Anda di halaman 1dari 1

CONTOH SURAT KUASA

Yth. Bapak / Ibu PLN ......................

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama

: ......................................................................................

Alamat

: ......................................................................................
......................................................................................

Dengan ini saya memberi kuasa kepada :


Nama

: ......................................................................................

Nomor KTP

: ......................................................................................

Alamat

: ......................................................................................
.......................................................................................

Untuk mengurus Perubahan daya dari Daya ................ Menjadi ..


Atas Nama : .., Nomor Meter :
Dengan Alasan
1. Harga Per kwh sangat Mahal
2. Pemakaian berkurang jauh lebih banyak / Rumah Kosong
Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yang menerima kuasa,

., / ../ 2014
Yang memberi kuasa,

()

()