Anda di halaman 1dari 2

1 HIDUPKAN COMPUTER

2 CARI FOLDER AUTOMASIPSS DI HALAMAN DESKTOP


3 KLIK APACHE_START DAN TUNGGU SEHINGGA PAPARAN KOTAK HITAM
MUNCUL
KLIK MYSQL_START DAN TUNGGU SEHINGGA PAPARAM KOTAK HITAM
KEDUA MUNCUL
4 BUKA APLIKASI GOOGLE CHROME DAN TAIP 192.168.1.17 DI RUANG
LAMAN SESAWANG
5 KLIK PADA LIBRARIAN LOGIN
M!"#$$!% &' (
)*%+!,!" )*-)#".!$!!%
K!.! /!/#!% ( 1234
0 PANDUAN MENGISI DATA BUKU
11 PILIH HEAD BIBLIOGRAPHY
21 PILIH ADD NEW BIBLIOGRAPHY
31 ISI MAKLUMAT YANG BERIKUT SAHA2A
TITLE
EDITION
SPECIFIC DETAIL INFO
AUTHOR 3S4 5 SILA ISI NAMA PENULIS BUKU
ISBN6ISSN 5 NOMBOR PADA BARKOD BUKU DI KULIT BELAKANG
BUKU
CLASSIFICATION 5 FIKSYEN 6 BUKAN FIKSYEN
PUBLISHER 7 NAMA SYARIKAT PENGELUAR BUKU
PUBLISHING YEAR 7 TARIKH BUKU DIKELUARKAN8DICETAK
PUBLISHING PLACE 7 LOKASI BUKU DICETAK
SERIES TITLE 7 TA2UK SIRI BUKU 3HANYA PADA KOLEKSI4
CALL NUMBER 5 5 KOD YANG DITAMPAL PADA BUKU
LANGUAGE 5 BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM BUKU
9 KLIK SA:E ATAU SIMPAN
; KLIK EDIT DI BAHAGIAN ATAS SEBALAH KANAN
1
<
CARI ITEM3S4 DATA
ADD NEW ITEMS
ITEM CODE ( 5 DIGIT KOD YANG DITAMPAL PADA HALAMAN PERTAMA
BUKU
I:ENTORI CODE ( NOMBOR YANG SAMA SEPERTI DI ATAS1
KLIK SA:E1
KLIK UPDATE
1
1
UNTUK KELUAR= LOGOUT SISTEM AUTOMASI TERLEBIH DAHULU
KEMUDIAN TUTUP KOMPUTER1