Anda di halaman 1dari 31

TAKLIMAT BAJET 2014

MEMPERTEGUH KETAHANAN EKONOMI, MEMPERKASA


TRANSFORMASI DAN MELAKSANA JANJI
BAJET
1
30 OKTOBER 2013 (RABU)
SKOP TAKLIMAT
Prestasi Ekonomi 2013 dan Prospek 2014
Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan
2013 & 2014
Tema dan Fokus Bajet 2014
1
2
3
2
PRESTASI EKONOMI 2013 & PROSPEK 2014
3
WEO Apr 13 WEO Okt 13
2012 2013
F
2014
F
2013
F
2014
F

Perdagangan
Dunia
2.8 3.6 5.3 2.9 4.8
KDNK Dunia 3.2 3.3 4.0 2.9 3.6
AS 2.8 1.9 3.0 1.6 2.6
Euro -0.6 -0.3 1.1 -0.6 0.9
UK 0.2 0.7 1.5 1.1 1.5
Jepun 1.9 1.6 1.4 2.0 1.2
China 7.7 8.0 8.2 7.5 7.3
India 3.2 5.7 6.2 3.8 5.1
Korea Selatan 2.0 2.8 3.9 2.8 3.7
Taiwan 1.3 3.0 3.9 2.1 3.8
Singapura 1.3 2.0 5.1 3.5 3.5
ASEAN-5 6.2 5.9 5.5 5.0 5.3
Thailand 6.5 5.9 4.2 3.1 5.2
Indonesia 6.2 6.3 6.4 5.3 5.5
Filipina 6.8 6.0 5.5 6.8 5.5
Vietnam 5.2 5.2 5.2 5.3 5.4
Malaysia 5.6 5.1 5.2 4.7 4.9
Prospek Ekonomi Dunia (Unjuran IMF)
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Dunia Negara Maju
Negara Membangun Malaysia (WEO Oct'13)
World Economic Outlook (WEO), Oct 13
Pertumbuhan KDNK
(%)
Pertumbuhan (%)
April 2013 Oktober 2013
2012 2013 2014 2013 2014
IHP Negara
Maju

2.0 1.7 2.0 1.4 1.8
IHP Negara
Membangun

6.1 5.9 5.6 6.2 5.7
4
Unjuran Inflasi (%)
F
: Unjuran
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
30
60
90
120
150
180
210
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nilai (RM bil) Pertumbuhan Tahunan
RM bil
(%)
--- Unjuran
Malaysia: KDNK Suku Tahunan, 2008 2013
Prestasi separuh kedua 2013 dijangka lebih baik berikutan pemulihan ekonomi global terutamanya di
kalangan negara maju
Unjuran
Pertumbuhan
2013
4.5 5.0
H1 2013: 4.2%
12.4%
14.1%
-10
-5
0
5
10
15
20
2
0
1
1


J
a
n
F
e
b
M
a
r
A
p
r
M
a
y
J
u
n
J
u
l
y
A
u
g
S
e
p
t
O
c
t
N
o
v
D
e
c
2
0
1
2


J
a
n
F
e
b
M
a
r
A
p
r
M
a
y
J
u
n
e
J
u
l
y
A
u
g
S
e
p
t
O
c
t
N
o
v
D
e
c
2
0
1
3

J
a
n
F
e
b
M
a
c
A
p
r
M
a
y
J
u
n
e
J
u
l
y
A
u
g
Exports Import
(%)
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
5
H2 2013: 5.1%
Bersih
(RM bilion)
2010 2011
2012
2013
(anggaran)
2014
(unjuran)
Akaun Semasa 87.2 102.4 57.3 23.6 23.9
% kepada KDNK 11.3 11.9 6.3 2.8 2.3
Barangan 136.8 151.6 125.6 89.4 84.0
Perkhidmatan -1.4 -6.3 -14.0 -12.8 -11.6
Pendapatan
Primer
-26.3 -21.8 -36.0 -32.5 -29.6
Pendapatan
Sekunder
-21.8 -21.1 -18.2 -17.6 -18.9
Lebihan dagangan meningkat kepada RM7.1 bilion pada Ogos 2013
(Julai 2013: RM2.9 bilion)
Sumber: DOSM, MOF
KDNK kekal kukuh pada 2013
Pertumbuhan ekonomi dijangka dipacu oleh permintaan domestik yang kukuh dan disokong oleh
pemulihan pertumbuhan dalam kalangan negara maju
Pertumbuhan (%)
2011 2012 2013 2014
KDNK BENAR 5.1 5.6 4.5 5.0 5.0 5.5
Penawaran
Pertanian 5.8 1.0 2.7 3.0
Perlombongan -5.5 1.4 2.2 3.1
Pembuatan 4.7 4.8 3.2 3.8
Pembinaan 4.7 18.1 10.6 9.6
Perkhidmatan 7.0 6.4 5.5 5.7
Permintaan
Sektor Awam
Penggunaan Awam 15.8 5.1 7.3 3.3
Pelaburan Awam 1.0 17.1 5.5 -2.7
Sektor Swasta
Penggunaan Swasta 6.8 7.7 7.4 6.2
Pelaburan Swasta 10.5 21.9 16.2 12.7
Eksport 4.6 -0.1 1.2 1.6
Import 6.1 4.7 4.4 2.2
6
KEDUDUKAN KEWANGAN KERAJAAN
PERSEKUTUAN 2013 & 2014
7
2012
KDNK
5.6%
2013
KDNK KDNK
5.0% 4.5 5.0%
2014
KDNK
5.0 5.5%
Sebenar Bajet Bajet Disemak Bajet
Hasil 207,913 208,650 220,422 224,094
Antaranya:
LHDN
Kastam
Dividen PETRONAS
116,937
32,068
26,260
121,953
34,426
27,000
127,020
33,754
27,000
133,148
35,995
27,000
Belanja Mengurus 205,537 201,917 216,184 217,651
Lebihan Semasa 2,376 6,733 4,238 6,443
Belanja Pembangunan 46,932 47,750 45,065 44,500
Tolak: Terimaan Balik
Pinjaman
2,606 1,024 1,574 949
Baki Keseluruhan - 41,951 - 39,993 - 39,253 - 37,108
% kepada KDNK -4.5 - 4.0 - 4.0 - 3.5
Hutang kpd KDNK (%) 53.3 54.7 54.8 54.7
KEDUDUKAN KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
(RM JUTA) 2012 - 2014
8
Dipinda
2013
Syor
2014
Beza
RM
Beza
(%)
Mengurus 216.18 217.65 1.47 0.7
Tanggungan (T) 40.26 42.84 2.58 6.4
Bekalan (B) 175.92 174.81 (1.11) (0.6)
Pembangunan 45.39 44.50 (0.89) (2.0)
JUMLAH 261.58 262.15 0.57 0.2
Hasil: 2013- RM220.0 b
2014- RM224.1 b

CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN
TAHUN 2014 (RM Bilion)

9
Peningkatan 1.9% vs OE 0.7%

Merancak
Aktiviti
Ekonomi
Mengukuh
Pengurusan
Fiskal
Mengunggul
Modal Insan
Mempergiat
Pembangunan
Bandar dan
Luar Bandar
Mensejahtera
Kehidupan
Rakyat
1 2 3 4 5
TEMA & FOKUS BAJET 2014
BAJET
MEMPERTEGUH KETAHANAN EKONOMI, MEMPERKASA
TRANSFORMASI DAN MELAKSANA JANJI
10
Pertumbuhan perlahan dikalangan negara maju
Eksport berkembang sederhana
Memperkukuh ekonomi domestik
Menjadikan malaysia entrepreneurial nation
Konsolidasi fiscal
Meningkat aktiviti pelaburan
Rasionalisasi subsidi secara berfasaMEMPERTEGUH KETAHANAN EKONOMI
Transformasi agensi Kerajaan
Transformasi sistem pendidikan
Mengunggul modal insan
Memperkasa latihan kemahiran
MEMPERKASA TRANSFORMASI
Perumahan
Pemerkasaan Bumiputera
Bantuan dan insentif golongan
rendah dan sederhana
Ketenteraman dan keselamatan
Pembangunan bandar dan luar
bandar dan
Perkhidmatan kesihatan
Jaringan pengangkutan awam
Peranan wanitan dan keluarga
Pembangunan sukan
OKU
Pemuliharaan alam sekitarMELAKSANA JANJI
TEMA BAJET 2014
FOKUS PERTAMA:
MERANCAK AKTIVITI EKONOMI
12
PROJEK MINYAK DAN GAS


Projek SAMUR (Projek Ammonia
Urea Sabah) di Sipitang, Sabah
sebagai pengeluar utama baja di
rantau Asia Pasifik
Projek RAPID di Pengerang
Projek Eksplorasi Minyak & Gas
Pengeluaran Gas dan Minyak di Kebabangan,
Sabah
Projek Floating LNG Fasa 2 di Bintulu
Projek Loji Regasifikasi di Lahad Datu
Projek Solar Farm di Gebeng Industrial Park,
Kuantan
13
INDUSTRI PENERBANGAN


SEKTOR LOGISTIK


Pelan Induk Logistik & Rantaian Bekalan
Dana Maritim RM3b : BPMB
SEKTOR PELANCONGAN

TAHUN MELAWAT MALAYSIA VMY 2014
Musical Fountain & Parade Putrajaya
1Malaysia Contemporary Arts Festival
Fabulous Food 1Malaysia
Program showcase pelancongan dan kebudayaan
Year of Festival 2015
Tabung Infrastruktur Pelancongan : RM2b BPMB
Dasar Penerbangan Nasional
pusat pengurusan trafik udara baharu di KLIA
menaiktaraf lapangan terbang termasuk Kota
Kinabalu dan Sandakan di Sabah serta Miri, Sibu
dan Mukah di Sarawak. Terminal penumpang di
Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi dan
Lapangan Terbang Kuantan

FOKUS 1: MERANCAK AKTIVITI EKONOMI
MENINGKAT PELABURAN
MELUAS AKSES INTERNET


Fasa ke-2 projek HSBB (RM1.8 bilion)
Capaian 4 megabits 10 megabits
1,000 menara pemancar telekomunikasi
SEKTOR PERTANIAN
GALAKAN EKSPORT
Menubuhkan Food and Agro Council for Export (FACE)
FAMA : Konsep ladang ke pasaran eksport
Penyediaan Cold room di KLIA
Program Agro Bazaar di Singapura
Meningkatkan eksport durian ke China
BEKALAN & HARGA
tambahan 60 pasar tani, 50 pasar
ikan, 50 karavan tani, 100 gerai
buah-buahan segar
program tanaman semula getah,
kelapa sawit dan koko serta
program ladang hutan
Sarang Burung Walit
Rumpai laut
Buah buahan tempatan
Herba, Tongkat Ali & Kacip Fatimah
Pembangunan industri Aquaculture
Pembangunan Tanaman Sago (Pahang & Sarawak)
Projek lobster atau udang kara di Semporna, Sabah
FOKUS 1: MERANCAK AKTIVITI EKONOMI
PRODUK PERTANIAN BERPERMINTAAN TINGGI SUBSIDI & INSENTIF (RM2.4bilion)
Subsidi Harga Padi : RM480 juta
Subsidi Baja Padi : RM465 juta
Peningkatan Hasil Padi : RM80 juta
Pengeluaran Padi : RM563 juta
Subsidi Harga Beras : RM528 juta
Subsidi Benih Padi : RM85 juta
Hasil Tangkapan Nelayan : RM230 juta
PEMBANGUNAN USAHAWAN
National Entrepreneur Development Office
Malaysian Global Innovation and Creativity Centres
(MaGIC Centre)
1Malaysia Entrepreneur (1MeT)
5
th
Global Social Business Summit (GSBS)
Lean Transformation Programme
Program Pembangunan Kapasiti
Tabung Usahawan Siswazah : SME Bank RM50juta
Green Lane Policy
Dana Pemodenan dan Automasi
Skim Usahawan Pasar Malam : BSN RM100juta
Entrepreneurial Nation
Latihan
Insentif & Pembiayaan
PASARAN KEWANGAN
Skim Persaraan Swasta
Insentif RM500 one-off dengan pelaburan terkumpul
RM1,000
Skim Persaraan 1Malaysia (SP1M) : KWSP
Sumbangan tahunan Kerajaan RM120
Akta Penyelesaian (Netting Act)
Sukuk SRI: Sukuk Pelaburan Tanggungjawab Sosial
FOKUS 1: MERANCAK AKTIVITI EKONOMI
Potongan cukai : beza gaji sedia ada dengan gaji minimum
FOKUS KEDUA:
MENGUKUH PENGURUSAN FISKAL
16
Mengukuhkan Fiskal
J/kuasa Dasar Fiskal Negara
Mengurangkan defisit 4% kepada
3.5% pada tahun 2014
Hasil melebihi belanja mengurus
Paras hutang rendah
Audit ke atas projek melebihi
100 juta ringgit
Outcome Based Budgeting
Perkhidmatan Awam
Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)
Rasionalisasi Subsidi

PCB sebagai Cukai Muktamad

Menyediakan peruntukan bajet
berasaskan outcome
Mengurangkan pertindihan
program dan redundancy
Penilaian prestasi bersistematik
ke atas semua program dan
projek Kerajaan

Mengurangkan subsidi secara
berperingkat bagi produk:

Petroleum Gula
Minyak Masak Tepung

Mewujudkan satu sistem data
komprehensif bagi semua jenis
bantuan Kerajaan

Lebih 160 buah negara telah
melaksanakan GST
Kadar 6% bermula tahun 2015
Menubuhkan Jawatankuasa
Pemantauan GST bagi melancarkan
pelaksanaan GST


PCB dianggap sebagai cukai
muktamad

Pembayar cukai tidak perlu
mengemukakan borang cukai
kepada LHDN

Mulai tahun taksiran 2014
Melaksanakan pelan transformasi di
setiap kementerian

menubuhkan Unit Pengurusan
Integriti yang dianggotai oleh SPRM
di setiap kementerian
Bantuan khas RM250 kpd pesara
Bonus setengah bulan minimum
RM500

FOKUS 2: MENGUKUHKAN PENGURUSAN FISKAL
PENGURUSAN FISKAL
FOKUS KETIGA:
MENGUNGGUL MODAL INSAN
18
RAHSIA
RAHSIA
19
FOKUS 3: MENGUNGGUL MODAL INSAN
Meningkat Kecemerlangan Pendidikan
Bantuan Persekolahan
Pendidikan Tertiari
Baucar Buku 1Malaysia
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM)
Mencapai tahap sepertiga teratas di
dunia dalam tempoh 15 tahun
RM530 juta
Prasekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan
RM209 juta
Melaksanakan program pemantapan
profesion guru
Meningkatkan kaedah pengajaran dan
kemahiran BM & BI
RM168 juta
Memperluas akses internet di sekolah
terutamanya kawasan luar bandar
Bantuan persekolahan: RM100

Manfaat: 5.4 juta pelajar
Peruntukan: RM540 juta
RM600 juta
Meningkatkan bilangan status universiti
bertaraf penyelidikan
Memperbanyakkan kajian dan penulisan di
peringkat antarabangsa
BB1M 2014: RM250

Manfaat: 1.3 juta pelajar
Peruntukan: RM325 juta
Pusat Sitasi Malaysia
Meningkatkan penerbitan ilmiah tempatan
Membantu penyelidik menerbitkan artikel
dalam jurnal antarabangsa
RM110 juta
Meneruskan program MyBrain15
Membiayai yuran pengajian pasca ijazah
bagi pekerja sektor swasta
KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
Memperkukuhkan
Latihan Kemahiran
Melaksanakan single tier bagi
kursus SKM Tahap 1 - 3 selama
1 tahun 6 bulan di ILP JTM

Melaksanakan kaedah latihan
2 syif di semua IKBN
RM200 juta
Menaik taraf dan mengganti
kemudahan peralatan di
institut latihan JTM
RM178 juta
Menyediakan dana pinjaman
latihan kemahiran di bawah
Perbadanan Tabung
Pembangunan Kemahiran
RM330 juta

Dana HRDF (RM400 juta) bagi
program upskiling dan reskiling
kepada syarikat berdaftar di
bawah HRDF
Melatih pekerja, apprentice dan
pekerja masa depan


Melaksanakan Flexible Work
Arrangements (FWA)

Kos latihan dan fi konsultansi
diberi potongan cukai
tambahan
FOKUS 3: MENGUNGGUL MODAL INSAN
FOKUS KEEMPAT:
MEMPERGIAT PEMBANGUNAN BANDAR DAN
LUAR BANDAR
21
Jawatankuasa Perwakilan Penduduk
(JPP) dalam setiap kawasan Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT)
RM 63 juta
24 zon
MEMPERGIAT PEMBANGUNAN BANDAR DAN LUAR BANDAR
Perlis
Terengganu
N. Sembilan
Johor
Sarawak Sarawak
Sabah
Melaksanakan
Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (Mobile CTC )
Jalan & Lebuhraya
- menaik taraf
437km jalan
(RM980 juta)
- Pan Borneo
(RM500 juta)
Pembangunan
Masyarakat Orang
Asli
- Ekonomi &
Infra (RM109
juta)
Keusahawanan
- Program
Rural
Business
Challenge
(RM20 juta)
Baik pulih
Rumah
- 20,000 rumah
rakyat miskin
(RM179 juta)
Tanah Adat
- pengukuran tanah
& pengesahan hak
pemilikan tanah
adat (RM50 juta)
Bekalan Air
- 8,000 rumah (RM457 juta)
- Tangki air di Sarawak (RM75
juta)
- Membina&menaik taraf
empangan serta loji
rawatan air (RM1.2b)
Elektrik
- 16,000 rumah (RM865 juta)
- mengukuh sistem penjanaan
dan penghantaran (RM265
juta
Mengatasi Masalah
Banjir
- Tebatan Banjir
(RM659 juta)
- mendalam kuala
sungai (RM79 juta)
PEMBANGUNAN BANDAR & LUAR BANDAR
STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN (NBOS)
Pengangkutan Awam
- Subsidi pengangkutan
udara & perkhidmatan
keretapi
- Landasan berkembar
Ipoh-Padang Besar &
Gemas ke Johor Baru
- Membaik pulih tren
Electric Multiple Unit
(EMU)
- Park and ride di stesen
LRT
FOKUS KELIMA:
MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
23
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
24
Pelepasan Cukai Untuk Golongan
Berpendapatan Sederhana

pemberian subsidi pengangkutan
termasuk kos penghantaran
(RM331 juta)

60 buah KR1M akan dibuka
Pelepasan cukai khas
berjumlah RM2,000
Penjimatan bayaran cukai
sehingga 480 ringgit
Manfaat kepada golongan
berpendapatan sehingga
RM8,000 sebulan
Program Penyeragaman Harga
BR1M & i-BR1M 2014
Pendapatan RM3,000
Tunai : RM650
i-BR1M : RM50
Jumlah RM700
Bujang
Isi Rumah
Pendapatan RM3k RM4k
Tunai : RM450
i-BR1M : RM50
Jumlah : RM500
Pendapatan RM2,000
Tunai : RM300
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
Mengekang aktiviti
spekulasi & memastikan
harga rumah stabil
Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)
Kadar 30% - pegangan hingga 3 tahun
Kadar 20% - pegangan hingga 4 tahun
Kadar 15% - pegangan hingga 5 tahun


Menaikkan threshold harga rumah oleh
warga asing
RM500,000 (kadar semasa)
RM1 juta (kadar baru)

Harga jualan harta tanah yang telus
Mempamerkan harga jualan terperinci
Developer Interest Bearing Scheme
(DIBS)
Melarang syarikat pemaju melaksanakan
projek yang berciri DIBS
Mengelakkan faedah pinjaman pembeli
dimasukkan ke dalam harga jualan rumah
223 RIBU UNIT RUMAH
JPN
17,073 unit
Program Perumahan
Rakyat dimiliki/disewa
Harga jualan :
RM35,000 RM45,000

SPNB
26,122 unit
RMM : 15,122 unit
RIR : 3,000 unit
RMR : 8,000 unit
(subsidi RM20k)
PR1MA
80,000 unit
Harga jualan 20% lebih
rendah dari pasaran

MyHome
10,000 unit
Kos rendah& Sederhana
Subsidi RM30k

SWASTA
90,000 unit
PERUMAHAN UNTUK RAKYAT
Harga jualan diiklan (termasuk) RM500k
Diskaun/rebat RM15k
Yuran guaman percuma RM9k
Pengecualian duti setem RM9k
Hadiah RM5k
Lain-lain (sila nyatakan) RM2k
Harga sebenar RM460k
Pemaju mesti mematuhi
terma dan syarat serta harga
jualan rumah yang ditetapkan
oleh Kerajaan.
Dana Mudahcara Perumahan
RM1 bilion
Geran tipping point bagi
pembangunan projek baharu
perumahan kos rendah &
sederhana.
Program membaik pulih dan
meningkatkan keselesaan
serta mengindahkan rumah
kos rendah milik Kerajaan.
Tabung Penyelengaraan 1Malaysia
20 projek rumah terbengkalai
Majlis Perumahan Negara
(National Housing Council)
Keanggotaan Majlis ini terdiri
daripada agensi Kerajaan
Persekutuan, Kerajaan Negeri,
Jabatan Perumahan Negara, PR1MA,
SPNB & sektor swasta.
Merangka strategi dan pelan
tindakan secara menyeluruh,
menyelaras aspek perundangan dan
mekanisma harga harta tanah serta
memastikan penyediaan rumah
dengan lebih cekap dan cepat
RM100 juta
Projek Rumah Terbengkalai
RM82 juta
bagi 8,197 buah rumah
PERUMAHAN UNTUK RAKYAT
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
27
Kesihatan Berkualiti
Hospital baru di Tanjung Karang dan
blok tambahan di Hospital Jeli serta
Hospital Queen Elizabeth
Menaik taraf Hospital Kuala Lipis dan
30 klinik desa di seluruh negara
50 klinik 1Malaysia akan dibina
Membina 1,950 ruang parkir baharu
di Hospital Kuala Lumpur
Tambahan 6,800 jururawat
Hospital Rompin & Shah Alam serta
Institut Kanser Negara akan mula
beroperasi pada awal tahun depan
Memperluaskan perkhidmatan
kardiotorasik di Hospital Ipoh, Kuala
Terengganu, Kuantan & Kuching
Memberi percuma kit rawatan
Continuous Ambulatory Peritoneal
Dialysis (CAPD) kepada pesakit
kegagalan buah pinggang tahap akhir
Wanita dan Keluarga
Alat bantuan sokongan prosthesis
luaran payudara dan coli khas diberi
kepada pesakit kanser payudara
Manfaat: 8,000 pesakit (RM9.6 juta)
Menambah 4 buah bas khas untuk
pelaksanaan Pusat Keluarga Bergerak
Bantuan yuran taska RM250 sebulan
kepada ibubapa berpendapatan
bawah RM900 yang menghantar anak
ke taska swasta dibawah J KM
Program Pengarah Wanita dengan melatih 500
wanita sebagai ALP syarikat

program Purple DNA seperti Purple Licious iaitu
kiosk makanan bergerak

menambah 23 Pusat Aktiviti Warga Emas
Kadar Wang
Saku di
Institusi
Jabatan
Kebajikan
Masyarakat
(JKM)
Kanak-kanak
bersekolah

RM3.00
(RM1.50)

Kanak-kanak
tidak
bersekolah

RM1.50
(RM0.50)

Warga emas

RM30
(RM20)

PEMERKASAAN
BUMIPUTERA

Universiti Teknologi
MARA (UiTM)

250,000 pelajar pada
tahun 2020
Dana
Pembangunan
semula Tanah
Rezab Melayu

RM200 juta
Skim Amanah Saham
Bumiputera 2

10 bilion unit saham
Program Pembangunan
Vendor

potongan cukai 2 kali
untuk kos operasi
Amanah Ikhtiar
Malaysia (AIM)

RM300 juta
Tabung Ekonomi
Kumpulan Usaha
Niaga (TEKUN)

RM700 juta
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
Dana Ekuiti
Bumiputera
(EquiBumi)

RM300 juta
Skim Usahawan Permulaan
Bumiputera (SUPERB)

Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB)
KESELAMATAN & KETENTERAMAN
INFRASTRUKTUR
Ibu Pejabat Polis IPD : Pasir Mas, Kota Setar, Johor Bahru
Selatan, Sipitang, Nusajaya,dan Pekan
Balai Polis: Pengerang, Tongod, Country Homes Rawang
Memantap operasi ESSCOM
PERALATAN
Kelengkapan terkini : Senjata api, peluru, jaket kalis
peluru, alat pengesan narkotik, sistem biometrik dan
kenderaan forensik
496 CCTV di 25 PBT
1,000 Motosikal - Unit Rondaaan Bermotosikal
KEBAJIKAN
Veteran ATM 20,000 orang (perubatan, ex-gratia &
pendidikan)
Membina dan membaik pulih kuarters warga ATM &
PDRM
Kemudahan bas sekolah
PEMBANGUNAN SUKAN
Menaiktaraf kompleks dan gelanggan sukan
Program pengenalpastian bakat
Future Professional Coach
Kumpulan Wang amanah Sukan : pembangunan sukan elit,
penyelidikan dan fisioterapi
FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
Pendidikan & Latihan

176 pra-sekolah Tamil
Program i-Sinar
Skim Pembiayaan Usahawan
Muda India (SPUMI)
Pembangunan Masyarakat
India (RM100 juta)

Bantuan pengurusan dan
pentadbiran persatuan
karyawan yang berdaftar


Pemuliharaan Alam
Sekitar & Sumber
Program MyCarbon
Tabung Amanah
Konservasi Nasional
Penjimatan Elektrik

Bantuan dan kemudahan
meliputi elaun bulanan dan
pekerja, bantuan wang saku
dan bantuan penyakit kronik

Indeks Kesejahteraan
Malaysia
Malaysian Well-being Index
(MWI) 2012

14 dimensi merangkumi
pendidikan, kesihatan,
perumahan dan keselamatan

Merangka dasar dan strategi
bagi meningkatkan kualiti
hidup dan kesejahteraan
rakyat Malaysia


FOKUS 5: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT
Golongan Karyawan
Golongan OKU
Kementerian Kewangan
Malaysia