RANGKAIAN

PERISIAN RANGKAIAN
Perisian Rangkaian 1/3
RANGKAIAN
OBJEKTIF
menyatakan contoh-contoh perisian pengoperasian rangkaian
Di akhir pembelajaran ini, anda dapat :
Objektif 2/3
RANGKAIAN
PERISIAN RANGKAIAN
Fungsi
Pelanggan -
Pelayan
Rakan ke
Rakan
:: Klik Untuk Maklumat Lanjut ::
Perisian Rangkaian 3/3
MENU
RANGKAIAN
✚ Perisian pengendalian rangkaian komputer - bertindak sebagai pengarah bagi
memastikan rangkaian dapat berjalan dengan sempurna dan sistematik

Fungsi Sistem Pengendalian Rangkaian:

✚ Membolehkan pelayan menguruskan data, pengguna, kumpulan, keselamatan,
aplikasi dan lain-lain fungsi rangkaian.
✚ Membenarkan perkongsian fail/maklumat dan akses pencetak di kalangan
penguna dalam rangkaian.
✚ Mengawal dan menguruskan semua aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai
komputer dalam rangkaian..
Sistem Pengoperasian Rangkaian
(Network Operating System – NOS)
Perisian Rangkaian
MENU
RANGKAIAN
Sistem Pengoperasian Rangkaian
(Network Operating System – NOS)
Contoh: Pelanggan - Pelayan
(Client-Server)
Novell Netware Windows Server Banyan VINES
Perisian Rangkaian
MENU
RANGKAIAN
Sistem Pengoperasian Rangkaian
(Network Operating System – NOS)
Contoh: Rakan ke Rakan
(Peer to Peer)
AppelShare Netware Lite
Windows for
WorkGroup
Perisian Rangkaian