Anda di halaman 1dari 3

POST MORTEM PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN : PERTENGAHAN TAHUN TAHUN : EMPAT MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL

TOPIK / KEMAHIRAN KELEMAHAN LANGKAH MENGATASI
1) Kertas Soalan Peperiksaan

- Murid tidak membawa kertas
soalan peperiksaaan semasa
peperiksaan berlangsung.


- Mewajibkan murid membawa keras
soalan semasa peperiksaan. Guru
juga bolehlah menampal soalan
peperiksaan di dalam kelas supaya
dapat dibaca oleh murid jika kertas
soalan mereka tidak dibawa.

2) Alat dan bahan

- Murid tidak bersedia dan
membawa peralatan yang cukup
dan sesuai bagi tajuk yang mereka
pilih. Jadi mereka menghadapi
masalah semasa proses
menghasilkan karya.


- Mengingatkan murid membawa
eralatan yang cukup sehari
sebelum peperiksaan berlangsung.
POST MORTEM PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN : PERTENGAHAN TAHUN TAHUN : LIMA MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL

TOPIK / KEMAHIRAN KELEMAHAN LANGKAH MENGATASI
1) Kertas Soalan Peperiksaan

- Murid tidak membawa kertas
soalan peperiksaaan semasa
peperiksaan berlangsung.


- Mewajibkan murid membawa keras
soalan semasa peperiksaan. Guru
juga bolehlah menampal soalan
peperiksaan di dalam kelas supaya
dapat dibaca oleh murid jika kertas
soalan mereka tidak dibawa.

2) Kefahaman kehendak soalan

- Murid kurang memahami kehendak
soalan dengan baik. Jadi, ada
diantara mereka menggunakan
teknik yang salah semasa proses
penghasilan karya.


- Guru perlu menerangkan dengan
teliti cara penghasilan karya
dengan teliti beberapa hari
sebelum peperiksaan dijalankan.
3) Alat dan bahan

- Murid tidak bersedia dan
membawa peralatan yang cukup
dan sesuai bagi tajuk yang mereka
pilih. Jadi mereka menghadapi
masalah semasa proses
menghasilkan karya.


- Mengingatkan murid membawa
eralatan yang cukup sehari
sebelum peperiksaan berlangsung.

POST MORTEM PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN : PERTENGAHAN TAHUN TAHUN : ENAM MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL

TOPIK / KEMAHIRAN KELEMAHAN LANGKAH MENGATASI
1) Kertas Soalan Peperiksaan

- Murid tidak membawa kertas
soalan peperiksaaan semasa
peperiksaan berlangsung.


- Mewajibkan murid membawa keras
soalan semasa peperiksaan. Guru
juga bolehlah menampal soalan
peperiksaan di dalam kelas supaya
dapat dibaca oleh murid jika kertas
soalan mereka tidak dibawa.

2) Kefahaman kehendak soalan

- Murid kurang memahami kehendak
soalan dengan baik. Jadi, ada
diantara mereka menggunakan
teknik yang salah semasa proses
penghasilan karya.


- Guru perlu menerangkan dengan
teliti cara penghasilan karya
dengan teliti beberapa hari
sebelum peperiksaan dijalankan.
3) Alat dan bahan

- Murid tidak bersedia dan
membawa peralatan yang cukup
dan sesuai bagi tajuk yang mereka
pilih. Jadi mereka menghadapi
masalah semasa proses
menghasilkan karya.


- Mengingatkan murid membawa
eralatan yang cukup sehari
sebelum peperiksaan berlangsung.