Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN


SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN

Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Nombor hingga 100)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Menama dan menentukan nilai nombor tanpa bimbingan guru.
Menulis nombor dalam angka dan perkataan tanpa bimbingan guru.
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor tanpa bimbingan guru.
Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor tanpa bimbingan guru.
Membundarkan nombor bulat tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Menamkan nombor hingga 100.
Menentukan nilai nombor hingga
100.
Menulis nombor bulat dalam
perkataan atau angka sehingga
100.
Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor dalam
lingkungan 100.
Menentukan nilai tempat dan
nilai digit bagi nombor bulat
sehingga 100.
Membundarkan nombor bulat
sehingga 100 kepada puluh
terdekat.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh penyelesaian
kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN
Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Tambah dan Tolak Nombor
hingga 100)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid dapat menambah dan menolak nombor hingga 20.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Menambah dan menolak nombor hingga 100 tanpa bimbangan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Melakukan operasi asas tambah
dan tolak bagi nombor bulat
dalam lingkungan 100.
Menyelesaikan masalah
matematik melibatkan operasi
tambah dan operasi tolak.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN

Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Pecahan)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid boleh menambah dan menolak nombor hingga 100.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Menyatakan nilai separuh,
setengah dan suku dari
keseluruhan satu benda.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN


Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Wang)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Mengenal pasti ringgit dan sen tanpa bimbingan guru.
Menambah dan menolak melibatkan wang tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Menukarkan wang sehingga
RM10:
a. Sen kepada sen
b. Ringgit kepada ringgit
c. Sen kepada ringgit dan
sebaliknya.
Menambah dan menolak
melibatkan wang.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir:
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)


RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILANNama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Masa dan Waktu)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Murid boleh menyebut nama hari dan bulan.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
menamakan waktu-waktu dalam sehari, hari-hari dalam seminggu, bulan dalam setahun dan waktu
dalam sebutan jam tanpa bimbingan guru.
menulis waktu dalam jam dan setengah jam tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Menyatakan waktu dalam sehari.
Menyatakan dalam urutan
peristiwa dalam sehari (pada hari
persekolahan sahaja).
Menamakan hari dalam
seminggu mengikut urutan.
Menamakan bulan dalam
setahun.
Mengenal pasti dan menyatakan
setengah dan satu perempat
berdasarkan muka jam.
Menyebut dan menulis waktu
dalam jam dan setengah jam
dengan mengunakan jam
analog.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN


Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Panjang)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Murid boleh menyebut nama hari dan bulan.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai tanpa bimbingan guru.
Membandingkan dua atau lebih ukuran objek menggunakan objek bukan piawai tanpa bimbingan
guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Membuat pengukuran objek
menggunakan unit bukan piawai.
Membanding dua atau lebih
ukuran objek menggunakan
objek bukan piawai.

1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN
Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik (Jisim)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Murid boleh menyebut nama hari dan bulan.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Menggunakan unit relatif untuk timbangan tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Membuat timbangan objek
berkaitan jisism menggunakan
unit bukan piawai.
Membanding dua atau lebih
timbangan objek menggunakan
unit bukan piawai.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILAN
Nama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Isi Padu Cecair)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Murid boleh menyebut nama hari dan bulan.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Menggunakan unit relatif untuk isi padu cecair tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Melakukan aktiviti yang berkaitan
dengan isi padu cecair
menggunakan unit bukan piawai.
Membandingkan dua atau lebih
bekas cecair menggunakan unit
bukan piawai.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir:
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI MASALAH PEMBELAJARAN
SEK. KEB. PASOH SATU (F),SIMPANG PERTANG, NEGERI SEMBILANNama :
Halimahtun Saadiah Mohd Hazeefisz
Tarikh Lahir :
26 Januari 2002
Tarikh Mula :

Tempoh Semakan :

Komponen :
Matematik ( Bentuk)
Umur :
10 Tahun

Pengetahuan Sedia Ada Murid mengenal nombor 1-100.
Murid mengenal wang kertas dan wang syiling.
Murid boleh menyebut nama hari dan bulan.
Matlamat Jangka Panjang

Murid boleh :-
Mengenal pasti bentuk 3 dimensi tanpa bimbingan guru.
Mengenal pasti bentuk 2 dimensi tanpa bimbingan guru.
Kekuatan / Minat Murid boleh membaca dan menulis dengan baik.
Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Murid ini dapat memberi tumpuan pada pembelajaran tetapi pada masa yang singkat sahaja.
Objektif Jangka Pendek

Pendekatan Penilaian Tarikh / tanggungjawab
Murid dapat:-
Menamakan bentuk 3D.
Menyatakan ciri-ciri bentuk 3D.
Melengkapkan pola bentuk 3D.
Menamakan bentuk 2D.
Menyatakan ciri-ciri bentuk 2D.
Melengkapkan pola bentuk 2D.
Menghasilkan corak berdasarkan
bentuk 2D.
1. Guru bersoal jawab dengan murid.
2. Guru memberi penerangan sambil
menunjukkan contoh
penyelesaian kepada murid.
3. Guru memberi latihan tubi kepada
murid.
4. Guru memberi kuiz kepada murid.


Tarikh capai :

Guru matapelajaran
Pembantu Pengurusan
Murid
Ibu bapa


T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Awal :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)

T/tangan Ibubapa/Penjaga : Tarikh Bersidang
Akhir :
............................
(Nama :.....)

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...)