Anda di halaman 1dari 1

PIPK/SKT/BR4/Markah Pembentangan/2014

BORANG RUMUSAN MARKAH PENYELIDIKAN TINDAKAN II


TAHUN 2014
PEMBENTANGAN (30%)
Nama:

____________________________________________________

Kumpulan:

____________________________________________________

Major:

____________________________________________________

Elektif:

1.

_______________________________________________

2.

_______________________________________________

Bil

Aspek

Ulasan Pensyarah Penilai

Penyampaian (25%)

Pengolahan
pembentangan
(30%)

Markah
C B S L
C B S L

C B S L
3

Isi Kandungan (25%)

Soal-Jawab (20%)

C B S L

JUMLAH MARKAH
Markah Wajaran
(30%)

Nama dan Tandatangan pensyarah penilai:


1) ______________________________________
2) ______________________________________

Tarikh : _______________