Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN 1

NAMA

KELAS

1. Tandakan (/) pada jawapan yang BETUL dan (x) pada jawapan yang SALAH.

di pusat sumber

dijalankan

di pakai

diKuala Lumpur

ditepi

2. Tandakan (/) pada ayat yang menggunakan kata sendi nama dan imbuhan di
dengan BETUL dan (x) pada ayat yang SALAH.

Sekolah saya terletak dibelakang sekolah.

Basikal itu sedang dibaiki oleh abang.

Bola itu di sepak oleh saya.

Terdapat pelbagai
kawasan Bandar.

Surat itu di tulis oleh saya.

jenis

bangunan di

LATIHAN 2
NAMA

KELAS

Bina ayat dengan menggunakan kata sendi di dan imbuhan di dengan betul.

1) _________________________________________________________
_________________________________________________________

2) _________________________________________________________
_________________________________________________________

3) _________________________________________________________
_________________________________________________________

4) _________________________________________________________
_________________________________________________________

5) _________________________________________________________
_________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai