Anda di halaman 1dari 8

Andante

Alfred Simanjuntak
YAALLAH,KASIHANIAKU
Aransemen: Ronald Pohan 2002
(berdasarkan Mazmur 51)
SOPRANO
ALTO
TENOR
BASS
5
S.
A.
T.
B.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
,
Ya Al lah, - ka sih - an - i - a ku - me nu - rut - ka sih - se ti - a - -
_
,
,
Ya Al lah, - ka sih - an - i - a ku - me nu - rut - ka sih - se ti - a - -
_

,
,
Ya Al lah, - ka sih - an - i - a ku - me nu - rut - ka sih - se ti - a - -
_
,
,
- - - -
_
,
,
Mu.
- - -
_
,
,
Mu.
- - -
_

,
,
Mu.
-
ber sih - kan - a ku - se lu - -
_
,
,
Ha pus - kan - lah - pe lang - gar - an - ku, - ber sih - kan - a ku - se lu - -
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,

, , ,

,
, , ,
,
,

, ,
,

,

,
,
,
,
,

,
,
,

,
, ,
,
,
,

,
,
, , , , ,
,

,

,


,
,
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
, ,

9
S.
A.
T.
B.
13
S.
A.
T.
B.
_
,
,
Ter ha - dap - Eng kau - a ku - ber do - sa - dan me la - ku - kan - yang ja -
_
,
,
Ter ha - dap - Eng kau - a ku - ber do - sa - dan me la - ku - kan - yang ja -
_

,
,
ruh nya. - Ter ha - dap - Eng kau - a ku - ber do - sa - dan me la - ku - kan - yang ja -
_
,
,
ruh nya. - Ter ha - dap - Eng kau - a ku - ber do - sa - dan me la - ku - kan - yang ja -
_
,
,
hat Eng kau - a dil - da lam - pu tus - an - Mu. - A jar - i - lah - a ku - hik -
_
,
,
hat. - Eng kau - a dil - da lam - pu tus - an - Mu. - A jar - i - lah - a ku - hik -
_

,
,
hat. - Eng kau - a dil - da lam - pu tus - an - Mu. - A jar - i - lah - a ku - hik -
_
,
,
hat. - Eng kau - a dil - da lam - pu tus - an - Mu. - A jar - i - lah - a ku - hik -
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
.
, , ,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , , , , ,
,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
, ,
, , ,
,
,
,
,

, ,
, ,
, , ,
,
, ,
,
, , , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
2

17
S.
A.
T.
B.
21
S.
A.
T.
B.
_
,
,
mat.
-
,
,
,
Bi ar - lah - 'ku men de - ngar - ke gi - rang - an - dan su ka - ci - ta - dan ba ha - -
_
,
,
mat.
-
,
,
,
Bi ar - lah - 'ku men de - ngar - ke gi - rang - an - dan su ka - ci - ta - dan ba ha - -
_

,
,
mat.
-
,
,
,
Bi ar - lah - 'ku men de - ngar - ke gi - rang - an - dan su ka - ci - ta - dan ba ha - -
_
,
,
mat.
-
,
,
,
Bi ar - lah - 'ku men de - ngar - ke gi - rang - an - dan su ka - ci - ta - dan ba ha - -
_
,
,
,
gi a. - Bi ar - lah - tu lang - ku - yang re muk - re dam - kem ba - li - te rus - ber so - rak - -
_
,
,
,
gi a. - Bi ar - lah - tu lang - ku - yang re muk - re dam - kem ba - li - te rus - ber so - rak - -
_

,
,
,
gi a. - Bi ar - lah - tu lang - ku - yang re muk - re dam - kem ba - li - te rus - ber so - rak - -
_
,
,
,
gi a. - Bi ar - lah - tu lang - ku - yang re muk - re dam - kem ba - li - te rus - ber so - rak - -
, , , , , ,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, , , , , , , , ,

, , , ,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , , , ,
,
,
,
,
,
,

, , , ,
, ,
, ,

, ,
,
,
, , , , , , , , , ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , , , ,
,
,
,
,
,

,

, ,
, , ,
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
, , ,
, ,

, ,
, , ,
,
, , ,
,
, ,
, , ,
,
, , ,
,

,
,
, ,
, , , , , , ,
, ,
,
, , ,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
, ,
,
, , , ,
3

25
S.
A.
T.
B.
29
S.
A.
T.
B.
_
,
,
,
so rai. - Am pun - i - lah - do sa - ku, - ya Tu han - ku, - be ri - kan - roh re la - ke pa - -
_
,
,
,
so rai. - Am pun - i - lah - do sa - ku, - ya Tu han - ku, - be ri - kan - roh re la - ke pa - -
_

,
,
,
so rai. - Am pun - i - lah - do sa - ku, - ya Tu han - ku, - be ri - kan - roh re la - ke pa - -
_
,
,
,
so rai. - Am pun - i - lah - do sa - ku, - ya Tu han - ku, - be ri - kan - roh re la - ke pa - -
_
,
,
,
da ku - t'rus. Ku a - jar - kan - ja lan - Mu - ke pa - da - pen do - sa - su pa - ya - ber ba - lik - ke pa - -
_
,
,
,
da ku - t'rus. Ku a - jar - kan - ja lan - Mu - ke pa - da - pen do - sa - su pa - ya - ber ba - lik - ke pa - -
_

,
,
,
da ku - t'rus. Ku a - jar - kan - ja lan - Mu - ke pa - da - pen do - sa - su pa - ya - ber ba - lik - ke pa - -
_
,
,
,
da ku - t'rus. Ku a - jar - kan - ja lan - Mu - ke pa - da - pen do - sa - su pa - ya - ber ba - lik - ke pa - -
,
, , , , ,
, , ,
,
,

, , , , ,
, , , ,
,
, , , , , ,
,
,
,
,
,

, , , , , , , ,
,
,
, ,
, , ,
, ,
, , , ,
,
,
, , , ,
, ,
, ,
, ,
,
, , ,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
, , , , , ,
,
,
,

, , ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,

,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
,
, , ,
, ,
,
,

,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,
, ,
,
, , ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
4

33
S.
A.
T.
B.
37
S.
A.
T.
B.
_
,
,
,
da Mu.
-
-

Pe gang - ta ngan - ku - Tu han, - a ku - a nak - dan dom -


_
,
,
,
da Mu.
-
-

Pe gang - ta ngan - ku - Tu han, - a ku - a nak - dan dom -


_

,
,
,
da Mu.
-
-

-
a ku - a nak - dan dom -
_
,
,
,
da Mu.
-
-

- - -
_
ba Mu. - Be ri - kan - lah - fir man - Mu - pe ne - rang - ja lan - hi -
_
ba Mu. - Be ri - kan - lah - fir man - Mu - pe ne - rang - ja lan - hi -
_

ba Mu. - Be ri - kan - lah - fir man - Mu - pe ne - rang - ja lan - hi -


_
Be ri - kan - lah - fir man - Mu - pe ne - rang - ja lan - hi -
, , , ,
,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
, , .
, , , ,
,
, ,
, ,

,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
, ,

,
,
, ,
, ,

, , ,
,
, ,
,

,
,
,
,
.
,
,

, ,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
5

41
S.
A.
T.
B.
45
S.
A.
T.
B.
_
dup ku. - Di da lam - gu run - du nia - Eng kau - lah - gem ba - -
_
dup ku. - Di da lam - gu run - du nia - Eng kau - lah - gem ba - -
_

dup ku. -
-
Eng kau - lah - gem ba - -
_
dup ku. -
-
Eng kau - lah - gem ba - -
_
la - ku.
-
- Tak da
a tempo
pat - 'ku ber ja - lan - tan pa - bim bing - an - Mu, -
_
la - ku.
-
- Tak da pat - 'ku ber ja - lan - tan pa - bim bing - an - Mu, -
_

la - ku.
-
- Tak da pat - 'ku ber ja - lan - tan pa - bim bing - an - Mu, -
_
la - ku.
-
- Tak da pat - 'ku ber ja - lan - tan pa - bim bing - an - Mu, -
,
,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
, ,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
, . .
,
,
,

,
, ,
,
,
. .
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,

,
,
,
,
,
,

, ,

, , ,
,
, ,
,
,
, , ,
, ,

,
, ,
,
, , , , , ,
,

,
,
, ,
,
,

,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, , ,
6

49
S.
A.
T.
B.
53
S.
A.
T.
B.
_
Tu han. - Di ja lan - ku - yang ber li - ku - b'ri - kan ju ga - hik -
_
Tu han. - Di ja lan - ku - yang ber li - ku - b'ri - kan ju ga - hik -
_

Tu han. - Di ja lan - ku - yang ber li - ku - b'ri - kan ju ga - hik -


_
Tu han. - Di ja lan - ku - yang ber li - ku - b'ri kan - ju ga - hik -
_
mat Mu. - dan je jak - Mu - ku i - kut - i - da lam - hi dup - -
_
mat Mu. - dan je jak - Mu - ku i - kut - i - da lam - hi dup - -
_

mat Mu. - dan je jak - Mu - ku i - kut - i - da lam - hi dup - -


_
mat Mu, - dan je jak - Mu - ku i - kut - i - da lam - hi dup - -
,
,
, ,
, , , ,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
, , ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
, , , ,
, , , , , ,
,
,

, , , ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
, ,
, , , ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,
, , , , , , ,
, ,
, ,
, ,
, , , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
7

57
rit.
S.
A.
T.
B.
61
S.
A.
T.
B.
_
ku. - A
Coda
min, - -
a - - -
_
ku. - A min, - - a - - -
_

ku. - A min, - - a - - -
_
ku. A min, - - a - - -
_
min.
-
-
_
min.
-
_

min.
-
-
_
min.
-
,


,

,
,
,
,


,
,
,
,,

,
,
,
,

,


,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
.
8