Anda di halaman 1dari 4

Doel van de simulatie

Introductiemiddag voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Technische


Bedrijfskunde. Een randvoorwaarde is dat logistiek duidelijk naar voren komt.

Voorgestelde simulatie: ProSim Classic


ProSim Classic is van nature een productiesimulatie. Standaard wordt een
bierbrouwerij gespeeld, maar de applicatie ondersteunt de mogelijkheid om een
ander product te kiezen. In dit geval is voorstel om vier typen chocolade te
produceren met ieder zijn eigen karakteristieken.

Koppeling met Technische Bedrijfskunde


Classic pakt een aantal bedrijfseconomische onderdelen op een redelijk basale
manier op, samen met marketing en algemeen management. Het onderdeel
logistiek ontbreekt en deze willen we toevoegen door middel van specifieke cases
en events.

• Logistiek: analyse productieproces


De deelnemers vormen samen het managementteam van de
onderneming. Belangrijk is dat ze ook kunnen identificeren hoe het proces
loopt en welke risico’s er zijn die het productieproces kunnen verstoren.
Doel van de opdracht is om na te gaan welke stappen er genomen moeten
worden om van grondstof tot eindproduct te komen.
Werkwijze: opdracht met vragen
• Leveringsproblematiek en de gevolgen
Aan de deelnemers wordt in het spel een nieuwsbericht geplaatst over
leveringsproblemen. Kern is beloften over leverdatums die niet worden
nagekomen en lege schappen. De oorzaak ligt in de onrust in arbeidsland,
waar je fabriek in ook last van heeft. Bovendien vertrekken er enkele
sleutelfiguren. Hier hebben de klanten niets mee te maken en ze zijn
verontwaardigd. Deelnemers moeten een persbericht sturen met hierin de
onderkenning van het probleem, wat zij als oplossing zien en hoe zij het
proces hiervoor gaan inrichten.
Werkwijze: Case met persbericht als inleiding.
Mogelijk programma
Bij het opstellen van het programma ben ik uitgegaan van een snel spel, waarbij
de deelnemers niet alle beslissingen tot het uiterste willen gaan doorgronden. De
ronden zijn beperkt tot 45 minuten. De eerste ronde is als extra opdracht het
bedenken van een bedrijfsnaam meegegeven. De tweede ronde is verzwaard
met de logistieke opdracht; de derde opdracht met het persbericht. De
inschatting is dat mensen 30 minuten met de beslissingen bezig zijn en 15
minuten met de opdracht rondom. Mocht het sneller gaan, dan hebben de teams
de mogelijkheid om zelf marketingcampagnes en persberichten uit te geven.

Van Tot Omschrijving


13.00 13.20 * Introductiepresentatie
13.20 14.00 * Spelen eerste ronde
* Opdracht: Kennismaking en voorstellen in het spel.
14.00 14.05 * Korte debriefing
* aankondiging opdracht
14.05 14.50 * Spelen tweede ronde
* Event: Verwachte groei economie
* Opdracht: indeling productieproces
14.50 14.55 * Korte debriefing
* aankondiging opdracht
14.55 15.40 * Spelen derde ronde
* Event: Staking transportsector (inkoop)
* Opdracht: Leveringsproblematiek en de gevolgen
15.40 15.50 * Prijsuitreiking
Bijlage 1: Opdracht “indeling productieproces”

Jullie vormen de directie van een fabrikant van chocolade. Van de grondstoffen
als melk, cacao en hazelnoten maak je heerlijke repen chocolade. Het brengt
echter ook een stuk risico met zich mee. Cacao die te laat geleverd wordt, een
machine die uitvalt of een oven die niet goed werkt. Een van deze elementen
zorgt er al voor dat de hele keten in gevaar komt. Wil je maatregelen nemen om
risico’s te verminderen, dan zal je eerst zicht moeten hebben op de keten.

1. Beschrijf de stappen die gemaakt moeten worden van binnenkomst als


grondstof tot en met het eindproduct
2. Bekijk voor welke stappen je afhankelijk bent van andere partijen. Moet je
hier eventueel extra maatregelen voor nemen?

Als je jullie productproces in kaart hebt gebracht, zie je ook waar eventuele
problemen kunnen zitten. Zo kan je eventuele risico’s verminderen.

3. Op welke onderdelen wil je extra investeren om risico’s met problemen te


verminderen?
Bijlage 2: Case “Leveringsproblematiek en de gevolgen“

Supermarkten zijn woedende klanten beu

“Mevrouw, ik leef helemaal met u mee. Ik weet ook dat u voor de vierde
keer voor niets komt, maar uw fiets is wederom niet geleverd. Ik heb uw
irritatie doorgegeven aan onze leverancier, maar meer kan ik niet doen!”.
Een korte conversatie tussen een vakkenvuller en een klant laat zien dat
het niet altijd goed gaat bij de leveringen.

Helaas ligt de oorzaak niet bij de handelaar, maar bij de fabrikant.


Logistiek gezien lijken ze hun zaakjes niet op orde meer te hebben.
Leveringen worden of verkeerd, of niet geleverd. Uit betrouwbare bron
hebben we vernomen dat de fabrikanten door de stakingen een redelijk
productieprobleem hebben door de onrust in arbeidsland. Klaarblijkelijk
hebben ze een logistiek probleem met de leveringen wat nu pas duidelijk
wordt.

Een mogelijke verklaring is het vertrek van een aantal sleutelfiguren bij de
fabrikanten. Met hun ervaring konden zij de problemen in het proces
‘handmatig’ corrigeren, maar zonder hun lopen zaken verkeerd

We hebben de fabrikanten om een reactie gevraagd, maar tot op heden


kon niemand bereikt worden voor commentaar.

Bron: Nieuw Utrechtse Courant, 22 september 2007

Problemen nemen toe in je logistieke keten. Dit heeft ook gevolgen buiten de
keten, zoals ontevreden klanten. Jullie als directie zijn verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen binnen de organisatie en jullie mogen het probleem oplossen.
Enerzijds moeten jullie een actieplan hebben hoe je tot het daadwerkelijke
probleem wil komen. Vervolgens moeten jullie dit communiceren.

Concreet: Schrijf een persbericht, waarin jullie aangeven hoe jullie het probleem
gaan aanpakken. Zorg er bovendien voor dat je aangeeft hoe je met de
ontevreden klanten om gaat.