Anda di halaman 1dari 17

PENYELARASAN AKTIVITI PELUASAN

RINTIS MENGATASI MASALAH


KETIDAKPADANAN OPSYEN GURU
TAHUN 2014
Pasukan Penyelidik Ketidakpadanan Opsyen Guru
Dan
Jawatankuasa Pelabelan Guru KPM

20 Februari 2014
8
REPOSITIONING
OF TEACHERS
CORE DUTIES
AREA


TEACHERS'
WORKLOAD
TEACHERS' OPTION
MISMATCH
IDEAL CLASS SIZE
OVERLAPPING
DATABASES
GOAL


ELIMINATING
TEACHERS ADMIN
TASK
REPOSITIONING
TEACHERS
ACCORDING TO
OPTION
DETERMINING
CEILING FOR CLASS
ENROLEMENT
INTEGRATING MOE
DATABASES
POPULATION


SCHOOLS
(10,091)
PRIMARY
(7,747)
SECONDARY
(2,344)
TEACHERS
(421,546)
DIVISIONS (40)
SEDs (16)
DEOs (137)
OVERVIEW OF NBOS-PPG-KPM
RAISING
THE
QUALITY OF
EDUCATION
TUJUAN PELAKSANAAN
Melabelkan guru berasaskan Instrumen 12
Kriteria Pelabelan Guru
Penempatan guru yang menepati opsyen
(the right person for the right position) dan
ini boleh mengurangkan masalah
ketidaksepadanaan opsyen
Ke arah dasar penempatan guru mengikut
bidang/opsyen menjelang 2016

Mesyuarat
Penyelarasan
KPM & JPN-PPD
Verifikasi
Data (EMIS)
JPN-PPD
Pengesahan
Data
Sekolah
Analisis
Data
Execution JPN
PROSES PELAKSANAAN
KPM & JPN
INSTRUMEN 12 KRITERIA PELABELAN GURU
KRITERIA LABEL Maksud
1
LABEL MAJOR
Jika mengajar berdasarkan ikhtisas
2
LABEL IKUT IKHTISAS
Jika minor lebih baik drp major
3
LABEL IKUT OPSYEN IKHTISAS
PERTAMA
Jika tidak mengajar menggunakan ikhtisas kedua walaupun lebih tinggi
4
LABEL IKUT AKADEMIK
TERTINGGI
Jika tidak mengajar berdasarkan ikhtisas
5
LABEL IKUT OPSYEN
CONVERSION
Jika telah membuat conversion
6
LABEL IKUT MP MENGAJAR
Jika pengalaman sekurang kurangnya 4 tahun (SK) atau sekurang kurangnya
5 tahun (SM) dan mengajar 8 hingga 12 waktu seminggu
7
LABEL IKUT MP MENGAJAR
Jika pengalaman sekurang kurangnya 3 tahun (SK) atau sekurang kurangnya
4 tahun (SM) dan mengajar LEBIH DARIPADA 13 waktu seminggu ATAU waktu
terbanyak
8
LABEL IKUT OPSYEN IKHTISAS
Walaupun hanya mengajar 2 waktu seminggu
9
LABEL IKUT SUBJEK AJAR
TERBANYAK
Jika ajar bukan ikhtisas dan jumlah waktu adalah 7 hingga 10 waktu seminggu
(Merujuk kepada pengalaman atau akademik)
10
LABEL IKUT AKADEMIK/
PENGALAMAN
Jika jumlah waktu ajar semuanya bukan ikhtisas dan sama banyak
11
LABEL IKUT OPSYEN IKHTISAS
Jika tidak mengajar atas sebab perjawatan ( tidak berada di sekolah)
12
LABEL IKUT OPSYEN IKHTISAS/
LANTIKAN JAWATAN/ MP AJAR
Jika masih berada di sekolah
PELAKSANAAN DI PERINGKAT
SEKOLAH
Guru-guru perlu memastikan maklumat berikut
benar dan tepat bagi memastikan pelabelan yang
dihasilkan oleh KPM adalah bertetapan dengan
opsyen / subjek ajar guru di sekolah;

1) Maklumat perkhidmatan
2) Maklumat akademik
3) Maklumat Ikhtisas
4) Maklumat subjek ajar
5) Tahun pengalaman subjek ajar
PROSES PELAKSANAAN

Guru Log-In ke
emisonline.moe.gov.my

Id pengguna dan kata
laluan ialah no ic tanpa
-

SEMAK MODUL PERKHIDMATAN
SEMAK MODUL AKADEMIK
SEMAK MODUL IKHTISAS
SEMAK MODUL MATA
PELAJARAN AJAR & BIL.
TAHUN PENGALAMAN AJAR
NOTA
Sekiranya terdapat kesilapan pada maklumat-
maklumat tadi, mohon guru-guru memaklumkan
guru data untuk tindakan pembetulan.

Ini bagi memastikan label guru yang dihasilkan
oleh KPM adalah seperti keadaan guru di sekolah.

PERINGATAN: ADALAH MENJADI
TANGGUNGJAWAB INDIVIDU BAGI
MEMASTIKAN MAKLUMAT DIRI TEPAT DAN
SAH.

PENGESAHAN LABEL GURU

PENGESAHAN LABEL GURU

NOTA
Bahagian pengesahan label guru hanya
boleh dibuat setelah ia dibuka untuk
pengesahan.

Tarikh pengesahan akan diberitahu kelak.KAEDAH PENJAJARAN
Penjajaran akan dilaksanakan apabila guru tidak menerima
pelabelan yang dijana oleh KPM.
Penjajaran di peringkat sekolah/ppd/jpn/kpm;

1) Menggunakan kaedah pelabelan mengikut
12 kriteria yang digunakan oleh JK Pelabelan Guru
2) Penjajaran semula guru-guru mengikut
opsyen
3) Penjajaran semula guru-guru mengikut Jadual Waktu
4) Dikekalkan di sekolah berkenaan dengan syarat perlu
mengajar matapelajaran yang mismatch mengikut
tempoh sebagaimana di bawah 12 kriteria
5) Penempatan semula mengikut kesesuaian
6) Latihan semula tambah opsyen
SEKIAN DIMAKLUMKAN

KERJASAMA GURU-GURU
DIUCAPKAN JUTAAN TERIMA
KASIH