Anda di halaman 1dari 5

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1 NAMA LENGKAP AFIF HAMKA
2 NIP 19910901 201206 1 001
3 PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PENATA MUDA, III/A
4 TEMPAT LAHIR/TGL. LAHIR RAPANG, 1 SEPTEMBER 1991
5 JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
6 AGAMA ISLAM
7 STATUS PERKAWINAN BELUM KAWIN
8
A. JALAN JL. JENE MADINGING
B. KELURAHAN/DESA KAMPILI
ALAMAT C. KECAMATAN PALANGGA
RUMAH D. KABUPATEN/KOTA MAKASSAR
E. PROPINSI SULAWESI SELATAN
9
A. TINGGI (CM) 168
B. BERAT BADAN (KG) 64
C. RAMBUT LURUS
KETERANGAN D. BENTUK MUKA OVAL
BADAN E. WARNA KULIT SAWO MATANG
F. CIRI-CIRI KHAS -
G. CACAT TUBUH -
10 KEGEMARAN (HOBBY) MEMBACA, OLAHRAGA, TRAVELLINGII. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

NO TINGKAT
NAMA
PENDIDIKAN
JURUSAN
STTB/
TANDA
LULUS/
IJAZAH
TAHUN
TEMPAT
NAMA KEPALA
SEKOLAH/
DIREKTUR/
DEKAN PROMOTOR
1 2 3 4 5 6 7
1 SD
SD INP
TAMALANREA 2
- 2003 MAKASSAR Dra. Hj. Radja Manikam
2 SLTP SMP NEG. 30 - 2006 MAKASSAR Drs. Alimuddin Jalil,MM.
3 SLTA SMA NEG. 1 IPA 2009 MAKASSAR Drs. Herman Hading,M.Pd.
4 DI - - - - -
5 DII - - - - -
6 DIII/AKADEMI - - - - -


Pas Photo
Hitam Putih
3 x 4 cm
1 2 3 4 5 6 7
7 DIV IPDN
MANAJEMEN
SDA
2013 JATINANGOR
Prof. DR. SADU
WASISTIONO, M.S
8 S1 - - - - -
9 S2 - - - - -
10 S3 - - - - -
11 SPESIALIS I - - - - -
12 SPESIALIS II - - - - -
13 PROFESI - - - - -


2. Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri

NO.
NAMA
KURSUS/LATIHAN
LAMANYA/TGL
BLN/THN/S/D
TGL/BLN/THN
IJAZAH/TANDA
LULUS/SURAT
KETERANGAN
TAHUN
TEMPAT KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 DIKLAT PRAJABATAN 3 (TIGA) MINGGU, 2012 2012 JATINANGOR
2 DIKLAT PIM IV 2 (DUA) MINGGU, 2013 2013 JATINANGORIII. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian

NO PANGKAT
GOL
RUANG
PENGGAJI
AN

BERLAKU
TERHITUN
G
MULAI
TANGGAL
GAJI POKOK
SURAT KEPUTUSAN
PERATURAN
YANG
DIJADIKAN
DASAR
PEJABAT NOMOR TGL.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 CPNS II/A 01-06-2012 RP.1.299.760
KARO
KEPEGAWAIAN
KEMENDAGRI
813.2-
2783
31-
05
2012
2
PENGATUR
MUDA
II/A 01-06-2013 RP.1.648.900
KABAG MUTASI
KEMENDAGRI
823.2-
2690
01-
04-
2013
3
PENATA
MUDA
III/A 01-10-2013 RP.1.741.100
KABAG MUTASI
KEMENDAGRI
823.3-
6332
15-
08-
2013


2. Pengalaman jabatan/Pekerjaan

NO JABATAN
MULAI
DAN
SAMPAI
GOL. RUANG
PENGGAJIAN
GAJI
POKOK
SURAT KEPUTUSAN
JABATAN NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENGASUH IPDN 2013 III/a Rp.2.186.400
KARO
KEPEGAWAIAN
KEMENDAGRI
824.3-164
02-01-
2014
2
3
4
5


IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO
NAMA BINTANG / SATYA LENCANA
PENGHARGAAN
TAHUN
PEROLEHAN
NAMA NEGARA / INSTANSI
YANG MEMBERIKAN
1 2 3 4
1V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO NEGARA TUJUAN KUNJUNGAN LAMANYA YANG MEMBIAYAI
1 2 3 4 5
1


VI. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri

NO NAMA
TEMPAT
LAHIR
TANGGAL
LAHIR
TANGGAL
NIKAH
PEKERJAAN KET.
1 2 3 4 5 6 7
1


2. Anak

NO NAMA
JENIS
KELAMIN
TEMPAT
LAHIR
TANGGAL
LAHIR
PEKERJAAN KET
1 2 3 4 5 6 7
1


3. Bapak dan Ibu kandung

NO NAMA TGL. LAHIR/UMUR PEKERJAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 H. HAMKA J. BURAENA, SH.MH. 13-02-1960 / 54 Tahun PNS
2 Hj. SUHARNI, S.Pd 11-04-1964 / 50 Tahun PNS4. Bapak dan Ibu mertua

NO NAMA TGL. LAHIR/UMUR PEKERJAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1

25. Saudara Kandung

NO NAMA
JENIS
KELAMIN
TANGGAL
LAHIR/UMUR
PEKERJAAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 Hj. ZULVINAR SYAHRANI,S.Pi. PEREMPUAN
27-03-1987 /
27 TAHUN
KARYAWAN

2 AMHAR JAMIL LAKI-LAKI
29-03-1994 /
20 TAHUN
PELAJAR

3 DIAN JUSTISIA NINGRUM PEREMPUAN
19-11-1996 /
16 TAHUN
PELAJAR

4 AULIA FIKRIYANI HAMKA PEREMPUAN
23-01-2002 /
12 TAHUN
PELAJAR
VII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO
NAMA
ORGANISASI
KEDUDUKAN
DALAM
ORGANISASI
DALAM TH
S/D TH
TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6
1 PRAMUKA SMANSA ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR

Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
2 PMR SAMNSA ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
3
IKATAN REMAJA
MASJID SMANSA
ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
4
IKATAN REMAJA
MASJID
NURURRAHMAH
ANGGOTA 2003-2009
MASJID
NURURRAHMAH
BTP BLOK J
MUH. RAMLI
5
MARCHING BAND
SADDA PAWINRU
ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
6
SMANSA SOFTBALL
CLUB
ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
7
CHEMISTRY
ASSOCIATION OF
SMANSA
ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.
8
KARYA ILMIAH
REMAJA SMANSA
ANGGOTA 2006-2009
SMA NEG. 1
MAKASSAR
Drs. HERMAN
HADING,M.Pd.


2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

NO
NAMA
ORGANISASI
KEDUDUKAN
DALAM
ORGANISASI
DALAM TH
S/D TH
TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6
1
KOMANDO BATALYON
XII IPDN JATINANGOR
ANGGOTA 2012- 2013 JATINANGOR
PROF. DR. Drs. H. I
NYOMAN SUMARYADI, M.Si
2
DEWAN PERWAKILAN
PRAJA
ANGGOTA 2012-2013 JATINANGOR
PROF. DR. Drs. H. I
NYOMAN SUMARYADI, M.Si


3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

NO
NAMA
ORGANISASI
KEDUDUKAN
DALAM
ORGANISASI
DALAM TH
S/D TH
TEMPAT
NAMA PIMPINAN
ORGANISASI
1 2 3 4 5 6
1


VIII. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO NAMA KETERANGAN
SURAT KETERANGAN
TANGGAL
PEJABAT NOMOR
1 2 3 4 5
1
KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK - - -
2
KETERANGAN BERBADAN SEHAT - - -
3
KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU
- - - -


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima
segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.


Gowa, 24 Februari 2014

AFIF HAMKA, S.STP

Anda mungkin juga menyukai