Anda di halaman 1dari 2

Contoh Borang Skala Likert ( zusma )

HBHE3203/2014 Page 1

Borang E
BORANG PEMANTAUAN KESELAMATAN FIZIKAL
[ BANGUNAN SEKOLAH, PADANG SEKOLAH, MAKMAL DAN BILIK-BILIK KHAS
]

Soalan dibawah berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan. Bulat jawapan anda
berdasarkan kepada skala dibawah :

1) Sangat tidak setuju
2) Tidak setuju
3) Setuju
4) Sangat setuju
No Item Pemantauan STS TS S SS
Kantin
1 Layanan pekerja dengan pelanggan memuaskan
2 Pengurusan di kaunter hadapan yang sistematik
3
Fizikal Kantin

4
Makanan Bertudung

5
Sistem Basuhan

Makmal Sains
1
Bekalan air dan saliran berada dalam keadaan
sempurna

2
Bekalan elektrik berada dalam keadaan sempurna

3
Bekalan gas berada dalam keadaan sempurna

4
Alatan asas keselamatan berada dalam keadaan
sempurna

5
Bilik Persediaan Makmal Sains / Bilik Sains berada
dalam keadaan sempurna

Persekitaran Sekolah
1 Padang Sekolah
2 Gelanggang Permainan
3 Kawasan Pagar
4 Sistem Perparitan
5 Pelupusan Sampah
Bilik Darjah
1
Perabot asas mencukupi dan
mengikut piawai.

2 Mempunyai sudut pembelajaran.
3 Keadaan bersih, ceria dan menarik
4
Pengudaraan dan pencahayaan
yang mencukupi.

5 Fizikal Kelas
Bangunan Sekolah
1 Pejabat Guru
2 Blok A ( Pejabat )
Contoh Borang Skala Likert ( zusma )

HBHE3203/2014 Page 2

3 Blok B
4 Blok C
5 Bilik KH

Catatan :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________Cadangan:_________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________Tandatangan Pemeriksa ;
_________________________
(_________________________)