Anda di halaman 1dari 1

Definisi Teknologi Hijau

Teknologi hijau merujuk kepaada pembangunan dan aplikasi produk peralatan


serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan
meminimumkan atau mengurangkan kesan negetif daripada aktiviti manusia.