Anda di halaman 1dari 7

NAMA AHLI KUMPULAN

Wong Yam Fong


Ling Heng Choong
Ling Chui Ping
Hong Mee Chai
Wong Yuk Kiet
RPH HARIAN TAHUN 4
MINGGU PERTAMA
EMPAT STANDARD PEMBELAJARAN
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa: 1020 -1120
Kelas : Tahun 4
Modul : Menggambar - Capan
Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi - Ayam
STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik
1.1.1 Unsur seni
1.1.2 Prinsip rekaan

1.2 Aplikasi seni
1.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-
jenis media
1.2.2 Mengetahui
penggunaan media
serta proses teknik .


1.3 Ekspresi Kreatif
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4 Apresiasi Seni
1.4.1
1.4.2
1.4.3
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN


Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1.mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada gambar teknik capan.
2.mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses
dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.
3.Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar capan secara
kreatif.
4.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)
AKTIVITI PDP

1. Guru menunjukkan contoh gambar teknik capan.
2. Guru menyatakan definisi capan.
3. Guru menunjukkan dan menerangkan media yang
digunakan.
4. Guru menunjukkan langkah-langkah dan cara menghasilkan
gambar teknik capan.
5. Murid menghasilkan gambar teknik capan dengan bimbingan
guru.
6. Murid-murid diminta mempamerkan hasil karya masing-
masing.
7. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan
karya.
8. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan
rakan.


CONTOH RANCAGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)
BAHAN BANTU
BELAJAR

Berus lukisan, palet, daun, jari dan bahan lain yang sesuai ,
kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera
PENILAIAN PdP

Proses menghasilkan karya sepanjang aktiviti melakar gambar
berdasarkan empat Standard Kandungan
REFLEKSI
EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
BAHAN BBM
Contoh gambar teknik capan


LANGKAH- LANGKAH HASIL KARYA
1.Guru menunjukkan contoh gambar teknik capan.
2.Guru menyatakan definisi capan.
3.Guru menunjukkan dan menerangkan media yang
digunakan.
4.Guru menunjukkan langkah-langkah dan cara
menghasilkan gambar teknik capan.
5.Murid menghasilkan gambar teknik capan dengan
bimbingan guru.

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG