Anda di halaman 1dari 3

SK Pandamaran J aya, Klang, Selangor

Timetable generated:19/09/2014 aSc Timetables


SHAKIRA SHAMILAH SHAMILAH NORAINI SHAKIRA NORAINI MARLIZA SYARIFAH ADIBAH NORAINI
CT FATIMAH CT FATIMAH VASANTI FUZIDAWATI FUZIDAWATI VASANTI CT FATIMAH VASANTI PK HEM FAZILAH
NORRIHAN NOORLIN NANG RAFISA NORRIHAN SALEHA NOORHAYATI SURI J ALINAH RAFISA
NANG NANG NANG NANG NANG NANG NANG NANG NANG NANG
SABIHA SABIHA MAZWA ANUAR ANUAR ANUAR ANUAR NOORHAYATI NOORHAYATI SABIHA
SALEHA SALEHA MAZWA NOORHAYATI NOORHAYATI NOORHAYATI ANUAR NOORHAYATI NOORHAYATI ANUAR
NOORLIN NOORLIN SALEHA HASFA HASFA SALEHA AISHAH AISHAH ANUAR AISHAH
MARIAH,
NORAINI
SHAMILAH,
HAFIZA
CT HAWA
SYARIFAH
MARIAH,
SYARIFAH
SHAMILAH,
HAFIZA
ADIBAH,
SHAKIRA
CT HAWA,
SHAMILAH
ZAINAB,
SHAKIRA
RAIHAN, NASA IZAFRI, ADIBAH
KAMARUL ANIF FUZIDAWATI ANIF SABIHA KAMARUL ANIF ANUAR HIZAN KAMARUL
KAMARUL ANIF FUZIDAWATI ANIF SABIHA KAMARUL ANIF ANUAR HIZAN KAMARUL
BA
BI
BM
DMZ
DST
DSV
KT
KH
M3
AG
PJ
PK
P. MORAL
PMZ
PSV
PSK
RBT
SN
SEJ
TMK
1W 1E 1P 2W 2E 2P 3W 3E 3P 3I
J ADUAL WAKTU SK BUKIT J ANA 2014
SK Pandamaran J aya, Klang, Selangor
Timetable generated:19/09/2014 aSc Timetables
ADIBAH RAIHAN MARLIZA ADIBAH SYARIFAH RAIHAN RAIHAN MARLIZA RAIHAN IZAFRI
NORBAYA MARY WAN WAN FAZILAH NORBAYA PK HEM MARY MARY FAZILAH
AZIAH BM APUNG SALMAH J ALINAH NAPISAH KHIZAD NAPISAH EMRAN AZIAH SALMAH
PK KOKO SURI ANIF SURI LELA AZIAH
ROSITAH ROSITAH ROSITAH ROSITAH ROSITAH ROSITAH
RAHIM AZLINA AZLINA RAHIM AZLINA RAHIM HASFA HAZYZY HAZYZY AZLINA
CT HAWA
MARLIZA
NORAINI, NASA
MARIAH
SHAMILAH
IZAFRI, ZAINAB IZAFRI, HAFIZA
MARLIZA
SHAKIRA
ZAINAB
RAIHAN
SYARIFAH
NASA
ZAINAB,
RAIHAN
HAFIZA
SYARIFAH
KAMARUL SABIHA ANIF ROSITAH ANIF KAMARUL ROSITAH J ALINAH J ALINAH KAMARUL
KAMARUL SABIHA ANIF ROSITAH
EMRAN EMRAN PK KOKO PK KOKO LELA LELA ANIF ANIF LELA NANG
SABIHA AZIAH NORRIHAN AZIAH PK 1 PK KOKO PK 1 PK KOKO KHIZAD MAZWA
SALMAH HIZAN HIZAN SALMAH MARY MAZWA
ROSITAH ROSITAH ROSITAH ROSITAH
HIZAN SURI LELA MAZWA LELA SURI HIZAN MAZWA LELA MAZWA
RAHIM RAHIM RAHIM RAHIM
SULTAN SULTAN SULTAN HAZYZY
BA
BI
BM
DMZ
DST
DSV
KT
KH
M3
AG
PJ
PK
P. MORAL
PMZ
PSV
PSK
RBT
SN
SEJ
TMK
4W 4E 4P 4I 5W 5E 5P 5I 6B 6W
SK Pandamaran J aya, Klang, Selangor
Timetable generated:19/09/2014 aSc Timetables
NORAINI MARLIZA IZAFRI
NORBAYA FUZIDAWATI WAN
KHIZAD KAMARUL EMRAN
LELA GB GB
ROSITAH ANIF ANIF
SULTAN NAPISAH HASFA
ADIBAH,
NORAINI
CT HAWA
MARLIZA
MARIAH, IZAFRI
ANIF HIZAN SABIHA
GB NANG HIZAN
HIZAN KHIZAD SALMAH
MAZWA SABIHA SABIHA
HIZAN SABIHA ANUAR
BA
BI
BM
DMZ
DST
DSV
KT
KH
M3
AG
PJ
PK
P. MORAL
PMZ
PSV
PSK
RBT
SN
SEJ
TMK
6E 6P 6I