Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS SOALAN SPM/ ERT KERTAS 2 (2004 2010)

TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C


2004 Sanitasi makanan
- Punca
Pencemaran
makanan
- langkah elak
Pencemaran
(prinsip
kebersihan
makanan)
Konsumerisme
- masalah pengguna
dan tindakan
- cara mengelak
masalah berulang
- hak pengguna
RDA
- pengiraan
Kos jahitan
- pengiraan
Proses jahitan
-Kelepet Melengkung
Pembentukan pasukan
- langkah
2005 Cara penimpanan
makanan segar dan
kering
- !kan
- Sa"i
- #a"ang
- $epung
Pemilihan stail pakaian
mengikut bentuk badan
RDA
- pengiraan
Kos jahitan
- pengiraan
Pencernaan dalam
usus kecil
- rembesan
- en%im
- tindakbalas
Proses jahitan
- &engan padanan rata
2006 Penilaian hasil
masakan
- 'aktor
Mempengaruhi
peranan ahli
keluarga
- Masalah
Peringkat
Perkembangan
RDA
- pengiraan
Kos jahitan
- pengiraan
Proses jahitan
- kolar lurus
Proses penerapan
- hasil akhir (C()*
protein)
- label +ilus
2007 - 'aktor
Mempengaruhi
Keperluan
,utrien
- Sumber protein
Sanitasi makanan
- prinsip
kebersihan
RDA
- pengiraan
Kos jahitan
- pengiraan
- Kitaran keluarga
setiap peringkat
- $anggungja"ab
anak
Proses jahitan
- &isu pemadan
- langkah
- ciri
2008 - Penimpanan
Makanan
Mudah
- Punca
Pencemaran
Makanan
Kajian -abrik
- ciri
- banding be%a
RDA
- pengiraan
- kegunaan
RDA
- sebab susu
kacang
soa
Kos jahitan
- pengiraan
- Proses
Pencernaan
protein
- (asil akhir
pencernaan
Pembentukan pasukan
- langkah
- kepentingan
ditambah
2009 Susun atur perabot
di ruang dapur
- 'aktor
Perancangan
Menu
- Keseimbangan
Sajian
RDA
- pengiraan
- -ungsi
karbohidrat
Kos jahitan
- pengiraan
- $indakbalas
en%im dalam
usus kecil
- 'ungsi asid
hidroklorik cair
Proses jahitan
- lapik berbentuk
(langkah)
-bentuk badan ang
sesuai dengan stail
-ciri stail pakaian
TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C
2010 - Pengaruh
teknologi dalam
pengurusan
tempat kediaman
- pemilihan alat
penjimat masa
(ketuhar
gelombang mikro)
- cara menjaga alat
penjimat masa
(ketuhar
gelombang mikro)
- Masalah makanan
cepat rosak dan
cara mengatasi
- Ciri ikan segar
- Cara menimpan
ikan segar
RDA
- pengiraan nilai
$enaga
- jumlah
hidangan
di aras . dan /
piramid
makanan
Kos 0ahitan
- pengiraan
- corak ang
sesuai
untuk badan
rendah dan
gempal
- &abel struktur +ilus
- (asil akhir
pencernaan ang
diserap di kapilari
darah (1)
- (uraikan proses di
2 (&akteal)
- Proses menjahit
kelim belah
kangkung
- Kaedah mengemas
kelim belah
kangkung
- Ciri kelim belah
kangkung
2011
- 'aktor
Pemilihan
tempat
kediaman
- $ujuan kajian
pergerakan
dan masa
- Aspek
penilaian
hasil
masakan
- Peraturan
penajian
makanan
RDA
- Kesan
kekuran
gan
protein
Kos jahitan
- Kelebihan
kain kapas
- Pencernaan
protein di
perut
- $indakbalas
en%im ke
atas
karbohidrat
di usus kecil
- Proses jahitan kelim
2012 - Punca keracunan
makanan
- #akteria
penebab
makanan tercemar
- Perubahan
pada makanan
- (ak pengguna
- Akta pengguna
- Kemudahan asas
ang perlu ada di
kediaman itu3
RDA
Kelebihan
makanan
mudah
Kos 0ahitan
-Pengiraan
- Proses Penerapan
di usus kecil
- 4n%im ang
bertindakbalas ke
atas protein semasa
pencernaan
- Proses menjahit
kelim belah kangkung
-proses kelepet
201 - 'aktor
pemilihan
tempat
kediaman
- Kemudahan
- Penimpanan
makanan
- Prinsip kebersihan
makanan
RDA
- Pengiraan
RDA
- 'ungsi
nutrien
- Kos 0ahitan
-
- Aksesori
- $indakbalas
en%im di
duodenum
- Proses
penereapan di
- Proses jahitan lisu
pemadan
- Proses jahitan ang
terdapat pada balaus
itu3
a"am ileum
- Kebaikan
makanan
mudah
2014
5 5 5 5

Anda mungkin juga menyukai