Anda di halaman 1dari 3

Disediakan oleh;

NORDIN BIN ABDONSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HOSBA,
06010 CHANGLUN KEDAH DARUL AMAN

2 | Serahtugas

PENGAKUAN
Saya NORDIN BIN ABDON No. Kad Pengenalan 621221-02 5407 dengan ini menyerahkan
tugas sebagai Penolong Kanan Kokurikulum di SMK Hosba kerana bertukar jawatan sebagai
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid berkuatkuasa mulai 1 September 2014 di sekolah yang sama.

TANGGUNGJAWAB

-Rujuk Buku Senarai Tugas SMK Hosba

TUGAS TERTANGGUH

Berikut disenaraikan beberapa tugas yang belum diselesaikan untuk perhatian dan tindakan
selanjutnya oleh Penolong Kanan Kokurikulum:

Bil Perkara Tindakan
1. Pengisian markah kokurikulum
-memastikan semua pelajar menghantar buku rekod
kokurikulum
-memastikan markah kokurikulum Ting 5 & Ting 3
dipamerkan
-Memastikan markah KOKU diisi dan dihantar ke KPM
mengikut waktu yang ditetapkan [tutup pada Disember]
-memastikan pelajar SPM ada markah untuk mengisi markah
KOKU secara dalam talian
Su Kokurikulum
2 Markah PAJSK
-memastikan borang PAJSK Ting 1/Ting 2 lengkap diisi &
ditandatangani oleh Guru Penasihat.
-kumpulkan dan simpan dalam fail PAJSK di bilik PBS
-pastikan semua guru tingkatan 1 & Ting 2 memasukkan
markah ke dalam operasi PAJSK.
Su Kokurikulum
Pen Su Kokurikulum
Su Pbs
3 Markah SEGAK
-memastikan guru melangsaikan SEGAK
-menghantar markah SEGAK ke PPD pada akhir tahun
Guru PJK
GK Kemanusiaan
4 RIMUP
-Menghubungi sekolah yang menjadi pengerusi RIMUP
[SMK Paya Kemunting]
-membuat dokumentasi setiap aktiviti RIMUP
Su Rimup
5 KEM 1M1S
-tentukan tarikh pelaksanaan
-laksanakan kem 1M1S
-Hantar laporan bergambar ke PPD

Su Sukan
3 | Serahtugas

6 Kejohanan Balapan & Padang Su Sukan
7 Hari KOkurikulum Su Kokurikulum
8 Mesyuarat Kokurikulum Kali ke 2
-rujuk takwim Su Kokurikulum
9 Kemenjadian Pelajar
-mengumpul maklumat penyertaan Kokurikulum sepanjang
2014
-simpan dalam fail
Pen Su Kokurikulum
10 Pemantauan bilik-bilik khas kokurikulum
i. stor sukan
ii. stor peralatan kokurikulum

-memastikan bilik-bilik sentiasa kemas sebelum ditutup pada
akhir tahun
Su Kokurikulum
Su Sukan
Pen Su Kokurikulum
11 Laporan Belanjawan Kokurikulum 2014
-menyediakan laporan perbelanjaan KOkurikulum 2014
-Dihantar ke PPD [bulan November]
Su Kokurikulum
12 MESYUARAT AGONG KOPERASI
-Menetapkan tarikh & melaksanakan mesyuarat Su Koperasi


PENUTUP


Adalah diharapkan bahawa nota ini akan memberikan gambaran kepada PK KoKurikulum yang
baru untuk meneruskan tanggungjawab dengan mudah. Sebarang kerumitan yang berbangkit
adalah suatu kelemahan saya sendiri..

Disediakan oleh,


[ NORDIN BIN ABDON ]