Anda di halaman 1dari 5

Glikosida fenol

Glikosida (C6H12O6)
Glikosida senyawa kimia bahan alam yang apa
bila dihidrolisis menghasilkan satu atau lebih
gula(glikon) dan senyawa bukan gula. Yang
dihubungkan oleh jembatan oksigen


glikon Aglikon O
KLASIFIKASI GLIKOSIDA
GLIKOSIDA STEROID
GLIKOSIDA ANTRAKUINON
GLIKOSIDA SAPONIN
GLIKOSIDA SIANOPORA
GLIKOSIDA ISOTIOSIANAT
GLIKOSIDA FLAVONOL
GLIKOSIDA ALKOHOL
GLIKOSIDA ALDEHID
GLIKOSIDA LAKTON
GLIKOSIDA FENOL

GLIKOSIDA FENOL
Glikosida fenol , kandungan glikon dan aglikon
bercirikan senyawa fenol.

Contoh glikosida fenol
1. Uva ursi
Berupa daun kering arctostaphylos uva-ursi (linne) famili
Ericaceae. Dan menghasilkan arbutin yang termaksud gol.
Glikosida.
2. Hidrokuinon dan glukosa dihasilkan oleh chimpahila pada
hidrolisis
3. Hesperidin diperoleh dari buah jeruk dan digolongkan pada
flavanol yang dapat dimasukkan dalam golongan glikosida
fenol.
4. Phloridzin diperoleh dari kulit akar tanaman rosa,
5. babtisin dari Babtisida dan Iridin diperoleh dari Iris sp, yang
keseluruhannya dimasukkan dalam golongan glikosida fenol