Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Mengajar Internship Semester 8

SK Darau, Kota Kinabalu (1 Julai 26 Julai 2013)


Tahun 5 Aspirasi
Minggu Topik Bidang
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
(Murid akan
diajar)
Hasil Pembelajaran
(Murid dapat..)
1 5
Julai
2013
Masa
dan
Waktu
Membaca dan
Menulis Masa
1. Memahami
istilah yang
berkaitan masa
dan waktu
i) membaca dan menulis masa
dalamsistem 24 jam.
ii) hubungkan masa dalam sistem 24
jam kepada sistem 12 jam
iii) Menukar masa daripada system 24
jam kepada system 12 jam dan
sebaliknya.
8 12
Julai
2013
Hubungan Unit
Dalam Masa
dan Waktu
2. Memahami
hubungan di
antara unit dalam
masa dan waktu
i) Menukar minit kepada saat dalam
bentuk pecahan dan perpuluhan.
ii) Menukar jam kepada minit dan saat
dalam pecahan dan perpuluhan.
iii) Menukar hari kepada jam, minit,
dan saat dalam bentuk pecahan dan
perpuluhan.
iv) Menukar unit dalam masa daripada
a) abad kepada tahun dan sealiknya.
b) abad kepada dekad dan sebaliknya.
15 19
Julai
2013
Operasi
AsasMelibatkan
Masa dan
Waktu
3. Tambah, tolak,
darab, dan bahagi
yang melibatkan
unit masa
i) Menambah masa dalam jam , minit,
dan saat.
ii) Menolak masa dalam jam, minit,
dan saat.
iii) Mendarab masa dalam jam, minit,
dan saat.
iv) Membahagi masa dalam jam,minit,
dan saat.
22 26
Julai
2013
Tempoh Masa 4. Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan
tentang masa
untuk mencari
tempoh masa
i) Mengenalpasti masa mula dan masa
tamat dalam sesuatu acara.
ii) Menghitung tempoh masa sesuatu
acara melibatkan
a) jam, minit, dan saat.
b) hari dan jam
iii) Menentukan masa mula atau masa
tamat dalam sesuatu acara daripada
tempoh masa yang diberi.
iv) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan tempoh masa dalam
pecahan dan/atau perpuluhan dalam
jam, minit dan saat.