Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran
Kelas dan Bil Murid
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
4 Gemilang / 27 orang
Modul Dunia Komputer
Unit
Tajuk
Komputer dan Fungsinya
Jenis Jenis Komputer
Masa 9.00 - 10.00 pagi
Standard Pembelajaran 1.2 Mengenal dan Menyenaraikan jenis komputer
Objektif pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
i) Menyatakan maksud komputer
ii) Mengenal pasti jenis komputer
Aktiviti PdP 1. Murid diminta menyenaraikan apa yang mereka tahu
tentang komputer menggunakan peta bulatan dan
membentangkan di hadapan kelas.
2. Guru menjelaskan maksud komputer kepada murid.
3. Murid diperkenalkan dengan jenis-jenis komputer
menggunakan slaid persembahan elektronik.
4. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja yang di edarkan
oleh guru.
EMK TMK
I-think Peta bulatan
Bahan Bantu Mengajar Komputer, LCD, pembesar suara, buku teks dan buku latihan
murid.
Penilaian PdP Murid dapat menyatakan maksud komputer dan mengenal
pasti jenis komputer
Refleksi
Penilaian PdP
Suaikan jenis komputer dengan gambar yang betul.


Komputer atas meja
Komputer riba
Komputer tangan
Komputer benam
Komputer tablet
TP 2