Anda di halaman 1dari 1

Letakkan imbuhan awalan ber-, me-, dan men- pada perkataan yang sesuai.

1. Ali ____________ (lari) kerana dia dikejar anjing.


2. Ibu sedang ______________ (masak) di dapur.
3. Alia ________________ (dengar) dengan teliti arahan guru.
4. Kita mestilah ________________ (usaha) bersungguh-sungguh.
5. Batang pokok itu _________________ (reput).
6. Zaki ___________________ (cuci) kasut sekolahnya.
Letakkan imbuhan awalan ber-, me-, dan men- pada perkataan yang sesuai.
1. Ali ____________ (lari) kerana dia dikejar anjing.
2. Ibu sedang ______________ (masak) di dapur.
3. Alia ________________ (dengar) dengan teliti arahan guru.
4. Kita mestilah ________________ (usaha) bersungguh-sungguh.
5. Batang pokok itu _________________ (reput).
6. Zaki ___________________ (cuci) kasut sekolahnya.
Letakkan imbuhan awalan ber-, me-, dan men- pada perkataan yang sesuai.
1. Ali ____________ (lari) kerana dia dikejar anjing.
2. Ibu sedang ______________ (masak) di dapur.
3. Alia ________________ (dengar) dengan teliti arahan guru.
4. Kita mestilah ________________ (usaha) bersungguh-sungguh.
5. Batang pokok itu _________________ (reput).
6. Zaki ___________________ (cuci) kasut sekolahnya.