Anda di halaman 1dari 1

MATERI PENYULUHAN

1. Pengertian
Bronkopneumoni adalah peradangan pada aluran napa !agian ata.
". Pen#e!a!
$uman
%e!u
Bulu ku&ing
'. Tanda %an (e)ala
Biaan#a anak akan menderita *lu atau pilek
Anak demam
Batuk #ang teru meneru dan kadang mengeluarkan dahak
+uara napa ngorok
Anak angat geliah
Napa &epat
$adang diertai muntah dan diare
,. Pen#akit Yang Akan Tim!ul Apa!ila Bronkopneumonia Tidak %itangani
Radang otak
Batuk darah
$eluaran &airan dari lu!ang telinga
Anak tidak !ia !ernapa
$ematian
-. .ara Menangani Bronkopneumoni %i Rumah
Anak di tidurkan dengan poii etengah duduk/digan)al dengan ' !antal
Bila anak !atuk !erdahak0 uruh anak mengeluarkan dahakn#a dengan &ara di!atukkan.
Bila dahak uah dikeluarkan dengan &ara di!atukan0 keluarkan dahak dengan &ara tepukan pada
punggung.
Bu)uk agar anak mau makan
Berikan minum A+I #ang &ukup
Berikan kompre hangat pada ketiak dan leher )ika anak demam.
1. .ara Men&egah Ter)adin#a Bronkopneumonia
.egah anak terkena udara dingin
2ika anak menderita *lu0 egera perikakan ke pukema atau dokter terdekat.
Rumah haru !e!a dari de!u
Uahakan agar rumah !agian dalam terinari matahari
2endela rumah di!uka etiap hari
2ika anak teredak minuman egera perikakan ke pukema atau dokter terdekat