Anda di halaman 1dari 7

CARA MEMBACA AL QURAN

+O^^) p-47O O@OE ^__ O)


U4-g pONL'E` ^_g

77. Bahawa Sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran Yang mulia, (yang sentiasa memberi
ajaran dan pimpinan), 78. Yang tersimpan Dalam Kitab Yang cukup terpelihara,

[QS. Al Waaqi'ah, 56 : 77-78]
BERTAJWID
MELETAKKAN MAKHRAJ
HURUF PADA SEBUTAN
YANG BETUL
MEMBERI HAK-HAK HURUF
BERTARTIL
MEMBABACA DENGAN
PERLAHAN LAHAN
MEMERHATIKAN
POTONGAN AYAT
PERMULAAN
BERTARANNUM
KAEDAH MEMPELBAGAIKAN
BUNYI MELALUI NADA
SALAH SATU CARA
MENAMBAHKAN KEUNIKAN
TILAWAH


CARA- CARA
MEMBACA
AL- QURAN1. BERTAJWID
Membaca secara tajwid bermaksud membaca dengan meletakkan makhraj huruf pada
tempat dan sebutan yang betul serta memberi hak-hak huruf pada tempat yang
sepatutnya.
Firman Allah Taala,
4g~-.- N_E4uO>-47 =U4-^-
+O4^OUu-4C E-EO gOg>4Eg>
Elj^q 4pONLg`uNC gO) }4`4
O'4C gO) Elj^q N-
4p+OOC^- ^g
Maksudya: Orang-orang yang Telah kami berikan Al Kitab kepadanya,
mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu
beriman kepadanya. dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka
mereka Itulah orang-orang yang rugi. (Surah al-Baqarah : 121)


2. BERTARTIL
Membaca secara tartil ialah membaca secara perlahan-lahan dan tidak tergesa
gesa.Memerhatikan potongan ayat,.permulaan dan kesempurnaan makna.
Firman Allah Taala,
gE>4O4 4p-47O^- EOg>O>
^j
Maksudnya: Dan bacalah Al Quran itu dengan tartil. (Surah al-
Muzzammil:4)

3. BERTARANNUM
Taranum ialah satu kaedah suara yang dipelbagaikan bunyinya melalui nada,
rentak dan irama sebagai salah satu cara untuk menambahkan keunikan tilawah al
quran.
Sabda Rasulullah s.a.w.

Maksudnya: Hendaklah kamu menghiasi bacaan al-Quran itu


(dengan mempelbagaikan bunyi) suara kamu. (Riwayat Abu Daud
dan an-Nasa-ie)

Sabda Rasulullah s.a.w.

Maksudnya: Bukanlah dari kalangan kami mereka yang tidak mahu


melagukan dengan bacaan al-Quran. (Riwayat al-Bukhari)ADAB MENGHAFAZ & MEMBACA AL QURAN

Dalam membaca dan menghafaz Al Quran, terdapat adab-adab yang mesti yang perlu
kita amalkan.Adab ini penting kerana Al Quran merupakan kalam Allah yang suci.
Berikut antara adab-adab yang mesti diamalkan :Adab
umum
menghafaz
dan
membaca
Al quran
Sentiasa
memelihara
wuduk
Menghadap
kiblat
Sentiasa
menghormati
guru
Sentiasa dalam
keadaan
suci,bersih dan
menutup aurat
Meninggalkan
perkara
maksiat dan
menjauhi
perkara
makruh dan
syubhah
Membaca
ta'awuz dan
basmalah
Memilih
tempat yang
sesuai
Memastikan
tempat untuk
membaca dan
menghafaz itu
tenang seperti
masjidCARA MENGHAFAZ AL QURAN
Menghafaz Al Quran banyak kelebihan kepada kita. Ayat-ayat Al Quran yang
amat agung dapat menjadi benteng dalam diri kita daripada pelbagai masalah. Antara
cara-cara untuk menghafaz Al Quraran dengan baik adalah seperti berikut :

KAEDAH
MENGHAFAZ AL
QURAN
Hafaz dengan
seorang teman
Hafaz dengan
cara ulangan
Teknik penulisan
Teknik
mendengar
Teknik al tasqim
- Ulangi bacaan
tersebut
sebanyak 10 kali

tumpukan
perhatian mata
pada ayat yang
dibaca
semak semula
ayat yang
telah ditulis
berpandukan
mashaf
Tulis kembali ayat
yang dihafaz
mendengarnya
melalui alat
radio

memisahkan ayat
yang panjang kepada
beberapa bahagian
yang sesuai
pilih seorang teman
yang sama minat
menghafaz al quran
Saling menguji
hafazan satu sama lainPara ulama menyebutkan berbagai faedah menghafal Al-Quran diantaranya, adalah :
Kemenangan di dunia dan di akhirat, jika disertai dengan amal soleh dan
menghafalnya. Selain itu ketajajaman ingatan dan cemerlang pemikiran membolehkan
para penghafal Al-Quran lebih cepat mengerti, teliti dan lebih peka kerana banyak
latihan untuk menyuaikan ayat serta mengingatinya.
Di samping itu, , menghafal membolehkan seseorang terdorong untuk
berprestasi lebih tinggi daripada rakan-rakan yang lain dari segi pelbagai aspek.
Tambahan pula, sesorang itu akan memiliki identiti yang baik dan perilaku yang jujur.1. Teknik hafaz dengan teman
-pilih seorang teman yang sama minat menghafaz al quran
-Orang pertama membaca disemak oleh orang orang kedua
-Saling menguji hafazan antara satu sama lain


2. Teknik Penulisan(kitabah)
-Tulis kembali ayat yang dihafaz
-kemudian semak semula ayat yang telah ditulis berpandukan mashaf
-Menulis setiap ayat pertama awal mukasurat,setiap rubu, setiap juzu atau setiap
surah dalam satu helaian kertas


3. Teknik Secara Ulangan
- Ulangi bacaan tersebut sebanyak 10 kali
-tumpukan perhatian mata pada ayat yang dibaca
-focuskan pemikiran pada ayat yang didengar

4. Teknik mendengar
-mendengar bacaan guru atau imam dan mengikut bacaan mereka.
-mendengarnya melalui alat radio
-contoh bacaan terbaik ialah Syeikul Maqari Mahmud Khalil al-Khusori dari mesir.

5. Teknik pembahagian ayat(al tasqim)
-memisahkan ayat yang panjang kepada beberapa bahagian yang sesuai
-Memisahkan selembar mukasurat kepada beberapa bahagian yang sesuai
-memisahkan surah kepada beberapa bahagian.contohnya mengikut cerita dalam surah
tersebut

Anda mungkin juga menyukai