Anda di halaman 1dari 1

DEFINISI TEKNOLOGI HIJAU

Definisi Teknologi Hijau


Teknologi hijau merujuk kepaada pembangunan dan aplikasi produk peralatan
serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semulajadi dan
meminimumkan atau mengurangkan kesan negetif daripada aktiviti manusia.