Anda di halaman 1dari 3

Pengajian Agama B

Muhamad Zulhilmi Bin Rosli


Mohammad Hafizzuddin Bin Mohammed Hassan
Anas Bin Marudin
Muhammad Izhar Bin Ismail

BUTIRAN AM

Mata pelajaran : Pendidikan Islam
Kelas : 5 Aktif
Tarikh : 07 Disember 2011
Masa : 09.00-9.30
Bilangan Murid : 35 Orang
Bidang : Ibadah
Tajuk : Tayammum
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat :
Aras 1 : Murid dapat mengetahui rukun Tayammum.
Aras 2 : Murid menyebut Lafaz Niat Bertayammum
Aras 3 : Murid menerangkan Cara-cara bertayammum.
Kemahiran Berfikir : Murid boleh menunjukkan cara bertayammum dengan
betul.
Penerapan nilai : Mendengar nasihat, tolong-menolong, menghormati guru.
Penggabung jalinan : Kemahiran melihat, mendengar dan menaakul
Penerapan/rentasan : Bahasa Melayu, Bahasa Arab,Pendidikan Seni, Moral.
Bahan Bantu mengajar : Bedak, gambar, kad imbasan, papan tulis,laptop,LCD.Langkah/Masa Isi Kandungan Aktiviti P & P Catatan

Pendahuluan
( 2 minit )
- Do'a :

,
.

- Guru memilih seorang
murid untuk mengetuai
bacaan doa dan diaminkan
oleh murid lain.

- Khusyu' dan
tawaddu'


Set Induksi :
( 3 minit )

- Teka-teki
- Guru memberi teka-teki
bedak dalam kotak.

- menggunakan
strategi inkuiri.
-murid tertanya-
tanya.

Langkah 1 :
( 7 minit )

- Rukun-rukun
tayammum.
-Lafaz niat tayammum

- Guru menerangkan
rukun-rukun tayammum
dengan betul.
- Guru memperdengarkan
lafaz niat tayammum
sambil diikuti oleh murid.

Kemahiran
mendengar
Langkah 2 :
( 8 minit )
- Lafaz Niat Tayammum.
"
"
-Guru mengulangi Lafaz
Niat
-Guru menayangkan video
tentang niat tayammum di
LCD.
-Guru meminta murid ikut
secara beramai-ramai.
-Guru meminta murid
membaca secara
berkumpulan dan
berseorangan.
Mendengar dan
Membaca
Langkah 3 :
(7 minit )
- Cara bertayammum.

- Guru meminta murid
mencari pasangan masing-
masing.
Kemahiran
mendengar dan
menyebut


-Dalam keadaan
berpasangan,murid saling
menyemak perbuatan
tayammum dengan
bimbingan guru.
-Guru membaiki kesilapan
murid.

Penutup:
( 3 minit )
- Guru merumuskan hasil
pembelajaran yang dapat
dicapai.
-Guru memberi soalan dan
latihan pengukuhan.

Anda mungkin juga menyukai