Anda di halaman 1dari 4

Tajuk Eksperimen Bandul

Amali Amali 5: Eksperimen Bandul


Tujuan Untuk mengkaji panjang benang dengan bilangan ayunan lengkap
dalam masa ditetapkan
Hipotesis Semakin bertambah panjang benang, semakin berkurang
bilangan ayunan lengkap dalam masa yang ditetapkan
Pembolehubah a) Pembolehubah Malar: Jisim Pemberat
b) Pembolehubah Manipulasi: Panjang Benang
c) Pembolehubah Bergerak Balas: Bilangan ayunan lengkap
dalam tempoh 30 saat
Bahan/Radas Benang, Kaki Retort, Pemberat(berbeza jisim), Pembaris meter
dan Pemegang Kaki Retort
Langkah-
langkah
1. Jisim pemberat diambil dan dicatat.
2. Benang sepanjang 30cm diukur menggunakan pembaris
dan diikat pada pemberat.
3. Pemberat diikat pada kaki retort.
4. Pemberat dilepaskan dari sudut 45 dan bilangan ayunan
lengkap dalam tempoh masa 30 saat direkod
menggunakan jam randik.
5. Bilangan ayunan lengkap bandul dicatat didalam jadual.
6. Langkah 1-5 diulang dengan menggunakan panjang
benang yang berbeza iaitu 20cm dan 10cm.

Gambarajah


Gambar BuktiHasil Dapatan

Panjang Benang (cm) Bilangan Ayunan Lengkap
Bandul dalam Tempoh Masa
30 saat
30
20
10
Kesimpulan Semakin bertambah panjang benang, semakin berkurang
bilangan ayunan lengkap bandul dalam tempoh masa ditetapkan
Perbincangan 1. Bagaimana bandul menggerakkan jam?
Ada dua jenis jam bandul. Jenis pertama
menggunakan tenaga yangberasal dari gerakan rantai dan
beban. Jenis kedua menggunakan tenagagraviti. Baik jam
graviti atau jam rantai mempunyai mekanisme pemain.
Padabahagian pemutar ini terdapat roda-roda gerigi yang
saling bertautan. Diantaranya roda gerigi penunjuk detik,
minit, dan jam. Tidak ketinggalan pularoda-roda gerigi untuk
bilah-bilah pada penunjuk waktu. Pada jam bandul
yangmempunyai kemudahan lengkap, terdapat juga roda
gerigi penunjuk hari danbulan. Kerana tidak menggunakan
bateri, jam bandul bekerja denganmemanfaatkan tenaga
graviti . Bandul mempunyai peranan penting. Porosbandul ini
berkaitan dengan bahagian yang berfungsi untuk
menggerakkanroda gerigi penunjuk detik, minit, jam, dan
seterusnya. Tanpa adanya gerakanbandul jam tidak dapat
menunjukkan waktu dengan betul. Bila bandul ataupendulum
berhenti bergerak, automatik jam bandul akan mati. Itu
sebabnya,sebelum bandul berhenti, rantai beban harus
ditarik ke posisi semula. Gerakanrantai akibat graviti akan
memainkan roda utama yang selanjutnyamenggerakkan
bandul dan memutar roda gigi. Biasanya rantai harus ditarik
2-3 hari sekali.
2. Galileo mengambil masa untuk mengira denyutan nadi
dengan menggunakan ayunan chandelier di Pisa, Italy
semasa beliau berbaring. Cuba fikirkan cara yang lain
untuk mengambil masa ayunan bandul tanpa
menggunakan jam.
Dengan menggunakan peristiwa yang berulang secara
seragam seperti :
a) Jam pasir
b) Titisan air
c) Jam lilin
3. Bandul merupakan objek yang disambungkan kepada satu
poin yang tetap dengan benang, tali atau wayar. Apabila
digerakkan bandul akan berayun belakang ke depan. Anda
telah biasa mendengar tentang eksperimen bandul oleh
Galileo dan Foucault yang telah memberi sumbangan yang
penting kepada sains. Bayangkan satu bandul. Apakah
pembolehubah yang mempengaruhi bandul? Senaraikan.

Pembolehubah 1: Manipulasi - Panjang Benang,
Pembolehubah 2: Manipulasi - Jisim Bandul (pemberat)
Pembolehubah 3: Manipulasi - Sudut bandul dilepaskan

Anda mungkin juga menyukai