Anda di halaman 1dari 13

: A

Ceraikan kalimah di bawah.


Sambungkan huruf menjadi kalimah


Bulatkan jawapan yang betul.

.C

.B

.A

.C

.B

.A

.C .B .A
4

.C

.B

.C

10
2

.B

.A

.A


Tandakan () pada pengajaran surah al-Dhuha dan () pada yang bukan.

.1

.2

.3


.4


.5

10
3Lengkapkan ayat di bawah ini


___________

.1

___________

.2

___________

.3

___________

.4

___________

.5

10
4

: B

Gariskan jawapan yang betul.

1
.C .B .A

2
.A

.B
.C
3
.C

.B

.A

4
30 .C

30 .B 30 .A

5
.C

.B
5

.A

6
.C

.B

.A

7
.C

.B

.A

8
.C

.B

.A

9
.A
.B
.C

10
.C

.B .A

11
64 .C

63 .B
6

62 .A

12
.C

.B

.A

13
.A
.B
.C

14
.A
.B
.C

15

.A
.B
.C
30
7

: C

Jawab soalan berpandukan gambar

4
.A
.B

10
8


Lengkapkan adab kecintaan kepada negara.

_________________
____________

_____________

_____________

_____________

.5

10
9

: D

Tuliskan perkataan berikut mengikut kaedah Khat Nasakh

Malu

Buka

10
10

Lalai

Jarang

Cantik

Pasang

() A

11

) : B

C
1
B
A
C
A
B
B
C
B
A
B
A
A
B
C

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

: C

1
2

3
4

12

:D

1
1

13