Anda di halaman 1dari 4

6.

000


Barang telah diterima dalam keadaan
baik,lengkap dan tidak cacat,
AGUS SUJIANTO
NIP.!"#0$%# %00"0 00!
Blitar, %& N'pember %0$
T'k' Be(i SUBU)
6.000
*+)I
Pimpinan
939.000,-
Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
Pembelian kaca ra,band tebal - # mm, .k.ran - / 0 %1 m
%
(eban,ak 6 b.ah
dengan rincian (eperti 2akt.r3n'ta terlampir
4+PA5A S64 N+G+)I B5ITA)


6.000


Barang telah diterima dalam keadaan
baik,lengkap dan tidak cacat,
AGUS SUJIANTO
NIP.!"#0$%# %00"0 00!
Blitar, 7 8e(ember %0$
T'k' 4.ning,
6.000
9A:;U JAT6I4O
Pimpinan
46.330.000,-
Empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah
Pembelian alat dan bahan praktik (i(<a 8epartemen Bang.nan
S64N Blitar dengan rincian (eperti dalam 2akt.r 3n'ta terlampir
4+PA5A S64 N+G+)I B5ITA)


6.000

6engetah.i36e,et.=.i
4epala S64 N Blitar,
8r(.I6A6 6A>:*U8, 6.Pd
NIP. !6%0%# !&"0$ 0$
5.na( diba,ar, tgl. %& N'pember %0$
Bendahara,
P A I 8 I
NIP.!60%7 !&60% 00%