Anda di halaman 1dari 15

Stail Peningkatan

Stail E
Ooi ching ee
Gan xue ni
Pengenalan
Dikemukakan oleh Mosston dan Ashworth.

Memusatkan pada pelajar.
Konsep
Memperkenalkan konsep yang
berbeza iaitu terdapat pelbagai
tahap prestasi dalam satu
tugasan yang sama.
Definisi
Merujuk kepada para pelajar dengan
tahap kemahiran yang berbeza turut serta
atau masuk dalam tugasan yang sama
dengan memilih tahap kesukaran yang
mereka boleh lakukan

Objektif
Peningkatan dan penyertaan pelajar berterusan.
Menyesuaikan perbezaan individu.
Memberi peluang menyertai aktiviti pada tahap
kemampuan individu.
Peluang berundur untuk berjaya dalam aktiviti.
Belajar untuk melihat hubungan antara aspirasi dan
realiti prestasi seseorang.
Ciri-ciri
Matlamat : murid
mengambil bahagian
secara berterusan dan
selaras dengan
perkembangan mereka.
Membuat keputusan dalam set pra-impak .
Memberi respon kepada pelajar mengenai
proses membuat keputusan.
Memantau proses pembelajaran.
Membetulkan kesilapan yang
dilakukan oleh murid.
Peranan Guru
Peranan Murid
Membuat keputusan semasa set
impak dan pasca impak.
Membuat keputusan mengenai
pemilihan dan pemulaan.
Menentukan tahap mana harus disambung.
Membuat keputusan mengenai peningkatan
dalam tahap.
Menilai prestasi mereka.
Pelaksanaan
Set Pra-Impak
1. Semua keputusan dibuat oleh guru.
2. Guru menyediakan tugasan untuk program
individu.
Pelaksanaan
Set Impak
1. Menerangkan atau
bersoal jawab mengenai
konsep gaya peningkatan.
2. Nyatakan objektif utama.
Pelaksanaan
3. Menyatakan peranan pelajar yang
mana melibatkan:
a. Meninjau pilihan
b. Pemilihan tahap yang sesuai
c. Melakukan tugasan
d. Menilai prestasi berdasarkan kriteriae.
e. Menentukan tahap seterusnya.

Pelaksanaan
4. Menerangkan peranan guru :
-Menjawab soalan pelajar
- Mengutamakan komunikasi dengan pelajar
5. Menyatakan fokus pembelajaran dan program individu.
6. Penetapan parameter.
7. Murid bergerak dan memulakan peranan dan tugas masing-
masing.

Pelaksanaan
Set Pasca Impak
1. Pelajar menilai prestasi merekaberdasarkan
kad kriteria.
2. Sedia kelas untuk seketika dan kemudian
bergerak untuk mendapatkan maklum balas
pelajar secara individu.
1. Prestasi murid dapat dinilai serta merta.
2. Murid tidak terkongkong dengan arahan guru.
3. Murid dapat melakukan aktiviti pembelajaran
mengikut kebolehan masing-masing.
4. Memupuk semangat bersaing antara pelajar.
5. Aktiviti pembelajaran lebih menarik dan mencabar.

Kekuatan
Kelemahan
1. Kawalan guru yang longgar akan mengagalkan P&P .
2. Sukar menentukan kejujuran murid dalam aktiviti.
3. Masa pembelajaran panjang.
4. Peralatan yang banyak diperlukan.


5. Persediaan yang kurang akan
menjejaskan prestasi murid.
6. Sesuai untuk pembelajaran yang
muridnya sedikit.