Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UNTUK UJIAN AKHIR TAHUN 5

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Mata pelajaran: B. MELAYU (PEMAHAMAN) Ujian Akhir Tahun TAHUN 5
Bil Kandungan
Aras Kemahiran Jumlah Wajaran
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Item %
1
Kata ganti nama
diri 1 1 2.50
2
Kata adjektif
2 5 2 5.00
3
Kata kerja
10 3, 6 3 7.50
4
Kata sendi nama
4 1 2.50
5
Kata hubung
7 1 2.50
6
Kata bilangan
8 1 2.50
7
Kata seru
12 1 2.50
8
Kata ganda
11,13 2 5.00
9
Kata tanya
14 1 2.50
10
Kata penguat
15 1 2.50
11
Kata arah / tunjuk
16 1 2.50
12
Peribahasa /
Simpulan bahasa
17 19 2 5.00
13
Penjodoh bilangan
18 1 2.50
14
Imbuhan
20,21 2 5.00
15
Kosa kata
9 1 2.50
16
Perkataan
berlawan 23 1 2.50
17
Perkataan seerti
22 1 2.50
18
Pilih jawapan
24 1 2.50
19
Pilih soalan
25 1 2.50
20
Ayat yang betul
26,27 2 5.00
21
Ayat sama maksud
28 1 2.50
22
Kata banyak
makna 29, 30 2 5.00
23
Petikan Pantun
32 31, 33 34,35 5 12.50
24
Petikan Surat
Kiriman Rasmi 36 37 38 39 40 5 12.50
JUMLAH ITEM 9 13 7 9 1 1 40
Wajaran % 22.50 32.50 17.50 22.50 2.50 2.50 100