif, pencahayaan
dan intuisi yang datang dari mana-mana.
Ia seolah-olah kerja-kerja sihir.
Idea genius boleh menambah kekerasan untuk idea ini
sejak artis kreatif, ahli muzik, dan lain-lain seolah-olah
dikurniakan dengan potensi luarbiasa.
Kreativiti dalam erti kata ini dilihat sebagai hadiah ilahi.
8
THEORIES OF CREATIVITY - ACCIDENT
Ini adalah bertentangan dengan ia menjadi hadiah
ilahi.
Ia terbit secara kebetulan.
Pemegang pandangan ini menawarkan pelbagai
jenis penemuan tidak sengaja seperti yang
imunisasi yang timbul daripada gangguan dalam
kerja, radioaktif daripada hipotesis yang salah, dan
vaksinasi cacar dari pemerhatian.
9
THEORIES OF CREATIVITY - ASSOCIATION
The most popular theory
Suggests applying procedures from one area
to another
Underlies the justification for many divergent
thinking techniques such as lateral thinking
and brainstorming
10
THEORIES OF CREATIVITY - COGNITIVE
Creativity is a normal human activity
It uses cognitive processes like recognition,
reasoning and understanding

11
THEORIES OF CREATIVITY - PERSONALITY
Kreativiti adalah keadaan fikiran yang boleh dipelajari
Sesetengah orang seolah-olah mempunyai kemudahan untuk itu
dan ada yang tidak, tetapi mereka boleh bertambah baik dengan
amalan
Halangan mental kepada kreativiti perlu dikeluarkan untuk
membenarkan spontan semula jadi untuk berkembang
Perbuatan kreatif tidak terpencil tindakan persepsi, mereka
memerlukan pelupusan emosi juga, untuk apa-apa idea baru
menggantikan dan berkuat kuasa memusnahkan perintah yang
terdahulu
Ia memerlukan keberanian dan ketekunan berani rintangan
bahawa sebarang perubahan seolah-olah melahirkan

12
PEMPROSESAN MAKLUMAT
Memori jangka panjang - kapasiti besar
Memori jangka pendek - kapasiti kecil
Mengakses jumlah memori yang besar jangka
panjang melalui memori jangka pendek kesesakan
Penyelesaian masalah kreatif alat bantuan
digunakan untuk mengimbangi kesesakan
Turut terjejas oleh penapis persepsi
13
14
Problem
Index
Cross
Reference?
References
Find
Solution?
Solve
Stuckness
CPS
Aids
Check
Yes
No
Yes
No
IDEAL
PROBLEM SOLVING PROCESS
Mengenal pasti masalah atau peluang
Tentukan matlamat (s)
Explore strategi yang mungkin
menjangka hasil
Lihat dan belajar
15
KREATIF MASALAH
Penemuan Objektif - menentukan kawasan masalah
Penemuan Fakta - mengumpul maklumat
Penemuan Masalah - mentakrifkan masalah dengan
betul
Penemuan Idea - menjana penyelesaian kepada
masalah ini
Penyelesaian Penemuan - menilai dan memilih antara
penyelesaian yang mungkin
Penemuan Penerimaan - melaksanakan idea-idea yang
dipilih dengan betul
16
OBJECTIVE FINDING
Peringkat Penemuan objektif dasarnya melibatkan pemikiran berbeza
untuk menjana senarai masalah
Penumpuan yang kemudiannya digunakan untuk mengenal pasti
bidang yang menghadapi masalah yang paling relevan untuk
penerokaan lanjut
'Hits' dan 'kawasan panas' dikenal pasti dengan mempersoalkan
Pemilikan - adalah salah bermotivasi untuk menyelesaikannya?
Keutamaan - betapa pentingnya masalah ini?
Sifat kritikal - bagaimana segera ia untuk menyelesaikan masalah ini?
17
FACT FINDING
Seterusnya adalah peringkat mencari fakta, di mana
kefahaman keseluruhan masalah itu meningkat
sebanyak pengumpulan maklumat yang berkaitan
Ini juga membantu idea-idea baru yang akan dijana
'Hits' dan 'kawasan panas' boleh membantu
penumpuan
Masalah yang dikenal pasti sebelum ini (s) kini
boleh dilihat dari perspektif yang baru
18
PROBLEM FINDING
Masalah-mencari dasarnya menggunakan 'hits'
peringkat terdahulu untuk mengenal pasti
masalah definisi yang paling produktif mungkin.
19
IDEA FINDING
Idea pencarian membantu untuk
menstrukturkan mencari penyelesaian yang
berpotensi
Aktiviti terutamanya berbeza digunakan untuk
menjana banyak idea dengan menggunakan
pelbagai alat bantuan idea generasi
20
SOLUTION FINDING
Penyelesaian pencarian pada dasarnya
pilihan idea-idea yang boleh berubah
menjadi penyelesaian yang boleh
dilaksanakan.
21
ACCEPTANCE FINDING
Penerimaan pencarian terutamanya aktiviti
berbeza yang membantu untuk melaksanakan
penyelesaian dengan jayanya, seperti
Penyenaraian halangan pelaksanaan potensi dan
cara-cara untuk mengatasinya
Membangunkan kedua-dua tindakan
pencegahan dan rancangan luar jangka
Menjana pelan tindakan untuk melaksanakan
penyelesaian yang
22