Anda di halaman 1dari 228

b bi il lj ja a

Amanda KvikZaarani krug

b bi il lj ja a

Prvo poglavlje
Nosila je visoke izme na kopanje. tiklom je kliznula po potoiu krvi
koji je curkao ispod vrata. Beatris Lokvud se zateturala. Dah joj je zastao u
grlu kad se uhvatila za kvaku da bi ouvala ravnoteu.
I bez oslanjanja na natprirodne moi znala je da e je prizor s druge strane
vrata proganjati do samrtnog asa. Nadolazea oluja uasa izotrila joj je sva
ula. Spustila je pogled i opazila divlju energiju u otiscima koraka na podu.
Uvrebala je zlokobne tragove na staklenoj kvaki. Natprirodna strujanja kipela
su nezdravom svetlou od koje joj se ledila krv u ilama.
Htela je da vritei pobegne u no, ali nije mogla da okrene lea oveku
koji joj je postao prijatelj i koji joj je omoguio da se bavi unosnim i uglednim
zanimanjem.
Drhtei od uasa, otvorila je vrata kancelarije doktora Rolanda Fleminga.
Utuljena gasna lampa davala je dovoljno svetlosti da vidi okrvavljenog oveka
opruenog na podu.
Roland se uvek ponosio istananim modnim ukusom. Nosio je runo
krojena odela i elegantne alove i marame. Kovrdavu sedu kosu iao je po
poslednjoj modi. Posebnu panju je posveivao brkovima i zulufima.
Predstavljao se kao doktor, iako se smatrao zabavljaem. Harizmatinom
linou i impozantnim izgledom privlaio je brojnu publiku na predavanja o
natprirodnim pojavama.
Veeras su njegova besprekorno opeglana bela lanena koulja i
tamnoplavi vuneni sako bili natopljeni krvlju. Naoari zlatnog okvira leale su
na podu. Beatris mu je pritrala i raskopala koulju drhtavim rukama. Tragala
je za mestom odakle istie krv.
Ubrzo je na njegovim grudima otkrila duboku ranu. Krv je liptala iz nje.
Po boji je zakljuila da je rana smrtonosna. Uprkos tome snano je pritisla
iskidano meso.
Rolande, proaptala je. Blagi boe, ta se ovde desilo? Zastenjao je i
otvorio sive oi, tupe i mutne usled oka. Kad ju je prepoznao, neto slino
panici naas je potisnulo plimu smrti koja se nadvijala nad njim. Stisnuo joj je
zglob okrvavljenom rukom.
Beatris. Krkljao je od napora i stravino hripao. Doao je po tebe.
Rekao sam mu da nisi ovde. Nije mi verovao.

b bi il lj ja a

Ko je doao po mene?
Ne znam kako se zove. Neki ludak te trai. Jo je u zgradi. Traga za
neim to e ga odvesti do tebe. Bei, za boga miloga. Ne mogu da te
ostavinf, proaptala je.
Mora. Prekasno je za mene. Tebe trai.
Zato?
Ne znam, ali siguran sam da ti je namenio stranu sudbinu. Ne daj da
umrem s takvim teretom na dui. I bez toga imam dovoljno grehova na savesti.
Idi. Odmah! Molim te.
Nita nije mogla da uradi za njega. Oboje su to znali. Ipak je oklevala da
ga napusti.
Dobro zna da umem da pazim na sebe, podsetila ga je. Jednom rukom
je podigla suknju da bi dohvatila pitolj iz futrole privrene za butinu.
Naposletku, ti si me nauio kako da se sluim orujem.
Ne verujem da e ti mnogo pomoi protiv oveka koji mi je ovo uinio.
Strahovito je brz i nemilosrdan. Bei!
Znala je da ima pravo, to se njenog damskog pitoljia tie. Na obuci joj
je skrenuo panju da nije precizan na veem rastojanju, ve da je nainjen za
blisku borbu. Smrtonosan je u koiji ili za kartakim stolom. Na veoj
razdaljini nee biti od velike koristi.
Rolande...
Jo vre ju je stegao za zglob. Beatris, ti si mi kao ker. Nadomak smrti
elim samo jedno - da ti spasem ivot. Uslii moju poslednju elju. Bei
odavde, bez oklevanja. Iskoristi skriveni prolaz. Ponesi ranac i lampu. Bei i
ne vraaj se ovamo. Traie te. Da bi preivela, mora se setiti svega to sam
te nauio o nastupima na sceni. Najvanije je pravilo broj jedan.
Postani neko drugi. Znam ta eli da kae.
Ne zaboravi na njega, prostenjao je samrtnik. Ono ti je jedina nada.
Bei odmah, mene radi. Nestani. ta god da ini, ne pojavljuj se u javnosti.
Monstrum nee lako odustati.
Nedostajae mi. Volim te.
Unela si svetlost u moj usamljeniki, proerdani ivot, draga moja.
Volim i ja tebe. Idi sad.b bi il lj ja a

Ponovo se zakaljao. Ovog puta krv mu je pola na usta. Uoila je da mu
grudi miruju. Srce je prestalo da kuca. Uasavajua crvena plima iz grudi
svela se na tanuni potoi.
U stranoj tiini ula je korake na stepenicama na kraju hodnika.
Ustala je s pitoljem u ruci. Pohitala je ka garderobnom ormanu na
drugom kraju sobe.
Roland bi na svim mestima u kojima bi osnovali Akademiju imao skriveni
prolaz. Tu meru predostronosti smatrao je neophodnom iz dva razloga. Posao
je ponekad iao veoma dobro. Tada bi se u Akademiji prikupila lepa svota,
koja bi mogla privui pljakae.
Postojao je i drugi, vaniji razlog. U njihovom poslu ponekad bi otkrili
tajnu koja je mogla biti opasna. Ljudi su se poveravali strunjacima za
natprirodno, pogotovo na izuzetno isplativim privatnim seansama. Tajne su
uvek opasne.
Pribojavala se izdajnike kripe metalnih arki na vratima ormana. S
olakanjem je uzdahnula kad je izostala. Predostroni Roland ih je nauljio.
Podigla je krvlju umrljanu suknju i ula u orman. Zatvorila je vrata za
sobom i potraila polugu za otvaranje skrivenog prolaza u tami.
Drvena tabla se gotovo neujno pomerila. Iz drevnog kamenog hodnika
nahrupio je vlani, smrdljivi, noni vazduh. Kroz pukotinu na vratima ormana
dopiralo je slabo svetlo. Bilo ga je dovoljno da nazre malu lampu s abaurom,
kutiju ibica i dva platnena ranca na podu. Vratila je pitolj u futrolu ispod
suknje i podigla lampu i ibice.
Zabacila je svoj ranac na rame i pogledala tamni obris Rolandovog. Bio je
preteak da bi ga ponela. U njemu je bilo dosta novca. Bie joj neophodan da
bi preivela dok ne smisli i ne izgradi nov identitet.
Uurbanim pokretima razvezala je drugi ranac. Preturala je po njemu. U
tami je morala da se osloni na ulo dodira. Prstima je okrznula rezervnu odeu
i tvrdu belenicu pre no to je naila na koverat. Otvorila ga je,
pretpostavljajui da sadri novac za bekstvo. Ispostavilo se da je pun
fotografija. Vratila ga je u ranac i nastavila potragu. Ovog puta nala je
nekoliko pisama vezanih trakom.
U mahnitoj urbi ponovo je zaronila rukom u ranac. Pronala je torbicu od
meke koe punu novca. Uzela ju je i gurnula u svoj ranac.b bi il lj ja a

Htela je da upali lampu i da klizne u mrani tunel kad je ula da se ubica
vratio u Rolandovu kancelariju. Nije mogla da odoli da pogleda kroz pukotinu
na vratima garderobnog ormana.

Videla je tek mali deo figure mukarca nadnetog nad Flemingovim telom,
odseak tekih konih izama i irokog, dugog crnog kaputa.
Lagao si me. Nepoznati je imao izraen ruski naglasak. Nee me
pobediti bekstvom u smrt, jadna matora budalo. Pronaao sam perike i kostime
koje nosi na sceni. Pronai u je. Ovde u nai neto to e mi pomoi da
saznam gde je. Kostur ne zna za neuspeh.
Prilika u crnom ogrtau se pokrenula. Beatris ga je izgubila iz vida. ula
je kako otvara fioke. Znala je da e uskoro otvoriti vrata ormana.
A da, jasno mi je, prosiktao je uljez. Ovde si, kurvice, zar ne? Stala si u
njegovu krv, glupao. Vidim ti tragove. Neu te povrediti ako odmah izae iz
tog ormana. Gadno e se provesti ako me ne poslua.
Tragovi. Naravno. Zaboravila je na njih.
Jedva je disala. Ruke su joj toliko drhtale da je s tekom mukom zatvorila
i zakljuala teka drvena vrata na zadnjoj strani ormana. Kad ih je ugradio,
Roland ju je uveravao da su brava i vrata izdrljivi. Kostur e se pre ili kasnije
probiti kroz njih. Uz malo sree e mu izmai.
Ubica je gnevno tresnuo pesnicom po ormanu.
Ne moe se sakriti od mene. Ne znam za neuspeh.
Upalila je lampu. Drhtava svetlost je ispunila unutranjost kamenog
prolaza paklenim senima.
Zabacila je ranac na ramena i jurnula u tamu.
U jedno je bila sigurna - nikad nee zaboraviti stranu energiju koja je
isijavala iz Kosturovih tragova.

b bi il lj ja a

Drugo poglavlje
Nekoliko meseci kasnije...
Ovde je nepodnoljivo toplo, zar ne?, prokomentarisala je Mod Eton.
ustro se hladila rukom u rukavici. Drugom je prinela au limunade usnama.
Pravo je udo da se nijedna dama nije onesvestila na plesnom podijumu.
Da, prilino je toplo, ree Beatris. Ali plesni podijum ima francuske
prozore s pogledom na vrt. Zahvaljujui njima, plesai mogu da uivaju u
sveem nonom vazduhu. Pretpostavljam da se zato ne onesveuju od
zapare.
Mod i ona su kao unajmljene drubenice bile skrajnute u tihoj nii pored
balske dvorane. Nije mogla da ne uje i ne prepozna gorinu u glasu
koleginice. Sauestvovala je s njom. Kratko vreme koje je provela na balu bilo
je dovoljno da se upozna s njenom nesrenom priom, koja nije bila tako retka
meu enama osuenim na poloaj unajmljenih drubenica.
Mod joj je predoila da ju je snala sudbina gora od smrti - katastrofalni
gubitak drutvenog ugleda usled muevljevog bankrotstva. Gospodin Eton je
posle finansijske propasti otplovio za Ameriku da bi potraio bogatstvo na
Divljem zapadu. Iezao je u beskrajnim prostranstvima novog kontinenta.
Mod je ostala sama, u zrelim godinama, optereena njegovim dugovima. Nije
imala druge do da postane profesionalna drubenica.
Nekad je ivela u sasvim drugom svetu. Udajom za imunog dentlmena
iz vie srednje klase postala je pripadnica visokog drutva, koje je sad
posmatrala iz prikrajka. Nekada je nosila elegantne haljine, pijuckala
ampanjac i plesala valcer ispod raskonih svetala. Sad je morala da se
zadovolji mestom na periferiji drutvenih zbivanja. Unajmljene drubenice
pratile su svoje poslodavke, najee udovice ili usedelice, na veernjim
prijemima, zabavama na selu, predavanjima i pozorinim predstavama.
Drutvena pravila nalagala su im da, poput dadilja, budu nevidljive.
Svet je znao biti okrutno mesto za usamljene, sredovene ene. Imale su
malo mogunosti za pristojno zaposlenje. Mod je imala svako pravo da se ali
na svoju sudbinu, mislila je Beatris. S druge strane, niko nije pokuavao da je
ulovi, iz bog te pita kojih razloga. I niko nije hladnokrvno ubio nevinog
oveka u tom lovu.


b bi il lj ja a

Ovaj bal je nepodnoljivo beskrajan, gunala je Mod. Pogledala je na
sat koji je visio pored boice miriljave soli na laniu vezanom oko pojasa.
Blagi boe, jedva da je prola pono. Najverovatnije emo se dosaivati do
tri ujutru. Zatim emo otii na drugi bal, gde emo se zadrati do pet. Doe mi
da skoim s najblieg mosta kad pomislim na to. Trgnuu jo malo dina, da
sperem ovu otunu limunadu iz grla.
Posegnula je u torbicu i izvadila pljosku. aa joj je kliznula iz ruku kad je
poela da sipa din u limunadu. Njen sadraj se prosuo po Beatrisinoj sivoj
haljini.
Uh, draga moja, ree Mod. Tako mi je ao.
Beatris je hitro ustala i protresla nabore teke haljine. U redu je. Nema
tete. To je stara haljina.
Imala je novije, skuplje i znatno modernije haljine, ali je na poslovima za
Agenciju Flint i Mar nosila samo najstarije komade odee.
Ba sam nespretna. Mod je izvadila maramicu. Pokuala je da upije
tenost s haljine.
Katastrofa se odigrala u trenu. Golicanje na Beatrisinom potiljku bilo je
jedino upozorenje da se dogaa neto neobino i neprijatno.
Okrenula se u mestu da bi osmotrila podijum za igru. Dafni Penington je
nestala.
U drugim, normalnijim okolnostima ne bi se toliko zabrinula. Ne bi bio
prvi put da se lakomislena mlada dama iskrade u vrt da bi uivala u nekoliko
ukradenih poljubaca.
Veeranja situacija bila je daleko od normalne. Bila je hiljadu puta
zlokobnija zbog injenice da je ovek sa tapom i licem s oiljkom takoe
nestao.
Zapazila ga je pre nekoliko minuta, kad je osetila da je neko posmatra.
Zabrinutim pogledom je potraila motrioca u gomili gostiju u balskoj dvorani.
Niko nije obraao panju na unajmljene drubenice.
Ukrstila je pogled s licem s oiljkom, oslonjenim na elikom ojaani tap
od abonosovine. Duboko u sebi osetila je neobino, snano prepoznavanje,
iako ga nikad ranije nije videla.
ene ne zaboravljaju takve mukarce. Nije bio upeatljiv zbog duboke
brazgotine koja mu je opustoila levu stranu snanog, otrog lica, niti zbog
tapa. Panju je privlaio silnom energijom koja je izbijala iz njega. Bila je

b bi il lj ja a

sigurna da nepoznati ima elinu konstituciju i neumoljiv pogled. Ma bi mu
bolje pristajao od tapa.
Jedan do dva otkucaja srca posmatrao ju je vrstim, znatieljnim
pogledom od kog joj je ponestalo daha. Naglo izgubio zanimanje za nju.
inilo se da je zadovoljan onim to je video. Okrenuo se i zaputio praznim
hodnikom. Po nepravilnom koraku i ukoenoj levoj nozi zakljuila je da tap
nije puki modni detalj. Pomagao mu je pri hodu.
Prodisala je, ali probuena ula nisu se smirivala. Intuicija joj je
poruivala da e se ponovo sresti. To saznanje bilo je duboko uzbuujue, ali
ni izbliza kao uvid da deo nje eli da se sretne s njim. Tumaila je to kao elju
da dozna ta mu je u njenom kostimu privuklo panju. Trudila se da bude
nevidljiva.
U ovom trenutku morala je da se usredsredi na neposredni zadatak. Nisu
samo Dafni i lice s oiljkom nestali iz balske dvorane. Nigde nije bilo ni
Riarda Justona, zgodnog mladog gospodina kog je prijatelj porodice
Penington nedavno predstavio Dafni.
Situacija je iz asa u as postajala sve ozbiljnija.
Oprostite, ree Beatris. Izgleda da se gospoica Penington povukla u
sobu za udeavanje. Moda je pocepala haljinu ili probuila cipelu za ples.
Moram da proverim da li joj je potrebna moja pomo.
Ali tvoja haljina, nervozno e Mod. Bie unitena.
Beatris nije obraala panju na nju. epala je torbicu i pruila korak.
Unitena haljina predstavljala bi propast sveta za veinu unajmljenih
drubenica, zato to su raspolagale krajnje oskudnim izborom garderobe.
Nimalo nije brinula zbog toga. Kucnuo je as da zaradi veliki novac koji je
dobijala od Agencije Flint i Mar. Molila se u sebi da nije prekasno.
Dafni i Juston su plesali blizu francuskih prozora kad ih je poslednji put
videla. Najverovatnije su tim putem i mugnuli iz dvorane.
Dafnina baka, ledi Penington, bila je na drugoj strani balske dvorane.
avrljala je s tri dame. Izgubila bi dragoceno vreme ako bi pokuala da se
probije do nje da bi je obavestila o onom to se dogaa.
Sat vremena ranije, odmah po dolasku na zabavu s ledi Penington i Dafni,
prouila je sve izlaze iz balske dvorane. Odmah je zakljuila da e zloinac
nameran da upropasti Dafni, ega se njena baka bojala, najverovatnije
namamiti rtvu u vrt.


b bi il lj ja a

Otvorila je vrata na kraju slabo osvetljenog hodnika i istupila u letnju no.
Na trenutak je zastala da bi se orijentisala.

Visoki zid okruivao je raskoni vrt. arene svetiljke obasjavale su kuu
oko terase. Beatris je bila u neosvetljenom delu vrta, pored batenske kuice.
Kapija koja je gledala na sokak iza imanja nije bila daleko. Ako bi neko eleo
da otme mladu damu, parkirao bi koiju ispred nje. Terasa balske dvorane bila
je prilino udaljena. Ako bude brza, stii e do kapije pre Dafni i otmiara.
Tako e biti ako se bude kretala brzo i ako su njene pretpostavke tane.
Ima mnogo tih ako. Sasvim je mogue da Dafni bezazleno flertuje s veoma
privlanim gospodinom Justonom, koji ne smera nikakvo zlo.
To nije objanjavalo nestanak lica s oiljkom. Intuicija je upozoravala da
njegov nestanak nije sluajan.
Odloila je torbicu, podigla rub haljine i potegla damski pitolj iz futrole
privrene odmah iznad kolena. Pourila je ka kapiji, du prolaza izmeu dve
visoke ivice. Siva haljina joj je pomagala da se stopi sa senima.
Nadomak ograde ula je prigueno trupkanje konjskih kopita u sokaku iza
sebe.
Stigla je do kraja paralelnih ivica i zastala. Na meseini je videla da je
kapija delimino odkrinuta. Mala, brza koija je, u skladu s njenim
strahovanjima, ekala u sokaku. U njoj se nalazio jo jedan mukarac.
U tom trenutku je ula urne korake u vrtu. Behu sve blii. Ko god da je
oteo Dafni, naii e za nekoliko sekundi. Nee moi da u isti mah izae na kraj
s dvojicom zlikovaca. Palo joj je na pamet da onaj iz koije nee moi da
pomogne sauesniku ako uspe da zatvori i zakljua kapiju.
Pojurila je ka njoj. Zatvorila ju je pre no to je koija shvatio ta se
dogaa. Zakljuala ju je. Okrenula se ba kad je Riard Juston izleteo iz
pomrine.
Isprva je nije video, zato to se trudio da obuzda Dafni, koja se junaki
otimala, iako joj je vezao ruke i zapuio usta krpom.
Uperila je damski pitolj u kidnapera. Oslobodite gospoicu Penington ili
u pucati. S ove razdaljine ne mogu da promaim.
ta, kog avola!? Juston se naglo zaustavio. Iznenaenje se u trenu
premetnulo u gnev. Ti si obina unajmljena drubenica. ta pokuava?
Otvori vrata.

b bi il lj ja a

Pusti je, rekla je Beatris.
Otkoila je pitolj i nanianila u Justonove grudi. Postalo mu je jasno da e
pucati u njega. Brzo se pribrao i gurnuo Dafni ispred sebe, da bi je iskoristio
kao ivi tit.
Senka je iskrsla iz tame iza Justona, koji nije video ruku u crnoj rukavici
kako mu obuhvata vrat. Neko ga je vrsto stisnuo za guu.
Pustio je Dafni, nemoan da govori, a kamoli da die. Pokuao je da se
oslobodi. Sve je bilo gotovo za nekoliko sekundi. Pao je na tle bez svesti.
Bi je otro pucnuo s druge strane visokog zida. Kopita su zatrupkala, a
tokovi koija zakloparali po kaldrmi. Vozilo se udaIjilo u paninoj urbi.
Koija je shvatio da je plan otmice propao.
Dafni je pritrala Beatris. Posmatrale su kako se mukarac sa tapom od
abonosovine kree na meseini. Beatris je uperila damski pitolj u njega.
Da li unajmljene drubenice esto idu okolo naoruane?, pitao je.
Zvuao je tiho, ozbiljno i zapanjujue pribrano, kao da je navikao da stoji pred
revolverskim cevima. Posmatrao ju je kao zanimljiv kuriozitet.
Ko ste vi?, pitala ga je Beatris. Bolje bi vam bilo da dva puta razmislite
ako nameravate da nastavite tamo gde je Juston stao. Uveravam vas da
nemam nikakvu nameru da otmem gospoicu Penington. Hteo sam da
razgovaram s vama.
Sa mnom? Zanemela je od iznenaenja. Neto slino panici sevnulo je
njenim umom.
Dozvolite mi da se predstavim, nastavio je istim pribranim,
kontrolisanim tonom. Doua Gejd, vama na usluzi. Imamo zajednike
prijatelje u Ulici fenjera.
Odahnula je od silnog olakanja. Nije pominjao vreme koje je provela u
Flemingovoj Akademiji okultizma. Ovo se ticalo Ulice fenjera. Pokuala je da
se seti da li je srela nekog Gejda otkako radi za Agenciju Flint i Mar. Nije
uspela.
Koga poznajete u Ulici fenjera?, oprezno je upitala.
Vai poslodavci, gospoa Flint i gospoa Mar, jamie za mene.
Naalost, nisu ovde da bi to uinile.
Nadam se da e ovo biti dovoljno. Posegnuo je u dep i izvadio
posetnicu. Na meseini neete moi da je proitate, ali svakako ete proitati
u balskoj dvorani. Gospoa Flint i gospoa Mar prepoznae posetnicu kada ih

b bi il lj ja a

sutra ujutru obiete u Ulici fenjera. Recite da im glasonoa gospodina Smita
alje pozdrave.
Ko je gospodin Smit?
Moj nekadanji poslodavac.
Neobian oseaj prostrujao je kroz nju, budei joj ula. Spopalo ju je
uznemirujue predoseanje da e se njen ivot zauvek i na nezamisliv nain
promeniti ako prihvati posetnicu. Vie nee biti povratka. To je smeno,
pomislila je.
Nainila je nekoliko opreznih koraka preko vlane trave i uzela posetnicu.
Na trenutak su drali isti vrsti, beli kartoni. Siuni drhtaj prepoznavanja
prostrujao joj je kimom kao elektrina iskra. Ubeivala je sebe da se radi o
uobrazilji, ali nije mogla da zanemari intuitivnu spoznaju da joj je ivot upravo
izvrnut naopako. Trebalo bi da bude zabrinuta, moda i uplaena. Umesto toga
bila je silno uzbuena.
Ponaa se kao uzbueni idiot, iako nema sumnje da je glasonoa
gospodina Smita veoma opasan ovek.
Pogledala je posetnicu. Na njoj je bilo ime - verovatno ime tajanstvenog
gospodina Smita - nerazaznatljivo na meseini. Vrhovima prstiju je opipala
ispupeni znak pre no to je oklevajui gurnula kartoni u dep.
Jutro je daleko. Odluke se moraju doneti ove noi. Pokuala je da zvui
odluno.
Oseala je kako se ravnotea snaga izmeu nje i gospodina Gejda
pomera. To nije bila dobra vest. Znala je da e ovek s oiljkom preuzeti punu
kontrolu nad situacijom ako naini ijedan pogrean korak. Ovo je njen sluaj.
Dafni je njoj poverena na brigu. Mora zadrati kontrolu.
To je tano, ali iscrpno objanjenje potrajalo bi due no to biste mogli
podneti, ree Doua. Morate vratiti gospoicu Penington u balsku dvoranu,
da biste predupredili javljanje runih glasina.
Imao je pravo. Dafni je bila najvanija. Misteriozni gospodin Gejd
morae da prieka. Morae da prelomi, i to odmah.
Pretpostavljam da vae poznanstvo s vlasnicima Agencije Flint i Mar
veeras mora posluiti kao prihvatljiva potvrda vaeg karaktera, rekla je.
Hvala vam. U Douinom glasu bilo je izvesne veselosti.
Zakoila je pitolj. Okrenula se da bi diskretno podigla podsuknje. Vratila
je pitolji u futrolu iznad kolena i spustila haljinu.

b bi il lj ja a

Uspravila se i shvatila da je Dafni gleda kao opinjena. Doua ju je
takoe posmatrao, oslonjen na tap. Imao je neitljiv izraz lica, ali nije mogla
da se otme utisku da je nalazio armantnim to etka okolo naoruana.
Veina mukaraca bila bi van sebe od iznenaenja, pomislila je. Zanemeli
bi od uda.
Izvadila je krpu iz Dafninih usta. Odvezala joj je ruke.
Gospoice Lokvud, prostenjala je devojka kad joj je otpuila usta. Ne
znam kako da vam zahvalim. Obratila se Doui Gejdu. Ba kao i vama,
gospodine. Nikad nisam bila toliko uplaena. Kad samo pomislim da je baka
bila u pravu kad je tvrdila da neko pokuava da upropasti moj dobar glas.
Nisam ni sanjala da e to biti gospodin Juston. Izgledao je kao otmen i astan
ovek.
Sad je gotovo, neno e Beatris. Da li ete se onesvestiti?
Dobri boe, neu se obeznaniti. Devojka se drhtavo, ali odluno
osmehnula. Ne bih dozvolila sebi da pokaem slabost pred enom koja me je
tako junaki branila pitoljem. Nadahnuli ste me, gospoice Lokvud.
Hvala vam, ali bojim se da gospodin Gejd ima pravo, ree Beatris.
Neophodno je da se iz ovih stopa vratimo u balsku dvoranu, kako bismo
spreili irenje neprijatnih glasina. Ugled jedne dame moe biti zaas uniten.
Haljina mi je u dobrom stanju, ali bojim se da su mi cipelice unitene,
ree Dafni. Mokre su i prekrivene mrljama od trave. Svi e znati da sam
provela mnogo vremena u vrtu.
Zbog toga unajmljene drubenice koje prate mlade dame na bal ne izlaze
iz kue bez rezervnih cipelica, ree Beatris. U torbici su. Moramo da
pourimo.
Dafni je krenula za njom. Zastala je i bacila pogled na onesveenu
priliku. ta e biti s njim?
Doua se jedva primetno pokrenuo u senkama. Ne brinite, gospoice
Penington. Pobrinuu se za njega.
Dafni se ukoila u mestu.
Ne smete ga predati policiji, rekla je. Izbie veliki skandal ako to
uinite. Mama i tata e me poslati na selo. Naterae me da se udam za debelog
udovca koji bi mi mogao biti deda. To bi zbilja bila sudbina gora od smrti.
Juston nee cvrkutati u policiji, ree Doua. Nestae.
Ali kako je to mogue?, zanimala se Dafni. On je pripadnik visokog

b bi il lj ja a

drutva.
Doua se obratio Beatris. Zar ne mislite da je krajnje vreme da pourite
na bal?
Beatris je bilo ba briga da li e Juston zauvek nestati, ali ju je injenica da
je Doua uveren da to moe uiniti prilino nervirala. U ovom asu imala je
veih problema. Spasavanje ugleda Dafni Penington bio je najprei od njih.
Imate pravo, gospodine Gejd, rekla je. Hodite, Dafni. Pohitala je ka
sporednim vratima.
Videemo se, gospoice Lokvud, tiho e Doua Gejd iza njenih lea.
Govorio je tihim i mranim glasom. Nije mogla da razabere da li je to
pretnja ili obeanje.
Nedugo potom stajala je u nii s ledi Penington, niskom, elegantnom,
sedokosom enom. Posmatrale su Dafni koja je plesala s mladim gospodinom.
Izgledala je zanosno u novim plesnim cipelama. Pogled joj je bio pun tajanstva
i uzbuenja.
Pogledajte je samo, ponosno e ledi Penington. Niko ne bi pomislio da
je pre manje od dvadeset minuta neko pokuao da je otme kako bi joj zauvek
upropastio drutveni ugled. Za dlaku je izbegla zlu sudbinu.
Vaa unuka je veoma odvana mlada ena, ree Beatris. Malo je
devojaka iz visokog drutva koje bi mogle da istrpe takvo iskuenje i da zatim
zaigraju na balu kao da se nita nije dogodilo. Dafni je povukla na mene,
odvratila je ledi Penington s neskrivenim zadovoljstvom.
Beatris se osmehnula. Sasvim sam sigurna u to, gospoo. Ledi
Penington se zagledala u nju kroz monokl u zlatnom okviru. Veeras ste
spasli moju unuku, gospoice Lokvud. Zauvek ste me zaduili. Vai
poslodavci u Ulici fenjera uverili su me da ste valjano plaeni za vae usluge.
elela bih da znate da u vam sutra poslati mali poklon. Nadam se da ete ga
primiti kao znak moje zahvalnosti.
Hvala vam, ali to nije potrebno.
Ne govorite gluposti. Zahtevam da ga primite. Ne elim da raspravljam o
tome.
Vi ste najzasluniji za veeranji uspeh, gospoo, ree Beatris. Da niste
posumnjali da se neto dogaa i da se niste obratili Agenciji Flint i Mar,
itava afera bi se zavrila na mnogo drugaiji nain.
Pre nekoliko dana naslutila sam neko zlo, ree starica. Nita

b bi il lj ja a

odreeno.
Verujem da je to enska intuicija, gospoo.
Ma o emu da se radilo, znala sam da Juston nije ono to je tvrdio da
jeste. Uspeo je da vrlo dobro sakrije istinsku prirodu i stanje svojih finansija.
U potpunosti je obmanuo Dafnine roditelje. Moja unuka je bogata naslednica.
Da je Juston uspeo da je kompromituje, izazvao bi silne nevolje.
Ali vi imate kontrolu nad porodinim novcem, oglasila se Beatris. Ako
je suditi po onom to sam videla poslednjih dana, ne verujem da biste pristali
da se Dafni uda za Justona, ak i da je uspeo u svom planu.
Ne bih, naravno da ne bih. Ledi Penington se stresla od jeze. Juston je
oigledno jurio samo njen novac. Udala sam se iz slinih razloga. Uveravam
vas da nikad ne bih dozvolila da moja unuka doivi tako pakleno iskustvo.
Imala sam sree da moj suprug pre nekoliko godina nastrada u incidentu na
trkalitu. U svakom sluaju, Dafnin ugled bio bi uniten da je Juston uspeo u
svojim namerama. Morala bi da se povue iz visokog drutva. Strahovala je
od progonstva na selo i prisilnog braka s gojaznim udovcem, dovoljno starim
da joj bude deda.
Mislila je na lorda Bredlija, zakikotala se ledi Penington. Da, dobrano
sam se potrudila da je uasnem kako bih je naterala da bude oprezna na
zabavama. Moja unuka je veoma ivahna mlada dama.
Oigledno je i to nasledila od vas, gospoo."
Tako je. Ledi Penington je prestala da se smeje. Sastavila je usne u
tanku, turobnu liniju. Ali neu dozvoliti da sebi uniti ivot zahvaljujui
ivahnom duhu. Da li ste sigurni da Juston vie nee praviti probleme?
Beatris je izvadila posetnicu iz depa, da bi je osmotrila u raskonoj
svetlosti balske dvorane. Na njoj je pisalo samo Gospodin Smit. Ispupeni
znamen bio je elegantni grb sa lavom.
Pomislila je na uverljiv ton Doue Gejda, koji je tvrdio da e Juston
nestati.
Neto mi govori da Riard Juston vie nee praviti probleme vaoj
porodici, rekla je.

b bi il lj ja a

Tree poglavlje
Dok je ubacivao onesveenog Justona u koiju, Doua je krgutao
zubima zbog prodornog bola u levoj nozi.
Henri je provirio iz kabine. Lice mu se nije videlo od eira nabijenog na
elo i visoko podignutog okovratnika ogrtaa.
Da li ste sigurni da vam pomo nije potrebna, gospodine?, pitao je.
Gde si bio pre nekoliko minuta kad sam morao da iznesem kopilana iz
vrta i da ga donesem ovamo preko itavog sokaeta?, pitao ga je Doua.
Nisam znao da emo se veeras otarasiti lea, gospodine. Kao u starim
vremenima, zar ne?
Nije mrtav. Ne jo. I ne, nee biti kao u starim vremenima. Kako vi
kaete, gospodine. Gde ga vodimo?
Na lepo i tiho mestace pored dokova. elim da popriam s njim u etiri
oka.
Pretpostavljam da e posle tog razgovora krenuti na posleponono
plivanje, zar ne?
Zavisi od odgovora koje budem izvukao iz njega.
Doua je spustio teret na sedite. Oprezno se nagnuo i seo na suprotnu,
koom presvuenu klupu. Bol mu je sevnuo u nozi kad je pruio ruku da
zatvori vrata.
Prokleta noga, omaklo mu se. I to je izrekao apatom.
Ponovo je gubio otrinu. Polako je disao. Prizvao je godine obuke da bi se
odbranio od upornog bola. Povratio je kontrolu nad sobom i zatvorio vrata
koije.
Juston je muklo jeknuo, ali nije otvorio oi.
Doua je dva puta udario tapom po krovu koije. Tokovi su se
zakotrljali ulicom.
Pitao se da li da pokrije lice maramom. Procenio je da to nije neophodno.
Lampa u unutranjosti koije bila je utuljena, a zavese navuene gotovo do
kraja. Ono malo svetlosti obasjavalo je Justonovo, a ne njegovo lice. Znao je
kako da prebiva u tami.

b bi il lj ja a

Zavalio se u sedite, da bi razmislio o dogaajima koji su poremetili
njegove paljivo smiljene planove. To je pogotovo vailo za neoekivane
akcije gospoice Beatris Lokvud.
Nije doao na bal da bi pomogao u spreavanju otmice. Beatris je od
samog poetka bila njegova lovina. Dogaaji su krenuli nepredvienim tokom.
Razmiljao je o svemu to je za kratko vreme saznao o njoj. Razmenili su
nekoliko rei u vrtu. Uvek je bio prilino dobar i brz u procenjivanju
karaktera. Morao je biti, zato to mu je ivot esto zavisio od te sposobnosti.
Intuicija nije bila nepogreiva. Obogaljena noga i oiljak podseali su ga na
spektakularni neuspeh. Glasonoa nije mogao delovati neodluno i polovino.
U jedno je bio siguran - Beatris Lokvud bie mnogo sloeniji problem no
to je mislio.
Odsutnim pokretima masirao je povreenu nogu. Njegov prvobitni utisak
mogao se iskazati imenom Titanija. Beatris je bila sila s kojom se moralo
raunati. Podseala ga je na mitsku, legendarnu vilinsku kraljicu iz
ekspirovog Sna letnje noi.
Morskoplave oi, fine crte i krhka, nevina fasada ni za trenutak ga nisu
zavarali. Ni staromodna haljina nije mogla da ga navede na pogrean trag.
Obuavan je da prozire maske. Beatris je bila sjajna glumica. Uvaavao je njen
glumaki dar, ali nije ga obmanula.
Uspela je da ga iznenadi. Nije bio naisto u pogledu onog to se dogodilo.
Pokrenula je neto duboko u njemu, na mestu koje je godinama bilo zaleeno.
To nije slutilo na dobro. Prepoznao je oekivanje. Jedva je ekao sledei susret
s Beatris Lokvud.
Pre toga e morati da obavi posao koji mu je veeras iznenada iskrsnuo.

b bi il lj ja a

etvrto poglavlje
Koija Peningtonovih zaustavila se nedugo posle pola tri ujutru ispred
omanjeg zdanja u Ulici fenjera. Usamljena lampa gorela je iznad stepenita,
pored ulaznih vrata. Sluga je pomogao Beatris da sie iz koije.
Da li ste sigurni da elite da izaete ovde?, pitala je ledi Penington.
Posmatrala je vrata kancelarije kroz monokl. Agencija Flint i Mar je
zatvorena. Prozori su mrani.
Gospoa Flint i gospoa Mar ive iznad poslovnih prostorija, ree
Beatris. Probudiu ih.
U ovo doba noi?, zanimala se Dafni.
Ubeena sam da e ih veoma zanimati noanji dogaajf, ree Beatris.
U redu, ako tako tvrdite, ree ledi Penington.
Laku no, gospoice Lokvud, ree Dafni. Jo jednom vam se
zahvaljujem zato to ste me spasli iz kandi gospodina Justona. Beatris se
osmehnula. Zahvalite se vaoj baki. Ona je posumnjala da s Justonom nije
sve kako treba.
Da, znam, ree devojka. Jo neto bih volela da vam kaem. Da li biste
mogli da me nauite kako da pucam iz damskog pitolja koji nosite sa sobom?
Volela bih da ga nabavim.
O emu to, zaboga, govori?, otro e ledi Penington. Kakva je to pria
o pitolju?
To je duga pripovest, ree Beatris. Sigurna sam da e vam je gospoica
Dafni potanko izloiti, ree Beatris.
Popela se uz stepenice do diskretno obeleenih vrata Agencije Flint i Mar
i podigla zvekir. Svetlost se upalila u unutranjosti zgrade posle drugog udarca
po vratima. ula je korake u hodniku.
Vrata je otvorila sredovena kuepaziteljka, gospoa Bil. Nosila je cicani
ogrta, papue i ipkastu nonu kapicu. Mrko je odmerila pridolicu.
Sad je tri ujutru, gospoice Lokvud. ta traite u ovo doba na naem
pragu?
Znate da ne bih budila gospou Flint i gospou Mar bez valjanog
razloga, gospoo Bil.

b bi il lj ja a

Kuepaziteljka je duboko uzdahnula. Ne, pretpostavljam da ne biste.
Uite. Nadam se da ovog puta nema mrtvih.
Nisam izgubila muteriju, ako ste to imali na umu.
Znala sam. Neko je stradao.
Beatris je prela preko ove opaske. Okrenula se prema koiji i mahnula, da
bi saputnicama dala do znanja da je sve u redu. Ula je u predvorje. Elegantna
koija Peningtonovih zakotrljala se tihom ulicom.
Gospoa Bil je zatvorila i zakljuala vrata. Idem gore da probudim
dame.
Nema potrebe za tim, ree Abigejl Flint s vrha stepenita. Sara i ja
emo uskoro sii u prizemlje. Ko je stradao?
Niko nije stradao, ree Beatris. Bolje reeno - ne bih rekla da jeste.
Sara Mar se pojavila na vrhu stepenica. Da li je unuka nae muterije na
sigurnom?
Dafni je u redu, ali zamalo to nije nastradala, ree Beatris. ta ete?,
pitala je gospoa Bil rezigniranim glasom. aj ili brendi?
No je bila veoma duga, gospoo Bil, ree Beatris.
Kuepaziteljka je jo jednom uzdahnula. Doneu posluavnik s
brendijem.
Beatris je nedugo potom sela s poslodavkama pored vatrice. Drale su
aice s brendijem. Abigejl i Sara bile su u spavaicama, kunim haljinama,
papuama i sa nonim kapicama.
Naa muterija je, po svoj prilici, imala pravo kad je poverovala svojim
instinktima, nakon to je gospodin Juston poeo da pokazuje arko zanimanje
za Dafni, ree Abigejl. Ledi Penington moda nije obdarena natprirodnim
darovima, ali je bakina intuicija nenadmana u ovakvim prilikama.
Abigejl je bila visoka, goljava ena u godinama. Imala je dominantni nos
i iljatu bradu. U crnoj kosi imala je dosta sedih. Njene tamne oi svedoile su
o izraenoj radoznalosti i tajanstvenosti. Beatris je ovo poslednje pripisivala
poznavanju drevnih misterija i tajni.
Abigejlin temperament morao bi se okarakterisati kao teak. Bila je sklona
pesimistikom pogledu na svet. Imala je najgore miljenje o ljudskoj prirodi.
Kad bi je Sara zadirkivala kako uvek oekuje najgore, Abigejl bi je podsetila
kako se ona retko vara.


b bi il lj ja a

Njena poslovna i ivotna partnerka razlikovala se u potpunosti po izgledu i
temperamentu od nje. Sara Mar je bila sline dobi, ali u njenoj plavoj kosi
gotovo da nije bilo sedina. Bila je fino zaokrugljena na nain koji mukarci -
mladi i stari podjednako - veoma cene. Bila je vesele, optimistike i
ljubopitljive prirode.
Inteligentna, samouka naunica uoavala je pronicljivim okom sve dokaze
na mestu zloina. U podrumu je imala dobro opremljenu laboratoriju u kojoj je
ispitivala sve, od otisaka prstiju do uzoraka otrova koje su joj donosili agenti
Agencije Flint i Mar.
Gospoa Bil je neumorno upozoravala da e Sara jednog dana nehotice
izazvati eksploziju koja e osloboditi otrovne gasove i pobiti sve lanove
domainstva.
I Abigejl i Sara posedovale su ono to su zvale estim ulom. U mlaim
danima drale su knjiaru usmerenu na itaoce zainteresovane za natprirodne
pojave. Pre nekoliko godina su je zatvorile, da bi zapoele posao na polju
privatnih istraga. Agencija Flint i Mar je, zahvaljujui delotvornosti i
diskreciji, brzo privukla imunu klijentelu iz najviih drutvenih krugova.
Knjige iz zatvorene knjiare pokrivale su zidove salona od poda do
tavanice. Veliki broj knjiga zraio je energijom. Beatris je uoavala slaba
strujanja koja su uticala na atmosferu u sobi.
Obavili ste sjajan posao, draga moja, ree Sara. Ne smete kriviti sebe
zbog onog to se desilo u vrtu.
Juston je zamalo uspeo da je otme zbog moje greke, ree Beatris.
Dozvolila sam sebi da mi panja naas popusti zbog prosute limunade. Kad je
ovek sa tapom u isti mah nestao iz balske dvorane, pomislila sam da je
umean u otmicu.
Sve u svemu, sluaj se pri kraju malo iskomplikovao, ali sve je dobro to
se dobro svri, rekla je Sara.
Abigejl je zafrktala. Ne bih rekla da se dobro svrilo za gospodina
Justona. Ne brinem za njegovu sudbinu, ali me veoma zanima dentlmen koji
vam je pomogao, onaj sa tapom i oiljkom. Taj deo prie je izuzetno
zabrinjavajui.
Jeste, sloila se Sara. Ispriajte nam sve to znate o njemu. Beatris se
upinjala da pronae prave rei koje bi objasnile njenu reakciju na Douu
Gejda. Prvo se pojavio u balskoj dvorani. Kratko se zadrao u njoj, ali je bio
svestan mog prisustva. Posmatrao me je. Nastavila je posle kraeg oklevanja.
Blie je istini da me je prouavao.

b bi il lj ja a

Abigejl se namrtila. Ne bi trebalo da obraa panju na unajmljenu
drubenicu u uglu ogromne balske dvorane.
Znam, ree Beatris. Ali ba je to inio. tavie, nakon to se predstavio
u vrtu i ponudio da se pobrine za gospodina Justona, naveo je gospou Mar i
vas kao garante valjanosti njegovog karaktera. Saoptio je da bi eleo da
sutradan porazgovara sa mnom. Pogledala je na sat. Tanije, danas.
Mislim da su stvari sad znatno jasnije, ree Sara. Ako je uo za
Agenciju Flint i Mar i ako je bio svestan da ste jedan od naih agenata, morao
je biti umean u neki od prethodnih sluajeva. To je savreno razumno
objanjenje.
Abigejl je zvuala sumnjiavo. Nijednoj od nas njegovo ime ne zvui
poznato.
Verovatno zato to ga nismo srele, strpljivo e Sara. Oigledno je da
poznaje neku od muterija.
Neto u njegovom ponaanju bilo je prilino... uznemirujue, ree
Beatris.
Abigejl se namrtila. Rekli ste da eli da razgovara s vama ovog jutra?
Tako je. Rekao je da Juston vie nee praviti probleme. Bio je prilino
jasan povodom toga. Bojim se da je Juston zavrio u reci.
Moda je i zasluio takvu sudbinu, ali to bi odudaralo od politike nae
kue. Dobro vam je poznato da izbegavamo skandale, nervozno e Sara.
To su budalatine. Reka svakodnevno izbaci poneki le. Abigejl je
odmahnula rukom, to je bio znak da je ta tema zavrena. Juston e biti samo
jedan od mnogih.
Beatris se trgla i razmenila pogled sa Sarom, koja je ispustila dug i muan
uzdah. Abigejl je znala da bude preterano pragmatina.
Dobro znate, draga moja, da se tela dentlmena koji se pojavljuju u
visokom drutvu ne nalaze esto u reci, ree Sara. Juston nije bio pripadnik
drutvenog krema, ali je bio poznat u odreenim krugovima. Oigledno je
raspolagao nekim vezama. Zahvaljujui njima, uspeo je da se priblii Dafni
Penington. Upoznao ju je na preporuku uglednog porodinog prijatelja. Ako
bude pronaen mrtav pod tajanstvenim okolnostima, najverovatnije e doi do
policijske istrage. Dobro nam je poznato da agencija ne moe da dopusti da
bude dovedena u vezu s takvim sluajem.


b bi il lj ja a


U potpunosti si u pravu. Abigejl je lupkala prstima po naslonu stolice.
Moemo samo da se nadamo da e gospodin Gejd biti veoma paljiv i da e
se pobrinuti da Juston nestane na nain koji nam nee praviti probleme.
Beatris je proistila grlo. Delovao je kao osoba koja ima iskustva u tim
stvarima.
Abigejl se oraspoloila. Eto jo jednog razloga da ne brinemo o Justonu.
Podsetiu vas da je Juston bio iv kad sam ga poslednji put videla, ree
Beatris. Mogue je da gospodin Gejd nije preduzimao nita ekstremno ove
noi.
Nas u ovom trenutku brine, ree Sara, njegovo zanimanje za vas,
Beatris. Da li ste sigurni da ga niste upoznali u Flemingovoj Akademiji
okultizma?
Sasvim sam sigurna. Beatris je popila gutljaj pia i spustila au.
Verujte mi kad vam kaem da nije od mukaraca koji se zaboravljaju.
Abigejl je podigla obrve. Da li je oiljak tako ruan?
Nije oiljak to to ga ini upeatljivim, ree Beatris, niti hramanje, kad
smo ve kod toga. Da li ste sigurni da ne prepoznajete njegovo ime?
Sasvim sam sigurna. Abigejl je napuila usne. Pretpostavljam da bi
mogao biti neka od muterija koja je svraala u knjiaru. Imali smo ih na
stotine. Ne mogu da se setim svih imena.
Zamalo da zaboravim da mi je dao posetnicu, ree Beatris. Spustila je
aicu brendija i gurnula ruku u dep. Mislim da je na njoj ime njegovog
nekadanjeg poslodavca. Oekivao je da ete ga prepoznati.
Sara je podigla naoari za itanje sa stola. Natakla ih je na nos. Dozvolite
mi da je vidim.
Beatris joj je dodala posetnicu. Lice joj se zateglo im ju je videla. Vrhom
prsta prela je preko ispupenja u obliku lava.
Gospodin Smit, proaptala je. Ali to nije mogue. Ne posle toliko
vremena.
Gospodin Smit?, otro e Abigejl. Posredi je neka greka. Daj mi tu
posetnicu.
Sara joj je dodala karticu. Abigejl ju je paljivo prouila. Neverica je
ustuknula pred preneraenou.
Blagi boe, proaptala je i dodirnula peat. Misli li da je jo iv?

b bi il lj ja a


Oduvek sam sumnjala u glasine o njegovoj smrti, ree Sara. Beatris ih je
pomno posmatrala.
Ko je taj gospodin Smit?
Neka sam prokleta ako znam, ree Abigejl. Nikad ga nismo upoznale.
Poslovale smo s njegovim glasonoom.
Beatris se nije brinula zbog njenog zabrinutog glasa, koliko zbog injenice
da joj je posetnica drhtala u ruci. Abigejl Flint nije lako gubila kontrolu nad
sobom.
Sigurna sam da se Lav nije zvao Smit, ree Sara. Poznavale smo ga
samo po tom imenu i znaku. Kao to je Abi objasnila, saobraali smo
iskljuivo preko Glasonoe.
Gospodin Gejd me je zamolio da vam kaem kako vam Glasonoa alje
pozdrave, ree Beatris.
Boe moj, proaptala je Sara. Situacija je iz asa u as sve udnija.
Moete li opisati Glasonou?, zamolila ih je Beatris.
Ne moemo da vam damo njegov fiziki opis, ree Abigejl. Uvek smo
se sastajali na mestima po njegovom izboru. Nikada nije izlazio iz senke.
Nismo mu videle lice na svetlosti. Nastavila je posle krae pauze. Prilino
sam sigurna da nije hramao. ta ti misli, Saro?
Nije bilo nijednog znaka da se koristio tapom, ree Sara. Seam se
kako bi nas uvek presekao kad bi se oglasio iz tame na mestu sastanka. Nikad
ga ne bismo ule kad je dolazio i odlazio. Kretao se i govorio kao stvorenje
satkano od senki.
Hmm, ree Beatris. Pomiljala je na Gejdov spori korak i oslanjanje o
tap. Pa, nesree se dogaaju. Sigurna sam da ljudi njegove profesije imaju
mnogo neprijatelja.
To je velika istina, sloila se Abigejl.
Rekle ste da je Glasonoa radio za gospodina Smita, nastavila je Beatris.
Ne razumem njegovu ulogu u ovoj prii. Zato se sluio glasonoom?
Sara i Abigejl su se pogledale. Sara je progovorila.
Abi i ja smo davno zakljuile da Smit uestvuje u velikoj igri. To je naziv
koji novinari i romanopisci koriste za pijunau. Da li hoete da kaete da je
bio pijun?, pitala je Beatris.


b bi il lj ja a


Vrhunski pijun, ree Abigejl. Glasonoa nas je ubedio da je njegov
poslodavac u kraljevskoj slubi. Nismo imale razloga da posumnjamo u
njegove rei. Smitov uticaj se, koliko smo mogle da procenimo, prostirao na
itavu Englesku, Evropu i ire. Znate kako je s legendama.
Nemogue je saznati itavu istinu, dodala je Sara.
Hmm, ree Beatris. Nadam se da je sve ispalo kako treba za gospodina
Smita i njegovog glasonou. Ljudi odvajkada vie strepe od nepoznatog nego
od poznatog.
Sara se namrtila. Razumni ljudi su se, u sluaju gospodina Smita, plaili
Glasonoe, oveka kojeg je slao da lovi i uklanja izdajnike i strane pijune u
naim redovima. Glasonoa je osujetio veliki broj zavera i opasnih planova.
Neki su bili prilino bizarni. Nekoliko puta smo mu pomogle, ree Sara s
izvesnim ponosom. Ne razumem, ree Beatris. Kako to mislite bizarni?
Kad bi gospodin Smit poslao Glasonou da ispita zaveru ili sluaj
pijunae, mogli ste biti sigurni da on nije uobiajen. To nisu bili sluajevi za
Skotland jard. Svaki je sadrao primesu natprirodnog.
Abigejl se kratko, neveselo nasmejala. Glasonoa nije dozvoljavao da se
govori o natprirodnom u sluajevima koje je istraivao. Nije verovao u
psihiku energiju. Stvar je jo udnija kad se uzme u obzir da je i sam
posedovao taj talenat.
Veliki broj ljudi odbacuje svoje natprirodne darove, istakla je Sara.
Smiljaju kojekakva objanjenja kad se suoe sa svojim sposobnostima.
ime je raspolagao Glasonoa?, htela je da zna Beatris. Ispalo je da je
bio veoma vet u pronalaenju ljudi i stvari, ree Abigejl. Kad bi odluio da
nekog ili neto nae, bez izuzetka je uspevao u tim nastojanjima.
Govorite o Glasonoi i gospodinu Smitu u prolom vremenu, zapazila je
Beatris. ta im se desilo?
Niko ne zna, odvratila je Abigejl. Pre godinu dana pojavile su se
glasine o Smitovoj pogibiji. Ispoetka su bile sporadine, ali su dobijale na
snazi. Sara i ja smo u jednom trenutku zakljuile da su istinite.
Glasonoa je nestao otprilike u isto vreme, objasnila je Sara. Zbog toga
smo pretpostavile da je i on mrtav. Mesecima se nije javljao. Na neki nain mi
je nedostajao.
Govori gluposti, estoko e Abigejl. Bio je krajnje tajanstven. Jeila
sam se kad god bih se nala u njegovoj blizini. Nastavila je posle krae

b bi il lj ja a

pauze. Moram da priznam da je velikoduno plaao za informacije.
Stvar je u tome to je, enjivo e Sara, uprkos negativnom miljenju o
natprirodnom, uviao vrednost naunog prilaza istraivanju zloina. Uvek je
pridavao veliku panju mom miljenju, za razliku od nekih inspektora
Skotland jarda ija imena neu spominjati. Nisu marili za moje savete, zato to
sam ensko.
Glasonoa je cenio tvoje naune darove. To ne znai da nije izuzetno
opasan, ree Abigejl.
Svesna sam toga, oglasila se Sara. Ali moram da priznam da sam
uivala analizirajui raznovrsne dokaze koje mi je dostavljao. Abigejl se
obratila Beatris. Pretpostavile smo da je onaj ko stoji iza ubistva gospodina
Smita pomrsio konce i Glasonoi. To je bila jedina teorija koja bi objasnila
njihov istovremeni nestanak. Beatris je razmiljala o tome. A ta ako su
gospodin Smit i Glasonoa ista linost? To bi objasnilo njihov istovremeni
nestanak? Abigejl i Sara su se pogledale.
To je mogue, priznade Sara. Iako sumnjam u to. Imale smo utisak da
gospodin Smit upravlja razgranatim carstvom pijuna i uhoda. Glasonoa je, s
druge strane, bio usmeren na istrage u Londonu.
Poznavao je lanove najprestinijih klubova i pripadnike lokalnog
podzemlja, dodala je Abigejl.
Oigledno je da je ovek kog smo veeras srele eleo da poverujete da je
on Glasonoa kog ste poznavale, ree Beatris.
Abigejl je napeto zvuala. Moda imamo posla sa samozvancem. To bi
objasnilo dosta toga. Moda je neko zakljuio da bi bilo dobro da preuzme
njegov identitet i veze nakon to je poginuo. Ne mislim da je neto tako
jednostavno posredi, draga moja, ree Sara. Zato bi iko uinio tako neto?
Glasonoa u nekim krugovima izaziva veliki strah, ree Abigejl. Znao
je velike tajne kojima je mogao unititi veliki broj monika. Neki bi ubili da bi
se domogli njegovog ugleda, zato to bi im on doneo mogunost zastraivanja
i kontrole imunih i uticajnih pripadnika visokog drutva.
Na emu se temeljio njegov ugled?, zanimala se Beatris. Pored toga to
je bio u prilinoj meri opasan.
Kao to vam je Abi rekla, uvek pronae ono to trai, podsetila je Sara.
Smatra se da mu je re vrsta kao grad. Svako ko je imao posla s njim zna da
e odrati datu re. Neumoran je i avolski uporan. Oni koji su ga sreli znaju
da ga samo smrt moe zaustaviti.

b bi il lj ja a

Pretpostavljamo da ga je upravo ona i zaustavila, ree Abigejl.
Izvinite, ree Beatris, ali kako ste uspostavile vezu s Glasonoom?
Rekle ste da ste mu pomagale u nekim sluajevima.
Sara je posmatrala koom uvezene tomove na zidovima. Upoznale smo
ga u knjiari. Snabdevale smo muterije zainteresovane za natprirodne pojave.
Moda nije verovao u natprirodno, ali je ponekad istraivao zloine s
primesama natprirodnog. Prepoznavale smo natprirodne elemente u tim
sluajevima, priznavao ih on ili ne, ree Abigejl. Koristio je nau knjiaru za
istraivanja. U jednom trenutku je otkrio Sarino zanimanje za naune tehnike.
Jedna stvar je vodila drugoj. Abi i ja smo ubrzo postale njegove
povremene saradnice, izloila je Sara.
Abigejl je podigla obrve. U velikoj meri je uticao na nas. Saradnja s njim
nagnala nas je da osnujemo firmu za privatne istrage. Moglo bi se rei da bi
bez Glasonoe jo ivele od mravog prihoda iz knjiare.
Drugim reima, sa zanimanjem e Beatris, treba da budem zahvalna
Glasonoi na poslu u Agenciji Flint i Mar.
To je jedan nain gledanja na stvar, sloila se Sara.
Beatris se trgla. Ne mogu porei da u tome ima izvesne ironije. Sara se
zamislila. Nije to ironija.
Misli da je posredi sluajnost?, zabrinuto e Abigejl. Zna da ne
verujem u sluajnosti, ree Sara. Mislim da se suoavamo s stecitem sitnih
dogaaja koji imaju zajedniki imenitelj.
ta je to?, pitala je Beatris.
Element natprirodnog. Razmislite o vidljivim sastojcima ove papazjanije
- vaa karijera u Flemingovoj akademiji, va rad s nama, povratak Glasonoe
posle toliko meseci, njegov nesvakidanji dar i injenica da je ponekad
istraivao sluajeve s primesama natprirodnog. Sara je zabrinuto odmahnula
glavom. Ne elim da kaem da mi je obrazac u potpunosti jasan, ali on
svakako postoji. Ne sumnjam u to.
ta bi, za ime sveta, mogao hteti od mene?, pitala se Beatris. Kako me
je naao veeras na balu?
Ne moemo znati zato se zanima za vas, zabrinuto e Abigejl. Lako je
objasniti kako vas je naao na veeranjem balu. Ve sam rekla - Glasonoa
uvek pronae ono to trai.
Sara je smrknuto dodala. Nema nikakve sumnje da je tragao za vama,

b bi il lj ja a

draga.

b bi il lj ja a

Peto poglavlje
Saobraaja gotovo da nije ni bilo, a uline lampe bile su rasporeene na
velikoj udaljenosti. Blizina reke se snano oseala u nonom vazduhu. Stigli
su na odredite.
Doua je vrhom tapa bocnuo lepo obueno oblije na suprotnom seditu.
Probudite se, gospodine Juston. Veeras ste mi priredili silne
neprijatnosti. Ne elim da u vaem drutvu provodim vie vremena no to je
neophodno.
Juston je zakrkljao i otvorio oi. Kroz prorez na prozorskim zavesama
prodiralo je dovoljno svetla da otkrije zaprepaenje na privlanom mukom
licu.
Gde sam?, promumlao je. Bensone? Da li si to ti?
Sedi, ree Doua.
Uh? Juston je uspeo da se podigne u sedei poloaj. Pokuao je da se
pribere. Njegova zbunjenost preobrazila se u oprez. Ti nisi Benson. Ko si,
doavola, sad pa ti?
Nije potrebno da zna moje ime. Potrudi se da shvati uputstva koja e
dobiti od mene. To e ti biti dovoljno.
O emu to, doavola, govori?
Od sutra ujutru vie nee biti dobrodoao u visokom drutvu. Tvoje ime
e nestati s lista gostiju svake vienije dame u prestonici. Nee moi da ue
ni u jedan klub. Savetujem ti da prvom izglednom prilikom odjedri za
Ameriku ili se zaputi na kontinent.
Kako se usuuje da mi preti?, prosiktao je Juston.
Da budemo naisto - ne pretim ti. Nikad ne pretim. Dajem ti re da e do
sutra u podne svi koji neto znae u tvom svetu znati da si varalica i lovac na
bogatstvo.
Ne moe to dokazati. Devojina porodica ti nikad ne bi dozvolila da
ode u policiju.
Ne nameravam da se obraam policiji. Nema potrebe za tako neim.
Obojica znamo da visokom drutvu nije potreban dokaz da nekog osudi i
izopti. Ono se halapljivo hrani glasinama i aputanjima. Dajem ti re da e

b bi il lj ja a

pria o tebi kao lovcu na bogatstvo koji pokuava da se domogne imune
naslednice za nekoliko asova kolati itavim gradom. Ne sumnjam da e
osvanuti i na novinskim stranicama.
Ne moe mi to uiniti. Blefira.
Sutra e otkriti da ne blefiram.
Koija se zaustavila. Doua je otvorio vrata. Magla je ispunila tesnu
kabinu donosei snani vonj reke. Usamljena gasna lampa gorela je na kraju
ulice. Magla je prodirala najvei deo njene svetlosti. Skladita su se nazirala
u senkama.
Ovde se tvoje putovanje zavrava, Justone, ree Doua. Pouri pre no
to me strpljenje izda. No je duga, a ja nisam u najboljem raspoloenju.
Poremetio si moje veeranje planove. To mi se nimalo ne svia.
Juston je upro zabrinut pogled u okolnu tamu. Ne poznajem ovaj kraj.
Oigledno je opasan. Kako da se vratim do svog boravita?
S druge strane skladita je taverna. Jedna ili dve koije verovatno ekaju
na ulici ispred nje. Moda e se odluiti za brzi hod. Ima pravo. U ovom
kraju ima dosta lopova i koljaa. Juston se zabrinuto osvrtao oko sebe.
Polazi, ree Doua. Govorio je veoma, veoma tiho. Odmah. Juston se
trgnuo kao da je oinut biem. Iskoio je iz koije. Trapavo se doekao na
ploniku. Okrenuo se i osmotrio kabinu.
Ne znam ko si, kopilane, rekao je, ali naterau te da plati, makar mi to
bilo poslednje.
Bojim se da stoji na kraju veoma dugakog reda potencijalnih
osvetnika.
Doua je zatvorio vrata i dva puta udario tapom u krov koije. Henri je
otvorio vratanca. Gde emo, gospodine?
Do Sent Dejmsa.
Jata.
Koija je zatvorio vrata koije. Cimnuo je uzde i zaronio u maglu.
Doua je sklonio zavesu i bacio pogled u no. Otri bol u butini sveo se na
tupo pulsiranje. Teio se milju da ga kod kue eka odleali brendi.
Veeras nita nije ilo kako treba.
Podsetio je se da bi bilo potenije rei da nita nije ilo kako treba od
poetka ove afere. To ju je inilo veoma zanimljivom.


b bi il lj ja a

Pre dve nedelje bio je u seoskoj kui. Tonuo je sve dublje u ivi pesak
ispraznih samonametnutih rituala. Jednolini dani poinjali su jutarnjom
meditacijom i uvodom u vebe borilakih vetina koje je mogao da izvede s
povreenom nogom. Narednih nekoliko sati nadgledao bi poslovne poduhvate.
Upravljao je sestrinom, sestrievom i svojom imovinom. Popodne bi proveo u
napornoj, bolnoj etnji po liticama iznad nemirnog mora.
Besane noi bile su ee od onih u kojima je uspevao da zaspi. Kad bi
usnio, opsedala bi ga ista nona mora. Iznova je proivljavao eksploziju.
Gledao je Emino telo na kamenom podu i sluao kako Klement Lansing urla
na njega s druge strane plamenog zida. Ti si ovo uinio, kopilane. Kriv si za
njenu smrt.
Svi snovi zavravali su se na isti nain. Viktor Hejzlton posmatrao bi ga iz
senki. Nemo ga je optuivao to nije uspeo da spase Emu.
Bio je vie nego svestan da je u poslednje vreme sve ee prilazio ivici
pogibeljne litice, vie no to bi smeo, da bi posmatrao opinjavajue penuanje
talasa u njenom podnoju. ovek s ozleenom nogom je na takvom mestu
lako mogao izgubiti ravnoteu.
Imao je obaveze od kojih nije mogao pobei. Znao je da njegova sestra
Hana i njegov sestri Nelson zavise od njega. Samo zbog njih bi odvojio
pogled od uskovitlanih voda u podnoju litice.
Njegov paljivo orkestrirani ivot naglo se zaustavio kad je dobio
telegram od Nelsona.

Molim te da odmah doe u London.
Potreban si majci.

Postojala je samo jedna sila dovoljno mona da ga izmami iz privatnog
pakla. Ista ona koja ga je spreavala da pronae zaborav u opijumu mora -
odgovornost prema porodici. Prvi put za godinu dana imao je misiju.
Odluio je da provede nedelju ili dve u Londonu. Pozabavie se sestrinim
problemom i urno vratiti u seosku osamu. Naizgled jednostavni i jednoznani
sluaj pokazao se mnogo sloenijim i beskrajno zanimljivijim od oekivanog.
Izazov ga je okrepio i oiveo. Pronalaenje Beatris Lokvud ove noi je na
neoekivan nain izvidalo njegov duh.


b bi il lj ja a


Dao se u potragu za tajanstvenom avanturistkinjom koja je navikla da se
snalazi sama i otkrio da nije ono za ta se izdaje. Damski pitolj kojim je
zaustavila Justona bio je samo jedno u nizu pikantnih i neoekivanih otkria.
Povezao ju je s agencijom u Ulici fenjera. To mu je pomoglo da shvati da
je krhko nevinace kakvim se prikazivala samo maska, tvorevina glumakog
talenta koji joj je obilato pomagao na novom poslu agenta.
Znao je da je davno ostala bez nevinosti koju je nekad posedovala. Kao
usamljena ena, morala je da se stara o sopstvenoj bezbednosti i opstanku. U
takvoj situaciji ovek radi ono to mora. Razumeo je i potovao tako neto.
Svakako je nije krivio to bi ponekad sila s pijedestala. Divio se injenici da
joj je duh uprkos tome i dalje plamteo ivim, estokim plamenom.
Njeni instinkti za preivljavanje oigledno su bili veoma izotreni, to je
riskantnu odbranu muterije inilo jo udesnijom. Znao je da su unajmljene
drubenice Agencije Flint i Mar neobina sorta. I gospoa Flint i gospoa
Mar predstavljaju neobian par. Nije oekivao da e se ena poput Beatris,
koja se bavila prevarama u natprirodnom vodvilju i ucenjivanjem imunih
muterija, zaloiti za spas drugih. Suoeni s opasnou, najvei broj
inteligentnih ljudi - ena ili mukaraca, bez obzira na prolost - dobije krila. I
Beatris se u ranijim sluajevima ponaala na taj nain. Isparila je iz Akademije
okultizma doktora Fleminga nakon ubistva poslodavca.
Posle veeranjih dogaaja nije mogao da se ne zapita ta se desilo u noi
Flemingovog ubistva. Morgan u Jardu i senzacionalistika tampa duboko su
verovali da je Beatris ubila poslodavca, ukrala novac od nastupa i iezla u
nepoznatom pravcu. Doua je od poetka imao problema s tom verzijom
dogaaja. Oseao je da ga instinkti nisu prevarili. ta god da se desilo u noi
Flemingove pogibije, to nije bio jednostavan sluaj ubistva iz koristoljublja.
Henri je zaustavio koiju pred jednim od najprestinijih klubova u Sent
Dejmsu. Doua je pokupio tap, eir i rukavice. Stegao je vilicu zbog bola
koji e neminovno iskusiti i otvorio vrata koije. Uhvatio se za kvaku i siao
na plonik preko gvozdene stepenice.
Proli su dani okretnog iskakanja iz vozila krunisanog atletskim
doskokom. ak je i Juston, oamuen posle kratkotrajne
nesvestice, uspeo da se za nijansu elegantnije doeka kad ga je izbacio iz
koije.
Oterao je Justona i svoju prolost doavola dok se peo stepenitem kluba.
Stariji portir je izronio iz tame i prepreio mu put.

b bi il lj ja a

Mogu li da vam pomognem, gospodine?
Doua je izvukao iz depa kovertu sa starom posetnicom. Predao ju je
portiru. Imam poruku za lorda Alenbija. Dajte mu ovo i poruite da ga ekam
u koiji.
Portir je sumnjiavo odmerio kovertu pre no to ju je prihvatio.
Predau vau poruku, gospodine.
Portirov ton je svedoio da je ubeen da uvaeni lord nee odgovoriti na
nju. Odluno je zatvorio vrata kluba za sobom.
Doua je othramao do koije. Uspeo se u nju. Dok je ekao, masirao je
nogu. Jo malo, obeao je sebi,pa u se poastiti brendijem.
Najlepa stvar u londonskim klubovima za dentlmene bila je ta to je
vreme mirovalo unutar njihovih zidova. Promene su napredovale izuzetno
sporim tempom. Doua je predvidljive i pouzdane navike njihovih lanova
oduvek smatrao izuzetno korisnim. Alenbi se ponosio upuenou u najnovije
traeve. To ga je inilo izuzetno pogodnim medijem za podmetanje i irenje
glasina.
Na stepenitu kluba pojavio se zdepasti mukarac od nekih sedamdeset
godina. Opazio je koiju na drugoj strani ulice i krenuo ka njoj.
Da li biste bili raspoloeni da mi se pridruite, gospodine?, ree Doua
iz mrane, neosvetljene kabine.
To ste vi, zar ne? Smitov glasnik. Alenbi se popeo u vozilo i seo.
Prepoznao sam va glas. uo sam da ste mrtvi. Posumnjao sam da neko
pokuava da me obmane.
Zahvaljujem vam se na vremenu odvojenom za susret sa mnom, ree
Doua.
Kako da ne, kako da ne. Dobra stvara vremena i sve to. Uvek u biti va
dunik, gospodine, zbog onog to ste pre nekoliko godina uinili za mog sina.
Drago mi je to vidim da ste jo ivi. ta mogu da uinim za vas?
Prinuen sam da zatraim sitnu uslugu od vas.
Nema problema, nema problema.
Doua se povukao dublje u tamu kabine. Nedavno sam saznao
uznemiravajue novosti o karakteru dentlmena po imenu Juston.
Juston? Juston?, Alenbi je mirnuo. Da li je to mladi za kog se pria
da ganja naslednicu Penington?
Tako je, ree Doua. Juston, na svu alost, nije ono za ta se izdaje.

b bi il lj ja a

Nema ni prebijene pare. Njegove drutvene veze su izmiljene.
Auh. Momak je lovac na bogatstvo, zar ne?
Bojim se da je tako. Poznajete oca mlade dame. Ne bi bilo loe da
podelite s njim ovo saznanje.
Naravno, naravno, ree Alenbi. Odavno se poznajemo. Zajedno smo
uili na Oksfordu. Najmanje to mogu da uinim je da ga opomenem da se
lovac na bogatstvo okomio na njegovu kerku.
Hvala vam.
Da li je to sve?
Jeste. Cenim vau pomo po ovom pitanju."
Naravno, naravno. Alenbi je proistio grlo. Ne elim da se raspitujem
za razloge vaeg odsustva u poslednjih godinu dana, ali portir je pomenuo
tap.
Pomaem se tapom, ree Doua.
Da li ste doiveli neku nesreu?
Tako neto.
Pa, voleo bih da znate da mi je izuzetno drago to ste je preiveli, ree
Alenbi.
Hvala vam, gospodine.
Idem. Penington e veeras sigurno svratiti do kluba. Postarau se da
dozna istinu o Justonu.
Lord Alenbi je siao iz kabine i krenuo ka klubu.
Posao je obavljen, pomislio je Doua. Juston e do jutra postati persona
non grata u svim imunim prestonikim domovima. Glasine po londonskim
dentlmenskim klubovima irile su se bre od umskog poara.

b bi il lj ja a

esto poglavlje
Doua se pola sata kasnije uspeo stepenicama do svoje kue. Kupio ju je
pre nekoliko godina kad je postao Lavov glasonoa. U to doba nije imao
velikih zahteva. Skromna graevina u mirnoj ulici u kojoj su susedi gledali
svoja posla savreno mu je odgovarala. Niko od uglednih ljudi u okolini nije
znao da sused iz broja 5 sprovodi tajne istrage po nalogu krune. Mislili su da
je samac osrednjeg imovnog stanja, slubenik brodske kompanije.
Gradska kua je itavu godinu bila zatvorena. Uvek pouzdani edvik
obavio je impozantan posao. Oas posla ga je preselio u London.
Naao se u slabo osvetljenom predvorju. Skinuo je eir. Bacio ga je na
stoi. Malice se poradovao kad je sleteo na ciljano mesto. Ozleena noga ga
je ometala u hodu. Zbog vladanja brojnim borilakim vetinama, nekada se
kretao elegantno i skladno.
Kad je bacanje eira u pitanju, ruka mu je bila pouzdana kao i pre.
Svaka ast, Gejde, obratio se mukarcu u ogledalu. Sasvim je sigurno
da e do nogu potui protivnika pri sledeem nadmetanju u bacanju eira.
Pogled mu je uzvraao ovek s licem nagrenim oiljkom i bezdunim
pogledom.
Naloie edviku da skloni prokleto ogledalo.
Odloio je tap da bi skinuo rukavice i kaput. edvik e znati da je stigao
kui. Kuepazitelj je bio upoznat sa svim dogaajima iz svog domena. Znao je
da nema potrebe da naputa postelju ako nije pozvan.
Spustio je rukavice na stoi. Dohvatio je tap i poao ka radnoj sobi. Nije
palio lampu. Oduvek je odlino video u mraku. Kroz prozore je dopiralo
dovoljno meseine.
Razvezao je kravatu, otkopao okovratnik koulje i priao stolu za brendi.
Sipao je estoko pie u au i oprezno kliznuo u konu fotelju. Ispruio je
levu nogu. Bolela ga je vie no obino. Skupo e platiti ubacivanje
onesveenog Justona u koiju.
Pronaao je neuhvatljivu Beatris. Taj uspeh opravdavao je sve napore.

b bi il lj ja a

Sedmo poglavlje
Beatris je malo pre zore otvorila vrata kue u kojoj je stanovala. Dord je
saekao da ue u kuu. Radio je kao koija i kurir za gospou Flint i gospou
Mar. Zastala je na pragu.
Obratila se koijau: Hvala ti, Dorde. ao mi je to si morao da me
vozi ovako rano.
Nije to nita, gospoice Lokvud. Dodirnuo je obod eira. Jo malo pa
e svanuti. Kad se vratim kui, ekae me kafa i doruak.
Blago je cimnuo uzde. Koija se zakotrljala po ulici.
Beatris je zatvorila i zakljuala vrata za sobom. Kua je bila tiha. Gospoa
Rembli, kuepaziteljka, jo je spavala u sobi pored kuhinje. Klarisa Slejt je
takoe snevala.
Zidne svetiljke bile su utuljene tokom noi. Davale su dovoljno svetlosti
da obasjaju stepenice. Popela se na sprat i krenula hodnikom.
Vrata jedne spavae sobe su se otvorila. Klarisa se pojavila na njima sa
sveom u ruci. Danju je izgledala pribrano i zvanino. Vezivala je tamnu kosu
u punu i pokrivala ozbiljne, ilibarske oi naoarima. Nosila je tamne haljine
strogog kroja zbog kojih je veina ljudi pretpostavljala da je u alosti.
Rasputene kose, u beloj pamunoj spavaici, izgledala je drugaije, mnogo
nevinije i ranjivije.
Spoljni izgled je uvek varao kad su istraiteljke Agencije Flint i Mar u
pitanju. Svaka je imala poneku tajnu, pomislila je Beatris.
ula sam Dordovu koiju na ulicf, ree Klarisa. Zato se vraa tako
kasno? Da li je neto polo po zlu u sluaju Penington? Kako si?
Dobro sam, uveravala je Beatris. Sluaj se naglo okonao na balu kod
Trentovih. Riard Juston je povukao odluni potez. Pokuao je da otme
gospoicu Penington da bi je upropastio i primorao na venanje.
Drim da nije uspeo u toj nameri?
Nije, ali se situacija zakomplikovala. To je duga pria. Dajem ti re da u
ti ujutru ispriati.
Klarisa se osmehnula. U tom sluaju neu dugo ekati. Samo to nije
svanulo. Pokuaj da se odmori.

b bi il lj ja a

Ne verujem da u moi. Zna kako je posle okonanja sluaja. Javi se taj
titravi nemir.
Razumem te, brino e Klarisa. Predlaem vruu kupku i au
brendija.
Beatris se osmehnula. Svratila sam do kancelarije na putu kui. Gospoa
Flint i gospoa Mar su me ve napojile brendijem. Vrati se u postelju. Dajem
ti re da u ti ujutru sve potanko ispriati.
Vrlo dobro, Klarisa je poela da zatvara vrata. Lepo je videti te ivu i
zdravu. itavu no me je opsedala neprijatna slutnja. Zabrinula sam se. Htela
sam da poaljem poruku u agenciju, da bih saznala da li je s tobom sve u redu.
Zla slutnja je u neko doba iezla.
Intuicija te je jo jednom valjano posluila, ree Beatris. Gospoica
Dafni se nala u veoma opasnom poloaju. Na kraju se sve dobro zavrilo.
Ove veeri sam, naalost, upoznala novu pretnju. Klarisine tamne obrve su se
podigle. Pretnju?
Odaziva se na ime Doua Gejd.

b bi il lj ja a

Osmo poglavlje
Stigao je gospodin Gejd? Beatris je naglo podigla glavu s jutarnjih
novina. Proeo ju je drhtaj uzbuenja, oduevljenja i straha. Da li ste u
potpunosti sigurni, gospoo Rembli?
Kuepaziteljka je bila upeatljiva ena etrdesetih godina, sazdana po
obrascu klasinih grkih skulptura. Nije krila da je uvreena pretpostavkom da
je pogreno razumela ko je posetilac.
Dentlmen mi se tako predstavio. Kuepaziteljka se uspravila. Odmerila
ju je preko impozantnog nosa. Rekao je da ga oekujete.
Nisam ga oekivala u deset ujutru, ljutito e Beatris.
Bila je sama u kui s gospoom Rembli. Klarisa je rano izala da bi se
pozabavila novim zadatkom.
Nezadovoljstvo gospoe Rembli se oas preobrazilo u zabrinutost. Beatris
se osetila krivom. Nije kuepaziteljka odgovorna to je Doua Gejd odluio
da je poseti tako rano. Gospoica Rembli se jo navikavala na nesvakidanje
poslodavce i njihove jo nesvakidanje obaveze. Pobojala se da je nainila
ozbiljnu greku kad je dozvolila dentlmenu da nepozvan ue u skromno
domainstvo.
Obavestiu gospodina Gejda da niste kod kue, rekla je. Spustila je
glas. Izgleda prilino opasno. Ima strahovit oiljak na licu i ne bih volela da
znam zato hramlje. Sigurna sam da bi mi se od te pripovesti sledila krv u
ilama. Okrenula se.
Ne trudite se, gospoo Rembli. Mislim da ne biste mnogo postigli ako
biste mu rekli da ode. Ne znam mnogo o njemu, ali sigurna sam da ga se
neemo lako otarasiti. Uvedite ga u salon, molim vas. Izvinite to sam se
brecnula na vas.
Nema potrebe da se izvinjavate, progunala je gospoa Rembli. Ovo
nije vreme za primanje posetilaca.
Pogotovu mukih, ree Beatris. Govorite bez zadrke, gospoo Rembli.
Znam ta vam je na umu i u potpunosti delim vae miljenje. Ovo nije dolino
ponaanje. Pravo pitanje je ta gospodin Gejd ima na umu?


b bi il lj ja a


Kuepaziteljka ju je zabrinuto pogledala. Da li strahujete da e
nenajavljeni posetilac praviti probleme, gospoo? Mislite li da e pokuati da
vam se na neki nain nametne? Pozvau pozornika.
Bilo bi veoma zanimljivo videti kako bi se Gejd poneo prema
pozorniku, ali ipak se neemo uputati u taj eksperiment. Da, oekujem da e
gospodin Gejd biti problematian, ali prilino sam sigurna da me ni na koji
nain nee ugroziti.
Da li ste sigurni u to, gospoo?
Beatris je razmiljala o onom to je sino zapazila u otiscima Gejdovih
stopa. Imala je dobre razloge za oprez u njegovom drutvu, ali nije ga se
bojala. Detektovala je iekivanje i radoznalost. Oba oseanja su imala smisla,
ali nije mogla da objasni ushienje koje je proizlazilo iz saznanja da je ovde, u
njenoj kui, i da je eka.
Sasvim sam sigurna, rekla je.
Vrlo dobro.
Gospoa Rembli se odvojila od dovratka i krenula niz hodnik.
Beatris je ustala i prila vratima. Sluala je kako kuepaziteljka uvodi
Douu u salon. Zvuk njegovog tihog muevnog glasa uzburkao joj je ula,
ba kao i prole noi. Toliko o pomisli da e na dnevnom svetlu biti drugaije.
Gospoa Rembli je pourila u sobu za doruak. Doneu posluavnik s
ajem, gospoo.
Mislim da to nee biti neophodno", ree Beatris.
Kuepaziteljka je ve urila ka kuhinji.
Beatris je duboko udahnula da bi se smirila. Uspravila je ramena i krenula
ka salonu. Nastojala je da pravi to manje buke kako bi iznenadila Douu,
iako je znala da e to biti jalov pokuaj. Nosila je jednostavnu kunu haljinu,
bez nabranih, dugih rubova koji bi se vukli po podu. Meki koni onovi
papua olakavali su joj zadatak.
Zastala je na vratima da bi izotrila ula. Otvorila je oi i pogledala u pod.
Mrana energija izbijala je iz Douinih tragova, ali u njoj nije bilo nieg to
bi promenilo prvi utisak. Imala je posla s mukarcem sazdanim od leda i vatre,
sposobnim za velike strasti i za gvozdenu samokontrolu.
Ako bi se neka nesrena ena nala zatoena u paklu, poelela bi da joj
ba takav ovek pohita u pomo.

b bi il lj ja a


Stajao je kraj prozora okrenut leima i s obe ruke naslonjen na tap. Niim
nije davao do znanja da ju je uo. Osmehnula se u sebi. Znao je da je tu.
Bio je lepo odeven, ali na sveden, nenapadan nain. Nosio je kaput i
pantalone najtamnije ugljenosive nijanse. Pomislila je da esto nosi turobne
boje. Dobro su mu stajale.
Dobro jutro, gospodine Gejd, obratila mu se utivim, ali hladnim
tonom. Nisam oekivala da ete se pojaviti na doruku.
Utivo se okrenuo prema njoj, kao da je tek sad postao svestan njenog
prisustva. Prvi put je izbliza, na svetlosti dana, mogla da vidi njegovo tvrdo,
oiljkom narueno lice. Imao je oaravajue zelenkastozlatne oi krupnog
grabljivca. Blesak zanimanja koji je sevnuo i zgasnuo u njima joj je govorio da
je pri svakom njenom koraku od sobe za doruak do salona tano znao gde se
nalazi i da je svestan da je pokuala da mu se neopazice prikrade.
Blagi boe, pomislila je, igramo neku vrstu igre make i mia. Izazivamo
jedno drugo.
Doua je nije ni dodirnuo. Prole noi u vrtu bili su najblie fizikom
dodiru kad joj je dao posetnicu. Uprkos tome, meu njima je postojala
uznemirujua bliskost. Ona ju je svakako oseala. Puls joj se za nijansu
ubrzao. Neto se uskomealo u njoj. itavo jutro je pokuavala da ubedi sebe
da je sinonje uzbuenje bilo potaknuto opasnim i uzbudljivim dogaajima.
Sad vie nije bila tako sigurna. Bilo je jo neeg izmeu njih, neeg
neobjanjivog, misterioznog.
Oprostite to sam prekinuo va doruak, gospoice Lokvud, utivo i
hladno e Doua. Ja sam ranoranilac. Ponekad zaboravim da neki ljudi
spavaju dokasno, pogotovo nakon veoma naporne i zahtevne noi.
Iznenada se setila jednog od pravila Rolanda Fleminga. Ne izlazi na scenu,
ako nisi spremna dapreuzme kontrolu nad njom i publikom.
Navikla sam na duge, zahtevne noi, rekla je. Ula je u sobu. este su
u mojoj profesiji.
To me ne iznenauje.
Jedno od brojnih pitanja koja mi nisu dala da zaspim tiu se sudbine
gospodina Riarda Justona.
Juston vie nee praviti probleme gospoici Penington.


b bi il lj ja a


Mogao bi, ako neko ulovi njegov le u reci. Svi znaju da je provodio
dosta vremena u njenom drutvu. Ne bi bilo zgodno ako bi se proneo glas da je
izvrio samoubistvo nakon to je odbijen kao prosac. Gospoica Dafni mogla
bi izai na zao glas kao okrutna i uobraena devojka.
Dugo ju je i paljivo posmatrao. Stekla je utisak da nije navikao da iko
preispituje njegove odluke i postupke.
Svratio sam do njega na putu ovamo, konano je progovorio. Njegov
stanodavac me je obavestio da se spakovao i otputovao na kontinent.
To je veoma zanimljivo i vrlo pogodno za sve umeane. vrsto
verujem u najpogodnija reenja, ree Doua. Osmehnula se i sela na sofu.
Bilo kako bilo, zbilja bih volela da znam ta je nagnalo gospodina Justona da
napreac odlui da napusti zemlju?
Da li je to vano?
Vano je, s obzirom na to da sam lino umeana. Vano mi je, gospodine
Gejd. Sedite, molim vas.
Seo je posle kraeg oklevanja. tap mu je bio nadohvat ruke. Gradom se
u ovom trenutku pronosi glasina da Juston nije ono za ta se izdaje. Njegove
verenice su skrhane. Razotkriven je kao varalica u potrazi za bogatom
naslednicom koja bi mu napunila depove. Lord Penington je, na svu sreu,
otkrio istinu da na vreme zatiti svoju kerku od zloinakih namera tog
prevaranta.
Blagi boe. Beatris ga je posmatrala s narastajuim uenjem.
Pretpostavljam da je pomenuta glasina pripremljena u vaoj kuhinji,
gospodine?
utke ju je posmatrao. Bila je sigurna da je nazrela izvestan plamsaj u
njegovim oima.
Sigurna sam da vi stojite iza ove glasine, odluno je nastavila. Moram
da priznam da sam veoma impresionirana vaom dosetljivou.
Podigao je obrve. Doista?
To je sjajno reenje. Juston vie nee moi da se kree po visokom
drutvu, a ugled Dafni Penington ostaje netaknut. Njen otac e ponjeti
priznanja zbog razotkrivanja Justona. Sjajno reenje, nema ta.
Hvala vam, suvo e posetilac. Ima jo jednu prednost, glasina je
istinita.

b bi il lj ja a

Upravo tako. Zahvaljujem vam u ime svoje muterije za sino uinjene
usluge.
Posetilac se gotovo neprimetno naklonio. Uveravam vas da nemate na
emu da zahvaljujete.
Slika borbe make i mia ponovo je sevnula Beatrisinim umom. Nisam
mi, gospodine Gejd.
ula je zveckanje pribora za aj u hodniku. Gospoa Rembli se
pribliavala salonu. Vie nije imala kud, morae da pozove Douu da ostane
na aju.
Pretpostavljam da ste raspoloeni za oljicu aja, rekla je pomalo
neutivo. ini mi se da kuepaziteljka donosi posluavnik.
Na usnama mu je zatitrao nagovetaj osmeha. Zahvaljujem. Dobro bi mi
dola olja jakog aja. U stvari, radije bih se poastio kafom. Sami ste rekli da
je no bila duga.
I bila je. Neobino je to sam pila kafu ba kad ste naili. Zamoliu
gospou Rembli da je donese. Sigurna sam da je ima jo.
Nema potrebe da me ponovo podseate da sam vas prekinuo u doruku,
gospoice Lokvud. I bez toga znam da vam se nameem.
Gospoa Rembli se pojavila, rumena od napora. Unela je u salon teki
posluavnik s najfinijim ajnikom, oljama i srebrninom. Spustila ga je na
stoi ispred sofe.
Da li da sipam aj, gospoo?, pitala je.
Gospodinu Gejdu bi po svemu sudei vie prijala kafa. Da li biste bili
ljubazni da donesete posluavnik za doruak?
Hou, gospoo.
Kuepaziteljka je bacila brz, radoznali pogled na Douu pre no to je
izala u hodnik.
Teka tiina spustila se na salon. Beatris je bilo jasno da je Doua nee
prekinuti. Odluila je da mu uzvrati istom merom, da zaigra njegovu igru.
Gospoa Rembli se pojavila. Napravila je mesta za bokal s kafom na
posluavniku.
Hvala vam, gospoo Rembli, ree Doua.
Nema na emu, gospodine. Kuepaziteljka je porumenela. Upitno se
zagledala u Beatris.
To je sve, hvala vam, ree Beatris.

b bi il lj ja a

Da, gospoo.
Gospoa Rembli je izala. Doua je oslukivao zvuk njenih koraka u
hodniku. Ustao je i priao vratima. Lupkao je tapom po tepihu. Zatvorio ih je.
Vratio se u stolicu.
Beatris ga je posmatrala. Postajala je sve opreznija. Zakljuila je da ne eli
da kuepaziteljka uje ono to e joj rei.
Natoila je kafu u obe oljice. Dodala je jednu Doui. Potresao ju je novi
uzbuujui drhtaj kad je posetilac dodirnuo porcelan. Pustila je tacnicu tako
brzo da se kafa samo udom nije prosula. Doua se pravio da ne vidi za dlaku
izbegnutu katastrofu.
Ko vas je nauio da se sluite damskim pitoljem, gospoice Lokvud?
Bivi poslodavac.
Da to nije doktor Roland Fleming, vlasnik Akademije okultizma?
Vreme je na trenutak stalo. Nije mogla da die. Izgubila je ravnoteu kao
da se soba iznenada nagnula. oljica s kafom joj je zadrhtala u rukama. Puls
joj je mahnito ubrzao. Preplavila ju je panika koja se mogla uporediti s onom
koju je osetila na popritu Flemingovog ubistva.
Upotrebila je svu glumaku vetinu da bi se pribrala.
Ne znam o emu govorite, gospodine Gejd. Prizvala je scenski osmeh.
Moda bi bilo bolje da vas zovem Glasonoom?
Vidim da ste razgovarali s gospoom Flint i gospoom Mar.
Rano jutros digla sam ih iz kreveta. Bile su, moram da priznam, okirane
posetnicom koju ste mi dali. Oigledno je da ste vi i va nekadanji
poslodavac gospodin Smit ostavili snaan utisak na njih.
To je bilo davno.
Verujem da od vaeg poslednjeg susreta s njima nije prolo ni godinu
dana.
Govorimo o veoma dugih jedanaest meseci, dve nedelje i etiri dana,
ree Doua.
Pogledala je njegov oiljak, a zatim i tap. Zvuite kao zatvorenik koji
oznaava dane tamnovanja crticama na zidu elije.
To nije daleko od istine. Otpio je neto kafe.
Gospoa Flint i gospoa Mar su pretpostavile da ste mrtvi. To vam je
verovatno poznato.

b bi il lj ja a

Iskreno, nisam razmiljao o tome.
Da li je i gospodin Smit iv?
Douin pogled se ohladio. Gospodin Smit nema veze s naim poslom.
To znai da je jo iv.
Tanije bi bilo rei da se penzionisao.
Upitno se zagledala u njegov tap. Mogu li pretpostaviti da ste i vi prole
godine bili u penziji?
Tako je, rekao je. Popio je jo malo kafe.
Mobilisala je ula i pogledala njegove tragove. Kipue arenilo u
psihikom talogu navelo ju je na zakljuak da nije uivao u penzionerskim
danima. Zbog njegovih tekih rana nije se iznenadila to je zapazila tragove
fizikog bola. To nisu bile jedine muke koje je trpeo. Patio je i od ozleda koje
su ostavile traga na srcu i ulima.
Poslodavci su me izvestili da ste nekada istraivali neobine sluajeve s
primesama natprirodnog, iako niste verovali u natprirodne pojave, nastavila
je.
Nikad nisam krio da osobe s tobonjim natprirodnim moima smatram
prevarantima ili, u najboljem sluaju, rtvama samoobmane.
Posmatrao ju je, ekajui odgovor.
Osmehnula se i otpila gutljaj kafe.
Razrogaio je oi. Da li sam rekao neto to vam se uinilo smenim,
gospoice Lokvud?
Oprostite. Spustila je oljicu na tacnicu. Bojim se da je pomisao da je
zloglasni Glasonoa - toboe sjajni istraitelj sposoban da pronae bilo koga i
bilo ta - upoljavao gospou Flint i gospou Mar kao konsultante, a da nije
uoio da obe poseduju natprirodne darove, prilino smena.
Toboe sjajni istraitelj?
Nisam elela da potcenim vau vetinu. Sigurna sam da ste veoma dobri,
gospodine.
Pronaao sam vas, zar ne?, tiho je odvratio.
Sledila se. Da, pronali ste me. Bojim se da ste traili vreme ako ste
uloili sav taj napor samo da biste me optuili da sam prevarant na polju
natprirodnog. Odavno se ne bavim tim poslom.


b bi il lj ja a


Nisam ovde zbog vaih nastupa na sceni u Akademiji doktora Fleminga.
Siguran sam da su vae predstave bile prvorazredne. Divim se svim znanjima i
vetinama.
Shvatam.
Kad smo ve kod toga, ne poriem da gospoa Flint i gospoa Mar
poseduju zavidnu mo zapaanja. tavie, oduvek sam se divio naunom
prilazu koji neguje gospoa Mar. Ne vidim nijedan razlog da njihove
sposobnosti pripiem natprirodnim moima. Nije htela da se raspravlja s
njim. Gospoa Flint i Gospoa Mar esto su napominjale da e oni koji ne
veruju u natprirodno uvek pronai odgovarajue objanjenje paranormalnih
pojava. Gde ste bili prethodne godine, gospodine Gejd?
Povukao sam se na selo. Tamo bih i ostao, srean i zadovoljan, da nije
bilo vas, gospoice Lokvud.
S najveom panjom spustila je tacnicu sa oljicom na sto. ta elite od
mene, gospodine, ako me niste pratili da biste me optuili za prevaru?
Istina je najpraktinije i najbolje polazite. Iskustvo me ui da je ona
poslednje mesto od kog ljudi ele da ponu. Predlaem da se okuamo s njom.
Rei u vam ono to znam. Pozivam vas da potvrdite ili opovrgnete moje
tvrdnje dok ih budem izlagao.
Zato bih uestvovala u vaoj igri, gospodine? Procenjivaki juje
posmatrao.
Verujem dabiste eleli da uestvujete u njoj zato to tragam za
ucenjivaem i zato to u ovom trenutku svi dokazi ukazuju da ste to vi,
gospoice Lokvud.

b bi il lj ja a

Deveto poglavlje
Nemo je zurila u njega. Smatrala se spremnom gotovo na sve, ali ovako
neto nije mogla ni da zamisli. Kad je uspela da povrati dah, naglo se uspravila
stisnuvi pesnice.
Optuba za prevarantske nastupe u javnosti je jedna stvar, ali kako se
usuujete da me optuite za ucenu?
inilo se da ne obraa panju na njen gnev.
Hoete li sesti, molim vas?, pitao je pomalo umornim glasom. Ako
ostanete u tom poloaju, pristojnost e me obavezati da ustanem. Zbilja bih
voleo da to izbegnem. Nastavio je, posle krae pauze. Zbog noge, znate.
Ah. Oklevajui je sela na sofu, u nedostatku boljih reenja. Objasnite,
gospodine.
Nema tu nieg komplikovanog. Tako je bar na poetku izgledalo. Neko
ucenjuje moju sestru.
okirana sam, naravno, ali ja je nikad nisam videla.
Greite, gospoice Lokvud. Sreli ste je, iako je se moda ne seate. Zove
se Hana Traford.
Ne znam o kome... Uutala se, kad se setila privlane, lepo obuene
dame u kasnim tridesetim iji su psihiki otisci zraili zabrinutou. Gospoa
Traford je vaa sestra?
Nekoliko puta je posetila Flemingovu akademiju. Videla vas je na sceni.
Toliko ste je zadivili da je zatraila seansu u etiri oka.
Seam se tih seansi, ali na njima nije bilo nieg neobinog. Sasvim sam
sigurna da nisam upotrebila nita od onog to sam od nje saznala da bih je
ucenila.
Neko iz Akademije otkrio je na tretmanima, koji su neizostavno
ukljuivali hipnozu, neke od njenih najbolje uvanih tajni.
Nikad nisam upotrebljavala hipnozu na seansama u etiri oka, rekla je.
Doktor Fleming je bio strunjak za mesmerizam. Prilino sam sigurna da
gospoa Traford nije zakazala nijedan tretman s mojim poslodavcem.
Naglaavala je da eli da se savetuje iskljuivo sa mnom.


b bi il lj ja a

to vas ini glavnim osumnjienim, pogotovo s obzirom na to da je
doktor Fleming mrtav.
Nita mi nije jasno, proaptala je.
Kako sam ja utvrdio, u Akademiji nije radio niko drugi.
Nije, sloila se Beatris. Tako je bilo kad je gospoa Traford zakazala
seanse sa mnom. Neko vreme smo imali medijuma, enu koja je vodila seanse.
Bila je popularna. Pobegla je s pomonikom doktora Rolanda. Naula sam da
su na amerikoj turneji.
Istraio sam taj par. Imate pravo. Sad su u Americi. Malo je verovatno da
ucenjuju nekog u Londonu, zato to je u ucenjivakoj porui navedeno mesto
prve isplate - seosko imanje Alverstok hol.
Prvi put ujem za njega. Nije ni udo, poto izlazim samo po zadatku.
Lord Alverstok je poznati ekscentrik ija kolekcija egipatskih starina
nadmauje ono to je izloeno u Britanskom muzeju.
Namrtila se. Zato bi takav ovek posegnuo za ucenjivanjem?
Ko bi ga znao, ree Doua. A opet, najverovatniji zakljuak je da ga
neko koristi. Nauo sam da je u poslednje vreme postao jako rasejan. Krajem
nedelje e prirediti zabavu. To ini jednom godinje, da bi izloio svoju
kolekciju. Alverstok i moja sestra se povrno poznaju, ali nikad nije pozivana
na njegove zabave. Nije ljubiteljka zabava na selu ili egipatskih starina.
Ucenjiva joj je naloio da se pojavi na ovoj zabavi.
Alverstok hol e primiti mnogo gostiju, ree Beatris. Guva e biti
savren ambijent za ucenjivaa. Toliko osumnjienih.
Upravo tako. Ako na trenutak pretpostavimo da niste strunjak za
hipnozu...
Gnevno je odvratila. Nisam.
U tom sluaju razmotrimo drugi scenario. Moja sestra kae da se sea
seansi s vama. Doktor Fleming bi je uvek uveo u mranu odaju po dolasku u
Akademiju. Rekao bi joj da ete odmah stii. Sea se razgovora...
Beatris je podigla ruku da bi ga uutkala. Samo trenutak, gospodine. Da
li me je vaa sestra opisala?
Opisala je vidovnjakinju Mirandu. To ste bili vi, gospoice Lokvud.
Koristili ste crnu periku i neprozirni veo u predstavama.
Drugim reima, gospoa Traford me nikad nije videla, zar ne? Ne moe
da me identifikuje.

b bi il lj ja a

Ne moe, ali ja znam da ste bili Miranda, stoga nema smisla da to
poriete, pribrano e Doua. Da nastavimo. Moja sestra je na svakoj seansi
uvoena u sobu za konsultacije. Vi biste se pojavili. Neko vreme bi
razgovarala s vama. Poinjem da se pitam da li se doktor Fleming jednom ili
nekoliko puta vraao u sobu da bi je ubacio u trans i doznao njenu tajnu.
Moda joj je dao posthipnotiku sugestiju da zaboravi da je ikad ulazio u sobu.
Moja sestra bi nakon toga napustila Akademiju, ne znajui da se nije sastala
samo s vama.
Nije bilo tako, oglasila se Beatris. Sasvim sam sigurna da gospoa
Traford nije traila hipnotiku terapiju. Doktor Fleming je nikad nije primao u
mom prisustvu niti sam.
Kako je u tom sluaju neko iz Akademije saznao za tu tajnu?
Ne znam. Pokuala je da se pribere. Zato ste tako sigurni da je
ucenjiva vae sestre povezan s Akademijom?
U pismu koje je dobila naznaeno je da je tajna otkrivena u Akademiji
natprirodnim sredstvima. Ne moram da kaem da sam odmah odbacio tvrdnju
o psihikim moima.
Ne morate.
Pravio se da ne primeuje sarkazam. Pomislila je da moda nije osetio
ledeni ton njenog glasa.
Moja sestra se odavno zanima za natprirodne pojave, nastavio je. Hana
se savetovala s mnogo londonskih praktiara. lanica je istraivakog drutva.
Ako je nesvesno odala tajnu, ubeena je da je to mogla da uradi samo na
seansama s vama u Akademiji.
Mrko ga je pogledala. Zato sam ja osumnjiena?
Veruje da ste vi jedna od malobrojnih istinski darovitih osoba koje je
srela u svojim istraivanjima. Ostale nisu meu osumnjienima. Jedna je u
ludnici. Druga je krhka, starija ena koja se ne bavi tim poslom i ne prima
muterije. Dvoje su samotnjaci koji pate od slabih ivaca i ne primaju
posetioce. Poslednji ivi od kocke. Pre dve godine je odjedrio za Ameriku zato
to je uo da se na Divljem zapadu moe mnogo zaraditi za kockarskim
stolom. Ostajete samo vi, gospoice Lokvud.
Trgla se. Shvatam.
Moda e vas zanimati da ujete da novi stanar ivi u odajama u kojima
ste radili s Flemingom. Ispio je kafu i odloio oljicu. Stanodavac je bio
dovoljno ljubazan da mi omogui pretres prostorija.

b bi il lj ja a

Oprezno ga je motrila. ta ste oekivali da pronaete posle toliko
meseci?
Izmeu ostalog, na podu kancelarije pronaao sam mrlje od davno
prolivene krvi. Krv se vrlo teko pere.
Poelela je da gucne kafu. Ruke su joj vidno drhtale. Paljivo je spustila
oljicu na tacnicu.
Pronaao sam i drevni kameni tunel iza starog garderobnog ormana u
kancelariji, tiho je dodao.
Duboko je udahnula. Sproveli ste veoma temeljnu pretragu, gospodine
Gejd. Tim tunelom pobegla sam u noi Rolandovog ubistva. Nastavila je
posle krae pauze, izazvane provalom neugodnih uspomena. Roland i ja smo
iza tih vrata uvali rance s potreptinama za bekstvo u sluaju napada
pljakaa ili nezadovoljnih muterija.
Mogue je da je Fleming strahovao od posete neke rtve njegovih
ucena, ree Doua. Upitno je podigao obrvu. Moda se plaio da e neko
drugi iz te brane pokuati da ukrade njegove tajne.
Blagi boe. Bila je previe zaprepaena da bi bistro mislila. Ne mogu
da verujem da je ucenjivao ljude.
Setila se njegovih poslednjih rei. Ne daj da umrem s takvim teretom na
dui. I bez toga imam dovoljno grehova na savesti...
Rekli ste da ste drali rance za bekstvo na ulazu u tunel?
Jesmo. Morala sam da ostavim njegov. Nisam mogla da ga ponesem.
Otvorila sam ga da bih uzela novac. Znala sam da ga dri u njemu. Oklevala
je. Pronala sam neke udne stvari u rancu. Belenicu i kovertu punu
fotografija. Tu su bila i neka pisma.
Niste mogli da ponesete Flemingov ranac, ree Doua. Moda ste
poneli neki materijal za ucenjivanje zajedno s novcem i ostavili sve drugo?
Preplavio ju je bes.
Nisam. Uzela sam novac i nita vie. Pitala sam se zato je drao ove
druge stvari u rancu. Mislila sam da se radi o dragocenim uspomenama. ovek
koji ga je ubio sigurno je naao ranac kad se probio kroz drvenu pregradu na
zadnjem delu ormana. Pronaite njega, pa ete pronai svog ucenjivaa,
gospodine Gejd. Pogled mu je plamteo. To sam i planirao. Uiniu to uz
vau pomo, gospoice Lokvud.

b bi il lj ja a

Deseto poglavlje
Da li mi verujete?, oprezno ga je upitala.
Da, odvratio je.
Niste verovali da sam ubila Rolanda i poela da ucenjujem njegove
muterije iz Akademije?
Prilino sam siguran da ga niste ubili.
Tako dakle, rekla je znatno raspoloenije. Ne verujete da sam sposobna
za ubistvo i iznudu otkad ste me upoznali."
Svako moe ubiti pod odgovarajuim okolnostima. Zastao je. Oigledno
je razmiljao o onom to e rei. Isto vai i za iznudu. Kao to sam rekao, sve
zavisi od okolnosti.
Prestala je da se osmehuje. Imate veoma cinian pogled na ljudsku
prirodu, gospodine Gejd.
Radije bih to nazvao realistinim pristupom. Ovog puta sam siguran da
niste ubica.
Zaista? Kako moete biti tako sigurni?
Iz vie razloga. Prvi je to sam proitao izvetaj patologa. Veoma je
struno i iscrpno sastavljen, zato to je Flemingovo ubistvo svojevremeno
podiglo veliku prainu.
Odmahnula je glavom. Razbesnim se kad god se setim svih
neutemeljenih i zlobnih nagaanja u tampi kako su ga ubile onostrane sile.
Fleming je vodio Akademiju okultizma, ree Doua suvim tonom.
Stoga nije nimalo udno to je tampa nagaala na temu duhova i
natprirodnih sila.
Od tampe bi se tako neto moda i moglo oekivati, ali ne i od policije.
Priznajem da nisu pripisali njegovu smrt duhovima, ali su usmerili panju na
mene.
Na nestalu pomonicu. Sloiete se da su imali dobar razlog za to. Bilo je
logino pretpostaviti da ste vi ubica. Bili ste misteriozna ena u toj aferi. Niko
nikada nije video vae lice zbog kostima.


b bi il lj ja a

Roland je smatrao da veo i udovika odea izgledaju dramatino na
sceni. Takoe je mislio da u tako biti bezbednija. Objasnio mi je da u publici
na svim priredbama posveenim natprirodnom uvek sedi poneki udak. Bojao
se da u privui panju opasnih pojedinaca.
Ozbiljno je klimnuo. To je bila mudra mera predostronosti.
Na kraju se to i dogodilo. Izbo ga je neki ludak, bolesno zainteresovan za
mene. Umro je da bi me zatitio.
Iznenadni gr je osvanuo na licu njenog sagovornika. Da li ste sigurni u
to?
Nema nikakve sumnje. ovek koji je ubio Rolanda traio je mene. ula
sam kad se zakleo da e me uloviti. To je bio glavni razlog mog nestanka.
Dakle, ovek bolesno fasciniran tajanstvenom enom za koju veruje da
raspolae psihikim moima ubija mukarca koji mu stoji na putu, krade rtvin
ucenjivaki materijal i nastavlja da koristi njene tajne? Razmiljao je o tome.
To je mogue.
To je jedino objanjenje koje ima smisla.
Ah.
Paljivo ga je posmatrala. Koji su vas podaci u izvetaju patologa ubedili
da nisam ubica?
Roland Fleming je bio krupan ovek. Rana je bila visoko na njegovim
grudima. Snaga i ugao uboda ukazuju da je ubica bio visok, snaan i
najverovatnije struan u korienju noa. Postoji mogunost da je imao veliku
sreu u prvom pokuaju. Vi ste, nezavisno od toga, prilino mala i krhko
graena ena. Zapravo, verovatno ne biste rizikovali s noem. Iskustvo mi
kae da ene tom poslu pristupaju na uredniji nain. Obino ubijaju otrovom.
Stresla se od hladne, metodine analize zloina.
Blagi boe, rekla je i duboko udahnula. Oigledno je da imate prilinog
iskustva u ovakvim stvarima.
utke ju je posmatrao oima grabljivca.
Ako ste zakljuili da nisam ubica, zato ste pokuali da me uplaite
tvrdnjom da sumnjate u mene?
Oprostite. Znao sam da niste ubica, ali nisam znao - i jo ne znam - kako
ste povezani s ubicom.
Sledila se. Nisam povezana s njim.
Ne znate na koji nain ste povezani, tiho je ispravio.

b bi il lj ja a

Za boga miloga, zato mislite da sam povezana s ubicom? Pogled mu je
otvrdnuo. Neto u ovom sluaju me navodi na pomisao da je sve povezano,
ukljuujui i vas i plaenog ubicu.
Plaenog ubicu?
Verujem da je Fleminga ubio profesionalac koji je najverovatnije obavio
posao za koji je plaen.
To znai da je jo neko umean.
Drim da je tako. Traim dvoje ljudi - plaenog ubicu i njegovog
poslodavca. Ali gde je vae mesto u toj prii, gospoice Lokvud?
Nemam pojma.
Moete li opisati ubicu?
Ne mogu vam ponuditi njegov fiziki opis. ula sam njegov glas.
Govorio je s jakim ruskim naglaskom. Zastala je. Nazvao je sebe Kosturom.
Rekao je da Kostur ne zna za neuspeh. Videla sam i tragove njegovih stopala.
Doua se namrtio. Tragove stopala?
Znam da mi neete verovati, ali videla sam natprirodne otiske na podu
kancelarije te noi. Prepoznala bih ih, ako bih ih ponovo videla. Stresla se.
U njima je bilo mnogo nasilnike energije.
Tako dakle.
Podigla je obrve. Nisam oekivala da ete biti impresionirani tim
zapaanjem.
Preao je preko njene primedbe. Prokletstvo. Sluaj je sve bizarniji.
Nasula je kafu u oljice.
Kako ste otkrili da sam vidovnjakinja Miranda?
Dobar sam u pronalaenju ljudi.
Gospoa Flint i gospoa Mar su me upozorile na to. Osmotrila je
njegovo lice. ta je vaa tajna, gospodine?
Nikakvi trikovi ne pomau u traganju za izgubljenim ljudima i
predmetima. Valja tragati na pravim mestima.
Poslodavke su imale pravo, smrknuto je pomislila. eleo on to da prizna
ili ne, Doua je posedovao natprirodni dar za pronalaenje onog to bi hteo da
pronae.
Grozniavo je razmiljala o pakovanju i kupovini karte za sledei brod za
Ameriku. Znala je da je taj plan osuen na propast. Beg joj u ovom sluaju ne

b bi il lj ja a

bi pomogao. Doua ju je jednom ve pronaao. To e mu nesumnjivo ponovo
poi za rukom.
Sigurno je bilo naina da preokrene situaciju u svoju korist. Doua je
imao razloga da pronae ubicu. Ako bude uspean u tom naumu - to je veoma
mogue s obzirom na njegov dar - oslobodie je straha koji ju je morio gotovo
godinu dana.
Ne poriem da me je Roland predstavljao kao vidovnjakinju Mirandu dok
sam radila u Akademiji okultizma. Tvrdim da nikada nisam nikoga ucenila.
Jedini razlog zbog kog nisam zatraila da odmah odete je taj to se nakon
sinonjih dogaaja smatram vaim dunikom.
Odmeravao ju je uznemirenim pogledom. Niste to uradili zato to u vam
uiniti jo jednu uslugu. Kad pronaem ucenjivaa, on e me odvesti do
Flemingovog ubice. Ne samo da e va prijatelj biti osveen ve ete biti
osloboeni straha koji vas mesecima titi. Stalno ste se osvrtali za sobom, zar
ne?
Imala je oseaj da joj ita misli. Borila se s nagonom da mu prospe kafu na
glavu. Kako je mogla da pomisli da je privlaan?
Zvuite kao neko ko ne sumnja da e nai Rolandovog ubicu i
ucenjivaa.
Uvek pronaem ono to traim.
Shvatila je da se ne hvali. Samo je navodio injenicu.
Da li ste se ikada suoili s neuspehom, gospodine Gejd?, upitala ga je s
iskrenom radoznalou.
Nisam, rekao je. Nastavio je posle krae pauze. Ponekad mi se
deavalo da prekasno stignem.
Shvatila je da je jedna od takvih prilika - u kojoj je zakasnio da nekog
spase - posejala seni u njegovim psihikim otiscima i da zbog nje
najverovatnije nosi oiljak i tap.
Ispruio je levu nogu i neznatno promenio poloaj. Po gotovo
neprimetnom zatezanju koe u uglovima usana zakljuila je da ga je taj pokret
skupo kotao.
Imate nekih problema, gospodine Gejd?
To je stara rana. Ponekad se probudi.
Verovatno se probudila kad ste prebacili onesveenog mukarca preko
ramena i kad ste ga odneli do daleke koije?

b bi il lj ja a

Iskrivio je usne u kiseli osmeh. Prestar sam za takve vebe.
Riard Juston je krupan mukarac.
Pravio se da nije uo komentar. Jutros sam svratio do kancelarije
Agencije Flint i Mar.
Je li?
Gospoa Flint i gospoa Mar uveravale su me da ste jedna od njihovih
najboljih agentkinja, rekao je.
Drago mi je to ujem da su zadovoljne mojim uslugama
Tom prilikom sam ih obavestio da sam spreman da vas angaujem kao
drubenicu, dodao je smirenim tonom.
ta ste rekli?
Ako se sloite, postaviemo zamku za ucenjivaa. On e nas odvesti do
plaenog ubice koji je oduzeo ivot vaem bivem poslodavcu, ree Doua.
Izgleda da nemam mnogo izbora. Pomoi u vam u sprovoenju vaeg
plana.
Hvala vam.
Pitam vas iz iste radoznalosti, da li obino radite na ovaj nain?
Oprostite, nisam siguran da sam vas razumeo. Hladno se osmehnula.
Pitam se da li vam je prelo u naviku da se naizmenice sluite pritiskom i
pretnjama da biste naterali ljude na saradnju?
Pritisak se pokazao kao delotvorna tehnika. Nikad nikom ne pretim -
samo dajem obeanja.
Stara poslovica kae da se vie muva moe nahvatati medom nego
siretom.
Med se nije pokazao jako delotvornim.

b bi il lj ja a

Jedanaesto poglavlje
Klement Lansing ukljuio je elektrinu mainu i gurnuo kraj zlatne ice u
staklenu posudu punu tenosti za prezervaciju. Ostatak duge ice obmotao je
oko vrata statue Anubisa posaene na radnom stolu.
Sitni mehurii pojavili su se u tenosti za prezervaciju. Klement je znao da
hemikalije polako menjaju boju. Usmerio je pogled na statuu. akal mu je
uzvraao hladnim oima od opsidijana.
Nije gubio nadu. Egipatska vodica je vrila. Posmatrao je mrtvog pacova
uronjenog u hemikalije. Bio je siguran da je zapazio sitne, grevite pokrete
nogu. Na trenutak je pomislio da je konano uspeo i da se stvorenjce probudilo
iz dubokog stanja prividne smrti izazvane formulom.
Obeshrabrivalo ga je to je morao da odustane od eksperimenata na
ljudima i da se vrati na pacove. Nije se usuivao da nastavi putem koji ga je
pre godinu dana odveo do katastrofe. Gejd se penzionisao, ali je gotovo
sigurno zadrao dounike na ulicama. Ako ljudi ponovo ponu da nestaju iz
siromanih etvrti, pre ili kasnije e doznati za to. Prepoznae obrazac. Gejd
je bio veoma, veoma dobar u prepoznavanju obrazaca.
Klement je puna dva minuta drao icu u tenosti. To je bio rekord. Kad ju
je izvukao iz posude, tenost za prezervaciju je nanovo postala bistra i
bezbojna. Pacov je omlitaveo. Bio je nepokretan. U njemu nije bilo nimalo
ivota.
Nije mrtav, pomislio je. Nije bilo tragova telesnog propadanja. Stvorenje
je bilo u stadijumu prividne smrti. Bilo je ivo. Moralo je biti ivo. Svaka
druga mogunost bila je neprihvatljiva.
Dugo je zurio u pacova. Podigao je pogled da bi osmotrio devet tegli
poreanih na polici. U njima su bili nepokretni pacovi u egipatskoj vodici.
Pripremio je formulu s najveom panjom. Precizno je sledio uputstva s
drevnog papirusa koje je Ema prevela.
Nije sumnjao u delotvornost vodice. Problem je bio u izvoru energije - u
prokletoj statui. Morao je da pronae enu sposobnu da oslobodi mo
zarobljenu u oima od opsidijana.b bi il lj ja a

Usmerio je pogled na statuu Anubisa. Nastojao je da potisne gorinu i bes
koji su pretili da ga izjedu iznutra. Zdrobie statuu ekiem, ako se ne obuzda.
Ema je mesecima tragala za oima. Osetili su mo u kipu, im su postavili oi
u otvore.
Ali beskorisna je energija koja se ne moe osloboditi i kanalisati. Ema je
bila nedovoljno snana. Ipak su napredovali, a onda ih je zadesila katastrofa.
Poslednjih nekoliko meseci je izvodio bezbrojne eksperimente s
elektricitetom, nadajui se da e savremenim izvorom energije savladati
poslednju prepreku. Postalo mu je jasno da nee moi da zaobie uputstvo s
papirusa. Spavaa e probuditi samo onaj koji moe da zagreje dragulje.
Morae da pronae vidovnjakinju Mirandu.
London je bio pun ljudi koji su tvrdili da su vidovnjaci. Veinom se radilo
o prevarantima ili slaboumnicima. Pronalaenje ene sa istinskim darom
podsealo je na traenje poslovine igle u plastu sena. Imali su sree. Miranda
je bila ono pravo. Ali nestala je na londonskim ulicama.
Vreme je isticalo. Na papirusu je stajalo da spava mora biti oivljen pre
no to proe godinu dana. Proces e posle isteka tog roka postati nepovratan.
Nije imao izbora. Morali su da nau osobu s natprirodnim moima. Znali su za
jednu jedinu.
Rizik je bio ogroman. Samo jedan ovek bio je u stanju da pronae sve to
je traio.
Klement se odvojio od radnog stola. Pruio je korak po kamenom podu
laboratorije do kvarcnog sarkofaga, izvaenog iz groba prvosvetenika malog,
drevnog egipatskog kulta. Nije liio ni na jedan dotad otkriveni. Poklopac nije
bio od kamena, ve od komada debelog providnog kristala.
Sarkofag je bio prazan kad ga je pronaao s Emom. Isprva su verovali da
su pljakai grobova ukrali mumiju iz kamenog kovega. Shvatili su razmere
svog otkria tek kad je Ema protumaila hijeroglife.
Posmatrao je kristalni poklopac. Sarkofag vie nije bio prazan. Ema je
leala u njemu. Snevala je dubokim snom, potopljena u egipatsku vodicu.
Zatvorila je oi. Divna crna kosa plivala je u hemikalijama. U kovegu nije
bilo mesta za raskone haljine i podsuknje koje je nosila kobnog dana. Morao
je da je poloi u sarkofag u spavaici.
Gejd je bio kriv za njenu smrt. Kopilan je bio odgovoran za sve to je
krenulo po zlu.


b bi il lj ja a

Bes je kljuao u njemu. Pobojao se da e ga uguiti. Stisnuo je ruke u
pesnice.
Na dobrom smo putu, Ema. Gejd je na njenom tragu. Nee izneveriti
naa oekivanja. Uvek pronalazi ono to trai. Uskoro e biti ovde. Dotad
spavaj, ljubljena moja.
Opazio je da je nivo tenosti u sarkofagu nii no jue. Poklopac je dobro
zaptivao, ali nije mogao da sprei isparavanje.
Priao je policama na drugom kraju sobe i izvadio sud sa zalihama
specijalnih soli. Napravie jo egipatske vodice da bi ispunio sarkofag.

b bi il lj ja a

Dvanaesto poglavlje
Doua je sedeo na jastuetu ispred crnog, lakiranog stola. Posmatrao je
plamen svee. Mali gong na drvenom ramu bio je iza nje. U sobi za meditaciju
nije bilo drugog nametaja.
Nekada je izvodio duhovne vebe sedei na skrtenim nogama. Zbog
ozlede je morao da odustane od toga. Fiziki poloaj nije bio vaan. Meditirao
je od tinejderskih dana. Mogao je da utone u laki trans u gotovo svim
okolnostima.
Dospevao je do dubokog transa i bez pomoi gonga ili svee. Zadrao ih
je zato to ga je njihovo prisustvo smirivalo. Ovog jutra je imao mnogo tema
za razmiljanje.
Podigao je bati i lako udario po gongu. Tihi zvuk je odzvanjao odajom.
Poeo je s vebom disanja. Setio se jednog od uiteljevih postulata.
Ovladaj disanjem, pa e ovladati i ostalim.
Pronaao je ritam izdisaja i udisaja i ponovo udario po gongu. Ovog puta
je sledio ton do samoindukovanog transa.
U tom stanju ula su jo radila. Oseao je slab miris svee i uo kloparanje
koije na ulici, aii mu se inilo da ti utisci stiu iz druge dimenzije. Nevidljivi
zid se ispreio izmeu okolnog sveta i njegovog uma. Na ovoj ravni je mogao
da razmilja na sasvim drugaiji nain. Opaao je obrasce i veze nevidljive u
normalnom stanju svesti.
Meditirao je o Beatris Lokvud. Znao je da predstavlja rizik za uspeh
njegovog plana. Nije shvatao na koji nain je povezana s drugim iniocima
sluaja. Unosila je neskladnu dozu haosa u inae veoma precizne planove. Po
pravilu je inio sve da bi kontrolisao elemente nesigurnosti. Ponekad su
haotina strujanja bila neophodna da bi se otvorila vrata, koja bi bez njih
ostala zatvorena.
Haos je po svojoj prirodi nepredvidljiva energija koja se ne da usmeriti ili
kontrolisati. On je sirova sila. A sila je uvek potencijalno opasna.
Podigao je bati i po trei put udario u gong. Zvuk je odjekivao nekoliko
sekundi pre no to je postepeno izbledeo.
Zaao je dublje.

b bi il lj ja a


Beatris Lokvud nije bila vana samo zato to mu je bila potrebna njena
pomo u pronalaenju ucenjivaa i ubice.
Nametala mu se na naine koje jo nije u potpunosti razumeo.
Pokuavao je da uoi obrasce u haosu, kad je uo diskretno kucanje na
vratima. edvik ga ne bi prekidao u meditaciji bez dobrog razloga.
Brzo se izvukao iz transa i ugasio plamen. Uhvatio se za balak tapa i
podigao. Krenuo je ka vratima.
Otvorio ih je. edvik je stajao na hodniku, besprekorno sreen. Mravi,
ilavi mukarac neodreenih godina nosio je odeu batlera s ponosom, kao
oficir uniformu. Pod neprijateljskom vatrom bio je hrabriji od velikog broja
oficira s kojima se Doua sretao. Brino je negovao poslodavca posle
katastrofe u kojoj je zamalo izgubio nogu i oko. istio mu je krv i sputao
temperaturu. Nosio se s buncanjem i povremenim izlivima loeg raspoloenja
na staloen, dostojanstven i delotvoran nain.
Izvinjavam se to prekidam vau jutarnju meditaciju, gospodine, ree
edvik. Mladi gospodin Traford je ovde. Rekao je da je hitno.
Kod Nelsona je sve hitno.
Mogu li da vas podsetim da va bratanac ima osamnaest godina i da
strpljenje nije vrlina mladosti.
Moda omladina ima pravo, ree Doua. Naposletku, ivot je vrlo
kratak. Reci mu da u sii za nekoliko minuta. Moda bi mogao da mu
ponudi neto za jelo? Uvek dolazi mrtav gladan.
Upravo prodire kola, gospodine.
uo je kako se neko urno uspinje stepenicama. Nelson je oas posla
savladao stepenite i pojurio hodnikom. Doua je uzdahnuo kad je video
sestrieve vete i elegantne kretnje. I on je, kao njegov roak nekad, uzimao
sjajnu koordinaciju i sjajne reflekse zdravo za gotovo. Pesnik je imao pravo, sa
aljenjem je pomislio, mladi uludo trae mladost.
Da li se gospoica Lokvud sloila s planom, ujka Do?, pitao je Nelson
kad je progutao poslednji komad kolaa.
Mladi je imao crnu kosu, otre crte i vitko telo, karakteristino za
mukarce u porodici Gejd. udeo je za avanturama. Do se predobro seao
te udnje. U osamnaestoj je i on eznuo za uzbuenjima, opasnostima i
plemenitim ciljevima. Takav je bio pre no to je otkrio da se takva uzbuenja

b bi il lj ja a

preesto plaaju krvlju, smru i izdajom.

Nije bilo svrhe upozoravati mladie poput Nelsona na ono to ih eka.
Ogluili bi se o svako upozorenje. Priroda im je drugaije ponaanje inila
nemoguim.
Previe sam ogrubeo, pomislio je Doua. Znao je da nee moi da
zaustavi Nelsona. Pokuae da ga sprei da ponovi njegove greke. Kako je
mogue upozoriti mladia na opasnost od poklanjanja poverenja drugim
ljudima? Neke stvari se moraju nauiti na teak nain.
Da, gospoica Lokvud se sloila da nam pomogne, rekao je. Jutros sam
obavestio tvoju majku da e otii na seosku zabavu u reiji lorda Alverstoka, u
pratnji unajmljene drubenice iz Agencije Flint i Mars.
To su sjajne vesti, ree Nelson. Na licu mu se pojavio izraz razoaranja.
Zbilja bih voleo da idem.
To nije mogue. Niko od nas ne moe prisustvovati toj zabavi, zato to
nismo dobili pozivnice.
Gde e odsesti?, zanimao se mladi.
Unajmio sam kuicu nedaleko od imanja. Predstavio sam se kao slikar
koji preko vikenda boravi na selu da bi slikao pejzae. Nelson se namrtio.
Ali ti ne zna da slikas.
Razmazau malo boje po platnu. To nije neki problem sve dok ne budem
morao da zavravam sliku.
Mora biti u blizini za sluaj da zatreba damama. Ne moe oekivati da
e gospoica Lokvud sama izai na kraj s ucenjivaem. Ona je samo
profesionalna drubenica.
Gospoica Lokvud ima skrivenih darova. Da i ne pominjem skriveni
pitolj, pomislio je. Ali ima pravo. Svakako ne oekujem da se sama
pobrine za ucenjivaa. Ako sve bude teklo po mom planu, ni gospoica
Lokvud ni tvoja majka nee doi u kontakt s njim. Ne brini, Nelsone. Paziu
na njih.
Majka je veoma zabrinuta. Neprestano ponavlja da si zamalo stradao na
poslednjem sluaju. kae da si isti kao svi mukarci iz porodice Gejd.
Strahuje da e loe zavriti.
Zna da se Hana stalno plai.
To je istina. Nelson je smrknuto pogledao tap. Ali kae da ne moe

b bi il lj ja a

da zaboravi da je imala najcrnju slutnju nedugo nakon to si napustio London
da bi se pozabavio poslednjim sluajem.
Ovo je sasvim drugaija situacija.
To su bili jedini argumenti s kojima je mogao da ohrabri sestria. Hana je
imala dobre razloge za zabrinutost. U sedamnaestoj je ostala sama s mlaim
bratom na leima, kad je tek obudoveli otac, koji je itavog ivota jurio za
uzbuenjima, poginuo u lovu na Divljem zapadu. Edvard Gejd je stradao od
zalutalog metka koji je ispalio neko od njegovih pratilaca.
Telegram s obavetenjem o oevoj iznenadnoj pogibiji bio je samo uvod
za suoavanje s finansijskom katastrofom. Edvardov ovek od poverenja je,
nakon to je uo za njegovu smrt, pobegao s celokupnim imetkom porodice
Gejd.
Pod pretnjom smetanja u sirotite, Hana je povukla jedini preostali potez.
Prihvatila je branu ponudu Vilijama Traforda, imunog oveka koji se
velikoduno sloio da primi njenog mlaeg brata u porodino domainstvo.
Traford je bio pristojan, uen ovek. Paljivo je postupao s Hanom i
Douom. U ranim ezdesetim, mogao je biti Hanin deda. Udovac bez dece
bio je oduevljen kad mu je Hana podarila sina.
Traford je nekoliko godina kasnije umro od sranog udara. Pre smrti je
ovlastio Douu za upravljanje imetkom koji je ostavio Hani, Nelsonu i
Doui. Nadgledanje porodinih investicija bio je relativno jednostavan, ak
dosadan zadatak. Gejdovi su znali da prave pare.
Doua je negde u to doba pao u kande tog groznog oveka, kako ga je
Hana opisivala. Grozni ovek bio je Viktor Hejzlton, u senovitom pijunskom
svetu poznat kao gospodin Smit.
Hana se posvetila Nelsonu. Htela je da njen sin pode stopama Vilijama
Traforda. Nadala se da e postati naunik i da se nee biti kao Gejdovi. Neko
vreme je sve bilo u redu. Nelson je donedavno bio posluni sin koji je inio
sve da bi ugodio majci.
Prole godine je poeo da pokazuje znake onog to je Hana nazivala
kobnim nasleem koje je opsedalo mukarce u porodici Gejd. Strahovala je
da e zavriti u kockarnicama i mranim klubovima londonskog podzemlja,
ba kao njen deda i pradeda. Ba kao to je Doua radio neko vreme.
Imala je dobrih razloga za brigu, pomislio je Doua. Retko je poseivao
prestonicu. Kad je pre dva meseca doao u London da bi obavio neki posao,
morao je da izvlai Nelsona iz jedne od najgorih rupa u gradu. Stigao je ba

b bi il lj ja a

kad je upravitelj kluba naloio svojim snagatorima da izbace Nelsona na ulicu.
Bio je optuen za varanje. Ozbiljna pretnja visila mu je nad glavom.
Pre neko vee je morao da digne ruke od potrage za ucenjivaem, da bi
spasavao bratanca iz istog sosa.
ta da radim, ujae, mladi je zaplitao jezikom zbog jeftinog klareta,
kad uvek pobeujem.
To je razumljivo, ree Doua. Ima sree na kartama kao i svi
Gejdovi. Ona te, naalost, u drugim oblastima nee pratiti.
Ah. Moda e biti najbolje da ne pominje majci ovu dogodovtinu.
Slaem se. Nisam joj pomenuo ni onu prolu.
Hana bi se uasnula kad bi saznala da Nelson provodi sve vie vremena u
potrazi za mranim uzbuenjima i jo mranijim zadovoljstvima na
najopasnijim londonskim ulicama.
Doua je i te kako dobro znao kroz ta njegov sestri prolazi, zato to je u
njegovim godinama i sam proao kroz istu nemirnu, nepromiljenu ivotnu
fazu. inilo mu se da plamen bukti u njemu. Tragao je za nainom da izae na
kraj s neobuzdanom energijom koja je pretila da ga prodere u nasiljem
proetom londonskom podzemlju.
Viktor Hejzlton pronaao ga je na tim ulicama. Zauvek mu je promenio
ivot. Viktor ga je razumeo. ovek poznat kao gospodin Smit pokazao mu je
kako da kontrolie neobuzdanu energiju koja je izvirala iz utrobe njegovog
bia. Nauio ga je kako da usmeri i ovlada silama koje su sainjavale njegovu
prirodu. Postao je njegov uitelj i otac u svakom smislu rei, izuzev biolokog.
Doua e do kraja ivota morati da ivi sa sveu da je izneverio Viktora,
oveka koji ga je spasao od njega samog.
Sve e se zavriti u sledeih nekoliko dana u Alverstok holu, ako sve
bude teklo po mom planu.
Ipak ne bi bilo loe da ti se naem pri ruci, istakao je Nelson, ne bez
svake nade.
Doavola, pomislio je Doua. Pokuao je da zbog Hane dri Nelsona
dalje od istrage. Nije hteo da ga uvlai u svet u kom se nekad kretao. Ali
upravo je Nelson otkrio da neko ucenjuje Hanu. Imao je pravo na to da mu
pomogne.
Imam veoma vaan zadatak za tebe. Voleo bih da se to pre baci na
posao.

b bi il lj ja a

Nelsonovo uzbuenje bilo je gotovo opipljivo. Zraio je poletom. O
emu je re?
eleo bih da se pozabavi Flemingovim ubistvom. tampa je pre
nekoliko meseci nairoko pisala o njemu, zbog Flemingove veze s
natprirodnim. Hou da intervjuie sve one koji su u to vreme radili ili iveli u
blizini zgrade Akademije okultizma. elim da sakupi svedoanstva trgovaca,
slugu, stanara, dostavljaa, pozornika i ulinih prodavaca hrane. Pitaj ih da li
su primetili strance u komiluku nekoliko dana pre ubistva.
Nelson se namrtio. Ne razumem. Zar nisi rekao da je ucenjiva
najverovatnije ubica i da e ga pronai na Alverstokovoj seoskoj zabavi?
itavog jutra sam prouavao izvetaj patologa. Neki podaci naveli su me
na pomisao da imamo posla s plaenim ubicom. Mogue je daje on i
ucenjiva, ali sam skloniji pomisli da je ucenjiva unajmio profesionalca i da
ucena nije zloinev osnovni cilj.
Kako to misli?
Ubica je poslat u Akademiju da bi oteo gospoicu Lokvud.
Zato?
Postoje ljudi opsednuti natprirodnim i oni koji tvrde da se ozbiljno bave
tim kojetarijama. Izgleda da je neka od tih poremeenih osoba usmerila
panju na gospoicu Lokvud i poslala ubicu da je se doepa. Plaeni ubica
oigledno nije uspeo da je pronae, ali se dokopao ucenjivakog materijala.
Predao ga je poslodavcu koji sad pokuava da izvue korist iz afere.
Zato bi ekao skoro godinu dana da bi ucenio majku?
Doua se nasmejao s odobravanjem. Odlino pitanje. Ucenjiva je
verovatno nekoliko meseci iznuivao novac od drugih rtava. Nedavno je
poeo da ucenjuje Hanu. Postoje i druge mogunosti.
Na primer?
Ne znam. Zbog toga ove napore i nazivamo istragom. Tragamo za
odgovorima.
Tako je. Nelson je ponovo izgledao ivahno i poletno. Nisam znao da
ovek moe da unajmi ubicu kao to neki unajmljuju kuepazitelja ili vrtlara.
Stvar je mnogo komplikovanija no to se na prvi pogled ini, pogotovo
ako neko eli da unajmi strunjaka. Verujem da je Flemingov ubica bio
strunjak. Takvi ljudi rade metodino i oprezno, da se ne bi izloili riziku od
hvatanja. Prouavaju svakodnevne navike svojih rtava pre no to saine

b bi il lj ja a

plan.
Razumem. Veruje da je Flemingov ubica najverovatnije proveo prilino
vreme posmatrajui okultistu na raznim mestima oko Akademije.
Tako bih pristupio tom poslu da sam bio na njegovom mestu, odvratio je
Doua bez razmiljanja.
Shvatio je da ga mladi neobino gleda.
Nije vano, hitro je nastavio. Mnogo bi mi pomogao ako bi otkrio
detaljni opis ubice. Bojim se da to nee biti mogue posle toliko meseci. ak i
ako se neki ljudi seaju stranca koji je provodio vreme u komiluku
neposredno pre ubistva, nee se seati boje njegovih oiju ili kose. Znamo
samo jedno, da je plaeni ubica govorio sa osetnim ruskim naglaskom. To e u
znaajnoj meri smanjiti broj osumnjienih.
Polazim iz ovih stopa, ree Nelson.
Okrenuo se i jurnuo niz stepenice.
Paljivo vodi beleke o svemu to sazna, Doua je povikao za njim.
Shvatie koliko su korisne kad bude uporedivao prikupljene opise.
Upozoravam te da e se umnogome razlikovati. Seanja se nikad ne poklapaju.
Trai podatke koji se ponavljaju.
Mladi je zastao u podnoju stepenica da bi mu rekao: Razumem."
Jo neto, nastavio je Doua. Nemoj da koristi pravo ime. Reci
ljudima koje bude ispitivao da si pisac koji prikuplja material za serijal
jeftinih knjiica o Flemingovom gnusnom ubistvu.
Dobro, ree Nelson.
Otvorio je vrata i klisnuo niz stepenice. Zalupio ih je za sobom.
Zavladala je tiina.
edvik se zakikotao. Seam se dana kad ste odlazili na zadatke s takvim
poletom, gospodine.
Doua je zamisljeno upro pogled u pod. I ja se seam.
Za poslednjih nekoliko meseci oseao se tako starim i nesposobnim da
nije mogao da uoi bilo kakav izazov u budunosti. Potraga za ucenjivaem
izmenila je to raspoloenje. Istina je da su dani jurcanja niz stepenice davno
proli, ali nije mogao da porekne kako jedva eka da ponovo vidi Beatris
Lokvud.

b bi il lj ja a

Trinaesto poglavlje
Ovo je najudnija kua u kojoj sam ikad boravila. Beatris je posmatrala
bronzanu statuetu Bastet na stoiu pored uzglavlja. Egipatska boginja
prikazana je kao ena s glavom make. Uveravam vas da sam radei za
Agenciju Flint i Mar poseivala veoma neobina domainstva.
Prostrano zdanje Alverstokovih bilo je puno predmeta iz starog Egipta.
Bilo je tu i kopija i falsifikata, ali Beatris nije sumnjala da originali
preovlauju. Veina je donesena iz grobnica i hramova. Oseala je energiju
koja je izbijala iz njih.
Veliki broj ljudi - ne samo oni s natprirodnim talentima - osetljiv je na
hladnou grobnica i strast onih koji su verovali u svakovrsna religiozna
predanja. Takva vrsta energije prebiva u predmetima koje su drevni ljudi
pohranjivali po hramovima i grobnicama. Dlake na Beatrisinom potiljku su se
nakostreile, a dlanovi je zagolicali im je prela preko praga Alverstok hola.
To je zbog sveprisutnih starina, ree Hana Traford. Nervozno je
pogledavala statuetu Bastet. Oaravajue su, ali moram da priznam da je
malo neobino ukrasiti itavu kuu predmetima ije je mesto u muzeju.
Potpuno se slaem sa vama, ree Beatris. Jeim se od Bastet.
Hana ju je pogledala s razumevanjem. Oseamo natprirodnu energiju
koja zrai iz tih predmeta, zar ne?
Mislim da je to tano.
Bile su u Beatrisinoj spavaoj sobi. Vrata izmeu njihovih soba bila su
otvorena. ula je kako Sali, Hanina sobarica, iznosi stvari iz putnog kovega.
To je bio veoma zahtevan posao, zato to je Hana, poput mnogih imunih
dama, krenula na put sa svojom posteljinom i pekirima.
Bastet nije nita u poreenju s kanopa vazama u mojoj spavaoj sobi.
Hana se stresla. Ne smem da pogledam u njih. Strah me je da u u njoj
pronai ostatke neije jetre.
Beatris se osmehnula. Na putu od Londona do seoceta Alverstok navikle
su se jedna na drugu iznenaujue brzo. Verovatno su brzo uspostavile blizak
odnos zato to je Beatris pre otprilike godinu dana pruila Hani vidovnjake
usluge. Obe su natprirodne pojave smatrale normalnim. Hana joj je objasnila
da je oduvek bila oarana vidovnjakim fenomenima i da je opseno

b bi il lj ja a

prouavala tu oblast. Bila je ubeena da je nekoliko puta iskusila snano
predoseanje natprirodnog porekla. Bila je vie nego voljna da razgovara o
tome s Beatris.
Hana Traford bila je zgodna ena u kasnim tridesetim. Uredila je tamnu
kosu po poslednjoj modi. Imala je zelenkastozlatne oi kao njen brat. Jo nije
skinula raskou smeu putnu haljinu i visoke izme na zakopavanje koje je
nosila u vozu.
I da nismo doli da hvatamo ucenjivaa, ne verujem da bismo naredne
dve noi mnogo spavale s ovim starinama oko uzglavlja, ree Beatris. I bez
njih imamo mnogo razloga za brigu. Predlaem da zamolimo Sali da na neko
vreme ukloni Bastet i kanopu."
To je sjajna ideja, ree Hana.
Prila je vratima izmeu soba i porazgovarala sa sluavkom. Beatris je za
to vreme otvorila neveliku putnu torbu. Ponela je samo dve haljine, da bi
uverljivije glumila unajmljenu drubenicu. Jednu e nositi uvee, a drugu
danju. U ovoj drugoj je i putovala.
Hana se pojavila ba kad je Beatris odlagala veernju haljinu u orman.
Dopusti Sali da se pobrine za tvoje stvari", predloila je Hana.
Nema potrebe. Gotovo da sam se raspakovala. Ima jo malo posla.
Vidim. Hana je s neodobravanjem gledala staromodnu haljinu u
ormanu. Pretpostavljala sam da kao agent moe da priuti skuplju
garderobu.
Moji poslodavci su veoma velikoduni. Trudim se da uverljivo i do kraja
odigram ulogu drubenice kad god sprovodim istragu. Nauila sam koliko je
to vano, na preanjem poslu.
Hana je sela na stolicu. Zamiljeno je posmatrala. Bila si veoma
uverljiva kao vidovnjakinja Miranda. Nisam videla tvoju crvenu kosu ispod
crne perike niti plave oi. Nosila si neproziran veo.
Doktor Fleming je verovao da Miranda treba da dominira scenom.
Beatris je odnela spakovanu spavaicu do ormana. Tvrdio je da to ne mogu
postii bez odgovarajueg kostima. Glavni razlog zbog kog je traio da igram
ulogu Mirande bio je taj to se brinuo da ima osoba opsednutih enom za koju
veruju da je vidovnjakinja.
Njegov oprez se pokazao opravdanim. Hana je oklevala. Obavljala si
dva veoma zanimljiva posla.

b bi il lj ja a


Imala sam sree na tom planu. Stavila je spavaicu u orman. I oba
donose pristojnu zaradu.
Nije sve u Mirandino doba bila gluma, zar ne? Ti zaista poseduje neki
natprirodni dar. Hana se ukoila, kao da se sprema da uje loe vesti. Moe
li da predvidi budunost?
Ne mogu. Beatris je zatvorila fioku i sela na ivicu postelje. Ne vidim
budunost. Ne verujem da iko moe, iako je s dovoljnim brojem podataka
svakako mogue predvideti verovatne ishode. To je stvar logike, a ne
predskazanje. Iskustvo mi govori da od upozoravanja ljudi da su krenuli
pogrenim putem nema mnogo koristi.
Hana se enjivo osmehnula. Zato to niko ne eli dobar savet.
Veina ljudi se ne rukovodi logikom ve strastima.
Hana je uzdahnula. Znam. Kakvim darom raspolae?
Vidim psihiku energiju koju ljudi ostavljaju za sobom u otiscima stopala
i na stvarima koje dodirnu. Na osnovu boja i obrazaca energetskih strujanja
mogu da doznam mnogo toga o osobi koja ih stvara.
To je oaravajue.
Ne bih to tako opisala, ree Beatris. Ne poriem da se moj dar moe
iskoristiti. Uglavnom sam zaraivala za ivot zahvaljujui natprirodnim
moima, na ovaj ili onaj nain, ako se izuzmu dva kratkovena angamana u
svojstvu guvernante. Taj dar ima uznemirujuu dimenziju."
Kako moe to da kae? Bilo bi divno kad bih mogla da itam druge
ljude posmatrajui njihove natprirodne otiske ruku i stopala.
Psihika energija se dugo zadrava - godinama, decenijama, vekovima.
Pogledala je statuetu Bastet i izotrila ula. Boginja s glavom make i telom
ene bila je pokrivena slojevima vrele, usijane energije. Jo vidim obrise
otisaka vajara koji je nainio ovu statuetu, kao i svetenika koji ju je pohranio
u pogrebnu komoru. Vidim otiske pljakaa grobnica koji su je ukrali i
strastvenih kolekcionara koji su je odonda posedovali.
Kako razlikuje otiske toliko ljudi?
Ne mogu ih razlikovati s nekom naroitom preciznou. To je problem sa
starim predmetima i kuama kao to je ova. Slojevi energije godinama se
taloe s ljudi, obrazujui tamnu maglu koja je... uznemirujua kad se due
posmatra. Suzbila je ula. Mogu da nazrem raznolike obrasce, ali ne i itave

b bi il lj ja a

otiske. Moj dar je precizan samo kod sveih tragova, nainjenih u poslednjih
nekoliko meseci. Oni su obino najotriji i najuoljiviji. Brzo se zamute.
Hana je ustala i zatvorila vrata izmeu soba. Ponovo je sela u stolicu.
Snano je stisnula naslone.
Kad sam zakazala seanse s tobom na Akademiji doktora Fleminga, videla
si istinu u mojim psihikim tragovima. Njen glas je bio iznenaujue vrst i
postojan, iako joj je svaka re treperila od napetosti. Rekla si da su mi nervi
veoma osetljivi i da moram da pronaem nain da suzbijem unutranji nemir.
Rekla si da je moja nervoza zasnovana na potisnutom strahu.
Znala si sve to pre no to si dola k meni, brino e Beatris. Zbog toga
si traila da se vidimo.
Da, naravno. Predloila si mi da pronaem izvor straha i da mu se
suprotstavim. Ukazala si mi da e mi lagano prodrati utrobu ako to ne uinim.
Ova prokleta ucena samo je pogorala situaciju. Gotovo da ne spavam od sve
snanijeg uasa.
Beatris je ponovo izotrila ula i pregledala Hanine tragove na tlu. Neka
strujanja bila su grozniavo vrela. Vidim da su ti ivci mnogo napetiji nego
na seansama u Akademiji. To nije iznenaenje, s obzirom na ono to si u
meuvremenu doivela.
Hanine usne zgrile su se u turobnom osmehu. Ustala je i prila prozoru.
Nita ne moe da uzdrma oveka kao ucena.
Nezgodno mi je da pitam, oprezno e Beatris, ali odgovor bi mogao
biti vaan. Nita nisi rekla o prirodi tajne koja te ini podlonom uceni. Znam
da me se to ne tie, ali da li je mogue da ta tajna ima veze s nervozom koja te
je pre nekoliko meseci dovela kod mene?
Nema. Tanije, ja je ne vidim. Moja tajna je vezana za prolost moje
dobre prijateljice, a ne za moju. Bila je u uasnom braku. Njen suprug strano
ju je maltretirao. Umro je - moram da kaem nimalo prerano - pod sumnjivim
okolnostima, kako neki tvrde.
O, razumem, ree Beatris. Drugim reima, vaa prijateljica je pomogla
suprugu da otputuje na onaj svet.
Hanin pogled je bio vrst. Stvar je za nijansu sloenija. Trgla se zbog
iznenadne spoznaje.
Imala si nekog udela u tome?, pitala je Beatris.
Na izvestan nain. Rei u ti sve. Trebalo bi da zna moju tajnu. Nema
potrebe...

b bi il lj ja a

Hana je govorila brzim i napetim glasom, kao da eli da to pre izbaci
priu iz sebe.
Moja prijateljica se pojavila jedne noi krvava i izubijana na vratima vrta.
Suprug ju je tukao bez milosti. Bila sam sama u kui s kuepaziteljkom. Uvele
smo je u kuhinju. Taman smo joj povile rane, kad je njen suprug razbio staklo
na zadnjim vratima i uleteo u kuhinju. Besno je vitlao noem. Nije krio
nameru da ubije moju prijateljicu, kuepaziteljku i mene zato to smo
pokuale da joj pomognemo.
To je grozna pria, proapta Beatris. ta si uinila?
Zgrabila sam kuhinjsku stolicu i pokuala da ga isteram. Kuepaziteljka
je dograbila gvozdeni tiganj. Moja prijateljica je bila previe izmrcvarena da bi
ita uinila. Samo se zavukla ispod stola. Kuepaziteljka i ja pokuale smo da
je zatitimo stolicom i tiganjem, kad se Do pojavio na kuhinjskim vratima.
Zastala je. Drao je no u ruci.
Uutala je.
Mora mi rei ostatak prie, ree Beatris. Ne moe sad prekinuti, za
boga miloga.
Do te veeri nisam znala da je Do... veoma vet s noevima, nastavila
je Hana bez uvijanja.
Uh, Beatris je progutala knedlu. Shvatam. Moram rei da mi je veoma
drago to je to uinio.
Ba kao i svima nama, nastavila je Hana. Pribrala se. To je bio straan
prizor. Krvi je bilo svuda. Oistile smo je, dok se Do pobrinuo za telo.
Sutradan je pronaeno u reci. Svi su pretpostavili da je mu moje prijateljice
bio rtva pljakaa koji ga je ubio na povratku iz bordela.
avo ga odneo.
Slaem se, ali se kopilan kretao u visokom drutvu. Bio je imuan ovek.
tampa bi podivljala ako bi se saznalo da je pre tri godine ubijen u mojoj
kuhinji. Sumnjam da bi dolo do policijske istrage - ne posle toliko vremena.
Do ima veze u Skotland jardu. Sigurna sam da bi osujetio istragu. Ali ni
grozni ovek za kog je tada radio ne bi mogao da sprei opanjkavanja u
tampi. Moja prijateljica i ja bismo preko noi postale ozloglaene i
nepoeljne.
Beatris je dobovala prstima po jorganu. Nikako mi nije jasno kako je
doktor Fleming saznao za tvoju tajnu, ali ti se kunem da nijednom nije
pokuao da te hipnotie kad si svraala u Akademiju. Nastavila je posle krae

b bi il lj ja a

pauze: Izuzev ako nisi zakazala neku seansu s njim.

Nisam, ree Hana. tavie, sasvim sam sigurna da moja prijateljica
nikom nita nije rekla i da nijednom nije bila na Flemingovim
demonstracijama. Ne zanima se za natprirodno. to se moje kuepaziteljke
tie, veoma je odana. Uvek je briljivo uvala porodine tajne. Ako se i
poverila nekom, ne mogu da zamislim kako je ta osoba nala put do
Akademije doktora Fleminga. To jednostavno nije mogue. to se Doa tie,
nije se poverio tom stranom oveku koji ga je koristio za obavljanje prljavih
poslova, a bog sveti zna da je Do verovao Viktoru Hejzltonu kao ocu.
Ne razumem, ree Beatris. Ko je Viktor Hejzlton?
To je pravo ime grozne osobe koja se predstavljala kao gospodin Smit.
Shvatam. Tajna je dobro uvana. Ipak se nekako pojavila u ucenjivakom
materijalu doktora Fleminga.
Sad ti je jasno zato se Doova teorija da sam hipnotisana na susretima s
tobom inila uverljivom. Nismo mogli da smislimo drugo objanjenje.
Najiskrenije, ne vidim kako je to moglo biti uinjeno bez mog znanja,
ree Beatris.
Hana je uzdahnula. Verujem ti.
Rekla si da te dogaaji u kuhinji kobne noi nisu nagnali da zatrai
seansu u etiri oka sa mnom?
Nisu, tiho e Hana.
Pronai emo ucenjivaa, a s njime i odgovore na tvoja pitanja, ree
Beatris.
Hana se slabano osmehnula. Ne sumnjam u to. Nikad nisam odobravala
Doov posao, ali spremna sam da posvedoim da je darovit za sprovoenje
istraga. Uvek pronae ono to trai.
I ja sam to ula.

b bi il lj ja a

etrnaesto poglavlje
Sadraj kratkog telegrama ispunio je Klementa Lansinga grozniavim
olakanjem i uzbuenjem. Dva puta proitao ga je pored sarkofaga, kako bi
bio siguran da je razumeo njegov sadraj.
Poloio je aku na kristalni poklopac i pogledao enu koja je plovila u
egipatskoj vodici.
Uinio je to, Ema. Taj kopilan Gejd pronaao je vidovnjakinju. Ne bi
verovala da je sve vreme radila kao unajmljena drubenica. Nije ni udo to je
nismo pronali. Tragali smo na pogrenim mestima. Napredujemo. Gejd je
zagrizao mamac.
ena u sarkofagu niim nije pokazivala da ga je ula. Preduboko je
spavala.
Opazio je da je nivo vode ponovo opao. Bilo je vreme da napravi jo
egipatske vodice. Priao je polici sa zalihama hemikalija. Ponestajalo mu je
soli, ali mu uskoro vie nee biti potrebna.

b bi il lj ja a

Petnaesto poglavlje
Velika dvorana zdanja Alverstokovih bila je puna mrane energije.
Strujanja su se kovitlala oko goleme zbirke egipatskih starina. Beatris je bila
kao na iglama.
Divovske kamene statue egipatskih bogova, boginja i demona, od kojih je
veliki broj imao ivotinjske glave, streljale su gomilu nemilosrdnim
pogledima. Kanope, skarabeji i ankovi ukraavali su stolove. Veto izraene
minijature na policama opisivale su svakodnevni ivot u drevnoj zemlji -
ribarski amac s ribolovcima koji bacaju mree, kua s ograenim vrtom.
Staklene vitrine sadrale su basnoslovni nakit - grivne, ogrlice i minue.
Beatris je zadrhtala i zategla maramu na ramenima. Bila je u hodniku
nadomak velike dvorane. Biljke u saksijama zaklanjale su je od pogleda
prolaznika. Iz osmatranice je posmatrala elegantne goste kroz veo palminog
lia. S izuzetkom Hane, veina Alverstokovih gostiju nije opaala teku
atmosferu, bar ne na svesnom planu. avrljali su i pili skup ampanjac, divei
se starinama.
Beatris je pomislila da se veina izvetaeno smeje i za nijansu preglasno
razgovara. Dvorana je bila proeta uznemirujuim strujanjima.
Najveu panju usmerila je na Hanu, to nije bio lak zadatak u guvi.
Postala je svesna neijeg prisustva.
Brzo se okrenula i ugledala postarijeg bradatog gospodina. Iskrsao je iz
tamnog prolaza iza nje. Nosio je naoari sa zlatnim okvirom i kaput i
pantalone odavno izale iz mode. Oslanjao se na poznati tap od abonosovine,
ojaan elikom.
Alverstokov dekorater je zbilja zagrejan za egipatske motive, ree
Doua.
Blagi boe, gospodine, preplaili ste me. Gnevno ga je pogledala.
Ljubazno vas molim da se uzdrite od prikradanja. Moji nervi ga teko
podnose.
Neto mi govori da su vai nervi dovoljno snani da izdre povremena
iznenaenja. Gvirnuo je kroz palmino lie na ulazu u dvoranu. Gde je moja
sestra?


b bi il lj ja a

Poslednji put videla sam je pored velike statue Ozirisa. Razgovarala je s
nekim gospodinom. Okrenula se da bi pogledom istraila gomilu. Eno je u
plavoj haljini.
Vidim je. Razgovara sa starim prijateljem Rajfordom. Zastao je da bi
razgledao bode s pozlaenom drkom u oblinjoj vitrini. Pretpostavljam da
se iznuiva jo nije oglasio?
Nije, ali bilo je krajnje vreme da se pojavite, ree Beatris. Gde ste bili?
Poela sam da se pitam da li vam se neto dogodilo. Nismo utanaili kako da
vas obavestimo, ako primimo zloineva uputstva.
Kada, ree Doua. Govorio je odsutnim tonom, pogleda uprtog na
bode.
Beatris je prebledela. ta ste rekli?
Rekao sam kada primite zloineva uputstva, a ne ako. Povui e potez
najverovatnije veeras, a najkasnije sutra uvee.
Kako moete da budete tako sigurni?, radoznalo je pitala. Zvuao je
tako samouvereno.
To je logian zakljuak. Zabava traje tri noi. Ucenjiva e dejstvovati u
okviru gomile, jer mu ona daje preimustvo. Podigao je poklopac vitrine.
Ovo je veoma zanimljivo oruje. Pitam se da li je originalno.
Posegnuo je u vitrinu.
Ne dirajte to, brecnula se pre no to je stigla da se zaustavi.
Zato da ne?
Zato to je originalan. Povratila je samokontrolu. Vie putaje njime
izvreno ubistvo. Prekriven je veoma neprijatnom energijom.
Paljivo je posmatrao. Tvrdite da je opaate zahvaljujui natprirodnim
ulima?
Ne verujete mi.
Verujem u mo razigrane mate, utivo je odgovorio.
Naroguila se. Zato se trudim? Imate pravo gospodine. Samo napred,
uzmite taj bode. To nije moja briga.
Zamiljeno ju je pogledao pre no to je sklopio prste oko pozlaene
otrice. Lana brada i bunaste obrve skrivale su njegov izraz lica, ali mogla se
zakleti da su mu oi oivele nakon dodira s drevnim bodeom. Bila je prilino
sigurna da je iskusio slabi psihiki udar. Znala je da to nee priznati.

b bi il lj ja a

ekala je da spusti no i zatvori poklopac vitrine. Umesto toga prineo je
bode svetlosti svee na zidu, da bi ga bolje osmotrio.
Zanimljivo, rekao je.
Jo malo se divio bodeu. Vratio ga je u vitrinu s izvesnim oklevanjem.
Znala je da je sigurno doiveo natprirodni ok pri dodiru s relikvijom, ali da to
nije bio onaj od kog bi se stresao od jeze. Izgleda da je kontakt s noem
izazvao suprotan uinak. Iskusio je sev uzbuenja.
Zatvorio je poklopac vitrine i zakoraio u dvoranu. Seo je na pliane
jastuke i poloio ake na balak tapa.
Gde su vae sobe?, pitao je.
Vaa sestra i ja smo na spratu, u istonom krilu. Gospoa Traford je
dobila spavau sobu na samom kraju. Moja soba je povezana s njenom. Obe
gledaju na vrt.
Sjajno. Vidim vae prozore iz kuice. Najjednostavniji metodi obino su
najbolji. Kad Hana dobije uputstva od ucenjivaa, upalite sveu. Postavite je
na prozorski okvir. Tri puta u sevnuti lampom, da bi vam dao do znanja da
sam primio signal. Sreemo se u biblioteci.
Kako ete ui u kuu? Sigurna sam da e sva vrata biti zakljuana kad
gosti odu na spavanje.
Ja sam strunjak za takve stvari.
Pa da, bili ste profesionalni pijun. Na trenutak sam zaboravila s kim
imam posla. Pretpostavljam da je obijaki zanat bio jedan od neophodnih
uslova za zaposlenje.
Nemate visoko miljenje o mom nekadanjem zanimanju, zar ne?
Potujem ga koliko i vi moj nekadanji posao. Suoite se sa istinom,
gospodine. irili smo iluzije i obmanjivali ljude. Jo se time bavim. Prezirno
je pogledala njegovu bradu i demode odeu. Ba kao i vi.
Progutao je optubu i spustio glavu. Imate pravo, gospoice Lokvud.
Oigledno je da imamo mnogo toga zajednikog.
Ne mnogo toga, izuzev dara za obmanu. Verujem da vae vetine nisu
zakrljale. Vaa sestra i ja loe bismo se provele ako bi vas uhvatili pri provali
u ovu kuu.
Pokuau da vas ne obrukam. Posmatrao je predmete oko sebe. Pitam
se koliko ima falsifikata meu eksponatima?


b bi il lj ja a

Neki svakako jesu. Ponovo je namestila maramu u uzaludnom
nastojanju da se odbrani od jeze. Ali ne svi.
Douine oi blesnule su iza naoara. Da li poznajete egipatske starine?
Nimalo ih ne poznajem, gospodine Gejd. Ne moram da ih poznajem da
bih uoila mranu energiju koja isijava iz pojedinih eksponata. Oseate je i vi,
ali je objanjavate nekim kvazirazumnim razlozima.
Zabavljala ga je i poticala njegovu radoznalost.
A kako to radim?
Blago je odmahnula rukom. Verovatno govorite sebi da ste nervozni zato
to ste usred istrage, da ste zbog nje u stanju poviene svesti koje stvara
izvesni nivo uzbuenja kojim objanjavate neobino raspoloenje.
To je razumni sled zakljuivanja. Ima samo jednu manu, zasnovan je na
pogrenoj premisi.
Lina zainteresovanost za ovaj sluaj objanjava neke od vaih reakcija.
Ovde ste da biste spasli sestru od ucenjivaa. Da biste u tome uspeli, morate
saraivati sa enom u koju nemate puno poverenje. To utie na vae ivce.
Vie volite da u potpunosti gospodarite situacijom. Meni pripada uloga piona
u vaoj igri, ali ne moete biti sigurni da u se pokazati pouzdanom.
Greite u tom pogledu, gospoice Lokvud.
Doista? Nije se trudila da prikrije nevericu.
Vi ste nesumnjivo nepredvidljivi inilac, ali ne smatram vas pionom,
rekao je.
Zbilja? Nakrivila je eir. Za koga me smatrate?
Jo nisam siguran,. Oklevao je, kao da trai odgovor. Jo procenjujem
vau ulogu u aferi.
Zvuao je tako ozbiljno da se zamalo glasno nasmejala.
Tek da znate, i ja imam veliki broj pitanja u vezi s vama, gospodine,
nastavila je. Upravo ste potvrdili moju postavku. Objasnili ste nelagodnost
koju oseate iskljuujui natprirodne uzroke.
Drugim reima, ne moete dokazati postojanje struja natprirodne energije
koje isijavaju iz originalnih starina u ovoj prostoriji.
Ne mogu, rekla je. tavie, ne vidim nijedan razlog da vam dokazujem
postojanje natprirodnog. Vae loe miljenje o meni nije nimalo prijatno, ali na
dui rok nije bitno.

b bi il lj ja a

Krajevi usana blago su mu se podigli. Rekao sam da posedujete bogatu
uobrazilju. To ne znai da imam loe miljenje o vama. Ne prija mi to ujem
da ne drite do mog miljenja.
Zato bih drala do njega, gospodine?, odvratila je ljubaznim tonom.
Kad se ovaj sluaj okona, poi emo razliitim putevima. Nikad se neemo
sresti.
Zvuite kao neko ko jedva eka da se ovo kratko poznanstvo okona.
Sigurna sam da delite moje miljenje.
Niste u pravu. Ne radujem se tom danu.
Iznenadio je samog sebe.
Teko mi je da poverujem u to, gospodine Gejd."
Za razliku od vas, smatram da je naa kratkotrajna saradnja...
stimulativna.
Posmatrala ga je sa sve veom sumnjom. Govorite gluposti.
Krajnje sam ozbiljan. Odsutno je masirao butinu. Usmerio je panju na
gomilu. Vi ste veoma nesvakidanja ena, gospoice Lokvud.
Nesvakidanja?
Ne znam kako da to objasnim.
Nema potrebe za objanjavanjem, gospodine, rekla je. Razumem ta
hoete da kaete.
Podigao je lane obrve. Razumete?
Va problem je to ste poslednjih godinu dana vodili dosadan ivot. Nije
ni trebalo da se povlaite na selo na vrhuncu ivotne snage. Volela bih da
znam na ta ste mislili kad ste se za to odluili? Njegov radoznali, veseli izraz
nestao je u trenu. Pogled mu je nanovo postao leden.
Za koga se, doavola, smatrate, gospoice Lokvud, kad delite savete i
postavljate pitanja line prirode?
Iznenadila ju je nekarakteristina otrina njegovog glasa. Bila je jedva
vidljiva, ali nije se dala porei, kao ajkula ispod talasa. U kratkotrajnom
poznanstvu s Douom nauila je jednu stvar - da je u potpunosti vladao
sobom. Prvi put je nazrela traak besa ili nestrpljenja ispod savrene
samokontrole.
Prisetila se da je imao dobar razlog da naui da vlada sobom gvozdenom
pesnicom. Strastvena osoba morala je da ovlada snanim oseanjima.

b bi il lj ja a

Jo je zanimljivije zato je uivala u injenici da ga je nakratko isterala iz
senki. Izazivanje tigra koji prebiva unutar samonametnutog kaveza rizina je
igra. Ovaj tigar je, naposletku, imao kljueve svog zatvora.
Zaboravljate da sam va saradnik u istrazi, gospodine Gejd, i da je ovo
partnerstvo zapoeto na va zahtev.
To vam ne daje za pravo da eprkate po mojoj privatnosti.
Nisam eprkala. Samo sam glasno razmiljala.
I nudili savet.
ao mi je to moram da priznam da je ta tenja alostan sporedni
proizvod mog dara. Jasno mi je da vam je bilo potrebno vreme da se oporavite
od metafizikih i fizikih posledica ozleda. Vaa sestra mi je, na putu iz
Londona, ispriala da ste se prole godine gotovo u potpunosti povukli.
Krajnje je vreme da izaete iz izolacije i da se vratite normalnom ivotu.
Veoma dugo nisam iveo normalnim ivotom.
Odbacila je tu tvrdnju. Vrlo dobro znate na ta sam mislila, gospodine.
Da li vam je objasnila ime je ucenjuju?
Oklevala je. Ipak je odluila da ne krije istinu.
Jeste.
Klimnuo je. Tako sam i mislio.
Podsetila bih vas da ovo nije moj prvi susret s vaom sestrom. Dobro smo
se slagale. Imamo slina interesovanja.
Interesujete se za natprirodno.
Upravo tako. Miljenja sam da mi je poverila svoju tajnu zato to je
mislila da imam pravo da je znam, zbog moje umeanosti u aferu.
Progovorio je posle kraeg razmiljanja. Pretpostavljam da vam je
opisala i moj udeo u tom dogaaju?
Jeste. Ne mogu da kaem da sam bila iznenaena ulogom koju ste u
njemu odigrali. Naposletku, vi ste profesionalac. Veoma mi je drago to ste se
te veeri tamo nali i suprotstavili se tom stranom oveku.
Hana i njena kuepaziteljka dobro su se drale kad sam stigao. Teko je
odupreti se razbesnelom mukarcu s noem u ruci, spremnom da ubije.
Zadrhtala je zbog seanja na svetlucave otiske oko umirueg Rolanda
Fleminga.


b bi il lj ja a

Roland mi je to rekao, dok je leao na samrti na podu svoje kancelarije,
proaptala je. Poverio mi je da bi mi damski pitolj bio od male pomoi
protiv odlunog ubice.
To pogotovo vai za plaene ubice. Dobili biste samo jednu priliku da
ispalite hitac - ako bi vam se i ona ukazala. Ako biste promaili ili ako ne biste
pogodili neku od vitalnih taaka, to je malo verovatno s tako malim
orujem...
Znam.
Hana je imala pravo, rekao je. Zasluujete da znate istinu. A opet, to
je vie ljudi zna, vei je rizik da pre ili kasnije izae na videlo.
Dajem vam re da nikom nita neu rei.
Nije odgovorio. inilo se da je izgubljen u mislima. Namrtila se. Jasno
mi je da mi ne verujete, gospodine Gejd. Ali to ne znai da morate biti grubi
prema meni. Podseam vas da sam profesionalac. Godinama sam uvala
brojne tajne muterija kao Miranda i kao agent Agencije Flint i Mars. uvau i
vau.
Verujem vam, gospoice Lokvud. Osmehnuo se. Nek sam proklet ako
znam zato.
Da li me smatrate zabavnom, gospodine?"
Ne, smejem se samom sebi.
Zato to ste odluili da mi poklonite poverenje?
Otprilike.
Ako ete se zbog toga oseati prijatnije, nastavila je, odluila sam da i
ja vama poklonim poverenje, iako nisam imala loginih razloga za to.
Prestao je da se smeje. Imam izvesnu reputaciju na tom polju.
Moda, ali nisam to uinila zbog nje.
Namrtio se. Zato mi verujete?
Podarila mu je najhladniji osmeh. Zato to mogu da itam vae
energetske otiske. Ohrabruje me ono to vidim. Neu se truditi da vam
objanjavam, poto znam da ne priznajete postojanje natprirodnih pojava.
I ta mislite da vidite u mojim otiscima?
Upitno ga je pogledala. Da li ste sigurni da elite da prevarantkinja obavi
itanje vaih psihikih tragova?
Posmatram vas kao uspenu glumicu, a ne kao prevarantkinju.

b bi il lj ja a

Nasmejala se. To je veoma umean odgovor. Zadivljena sam vaom
dosetljivou.
Iskren je. Nastavio je da pogledom prouava gomilu. ta vidite u
mojim otiscima?
ta e vam miljenje uspene glumice?
Ne znam. Moda je u pitanju profesionalna radoznalost. Razmiljala je
da li je mudro dati mu traenu informaciju. Odluila je da nee biti tete od
udovoljavanja njegovoj radoznalosti. Nije se razlikovao od muterija koje je
svojevremeno sretala u Akademiji. Ljudi - ak i oni koji nisu verovali u njen
dar - uvek su eleli da znaju ta opaa u njihovim otiscima. Nije sumnjala da
e Doua sve to uje pripisati njenoj bogatoj uobrazilji.
S blagom nelagodom aktivirala je dodatna ula. Prouavala je estoku
energiju koja je izbijala iz Douinih otisaka na podu, kao i tragove njegovih
ruku na staklenom poklopcu i bodeu.
Struje mrane, arene svetlosti u bezimenom spektru zraile su snanim,
postojanim obrascima iz ostataka energije koji su sijali na svemu to je
dotakao.
Vrlo dobro, gospodine Gejd. Vidim mo, kontrolu i snanu psihiku
stabilnost.
ta kog avola predstavlja ta psihika stabilnost? Iskustvo mi govori da
slaba i nestabilna strujanja u otiscima obino ukazuju na izvesni nivo
mentalnog ili emocionalnog stresa. Svi doivljavamo povremene udarce na
nervni sistem. Svi prolazimo kroz periode depresije, tuge i nelagodnosti, kao i
kroz fizike bolesti. Izvesni, veoma nestalni, izrazito slabi talasi ukazuju na
odsustvo stabilnosti. Oni su zatitni znak ludila ili potpunog odsustva savesti.
Nastavila je posle krae pauze. Ova poslednja vrsta najvie me plai.
Koliko esto se suoavate s takvim otiscima?
ei su no to se obino misli. Stresla se. Verujte mi kad vam kaem
da ih ne traim.
ta ste videli u otiscima plaenog ubice koji je usmrtio Fleminga?
Zapazila sam hladnu energiju osobe bez savesti. Ne samo da ubija bez
milosti ve uiva u tome. Ponosi se poinjenim zlodelima pa ak u njima
pronalazi perverzno zadovoljstvo.
Spustio je obe ake na balak tapa. Izgledao je zamiljeno. Oigledno je
da se radilo o profesionalcu.

b bi il lj ja a

Niste odgovorili na moje pitanje, gospodine Gejd, tiho je rekla.
Na koje pitanje?
ta ste, za ime boje, mislili kad ste pre godinu dana odluili da se
povuete na selo?
Mislio sam da vie nisam sposoban da budem dobar pijun. Zbog
povreda?
Pogledala je u tap. To su budalatine. Razumem da se suoavate s
izvesnim fizikim ogranienjima koja iziskuju drugaiji pristup vaem poslu,
ali niste ostali bez analitikog uma. Posmatrala je bradu koja je skrivala
oiljak. Oigledno je da posedujete talenat za skrivanje identiteta.
Nije skretao pogled s gomile ljudi. Nisam odluio da se penzioniem
samo zbog fizikih povreda, iako su i one imale uticaja.
Shvatam.
Nije hteo da otkrije nita vie od toga. utke je stajao posmatrajui
elegantne goste u dvorani.
Pomislila je da joj vie od toga nee rei. ta god da se desilo na
poslednjem zadatku, izazvalo je teke psihike i fizike ozlede.
Dopustite mi da vam skrenem panju, gospodine Gejd, da se ne oseate
krepko zbog mene, ve zato to ste pozvani da pomognete u veoma vanom
sluaju. Dobili ste cilj koji vam je bio potreban da vas prizove iz osame na
selu. Dobili ste priliku da jo jednom primenite vae talente.
Oseam se krepko, ponovio je kao da govori samom sebi. Moda tu
ima neega. U poslednje vreme sam... energiniji. U njegovom pogledu bilo
je izvesne vreline. ena u njoj ju je odmah prepoznala. Porumenela je. Oseala
se neprijatno zbog toga.
Ne iznenauje me to to ujem, gospodine, rekla je odsenim tonom.
Oigledno je da, izuzev tapa, posedujete solidnu fiziku konstituciju i otar
um. Dug boravak na selu morao je imati depresivan uticaj na oveka vaeg
umnog sklopa.
To je zanimljiva teorija. Nastavio je posle krae pauze. Moram da
priznam da je to bila veoma duga godina. Boravak u vaem drutvu pomogao
mi je da shvatim koliko duga je bila. Neto u njegovom glasu, neki
nagovetaj seksualnog uzbuenja razbudio joj je ula.
Pa da. Sigurna sam da emo nastaviti s naim partnerstvom na ovaj ili
onaj nain zato to nam se ciljevi podudaraju, hitro je odvratila.

b bi il lj ja a

Da li elite da kaete da emo raditi zajedno dokle god to bude sluaj?,
pitao je.
Upravo tako. Shvatam da vam je najvanije da se domognete osobe koja
ucenjuje vau sestru. Biu vam izuzetno zahvalna ako se ispostavi da je ista
osoba unajmila ubicu da usmrti doktora Fleminga i da iz nepoznatih razloga
kidnapuje mene.
Ne elim vau zahvalnost, gospoice Lokvud.
Svaku re izrekao je ledenim tonom. Dohvatio je tap i ustao pre no to je
stigla da odgovori.
Ve odlazite, gospodine Gejd? Nadam se da to ne inite zbog mene.
Ovaj razgovor je bio prilino... stimulativan. Mislim da smo rekli
dovoljno za jedno vee, zar ne? Bojim se da bismo se dohvatili za guu kad
bismo nastavili ovim putem. To bi moglo biti zabavno, ali bi takva scena
nesumnjivo nakodila istrazi. Laku no, gospoice Lokvud.
Laku no, gospodine Gejd.
Znala je biti ledena kad je to htela.
Posmatrau va prozor u oekivanju svee, rekao je.
Nestao je u tami iz koje je nedavno izronio. inilo joj se da uje priguene
udarce tapa u hodniku. Ubrzo su i oni utihnuli.
Ustala je i prila vitrini koju je otvorio kad se uverila da je otiao.
Smirila se i podigla stakleni poklopac. Prizvala je ula. Drka bodea
zaplamsala je od snane energije Douinih otisaka. Oprezno je pruila ruku
ka pozlaenoj drci.
Sitna munja sevnula je njenim ulima.
Prokletstvo, proaptala je. To boli.
urno je povukla ruku i spustila poklopac.
Znala je da je drevni bode natopljen mranom, kipuom energijom
drevnog nasilja. Ali nevidljiva munja koja je poigravala u njoj nije bila drevna.
Pripadala je Doui. Doivljavala ju je kao veoma stimulativnu, veoma muku
i prilino krepku, da.

b bi il lj ja a

esnaesto poglavlje
Kad sam ti ve rekla ime me ucenjuju, mogla bih ti rei zato sam dola
k tebi u Akademiju, ree Hana.
Prijem u velikoj dvorani se okonao. Gosti su se polako peli uz stepenice
do svojih soba. Bile su u Beatrisinoj spavaoj sobi. ekale su da Sali namesti
Hanin krevet.
Nemoj da mi pria nita zbog ega e se oseati neugodno. Ne moram
da znam uzrok tvog nespokojstva.
U to doba moda je bilo tako, ali situacija se promenila. Sada sarauje s
Doom. Jasno mi je da se va odnos ne svodi iskljuivo na poslovnu
saradnju.
To nije tano, hitro e Beatris.
Poznajem ga, ree Hana. Podigla je obrve. Jasno mi je da je oaran
tobom. Otkad sam te upoznala, shvatam i zato.
Sigurna sam da grei.
Ve sam ti rekla da ga dobro poznajem. Volim ga, ali zbog njega u
poslednje vreme nemam mira.
Nema potrebe da mi se poverava.
Moram da porazgovaram s nekim. Zna vie mojih tajni od bilo kog van
najueg porodinog kruga. Ulagala sam najvee napore da bih zatitila Doa
kad je bio mlad. I nisam uspela. Predao se divljem instinktu koji gospodari
mukarcima u mojoj porodici. Ta nerazborita crta omoguila je onom groznom
oveku da ga preobrazi u orue za obavljanje prljavih poslova. ta je
zapravo Viktor Hejzlton uinio tvom bratu?
Hana je prila prozoru. Zagledala se u mrani vrt. Do se u kasnim
tinejderskim danima ponaao na nain koji je svedoio da je nasledio
neobuzdanu krv koja tee venama mukih pripadnika moje porodice.
Kakvu krv?
Kunem se da to nalii prokletstvu, ree Hana. Izvadila je maramicu iz
depa i obrisala oi. Gura ih ka opasnosti i riziku. Vrela krv ubila je mog oca.
Prole godine zamalo to nije dola glave Dou. I moj sin Nelson u poslednje

b bi il lj ja a

vreme pokazuje sve znake da je nasledio sklonost ka nasiljem protkanim
uzbuenjima.
Razumem. Strahuje da e vrela krv unititi tvog sina jedinca. Beatris je
prila Hani. Nije ni udo to si bila toliko zabrinuta kad si mi prila.
Nelson pokuava da me zatiti od istine. Hana je mrcnula u maramicu.
Pre nekoliko meseci iselio se iz kue.
Mnogo mladih ljudi to ini u njegovim godinama.
Znam. Nikad ne govori o onom to radi. esto me obilazi. Ne mogu da
ne prepoznam isti obrazac koji sam opazila kod Doa kad je bio njegovih
godina.
Mladi ljudi arko ele da upoznaju svet.
Veruj mi, sasvim sam svesna da Nelson ne eli da mu se majka mota oko
nogu. Pokuala sam da mu ne smetam. Treptanjem je otrla nekoliko suza.
Intuicija mi govori da radi ono to je Do radio u njegovim godinama, da
nou obilazi najgore etvrti u potrazi za uzbuenjem. Stavlja glavu u torbu po
kockarnicama. Drui se s najgorim oloem.
Drugim reima, trai avola.
Pre ili kasnije e ga nai, ba kao Do. Nevolja je u njegovom sluaju
stigla u obliku Viktora Hejzltona.
Gospodina Smita.
Tako je.
Shvatam. Beatris je oklevala. Kako bi bilo da zamolis Doa da
porazgovara s Nelsonom? Zrelom mukarcu moda e biti lake da usmeri
mlaeg u dobrom pravcu.
Hana je vrsto stisnula maramicu. Poslednje to elim je da Do povede
Nelsona tamnom stazom kojom je pre toliko godina zakoraio zahvaljujui
Hejzltonu.
Razumem. Ali u ovoj situaciji...
Uutala se usred reenice, zato to je Sali otvorila vrata izmeu soba.
Oprostite, gospoo, obratila se Hani. Nala sam ovaj koverat na vaem
jastuku dok sam namestala krevet. Na njemu je vae ime.
Hana je ukoeno pogledala drubenicu.
Ugasiu lampe i upaliti sveu, ree Beatris.

b bi il lj ja a

Sedamnaesto poglavlje
Beatris je ostavila zabrinutu Hanu u spavaoj sobi. Sila je glavnim
stepenitem. Obukla je jednostavnu dnevnu haljinu i obula kone papue s
mekim onom kako bi pravila to manje buke. Velika kua je napokon
utihnula. Lord Alverstok iao je rano na spavanje, u skladu sa seoskim ritmom
ivota. I njegovi gosti su morali da slede njegov primer. To nije mnogo brinulo
otmene, dosaivanju sklone zvanice koje su prihvatile poziv na seosku zabavu.
Znali su ime e se zabaviti u dugim nonim satima.
Beatris je bila veoma svesna da je noni mir varljiv. Prisustvovala je
dovoljnom broju slinih zabava u ulozi unajmljene drubenice da shvati da
takvi dogaaji nisu eljno oekivani zbog istog vazduha i uivanja u seoskim
pejzaima. Znala je da veina gostiju nije ovamo dola da bi se divila zbirci
egipatskih starina. Da su to hteli, mogli su da razgledaju relikvije izloene u
Britanskom muzeju.
Seoske zabave bile su popularne iskljuivo zato to su gostima nudile
idealnu priliku za ljubavne avanture. Prostrani Alverstok hol, s brojnim
spavaim sobama, dvoranama, ostavama, vrtom i svakojakim budacima, bio
je savreno mesto za zabranjene veze. Nije ni najmanje sumnjala da su brojna
stepenita prepuna ljubavnika koji saobraaju izmeu spratova.
U kui nije vladao potpun mrak. Nekoliko lampi je gorelo. Sluge su znale
da se dobar broj gostiju ne zanima iskljuivo za antikvitete.
Utuljene lampe i relativna tiina u gospodarskoj kui samo su naglaavali
jezivu energiju koja je kruila hodnicima, isijavajui iz predmeta. Natprirodna
strujanja nou su uvek bila snanija i primetnija.
Stigla je do prizemlja i nakratko zastala da bi se orijentisala. Okolina je
izgledala drugaije - tajanstvenije i nekako zlokobnije - otkad se zaogrnula
senkama.
Vrela energija rukotvorina doprinosila je dezorijentaciji. Suoavala se s
jo jednim problemom. Prvobitna graevina bila je veoma stara. Vlasnici su je
neprestano unapreivali. Menjali su raspored prostorija, dodavali nova krila i
spratove. Preinaavali su gospodarsku kuu da bi uveli obeleja savremenog
sveta, poput gasnog osvetljenja i tekue vode. Alverstok hol je zbog toga
postao zakuasti lavirint prolaza, hodnika i stepenita.


b bi il lj ja a

Postarala se da zapamti put do biblioteke. Prenerazila se kad je shvatila
koliko sve izgleda drukije s utuljenim lampama.
Duboko je razmislila pre no to je nastavila put. Stresla se kad je prola
pored masivnih neprobojnih vrata velike dvorane. Odaja s najdragocenijim
delom Alverstokove zbirke bila je zakljuana odmah posle prijema. Prialo se
da se Alverstok ponosi merama bezbednosti. Nikakve brave nisu mogle da
spree mranu energiju koja je provejavala ispod tekih vrata.
Odahnula je od olakanja kad je pronala dugu, meseinom obasjanu
galeriju u kojoj je stajala kad ju je Doua pronaao. Sad je znala kuda e.
Biblioteka je bila na drugom kraju hodnika.
Galerija je bila puna senki. Videla je lelujavi plamen svee u daljini.
Kretao se ka njoj na neobian nain, kao da osoba sa svenjakom hramlje.
S olakanjem je krenula put svetlosti.
Teki udarac, praen otrim jaukom upozorio ju je da se prevarila. Svetlost
svee divlje je zaplesala po kamenim zidovima.
Prokletstvo, prostenjao je mukarac. Zaplitao je jezikom od pia.
Proklete umetnine.
Ovo sigurno nije Doua, pomislila je Beatris.
Zastala je. Osvrnula se oko sebe u potrazi za zgodnim stepenitem ili
prostorijom u koju je mogla da se skloni. Nije imala vremena za takvo reenje.
Mukarac koji je naleteo na neku starinu samo to nije stigao do nje. Drhtava
svetlost svee osvetljavala mu je lice, dajui mu demonski izgled.
Njegov bes se preobrazio u lascivno oekivanje, im ju je opazio.
Vidi na ta smo naili... Ti si slukinja na putu do ljubavnika, zar ne?
Grdno ste pogreili, gospodine, obratila mu se hladnim glasom. Molim
vas da mi se uklonite s puta.
Nisi ti slukinja, ne s tim naglaskom. Nisi ni guvernanta. U Alverstok
holu nema dece. Ti si sigurno drubenica neke dame.
Imate pravo, gospodine. Poslodavka mi je poverila veoma vaan zadatak.
Naljutie se ako se predugo zadrim.
Nosi cedulju njenom ljubavniku, zar ne? Zacerekao se. Raunaj na
moje najdublje simpatije. Sudbina ti je teka, je li? Osuena si da prenosi
poruke izmeu ljubavnika, ali da nikad nema svog.
Jo jednom u vas zamoliti da mi se uklonite s puta, gospodine.
Podigao je sveu da bi je kritiki osmotrio.

b bi il lj ja a

Nisi lepotica, obznanio je svoj sud. Nema neko telo, a crvena kosa
uvek deluje odbojno. Nema veze, obraivao sam i gore u Kovent gardenu.
Nacerio se. Veeras ti se sudbina nasmeila. Ostao sam kratkih rukava.
Kuka na koju sam raunao otvorila je vrata drugom mukarcu. Preimo na
posao, poto si raspoloiva, a ja veeras nisam izbirljiv.
ao mi je. Nisam zainteresovana.
Odluno je krenula napred, svesna da bi beg izazvao poteru. Htela je da ga
zaobie. Odvana taktika nije urodila plodom. Uhvatio ju je za ruku.
Bie prokleto zainteresovana, kad zavrim s tobom, zareao je. Otkud
ti pomisao da moe da odbija bolje od sebe? ena poput tebe trebalo bi da
mi se kleei zahvaljuje to sam odvojio nekoliko minuta za nju. Kad bolje
razmislim, poeemo s kleanjem. Moda e me nagnati da ti dam jo neku
lekciju iz ljubavnog umea ako pokae da si talentovana sa ustima.
Spustio je sveu na oblinji sto. Savio joj je ruku da bi je oborio na kolena.
Drugom rukom je otkopavao pantalone.
Posegnula je za boicom privrenom za lanac za pojasom. Pusti me.
ta je to? Miriljava so? Nee valjda da se onesvesti. Nahraniu te
najslaim londonskim kurcem. Dajem ti re da e se seati ove noi dok si
iva.
Seae je se i ti, svaki put kad nasrne na neku enu, rekla j e.
Istrgla se iz njegove ruke i skoila na noge. Skinula je poklopac boice s
miriljavom soli. Prosula je malo tenosti po njegovom licu.
Napada je na trenutak ostao bez daha, suoen s biberom natopljenom
tenou. Uasnuto ju je posmatrao pre no to je zatvorio ozleene oi.
Borio se za dah. Obema rukama se uhvatio za grlo.
ta si mi uinila, luda kurvetino?, prostenjao je.
To nee dugo trajati. Ustuknula je nekoliko koraka. Ali sigurna sam da
e dugo razmiljati o injenici da nije svaka ena bespomona pred tvojim
arima.
Ne zna s kim ima posla, prokleta vetice. Pokuavao je da vie, ali nije
mogao od bibera u grlu. Govorio je otegnutim i jedva ujnim glasom. ,Ja sam
Kavington. Pobrinuu se da bude uhapena.
Zbog prskanja miriljave soli u tvoje lice? Sumnjam da e to biti
dovoljan razlog za hapenje.
To nisu miriljave soli.

b bi il lj ja a

To niko nee znati, uveravala ga je. Tenost ne nanosi trajnu tetu.
Postarau se da te poslodavac otpusti bez preporuke. Pao je na kolena.
Prestara si da zaradi za ivot na ulici. Skonae u sirotitu, rospijo.
Iz daljine je doprlo slabo, postojano lupkanje. Na kraju hodnika pojavila
se tamna senka. Doua nije nosio masku. Stao je i ugasio sveu.
Tu si, draga moja, ree Doua. Pitao sam se ta te je toliko zadralo.
Ponudio bih ti pomo, ali ti si se i bez nje izvukla iz nevolje.
Ko je to? Ko je tamo? Kavington se okrenuo u pravcu Douinog glasa.
Suze su mu tekle niz lice. Nije mogao da vidi oveka u tami. Morate mi
pomoi, gospodine. Ova ena me je napala. Mislim da me je otrovala.
Preivee. Proi e neko vreme pre no to dejstvo miriljave soli umine.
Nemamo razloga da se ovde zadravamo, ree Doua. Imamo druga
posla.
Imate pravo, ree Beatris.
Hitro je zaobila Kavingtona, da bi se pridruila Doui.
Upomo, cvileo je Kavington. Ovo stvorenje me je ubilo. Upomo.
uli ste damu, ree Doua. Preiveete. Nisam siguran da je to
najpoeljniji razvoj dogaaja, ali izazvae manje panje od alternative. Budite
sigurni da ete bedno skonati ako se ikad usudite da joj na bilo koji nain
naudite.
Ko si, doavola, sad pa ti i zato se toliko trudi oko ove kurvice? Ona je
samo unajmljena drubenica.
Umukni, ree Doua smrtonosno tihim glasom. Upozorio sam te.
Oslonio se na tap i nagnuo. epao je Kavingtona za vrat. Napasnik se
oklembesio i prostro po podu.
O, boe, ree Beatris. Nadam se da ga niste ubili. Pozdravila bih takav
ishod, ali prouzrokovao bi nam more nevolja.
Verujte u mene, gospoice Lokvud. Dobro radim svoj posao. Budite
sigurni da e se nitkov probuditi za nekoliko minuta. Uz malo sree nee vas
se seati. Ukloniu ga na trajniji nain ako bude pravio problema.
Vrlo dobro.
Pourimo. Ne gubimo vreme. Ovde ste da biste mi saoptili novosti.
Povucimo se u biblioteku.


b bi il lj ja a

Osetila je kratki, uzbuujui ok kad ju je uhvatio snanom rukom. Nikad
nee zaboraviti njegov dodir. ta god da je snae, uvek e se seati te duboke,
snane spoznaje. Nikad neu zaboraviti ovog mukarca.
Prsti su mu se nakratko zgrili. Zakljuila je da i on neto doivljava kad
bi se dodirnuli. Pitala se kako tumai te snane signale. Nije sumnjala da ih
objanjava nekim loginim uzrokom, na primer statikim elektricitetom.
Proveo ju je kroz hodnik do vrata biblioteke. Ula je ispred njega u
meseinom obasjanu prostoriju. Udahnula je miris knjiga u konim povezima i
vonj starog, dobro ispoliranog nametaja.
Uinilo joj se da ju je nevoljno pustio iz ruke. Zatvorio je i zakljuao
vrata. Osetila je energiju u atmosferi kad se okrenuo prema njoj. Prvi put ga je
videla da kipti od suspregnutog besa. Da li vas je taj nitkov na bilo koji nain
povredio?
Ne, nije. Dobro sam. Nisam prvi put naletela na pijanog, raskalanog
mukarca. Susreti kao ovaj veeranji spadaju u normalni poslovni rizik. Zbog
toga svi agenti nose specijalnu smeu miriljavih soli gospoe Mar.
Nimalo mi se ne dopada pomisao da esto sreete ljude poput
Kavingtona.
Kavingtoni ovog sveta daju se izbei, uveravala ga je.
Nije u tome stvar.
U emu je stvar?
Ne bi trebalo da se nalazite u takvim situacijama.
Podigla je bradu. Tako zaraujem za ivot, gospodine Gejd. Ne mislim
da ste u poziciji da me kritikujete zbog toga, s obzirom na vae zanimanje.
Prokletstvo. Glas mu je prtao od snanih oseanja. Nevoljno je
uzdahnuo. Moram vam dati za pravo po tom pitanju. ta je, doavola, bilo u
toj boici? Smea je prilino delotvorna.
Gospoa Mar je nedavno smukala tu tenost u laboratoriji. Svakom
agentu dala je po jednu boicu. Tajna je, kako verujem, u destilaciji veoma
ljutih papriica.
Dugo se divim njenom talentu za hemiju, ree Doua.
Bacila se na destilaciju papriica nakon to je moja dobra prijateljica i
njena radnica, Evandelin Ejms, za dlaku izbegla smrt. Gospoa Flint i
gospoa Mar zakljuile su nakon afere Kristalni vrtovi da svi agenti moraju
da nose neko sredstvo line zatite diskretnije od pitolja.

b bi il lj ja a

Vatreno oruje moe biti korisno, ali esto pravi vie problema no to ih
reava. I nije nimalo diskretno. Policija obino sazna kad je neko upucan.
Muterije nam se obraaju ba zbog diskrecije, ree Beatris ne
skrivajui ponos. Agenti Agencije Flint i Mar imaju pristup najotmenijim
prestonikim domovima. Cilj nam je da budemo to neprimetnije na poslu.
To je cilj svakog dobrog istraitelja, sloio se Doua.
Kad ve razgovaramo o samoodbrani, volela bih da nauim mali trik
kojim ste savladali Justona i Kavingtona.
Ne elim da ovo shvatite kao uvredu, ali taj trik ne moe puno koristiti
jednoj dami. Zahteva veliku snagu, da i ne govorimo o uvebanosti.
Tako dakle.
Ne morate da budete toliko razoarani. Iz njegovog tona zakljuila je da
se dobro zabavlja. Veoma ste dobro naoruani. Pozabavimo se onim zbog
ega smo ovde doli. Pretpostavljam da ste mi uputili signal sveom zato to
se ucenjiva oglasio? Da. Izvadila je cedulju iz depa. Kad smo se vaa
sestra i ja povukle u svoje sobe, pronale smo ovu poruku. Bila je na Haninom
jastuku, u koverti adresiranoj na nju. Sigurna sam da je rukopis muki.
Upalio je lampu i glasno proitao poruku.

Velika dvorana. Tano u tri. Vrata e biti otkljuana. Poaljite unajmljenu
drubenicu s novcem. Niko nee obraati panju na nju, ako uopte i bude
viena. Vi biste mogli privui neeljenu panju. Recite drubenici da ostavi
ponudu u kamenom sanduku u podnoju sarkofaga. Prvi podaci o dogaajima
u noi 9. januara od pre tri godine bie poslati tampi, ako se ogluite o
uputstva iz ove poruke.

Podigao je pogled s cedulje. Beatris je na svetlosti lampe videla da je
veoma usredsreen. Naloio je da morate isporuiti novac.
Izneo je dobre razloge. Niko nee postavljati pitanja ako budem viena u
hodniku u kasnim nonim satima. Hanino pojavljivanje moglo bi pokrenuti
glasine. Ucenjiva ne eli tako neto.
U velikoj dvorani izloen je najvredniji deo Alverstokove zbirke. Nou je
dobro uvana, pod najsavremenijim bravama.
Otkud znate da su najsavremenije?
Gledao sam kako Alverstok i batler zakljuavaju odaju.

b bi il lj ja a

Da li ste se veeras unjali okolo, gospodine?
Moj bivi poslodavac je uvek govorio: Upoznaj teren, pa e predvideti
strategiju protivnika.
Ah, da. Govorite o tajanstvenom gospodinu Smitu, znanom i kao Viktor
Hejzlton?
Podigao je obrve. Hana vam se zbilja poverava.
Va gospodin Smit ima nekoliko dodirnih taaka s mojim poslodavcem.
Roland je voleo da ponavlja: Upoznaj svoju publiku, ali vodi rauna da ona ne
upozna tebe. Misterija je temelj scenskog uspeha.
Sjajan savet, smrknuto e Doua.
Da, pa oigledno je da poiljalac poruke raspolae kljuevima velike
dvorane. Naas joj je zastao dah. Mislite li da lord Alverstok ima nekog
udela u ucenjivakom poslu?
Nema. Zvuao je veoma samouvereno. Alverstokov temperament i
ekscentrinost takve su prirode da ga ne mogu zamisliti kao ucenjivaa. ovek
je izuzetno bogat. Ne mora da rizikuje i iznuuje novac od pripadnika visokog
drutva. Sasvim sam siguran da je samo nevoljni pion u ovoj igri.
Koliko bi bilo teko ukrasti klju velike dvorane?, zanimala se Beatris.
Na osnovu onog to sam veeras video, to bi bio prilino jednostavan
zadatak. Lopov bi morao da poznaje domainstvo i njegove navike. Postoji i
alternativni nain, naravno. Mogao bi da potkupi nekog od posluge. Bilo kako
bilo, kraa kljua je najverovatnije objanjenje.
Ne razumem zato bi iko koristio veliku dvoranu kao mesto za isplatu?
Glasno je razmiljala lupkajui prstom po stolu. U Alverstok holu ima hiljade
nia i budaka, da i ne pominjemo skrovita mesta u vrtu. Zato nije zatraio da
se novac ostavi na manje uoljivom, pristupanijem mestu, koje ne iziskuje
rizinu krau kljua?
To je vrlo dobro pitanje, gospoice Lokvud. Odgovor je oigledan.
Namrtila se. A on je?
Velika dvorana je odaja koju ucenjiva moe da kontrolie. Zakljuana
je, pa veeras niko nee zabasati u nju.
Da, naravno, ree Beatris. Preplavilo ju je divljenje. Gosti se unjaju
okolo, traei diskretna mesta za romantine susrete. Niko se ne bi odluio za
sobu s antikvitetima, zato to svi znaju da je zakljuana. To je sjajno
zapaanje, gospodine. Zbilja ste dobri u ovim stvarima.

b bi il lj ja a

Trudim se.
Zanemarila je opori humor. Sem toga, u kojoj eni bi se probudio
romantini poriv meu predmetima pokradenim iz grobnica i hramova?
Neke bi takvo okruenje mogle smatrati... egzotinim. Podsticajnim za
matu.
Nabrala je nos. Sad me zadirkujete, zar ne?
Oprostite, ali nisam mogao da odolim.
Stavili ste mi do znanja da prezirete natprirodno, rekla je. Recite mi, da
li ste ikad iskusili neto neobjanjivo, gospodine Gejd?
esto. Pojava koja se ne da objasniti ne mora nuno biti natprirodna.
Nauka, najjednostavnije reeno, jo nema odgovore na sva pitanja.
Godinama ste opstajali u veoma opasnom poslu. To me navodi na
zakljuak da imate razvijenu intuiciju, da najverovatnije raspolaete psihikim
moima.
Zbog poverenja koje sam ukazivao takozvanoj intuiciji, danas hodam sa
tapom, privlaei panju radoznale deice.
Oprostite. Nisam elela da veeras pokreem pitanja iz prolosti.
Cenio bih ako bi se ove ili bilo koje druge veeri uzdrali od pokretanja
te teme.
Shvatam da vam pria o tome veoma teko pada. Svakog asa se sve
gore oseala. to se naeg veeranjeg plana tie, pretpostavljam da ete
nadgledati veliku dvoranu nakon to izaem iz nje, da biste videli ko e uzeti
novac?
Osmehnuo se. Reklo bi se da imate iskustva s ucenjivaima.
To je tano. Radei za Agenciju Flint i Mar imala sam nekoliko
muterija rtava ucene. To je prilino est problem u visokom drutvu. Svi
imaju tajne. Imuni ljudi s tajnama uvek su na meti pohlepnih ucenjivaa.
Nisam ni pretpostavljao da ste istraivali ozbiljne sluajeve poput ucene.
Za boga miloga, gospodine. ta je po vaem miljenju posao agenta?
Nisam hteo da vas vream.
Izuzetno ste me uvredili.
Primite moje izvinjenje. Pogledao je na sat u uglu. Odgovoriu na vae
pitanje. Da, veeras u motriti na ulaz u veliku dvoranu. Biu tamo kad uete
unutra. ekau dolazak ucenjivaa kad odete.

b bi il lj ja a

Proistila je grlo. Mogu li vas pitati ta ete uiniti s njim kad ga
uhvatite?
Zapodenuemo detaljan razgovor.
Znala je da vie nita nee rei na tu temu.
Shvatam, rekla je.
Otpratiu vas do vae sobe na spratu.
Sila sam glavnim stepenitem, zato to sam znala da e na onom za
poslugu biti guva.
To je dobra ideja, ali glavno stepenite malo je previe izloeno za moj
ukus. Ne bi bilo dobro da nas opaze kako se penjemo na sprat. Koristiemo se
stepenitem koje sam otkrio dok sam istraivao kuu. Zdanje je inae puno
neobinih stepenica. Ono koje sam otkrio po svoj prilici godinama je
zatvoreno.
Ugasio je lampu, otvorio vrata i osmotrio senovitu galeriju. Sklonio se da
bi joj oslobodio put, zadovoljan onim to je video.
Ne dangubite, gospoice Lokvud.
Ne pada mi na pamet, gospodine Gejd.
Podigla je skute haljine i pourila du galerije. Pretvarala se da ne uje
priguene udarce tapa po tepihu iza sebe.
Ila je brzo, gotovo kasom. Rekao joj je da pouri. elela je da ga ostavi
za sobom. Bio je nepodnoljiv.
Laknulo joj je kad je videla da Kavington ne lei bez svesti na podu
galerije.
Rekao sam da e se probuditi za nekoliko minuta, tiho je prozborio
Doua. Ne brinite, sumnjam da e se iega seati.
Nadam se da nee.
Ako pokua da pravi nevolje, postarau se da zaboravi na susret s vama.
Progutala je knedlu zbog pretnje u njegovom glasu.
Uh, rekla je. Hvala vam.
Nema na emu. Vrata stepenita koje sam malopre pomenuo desno su
ispred vas, u onom hodniku.
Zastala je i gvirnula u duboke senke susednog hodnika.
Ne vidim stepenite, rekla je.

b bi il lj ja a

Stigao je do nje. Otro je udahnula kad ju je uhvatio za ruku. Pokazau
vam ga, rekao je.
Nema potrebe da me pratite do moje sobe.
Neu ii tako daleko. Hou da budem siguran da vas niko nee napasti.
To je smeno. Dobro znate da mogu da vodim rauna o sebi, gospodine
Gejd.
Htela je da nastavi s pridikovanjem, kad je osetila naglu promenu
atmosfere. Uoila je da njen sagovornik gleda pored nje ka drugom kraju
hodnika.
ta se deava?, pitala je.
Videla je par koji im se pribliavao. Raskalani smeh ene bio je praen
pijanim mukim glasom.
Hajde, draga. U starom krilu ima mnogo praznih soba. Uveren sam da
emo nai neto privatnosti.
Zahtevam krevet, kroz kikot ree ena. Neu ti dopustiti da bude
nevaljao sa mnom u vrtu, kao proli put. Bilo mi je jako neudobno, da i ne
pominjem unitenu haljinu.
Siguran sam da emo nai pogodnije reenje.
Par im se opasno pribliio. Beatris je strepela od susreta koji se inio
neizbenim.
Nema nam spasa, proaptala je. Moramo se razotkriti. Neophodno je da
se pretvaramo da smo jo jedan par koji traga za skrovitim budakom radi
posleponone razmene nenosti.
To je divan plan. Zato meni nije pao na pamet?, ree Doua. Na
osnovu njegovog tona zakljuila je da je ve razvio slinu strategiju. Gurnuo
ju je u guste senke oblinje nie, pre no to je stigla da mu saopti da se ponaa
prilino nadmeno. U njenom sreditu bio je pijedestal s malom sfingom od
kvarca.
ula su joj se intuitivno razbudila. Imala je dovoljno vremena da opazi
slabu, gotovo neprimetnu senku koja je isijavala iz sfinge, pre no to se nala u
Douinim rukama. Naslonio je tap na pijedestal i okrenuo iroka lea paru
koji je nailazio. Tako je sakrio svoje lice.
Prekrio je njene usne svojim.
Svetlost je zaigrala po itavom spektru ula. Znala je da posle ovog
iskustva vie nita nee biti isto.

b bi il lj ja a

Osamnaesto poglavlje
Ucenjiva je otkljuao vrata velike dvorane. Klju je zaangrljao u bravi.
Nije znao zato mu ruka drhti. Morao je da prizna da je veeras vrlo nervozan,
mnogo nervozniji no to je mislio da e biti. Kako i ne bi bio kad se radilo o
velikoj koliini novca. Toliko para nije video otkad zna za sebe.
Mnogo je napredovao. Poeo je kao sluga koji je potkradao imune
poslodavce, a onda se uzdigao do nivoa sitnog prevaranta. Uspevao je da
obezbedi sebi skroman ivot. Veeras e nainiti prvi korak ka karijeri
poslovnog oveka. Vodie drugaiji luksuzni ivot, na raun pripadnika
najviih drutvenih slojeva koji e mu plaati velike sume da bi sauvao
njihove tajne.
Konano je otvorio vrata i kliznuo u tminu koja je prekrivala odaju punu
drevnih umetnina. Nelagodnost koja mu je itave veeri nagrizala nerve
prerasla je u neto mnogo zlokobnije. Teko je disao.
Sve je to zbog atmosfere u dvorani, govorio je sebi. Neki od izloenih
predmeta ukradeni su iz grobova. I drevne grobnice ipak su bile grobnice.
Uas koji ga je opsedao podseao je na ono to je oseao kad je nou prolazio
grobljem.
Uveravao je sebe da je duan da se izbori sa sopstvenom uobraziljom.
Zatvorio je vrata i pipao u mraku dok nije upalio lampu. Lake je disao
kad je uti plamiak prodrao malo tmine u neposrednoj okolini. Zadrhtao je
kad je ugledao avolske razigrane senke oko predmeta. Na trenutak je
pomislio da se naao opkoljen bogovima i demonima egipatskog podzemnog
sveta.
Stajao je pored granitne statue s telom oveka i glavom sokola. Svetlost
lampe je na jeziv nain oivljavala oi boanstva.
urno se udaljio od kipa. Hitao je ka velikoj kamenoj platformi s
masivnim sarkofagom i kamenim sandukom. Lampa mu se lelujala u ruci.
Drhtao je vie no ikad. Oseao je slabi miris tamjana.
Saberi se, ovee. Nema ega da se plai u ovoj odaji. Ovde je zbirka
drevnih relikvija kakvu bi svaki muzej poeleo.
Strah je posle svakog koraka postajao sve jai. inilo mu se da
monstruozne prilike oivljavaju u tami. Veeras je uo razgovor o kletvama.

b bi il lj ja a

Neki gosti su se smejali na njihov pomen. Ba kao i on. Sad nije znao ta da
misli.
Ne misli na kletve igrobnice. Misli na novac.
Plan je bio jednostavan. Sakrie se meu starinama i saekati da
drubenica Hane Traford donese novac. Naloeno joj je da ga ostavi u
kamenom sanduku u podnoju sarkofaga. Zgrabie pare i nestati im ona
napusti prostoriju.
Video je sanduk u podnoju sarkofaga. Lelujava svetlost lampe
osvetljavala je figuru make oivienu scenom iz lova uklesanom u kvarc. uo
je da je neko rekao da je sanduk minijaturni sarkofag nainjen za uvanje
mumificiranog tela make, ali nije mogao da poveruje u to. Niko ne bi uloio
toliki trud da bi sahranio maku.
Nije mario za prvobitnu namenu sanduka. Mislio je samo na novac koji e
se uskoro nai u njemu.
Vratie se u svoju sobu im pokupi novac. Sutra e nestati. Niko nee
primetiti da ga nema. Niko nikad ne primeti. Imao je savrenu masku. Bio je
samo jo jedan sluga u gomili koja je dopratila poslodavce na seosku zabavu.
Svetlost lampe prosula se po velikom sarkofagu kad je proao pored njega.
Skrenuo je pogled i pokuao da ne misli na besmislene legende i prie kojima
je lord Alverstok poastio goste te veeri. Nije mogao da se odbrani od
fantastinih slika koje je lord prizvao opisujui egipatske tehnike
balzamovanja. Mozak i drugi vitalni organi otklanjani su specijalnim
alatkama, tela su pakovana u sodu da bi se osuila, recitovane su magine
bajalice...
Mora da prestane da misli o smrti i da se usredsredi na budunost u kojoj
e biti bogat ovek.
Video je masivni kameni oltar. Bie idealno mesto za skrivanje. S te
osmatranice motrie kako drubenica Trafordove isporuuje novac, a da ne
bude opaen.
Miris tamjana bio je sve jai. Zavrtelo mu se u glavi od njega. Zapitao se
odakle potie. Neko od slugu se sigurno poastio cigaretom pre no to je
zakljuao dvoranu.
Zato je miris jaao, ako je njegova pretpostavka biia tana?
Palo mu je na pamet da moda nije sam u dvorani. Proela ga je hladna
jeza. Podigao je lampu da bi pretraio senke.


b bi il lj ja a

Ko je tamo?, pitao je. Pokuavao je da zvui zapovedniki. Izlazite, ko
god da ste. U ovo doba noi niko ne sme da boravi u ovoj odaji.
Neko ili neto mrdnulo je u dubokim senkama izmeu dve visoke statue.
Prilika je krenula ka njemu. uta svetlost lampe obasjavala je straan prizor.
Jedno boanstvo je oivelo. Imalo je telo oveka i glavu akala.
Ucenjiva se setio Alverstokovog opisa boga smrti i balzamovanja.
Anubis.
Ne. Ucenjiva se borio za dah. Kratka re mu je sila s usana u obliku
promuklog apata.
Anubis je podigao bode.
Spusti lampu na oltar, naredio je ucenjivau.
Govorio je s jakim ruskim naglaskom.
Ti, proaptao je ucenjiva.
Lampu.
Mesing je udario o granit kad je ucenjiva spustio lampu na oltar.
O emu se ovde radi? Zato nosi tu smenu masku?
To te se ne tie.
Vidi, imali smo dogovor.
Tvoje usluge vie nisu potrebne.
Ucenjiva se zateturao unazad i udario o granitni oltar. Pokuao je da
krikne, ali je zanemeo od straha.
Bode je sevnuo. Osetio je bol kad mu se zario u grudi, a potom vie nita.

b bi il lj ja a

Devetnaesto poglavlje
Beatris se skamenila u Douinom snanom zagrljaju. Mislila je da se
navikla na sitne munje koje bi sevnule kroz nju kad god bi je dodirnuo. Bila je
u potpunosti nepripremljena za ovaj slatki, ulni poljubac. Ostavio ju je bez
daha.
Gnevno je podsetila sebe da joj ovo nije prvo takvo iskustvo. tavie, ovo
je bio odglumljeni poljubac, preduzet da bi se obmanuo raskalani par u
hodniku. Nije bio prava stvar.
Bio je stvarniji od onih koje je izmenjivala s Deraldom pre no to je
pobegao s pomonicom. U to vreme je bila prilino razoarana poljupcima
uopte. Pitala se da li je strast precenjena. Shvatila je da prema Deraldu nije
oseala nita izuzev povrnog zanimanja.
Douin poljubac je, s druge strane, bio prvi korak ka vreloj strasti o
kakvoj se ita na stranicama senzacionalistikih romana kakve je pisala njena
prijateljica Evandelin, ka tinjajuem uzbuenju koje moe nadvladati ula i
zdrav razum. Ovakva strast moe nagnati enu na preduzimanje najveih
rizika.
Douina usta behu vrelija i gladnija od njenih. inilo joj se da trai,
zahteva odgovor. Njegov zagrljaj bee estok i snaan, ali nije se oseala
ugroenom. Naprotiv, uivala je u njemu. Pritiskao ju je uza se. Jedva je
disala, ali je oseanje bilo opojno.
Suoavala se s nepoznatom vrelinom u atmosferi. ula su joj prvi put
ovako reagovala.
Zaboravila je na par u hodniku. Zagrlila ga je oko vrata i zaronila u njega.
Zastenjao je i s tekom mukom odvojio usne od njenih.
Tako divno miries, proaptao je u kou njenog vrata. Mogao bih se
opiti od tvoje arome. eleo bih da se obeznanim u njoj.
Puls joj se ubrzao, ali ne zbog opasnosti da budu otkriveni. Bila je sigurna
da se Doua vie ne pretvara.
Doua, proaptala je.
Par je stigao do njih. Beatris je ula prigueni enski smeh. Mukarac je
lascivno frknuo.

b bi il lj ja a

Izglea da ovo dvoje nisu mogli da saekaju da stignu do kreveta, rekao
je.
Ne nadaj se, otro ga je upozorila ena. Neu to raditi u dovratku kao
obina kurva.
Doua se naglo ukoio. Svaki mii mu se udrvenio. Ledena aura ispunila
je prostor oko njega. Beatris je znala da e se svakog asa okrenuti i obruiti
na greni par. Stisla ga je za ramena.
Dragi, rekla je. Nadala se da govori strastvenim tonom. Ne prestaj.
Oseala je da se Doua bori da zauzda talase ledenog gneva.
Molim te, rekla je.
Mukarac se nasmejao. ena se zakikotala. Pourili su niz galeriju.
Beatris je ponovo bila sama s Douom.
Oprostite, rekao je ukoenim tonom. Nisam hteo da vas izloim
ovakvim uvredama.
Shvatila je da joj je muevnim zagrljajem pokvario frizuru, da je nehotice
oslobodio koji pramen uvojaka s njene kose. Duboko je udahnula i poela da
se sreuje.
Zaraujem za ivot kao privatni istraitelj koji se predstavlja kao
unajmljena drubenica, rekla je dok je pokuavala da se pribere i povrati dah.
Pre toga sam radila kao saradnica u natprirodnim predstavama za izvesnog
oveka koji se bavio ucenama. Uveravam vas da je potrebno vie od nekoliko
masnih komentara osoba vie klase da bih se uvredila.
Oni nisu via klasa u odnosu na vas.
Prestala je da sreuje frizuru. ta ste rekli?
Vi ste mnogo bolji od njih, rekao je hrapavim glasom. Bolji ste po
duhu, karakteru, na svaki mogui nain. Vi ste... udesni. Ostavio ju je bez
daha.
Uh, rekla je i uutala. Nije znala ta da kae.
Ivicom ake neno joj je zatvorio usta. Zatim ju je ponovo poljubio. To je
bio lak, ovlani poljubac. U isti mah topao, posedniki i pun arobnih
obeanja.
Prekinuo je zagrljaj pre no to je sabrala razvaarena ula. Uhvatio ju je za
ruku i odvukao u susedni hodnik.
Otvorio je vrata. Priguena svetlost s galerije prosula se preko izlizanih

b bi il lj ja a

kamenih stepenica starog spiralnog stepenita.
Vode na sprat na kom je vaa spavaa soba, ree Doua. Ne
udaljavajte se od zida. Stepenici su mnogo ui s unutranje strane i nema
ograde.
Srce joj je silo u pete pri pogledu na stepenice. Kad se spoljanja vrata
zatvore, nestae u tami. Preplavile su je uasavajue uspomene na bekstvo iz
Flemingove kancelarije. Beala je s lampom. Pokuala je da se smiri, iako je
znala da ni s Doom pored sebe nee moi da se suoi s potpunom tamom
stepenita.
ao mi je, ali ne mogu da se popnem uz njih bez svetla, rekla je.
To mi je palo na pamet.
Zatvorio je vrata hodnika i presekao slabani dotok svetlosti iz galerije.
Nala se u potpunoj tami. Uspaniila se. Dah joj je zastao u grlu. Strah ju je
grabio ljigavim pipcima. Znala je da se nerazumno ponaa i da nije u
opasnosti, ali to joj nije pomagalo da smiri ivce.
Doua, ao mi je to moram da vam kaem da ne mogu vie da ostanem
ovde, proaptala je. Cenim vae visoko miljenje o mom duhu, ali nervi me
izdaju u mranim, tesnim prostorima.
To nije slabost, ve zdrav razum. Mrana, tesna mesta znaju biti opasna.
ula je grebuckanje. Sjajna iskra sevnula je u mraku. Zaplamtela je
terajui crnu plimu noi. Upalio je svetlost.
Da li e ovo biti dovoljno?, tiho je upitao. Goree nekoliko minuta,
dovoljno dugo da se popnemo.
Duboko je udahnula. Hvala vam.
Podigla je haljinu i poela da se penje. Nastojala je da hoda po najirem
delu stepenita. Naslonila se rukom na zid. Doua ju je pratio. Lupkao je
tapom na svakom koraku.
Laknulo joj je kad su se uspeli do malog odmorita na spratu i kad je
ugledala tanku bledu liniju svetlosti ispod vrata.
Vode u ostavu koja izlazi na hodnik, rekao je Doua.
Ugasio je svetlost i otvorio vrata. Ula je u malu odaju. Na drugom kraju
je bila druga, snanija svetlosna linija. Smirila se. Prebrodila je ovo iskuenje.
Doua je nekoliko sekundi oslukivao na vratima hodnika. U blizini
nema nikog. Trebalo bi da stignete do svoje sobe, a da ne budete vieni. Ako
se iko pojavi, predstavite se kao drubenica na zadatku. Niko nee posumnjati

b bi il lj ja a

u vau priu.
Uveravam vas da sam sasvim sposobna da se snaem, hladno je
odvratila.
Dobro. Izvinite. Dugo sam odsustvovao. Nisam navikao da radim s
profesionalnim istraiteljima.
Naslutila je da joj se smeje. Odluila je da ne obraa panju na to, poto je
bilo previe mrano da bi videla njegov izraz lica.
Odkrinuo je vrata i pogledao u hodnik.
Sve je isto, rekao je.
Pogledala je mimo njega i zastala. Zamalo da zaboravim. Donela sam
vam ovo.
Izvadila je boicu iz depa. Dodala mu je. Oeao se prstima o njene kad
ju je uzeo. Ponovo je osetila blagi ok spoznaje. Sitne munje bliskosti bivale
su sve jae.
ta je to?, pitao je.
To je tonik protiv bola. Gospoa Mar ga spravlja u sopstvenoj
laboratoriji. Nigde ne ide bez njega. Ne bi bilo loe da ga probate. Mogao bi
vam pomoi s nogom.
Hvala vam, odvratio je ljubazno, ali hladno. Pruio joj je boicu. Ne
sumnjam u njegovu delotvornost, zato to znam koliko je gospoa Mar
nadareni hemiar. Ne koristim lekove na bazi maka. Ometaju me u
razmiljanju.
Beatris se osmehnula u senkama. Nimalo me ne udi to odbijate tonik
zasnovan na opijatima.
Toliko me poznajete, posle tako kratkog druenja?
Jasno mi je da ne biste uzeli nita to bi moglo da pomuti vae
rasuivanje ili dar.
Moj dar? Ponovo je zvuao otro.
Oprostite, hitro je reagovala. Ne mislim na natprirodni dar, naravno.
Govorim o vaem daru zapaanja i loginog razmiljanja. Verujte mi da
razumem va strah od opijata. Znajte da u ovom napitku nema nimalo maka.
Gospoa Mar ga pravi od salicilne kiseline dobijene iz vrbe i drugih biljaka.
Spravljen je po samo njoj poznatoj formuli. Mnogo pomae kod sluajeva
groznice i nekih bolova. Ona ublaava reumatske tegobe tim lekom. Moje
prijateljice i ja uzimale smo ga zbog glavobolje.

b bi il lj ja a

Ne elim da koristim lekove.
Zbilja? Imate li obraza da mi kaete da nikad niste sasuli u sebe brendi ili
viski kasno uvee kad bol u nozi uzme maha?
Usledila je kratka pauza.
Moram vam dati za pravo, rekao je. Ali to nije isto.
Da li ste uvek tako tvrdoglavi i nepopustljivi, gospodine Gejd? Ili vaa
nelogina strana die glavu samo kad razgovarate sa mnom?
Verujem da to ima neke veze s vama.
U mraku nije mogla da proceni da li je zadirkuje. Ovo nije bio trenutak ga
to istera na istac.
Nije vano, rekla je. Popijte napitak gospoe Mar ili nemojte. Ne
elim da traim vreme raspravljajui se s vama. Sklonite se, hou da se vratim
u sobu.
eleo bih da neto znate pre no to odete, prozborio je veoma tihim
glasom.
ta je to?
Dole u hodniku, kad smo se pre nekoliko minuta poljubili, nisam oseao
nikakav bol. Na zagrljaj je imao udesno isceljujue dejstvo.
Ako je taj komentar trebalo da bude duhovit, alosno je podbacio.
Ozbiljan sam.
Zvuao je ozbiljno, pomislila je. Stekla je utisak da je bez mnogo uspeha
pokuavao da logiki obrazloi to zapaanje.
Da, pa pretila nam je opasnost da budemo otkriveni, ukoeno je
prozborila. Uzbuenja takve vrste mogu naterati oveka da zaboravi na
tinjajui bol. Sigurna sam da ste toga svesni, s obzirom na va nekadanji
posao.
Znam da velika opasnost moe da umrtvi i mnogo jai bol, nestrpljivo je
progovorio. Ipak, za taj par u hodniku nije se moglo rei da predstavlja
ozbiljan rizik. Ne, gospoice Lokvud, ubeen sam da sam zaboravio na bol u
nozi zbog vaeg poljupca.
Proistila je grlo. Sami ste rekli da ste nedavno proveli predugu godinu
na selu. Moram da krenem. Usred smo istrage, ako se seate. Moram da
isporuim novac za ucenu.
Otvorio je vrata i stao u stranu. Prola je kraj njega i pourila niz hodnik

b bi il lj ja a

do svoje sobe. Znala je da e je posmatrati dok se ne nae na sigurnom.

b bi il lj ja a

Dvadeseto poglavlje
Doua je saekao da se vrata Beatrisine spavae sobe zatvore za njom.
Vratio se do starog stepenita i siao u prizemlje. Trzao se pri svakom koraku.
Sputanje stepenicama bilo je mnogo bolnije iskustvo od penjanja. Da stvar
bude gora, Beatris nije bila pored njega.
Zaustavio se na dnu stepenita i otvorio vrata. U hodniku nije bilo nikoga.
Kua je sada bila mnogo tia. Saobraaj e oiveti negde pred zoru. Nita nije
bilo predvidljivije od nonih dogaanja na seoskim zabavama.
Nedugo potom uao je u malu odaju koja je podseala na monaku eliju.
U njoj nije bilo nieg izuzev dva parobrodska kovega koje je neko tu spustio i
zaboravio. Kroz razvaljena vrata je lepo video ulaz u veliku dvoranu na
drugom kraju galerije.
Seo je na jedan koveg i izvadio iz depa boicu s lekom. Osmotrio ju je
pod uskom trakom svetlosti koja je dopirala kroz pukotinu na vratima.
Nije bio naisto u pogledu svojih oseanja prema toniku ili injenici da mu
ga je Beatris podarila. Pomalo se ljutio. Nije mu prijalo to ona zna za njegov
bol. Ali je, s druge strane, bio veoma dirnut njenim gestom.
Znala ga je tek nekoliko dana, ali mogla je da primeti kad ga noga mui.
To mu je znailo. Iz te injenice izvlaio je zakljuak da ne uspeva da sakrije
oseanja.
Vreli zagrljaj u hodniku najvie ga je uznemirio. Nije nameravao da
dozvoli da se poljubac otme kontroli. Za njega je on bio samo gluma. Neto
unutar njega zapretilo je da se oslobodi im ju je priljubio uza se, udahnuo
njen miris i osetio njeno slatko, meko, lepo zaobljeno telo ispod haljine.
Najvei deo ivota proveo je uei da kontrolie mone plime koje su
pretile da opustoe njegov briljivo sazdani svet. Dugogodinja stroga fizika i
duhovna obuka nauila ga je da savladava unutranje poare. Iz sopstvenog
iskustva znao je da se loe stvari dogaaju kad god prekri samonametnuta
pravila.
Pre godinu dana zanemario je logina ogranienja u istrazi. I dalje je
plaao visoku cenu zbog toga. Jo uvek se budio obliven hladnim znojem
pitajui se kako je mogao da se toliko prevari u pogledu Klementa Lansinga.


b bi il lj ja a

Uvek se suoavao s istim odgovorom. Dozvolio je da njime upravljaju
oseanja umesto logike.
Veeras u senkama hodnika u prizemlju trebalo je da se usredsredi na
istragu. Umesto toga, dozvolio je sebi da bude spren senzualnom vatrom
Beatrisinog osmeha.
U tom trenutku bio je spreman da poalje mukotrpno steeno umee
samokontrole doavola i da se makar na jedan sat domogne Beatris.
I kakvu korist je imao od tolike obuke i meditacije? Na kraju, kad je bilo
najvanije, napravio je najveu greku u ivotu. Poklonio je poverenje
pogrenoj osobi.
Sad je crvenokosa ena s neopisivim oima i tajanstvenom prolou - i
darom za obmanu - traila da joj veruje. Ponudila mu je da popije misteriozni
napitak koji joj se sluajno naao u depu ba ove veeri. Ista udesna ena je
nosila damski pitolj i boicu punu opasne tenosti koja je oas oborila od
plaa obnevidelog mukarca na kolena.
Postupio bi kao budala kada bi rizikovao da uzme makar i gutljaj tonika.
Noga se bunila, ali bilo je podnoljivo. Bol je znao biti mnogo gori.
Verujte mi, gospodine Gejd.
Otvorio je boicu i progutao malo lekovitog napitka. Blago kiselkasta
tenost prilino lako je kliznula niz grlo.
Zatvorio je boicu s milju da je upravo prekrio najvanije pravilo
istrage. Poverovao je nekom umeanom u sluaj, dami koja je nesumnjivo
krila mnotvo tajni.
Neto mu je govorilo da e prekriti jo nekoliko pravila zbog Beatris
Lokvud. Pitao se zato ga takva pomisao ne nagoni na oprez, zato treperi od
iekivanja, umesto da bude duboko zabrinut.

b bi il lj ja a

Dvadeset prvo poglavlje
Da li si sigurna da je ovo bezbedan poduhvat?, pitala je Hana.
Nema razloga za brigu, ree Beatris. Ucenjivaa interesuje iskljuivo
novac. Nema razloga da naudi osobi koja ga isporuuje. Upravo suprotno.
Naposletku, traie jo novca.
Kopilan, smrknuto e Hana.
Va brat e se izloiti riziku. Gospodin Gejd namerava da uhvati
zloinca kad uzme novac. Takav poduhvat podrazumeva izvestan rizik.
Hana se namrtila. To je istina, ali teko mi je da se brinem o Dou.
Nebo zna da on ume da se brine o sebi. Sigurna sam da sitni ucenjiva nee
predstavljati ozbiljan problem, posle svega to je preturio preko glave.
Beatris se osmehnula. Ipak se brine zbog njega, zar ne? Hana je
uzdahnula. Skoro godinu dana bio je izgubljen za nas. Imala sam utisak da su
ga seni konano i neopozivo progutale. Istina je da je nekoliko puta posetio
London da bi obavio neka posla i da mi je priljeno pisao svakog meseca.
Pisma su bila isprazna, puna vesti o vremenu, usevima i planovima za opravku
seoske kue. Nelson ga je nekoliko puta obilazio. Posle svake posete govorio
mi je daje neobino povuen. Poela sam da strahujem...
Znam ega si se plaila, ree Beatris. Mislim da vie ne mora da
brine o tome. Bilo mu je potrebno izvesno vreme da se oporavi od rana.
Rekla sam mu daje predugo ostao na selu. Bilo je kraj nje vreme da se vrati
meu svet.
Hana je podigla obrve. Da li si mu to rekla?
Jesam. Noas.
Kako je primio tvoj savet?
Nabrala je nos. Kao i svi drugi. Nije znao da ga ceni.
To me ne udi.
vrsto verujem da ni najbolji saveti na svetu ne bi na njega blagotvornije
uticali od onog to preduzima da bi ti pomogao. Afera s ucenjivaem dala mu
je novu svrhu, oivela mu je duh.
Neto ga je sasvim sigurno odnedavno promenilo, ree Hana. Znaajno
je pogledala sagovornicu. Primetila sam da je promenio ponaanje

b bi il lj ja a

neposredno pre naputanja Londona. Mislim da si ti tonik koji mu je bio
neophodan.
Beatris je naglo porumenela. Proistila je grlo i pogledala na sat. Vreme
je. Poneu novac u veliku dvoranu. Vraam se za nekoliko minuta.
Budi oprezna, draga moja. Imam krajnje loe predoseanje. Ubrzo
emo se videti, ree Beatris.
Odluila je da ne saopsti Hani da i nju pritiska zla slutnja. Ona je
muterija. Agenciji je bilo veoma vano da osobe spremne da plate zamane
sume ne budu uznemirene. I bez toga su pravile najvie problema tokom
istrage. Bez izuzetka su emocionalno pristupale sluaju.
Ponela je kovertu s novcem i sveu. Otvorila je vrata. Hodnik je bio
prazan.
Mahnula je Hani pre no to je klisnula iz sobe.
U velikoj kui vladala je gotovo potpuna tiina. Nije bilo tihih glasova iza
vrata spavaih soba, niti priguenih koraka na stepenicama za poslugu.
Tajnoviti odlasci i dolasci zamrli su do jutra.
Svetiljke na zidovima slabasno su kiljile u prizemlju. Stigla je do dna
stepenita i krenula ka hodniku koji vodi do velike dvorane. Osvrtala se oko
sebe, ali nije videla Douu. Znala je da je u blizini i da motri iz senke.
Tama se produbila nadomak masivnih vrata dvorane. Nije imala rezervni
plan za sluaj da budu zakljuana. To bi znailo da su se ucenjivaevi planovi
izjalovili, pomislila je. Postojala je jo jedna mogunost. Ako vrata odaje s
antikvitetima budu zakljuana, to bi moglo znaiti da je zloinac naslutio
zamku koju mu je Doua postavio.
Ova pomisao uznemirila ju je i razbudila joj ula. Puls joj se ubrzao kad se
nala pred tekim vratima. Spustila je pogled i ugledala nekoliko desetina
godina nataloene psihike energije na podu. Ko god da je uao u sobu te noi
ostavio je za sobom natprirodne tragove. Jedan otisak se izdvajao. Odavao je
oveka koji je treperio od nervoze i uzbuenja. U jedno je bila sigurna - nije
prepoznavala vrele tragove.
Udahnula je i spustila ruku na veliku mesinganu kvaku. Oprezno je
pokuala da otvori vrata.
Nita se nije desilo. Neto nije bilo u redu. Nije ni udo to je bila toliko
nervozna.
Uprla je snanije. Naslonila se na kvaku svom teinom. Teka vrata su se
ovog puta otvorila polako i s iznenaujue malo buke.

b bi il lj ja a

Gusta tama bratimila se s onespokojavajuom energijom iz drevnih
eksponata u dvorani. Sve to je pokuljalo kroz uski otvor. Pomislila je da bi
trebalo da osea olakanje. Svi znaci govorili su da Douin plan dobro
funkcionise. Ucenjiva je zagrizao mamac.
Uprkos tome bila je nespokojnija no ikad. ula su joj pucketala i iskrila
kao elektrina maina. Intuicija je vritala.
Pripisala je to zbirnom uticaju relikvija. Strujanja sila u dvorani bila su
neprijatna i u dobro osvetljenoj odaji tokom prijema. Bila su mnogo snanija i
zlokobnija otkad je prostorija utonula u tamu.
Prela je preko praga u susret energiji koja je aptala i nemo urlala. Teka
vrata odmah su se zatvorila za njom. urno je upalila sveu.
Plamiak se brzo razgoreo, ali svetlost nije sezala duboko u tamu. Pretee
i jezive umetnine, bogovi i boginje nadnosili su se nad njom. Atmosfera je bila
krajnje neugodna.
Na prijemu je posmatrala relikvije iz hodnika. Nije elela da im prilazi.
Sad se nala u okruenju energijom nabijenih predmeta. Mrana, natprirodna
strujanja u atmosferi behu strahovito jaka. Energija zarobljena u predmetima
ukradenim iz grobnica i hramova uvek je veoma snana. Veeras se prisustvo
smrti nepodnoljivo osealo.
Trag smrti bio je tako sve da se mogla zakleti da je namirisala zadah
nedavno prolivene krvi.
Namirisala je krv i tamjan.
To je nemogue.
Umirila se i priguila dar. Nije elela da prui priliku razvijenoj mati da
proizvede duhove i demone.
Racionalna strana njene prirode uveravala ju je da nema razloga da
strahuje od izloenih antikviteta. Ucenjiva je predstavljao veoma stvarnu
pretnju. Doua je vie nego sposoban da izae na kraj s njim.
Oprezno je krenula napred, svesna brojnih pijedestala, statua i vaza u
odaji. Strahovala je da ne padne preko sitnijih relikvija. To nikako ne bi
valjalo.
Spustila se niz stazu oivienu bogovima i boginjama sa ivotinjskim
glavama. Stigla je do kamene platforme s dva sarkofaga. Plamen svee je
zadrhtao iznad kvarcnog sanduka. U razigranim senkama nazirala je prikaz
make i lova. Bila je dirnuta spoznajom da je neko nekada davno toliko voleo
kunog ljubimca.

b bi il lj ja a

Poklopac majeg sarkofaga bio je delimino sklonjen. Htela je da spusti
kovertu kroz otvor. Ruka joj je zastala u vazduhu. Miris krvi i tamjana ovde je
bio snaniji.
Okrenula je lea majem sarkofagu i podigla sveu. Drhtava svetlost je
otkrila masivni granitni oltar. Figure i simboli na njemu nisu bili tako privlani
oku. Zanatlija koji ih je nainio nije imao dar koji bi preiveo stolea. Iz
kamena su isijavala druga strujanja. Slojevite, mrane i uznemirujue sile
ispunjavale su atmosferu oko njega.
Nije uasnuto drhtala zbog drevne energije, ve zbog svee krvi koja je
kapala preko ivice oltara. Od straha je ostala bez daha.
Zakoraila je unazad i podigla sveu. Tada je ugledala nepokretno oblije
na oltaru. ovek je leao na leima, glave okrenute u stranu, tako da nije
videla njegovo lice.
Prva uspaniena misao bila joj je da je to Doua.
Ne, otelo joj se s usana.
Prila je oltaru i naterala sebe da pogleda lice rtve. Smrt ga je preobrazila
u ukoenu masku. Silno olakanje prostrujalo joj je telom, kad je shvatila da to
nije Doua.
Oseala se slabo i nesigurno posle okantne spoznaje. Nije Doua. To je
bilo najvanije. Verovatno se radi o ucenjivau. Nije nemogue da mu je neka
od rtava dola glave.
Doua nee biti zadovoljan. Nameravao je da ga ispita.
Morae da izae iz dvorane i to to pre. Ne smeju je pronai na mestu
ubistva. Bila je unajmljena drubenica. Svi bi pomislili na najgore, da je ubila
ljubavnika ili da je, daleko bilo, pokuala da ukrade vredne umetnine u
saradnji s partnerom. Policija e stati iza najoiglednije varijante dogaaja -
daje ucenjiva stradao u sukobu sa sauesnicom oko podele plena.
Pokuala je da razmilja, iako to nije bilo lako. Drhtala je od glave do
pete. Vrtoglavica se pojaavala. Pomislila je da e se svakog trenutka
onesvestiti. Agenti Agencije Flint i Mars nikad nisu gubili svest na zadatku.
Neobina magla dizala se oko nje. Videla je kako se bogovi i demoni miu
u njoj.
To je san, proaptala je. Oajniki se trudila da se pribere. To nije
stvarnost. Nita od ovog nije stvarnost.
Tad je ugledala sjajne otiske stopa na podu pored oltara.

b bi il lj ja a

Da li si mislila da e mi ponovo pobei, kurvice? Ne znam za neuspeh.
Glas s tekim ruskim naglaskom dopirao je iz tame s leve strane. Pokuala
je da se okrene u pravcu zvuka, kad ju je novi talas vrtoglavice umalo
savladao. Spustila je svenjak na oltar drhtavom rukom. Strahovala je da e
pasti i izazvati poar.
ula su joj otupela. Tamjan je uticao na esto ulo. Zbog njega je videla
stvari koje prema razumu nisu mogle postojati. Oi statue s glavom sokola su
blistale. Draguljima optoena kobra lelujala se i siktala. Statua boginje Nut
rairila je golema krila. Bogovi egipatskog podzemnog sveta - za koje se
govorilo da su imali kou od suvoga zlata i safirnu kosu - oivljavali su oko
nje.
Miriljavi dim postajao je sve gui. Petljala je oko haljine da bi potegla
damski pitolj. To je bio neizvodljiv poduhvat. Znala je da gubi svest.
Slabasna svetlost svee osvetljavala je priliku koja joj se primicala.
Prepoznala je boga s glavom akala.
Anubis, rekla je. Ovo nije mogue. Sigurno sanjam.
Ne znam za neuspeh.
Lampa je blesnula u daljini. Brzo se pribliavala. ula je udarce tapa po
podu.
Doua, prostenjala je. Nada i strah dali su joj snage. Posegla je za
svojim darom i podigla glas. Ubica je u dvorani.
Imam pitolj, ree Doua.
Anubis je ve beao ka zidu na suprotnom kraju dvorane.
Doua je stigao do nje. Videla je da je vezao maramicu preko nosa i usta.
Podigao ju je i prebacio preko ramena.
Trebalo je da znam da se nita nee odvijati po planu. To se nikad ne
deava kad si ti u blizini.
Bila je na sigurnom.
Odustala je od borbe s nesvesticom. Zaronila je u more tame. Poslednje
ega se seala behu poznati psihiki otisci koje je videla pored oltara. To je
nemogue, pomislila je. Halucinirala je.
Odneo ju je na sprat. Usput nije sreo nijednog gosta ili slugu. Nije bio
siguran da ga niko nije video, ali teio se milju da bi sluajni svedok
pretpostavio da je Hanina unajmljena drubenica preterala s dinom.
Hana je ekala u sobi. Zapanjeno je posmatrala brata s neobinim teretom.

b bi il lj ja a

Blagi boe, da li je...?
U nesvesti je. Puls i disanje su joj normalni. Spustio je omlitavelu
Beatris na postelju. Mislim daje drogirana. ima li nekih miriljavih soli?
Da, naravno. Sali ne polazi na put bez njih. Videla sam da Beatris nosi
svoju. Hana je posegnula za boicom koja je visila o laniu oko Beatrisinog
struka.
To nije najbolja ideja, ree Doua. Veruj mi kad kaem da ne eli da
je koristi. Re je o specijalnoj formuli koju spravlja njena poslodavka.
Tenost je napravljena da bi oterala divlje pse o nasilnike na dve noge.
Shvatam. Veoma neobino. ta se dogodilo?
Nisam siguran, ali nameravam da doznam. Moram da je ostavim s tobom
i Sali. Ne bi bilo dobro da me neko vidi u ovoj sobi. U svakom sluaju, moram
se pozabaviti ubistvom. Kojim ubistvom? O emu govori?
Slutim da je rtva ovek koji je pokuao da te uceni. Pitanje je ko ga je
ubio?

b bi il lj ja a

Dvadeset drugo poglavlje
Spustio se starim spiralnim stepenitem koje je poinjalo u ostavi. U
prizemlju se zaputio dugim, mranim hodnikom ka velikoj dvorani s
antikvitetima. Bio je u neobinom raspoloenju. U njemu je besnela oluja
oseanja u kojoj je bilo dosta hladnog gneva, uperenog na njega lino. Beatris
se njegovom krivicom nala u stranoj opasnosti.
Ponovo je sve polo naopako. Ba kao i pre godinu dana, pomislio je.
Nevina ena ovog puta nije izgubila ivot, ali je kobni ishod bio za dlaku
izbegnut.
Masivna vrata bila su zatvorena. Pre nekoliko minuta ih je tako ostavio.
Jo nisu bila zakljuana. Pretpostavio je da je ubica pobegao. Nije verovatno
da je troio vreme na zakljuavanje vrata. A opet, ko zna. Kriminalni um se
najee dao predvideti, ali ne i uvek.
Izvadio je maramicu koju je upotrebio kad je shvatio da u prostoriji ima
opasnih isparenja. Ponovo je pokrio nos i usta.
Uao je u dvoranu, upalio svetlost i zatvorio vrata za sobom.
Miriljavi dim se uglavnom rasprio. Izazivao je blagu oamuenost.
Uinilo mu se da se ruka oblinje statue mie. Zanemario je halucinaciju.
Usmerio se na svoj cilj.
Krenuo je napred. Paljivo je oslukivao. Bio je siguran da je sam u
dvorani. Ubica je otiao.
rtva nije bio niko od gostiju. Bio je odeven kao sluga vieg ranga, moda
batler. Doua je sumnjao da e ga ujutru iko prepoznati.
Pogled na ranu izazvao je sev spoznaje. Lani batler ubijen je strunim
ubodom u srce. Ubistva su mogla biti delo dvojice plaenih ubica. Tako neto
bilo je malo verovatno. Profesionalci obino ubijaju na isti nain. Rukopis
dvojice ubica nikad se nije u potpunosti podudarao. Nije bilo nikakve sumnje
da je ovek koji je pre nekoliko meseci ubio Rolanda Fleminga ubio i lanog
slugu u Alverstok holu.
ta se, doavola, ovde dogaa?, pomislio je Do.

b bi il lj ja a

U depovima rtve naao je voznu kartu, neto novca i asovnik. Ovo
poslednje bilo je preskupo za slugu visokog ranga. Pronaao je inicijale na
unutranjoj strani poklopca - E. R. B. To najverovatnije nisu bili inicijali
nastradalog. Sat je sigurno ukraden.
Bio si sitni kriminalac koji se odao ucenjivakom zanatu, obratio se
mrtvacu. Kako se to desilo?
Uzmakao je od oltara. izmom je zakaio neto na podu. Spustio je
pogled i ugledao kovertu s novcem koju je Beatris donela.
Podigao ju je i poeo metodinu pretragu sobe. Postepeno je irio krug
oko oltara, dok nije naao ono to je traio. Ubica nije imao vremena da
odnese alabastersku iniju s dogorelim tamjanom.
Dugo ju je posmatrao. Razmiljao je o moguim objanjenjima i
zakljucima. Nije mogao da pobegne od istine.
Prolost nije bila mrtva. Na neki nain bila je povezana s Beatris.

b bi il lj ja a

Dvadeset tree poglavlje
Miriljave soli eksplodirale su u njenim ulima.
Beatris se naglo probudila, blago iznenaena injenicom da je iva.
Otvorila je oi i ugledala Hanu i Sali iznad sebe.
Hvala bogu, ree Hana. Zabrinule smo se. Kako se osea? Kao da
mi mozak gori, ree Beatris.
To je zbog soli, zadovoljno e Sali. Nita nije delotvornije od
amonijaka, zar ne?
Da li jo osea slabost?, zabrinuto je upitala Hana.
Beatris se uspravila na jastucima. Razmiljala je. Oprezno je udahnula.
Laknulo joj je kad je otkrila da je bol izbledeo.
Ne, rekla je. Sasvim sigurno se neu onesvestiti. Mislim da ne bih
podnela jo jednu dozu soli. Osvrnula se oko sebe. Pokuavala je da se seti
proteklih dogaaja. ta se deava? Gde je gospodin Gejd?
Vratio se u prizemlje dm te je doneo ovamo, objasnila je Hana. Zbog
lea.
O, gospode, da. Telo na oltaru, ree Beatris. Utonula je u jastuke.
Bojala sam se da e nastati haos. Ubistvo najdelotvornije upokojava seoske
zabave.
Doua je pola sata kasnije tiho pokucao na vrata spavae sobe. Hana ga je
pustila unutra i zatvorila vrata za njim.
Pogledao je Beatris koja je sedela na stolici.
Kako ste?, pitao je.
Dobro sam, uveravala ga je, zahvaljujui vama i Salinim miriljavim
solima. ta se deava?
Alverstok je probuen i obaveten o leu u sobi s antikvitetima. Verujem
da je u oku. Uspeo je da pozove predstavnike vlasti. Stii e svakog
trenutka.
Neto bih volela da znam, gospodine, rekla je. Da li imate pitolj sa
sobom?


b bi il lj ja a

Ne, ne volim pitolje. Buni su i ne naroito precizni. Nisu dobro oruje
za osobu koja tei diskreciji, poput mene. Svaka upotreba vatrenog oruja die
veliku prainu. Moram da priznam da predstavlja delotvornu pretnju. Ubica u
mraku nije mogao da vidi da li sam naoruan.
Shvatam, rekla je. Setila se onog to joj je Hana nedavno rekla. Do je
vet s noevima.
eleo bih da neto znate pre dolaska predstavnika vlasti, nastavio je
Doua.
Sta?
Ne elim da tvrdim da znam ta se veeras dogodilo, ali sam gotovo
siguran u jedno. Ubica Rolan da Fleminga ubio je i lanog batlera u
prizemlju.
Kroz nju je prostrujalo hladno, mrano seanje. Blagi boe. Uinilo mi se
da sam videla njegove otiske. Pripisala sam ih halucinaciji. O emu je ovde
re?
To izmeu ostalog znai da su veerasnji dogaaji povezani s onima u
noi Flemingove smrti.
Ne razumem, ree Hana. ta je s ucenjivakom pretnjom koju sam
dobila?
Mislim da je to bio mamac i da sam ga zagrizao, ree Doua.
Zato bi iko podmetao mamac za tebe?, ree Hana. Povukao si se pre
godinu dana, ali se nisi krio.
Nisam, nastavio je Doua. Ali neko drugi jeste.
Beatris je progutala knedlu. Ja sam.
Jo nisam siguran, ali pomiljam da me je neko uposlio da uradim ono to
najbolje znam.
Da pronalazi ljude, proaptala je Hana. Blagi boe. Neko te je nagnao
da pronae Beatris?
Grei. Neko se zanima za vidovnjakinju Mirandu, enu koja je nestala u
noi Flemingovog ubistva.

b bi il lj ja a

Dvadeset etvrto poglavlje
Ubistvo. Lord Alverstok otirao je maramicom znoj s ela.
Neverovatno. Potpuno neverovatno. Ubistvo u Alverstok holu, u dvorani u
kojoj izlaem najdragocenije delove zbirke?! To je nedopustivo. Luckasta
govorkanja o kletvi sad e dobiti krila.
Najbrzi nain da ih utisate je da pronaete ubicu, ree Doua.
Beatris ga je posmatrala. Nije pokuao da se maskira. Skinuo je lanu
bradu i brkove. Probudio je Alverstokovog batlera s vestima o ubistvu i
objasnio svoje prisustvo u domainstvu priom koja se nije mnogo razlikovala
od istine. Predstavio se kao Hanin brat koji je odseo u blizini da bi otpratio nju
i drubenicu do Londona posle zabave. Primetio je neka neobina svetla u
kui. Doao je da ispita stvar, zato to je posumnjao u provalu.
Alverstok je bio previe uzbuen zbog novosti o pokuaju pljake i
ubistvu da bi preispitivao tu priu.
Doua je bivao sve nestrpljiviji zbog domainove neodlunosti. Njegova
nervozna aura govorila je glasnije od rei. Beatris je znala da eli da nastavi
istragu. To nee ii bez Alverstokove saradnje. Lord za tu saradnju nije bio
raspoloen. Jo se borio s gnevom i nevericom.
Alverstok hol gotovo se ispraznio. Vest o ubistvu izazvala je vatrenu oluju
uzurbanih slugu i koija. Beatris nije mogla da se naudi brzini s kojom su
pripadnici vie klase beali pred opasnou da budu povezani s policijskom
istragom. U dvorcu su ostali samo Doua, Hana, Sali i ona.
Svi su, s izuzetkom Sali, koja je pakovala Hanine stvari na spratu, bili u
biblioteci s potresenim domainom. Beatris i Hana su sedele na kauu, a
Alverstok u stolici za ogromnim stolom od mahagonija. Doua je stajao
ispred hladnog ognjita. Rukom se naslonio na kamenu gredu iznad kamina.
Drugom rukom stiskao je balak tapa.
Predstavnici lokalnih vlasti obavili su, najblae reeno, povrnu istragu.
Zakljuili su da su se dvojica ili vie lopova spremala da ukradu umetnine.
Posvaali su se - verovatno oko podele plena - pa je jedan od njih stradao.
Lord Alverstok bio je siguran da je stvar zavrena i da je ubica na putu za
London, gde e nestati u podzemlju. Nije bilo razloga da ga bilo ko gnjavi
dodatnim pitanjima.

b bi il lj ja a

Doua je upravo to nameravao.
Rekao sam da me ne zanima da saznam ko je ubica, ponovio je
Alverstok. Moja jedina briga je da pronaem dobrog bravara, sposobnog da
na pravi nain zatiti moju zbirku. Traicu da mi bravar vrati malo bogatstvo
koje mi je naplatio za toboe nesavladivu bravu. Pravo je udo to sino nita
nije ukradeno.
Beatris je opazila da Doua blago zatee vilicu. Zamirio je na prilino
opasan nain. Znala je da svakog trenutka moe izgubiti kontrolu nad sobom.
Nita nee postii ako previe pritisne Alverstoka, pomislila je. Takva vrsta
pritiska samo bi uznemirila lorda, pa bi postalo jo nespremniji na saradnju.
Odluila je da je vreme da se umea.
Gospodine, ne krivite bravara, nenametljivo se oglasila. Nije on kriv
to su uljezi uli u dvoranu. Ni najbolja brava na svetu ne moe da zaustavi
lopova koji poseduje klju. Gospodin Gejd vam predlae da otkrije kako je
klju ukraden. Upitno je pogledala Douu. Imam li pravo, gospodine
Gejd?
Doua je dobovao prstima po granitnoj gredi iznad kamina u mahnitom
ritmu. Naglo je prestao. Izgledao je nezadovoljno samim sobom.
Rekao sam vam da krada kljua ne bi bila...
Mogua u najveem broju sluajeva, oglasila se. Prekinula ga je pre no
to je stigao da samom sebi izbije adut iz ruke. Domainu ne bi prijalo da uje
da su mu mere sigurnosti nedovoljne. Oigledno je da se lord Alverstok
veoma potrudio da obezbedi nadaleko poznatu spektakularnu zbirku.
Potroio sam prokleto bogatstvo na sigurnosne mere, promrmljao je
Alverstok.
Dva uljeza su i pored toga veeras uspela da se probiju do antikviteta,
nenametljivo je nastavila Beatris. Zbog toga bi vam bilo pametno da
prihvatite ponudu gospodina Gejda o veoma diskretnoj istrazi.
Do je izgledao sve smrknutije. Nije nudio svoje usluge, ve se trudio da
natera Alverstoka da mu dozvoli da nastavi istragu.
Beatris je moleivo pogledala Hanu, koja se smesta ukljuila u razgovor.
Gospoica Lokvud izrekla je veoma mudru misao, gospodine. Kako ete
zatiti svoje dragocenosti ako ne otkrijete ta veeras nije bilo u redu?
Alverstok se namrtio. Uh.
Dugo je razmiljao.

b bi il lj ja a

Srea je htela, raspoloeno e Beatris, da gospodin Gejd ima iskustva
u ovakvim stvarima.
Doua ju je mrko pogledao. Prenebregla je njegovu reakciju. Alverstok je
sastavio bunaste obrve. Pogledao je Douu s neskrivenom sumnjom.
Recite mi kakvo je vae iskustvo u sprovoenju kriminalnih istraga,
gospodine?
Radio sam kao savetnik za Skotland jard, ree Doua neodreenim,
poverljivim tonom koji je upuivao na zakljuak da su se savetnike usluge
ticale veoma osetljivih stvari. Recimo da sam pomagao po odreenim
pitanjima u kojima je diskrecija bila od prvorazredne vanosti. Oprostite, ali
ne mogu otkriti detalje tih sluajeva. Siguran sam da ete me razumeti.
Da, da, naravno, diskrecija pre svega. Alverstoku je vidno laknulo.
Moda gospoica Lokvud ima pravo. Voleo bih da saznam kako su proklete
lopue ule u veliku dvoranu, da bih spreio ponavljanje takvih neprijatnosti.
To je sjajna ideja, sloila se Hana.
Naravno, ree Doua. Usmerio je panju na Beatris. To je hvale
vredan plan, gospoice Lokvud, rekao je suvo.
Poastila ga je smernim osmehom. Hvala vam, gospodine.
Vrlo dobro, ree Alverstok.
U tom sluaju bilo bi mi vrlo drago ako biste se pozabavili sluajem
ukradenog kljua, gospodine!
Rado u istraiti tu stvar za vas, ree Doua. Skinuo je ruku s grede
iznad kamina i zgrabio tap s obe ruke. Jo neto bih vam predloio.
Alverstok je izgledao oprezno. Da?
Pretpostavljam da imate katalog antikviteta izloenih u velikoj dvorani?
Naravno. Lord nije krio da je uvreden i najblaom insinuacijom da ne
raspolae aurnim spiskom predmeta u kolekciji. Imam iscrpne podatke o
svim akvizicijama.
Mislim da bi bilo mudro preesljati spisak antikviteta im zavrim
ispitivanje scene zloina, ree Doua.
Panika je osvanula na Alverstokovom licu. Blagi boe, da li sumnjate da
je ubica mogao odneti neku od dragocenosti?
Ne moemo biti sigurni dok ne pregledamo spisak, odvratio je Doua.


b bi il lj ja a

Dozvolio je da nestrpljenje izae na videlo, pomislila je Beatris. Prekorno
ga je osmotrila. utao je, uprkos vidnoj nervozi.
Takav posao zahteva prilinu koliinu vremena, rekao je Alverstok.
Razumem, ree Doua. Bilo bi izuzetno vano da saznamo ako neto
nedostaje.
Da, naravno. Alverstok se ponovo uznemirio. Nisam razmiljao o
mogunosti da je lopov utekao s nekom od relikvija. Ustao je i priao
vratima. Ako mi dozvolite, zamoliu batlera da vam da spisak na uvid.
Proeljajte ga im zavrite istragu, Gejde.
Doua je saekao dok se vrata nisu zatvorila za Alverstokom. Zatim je
pogledao Beatris. Oputeno se osmehnula.
Nema na emu, rekla je.
Ubedio bih ga da mi dozvoli da istraujem, ree Doua.
Tjah. Kako ste krenuli, bilo je pitanje vremena kad e nas izbaciti iz
kue, ree Beatris. Priznajte.
Hanu je ovaj prizor zabavljao. Podigla je obrve. Beatris ima pravo,
Doe. To ti je poznato. Njen si dunik.
U stara vremena mi dozvola za obavljanje istrage ne bi bila potrebna,
progunao je.
Ne bi. Koristio bi se drugim metodama, otro e Hana. Prvenstveno
posetnicom onog groznog Viktora Hejzltona. Dani razotkrivanja zavera protiv
krune su okonani. Hvala dragom bogu na tome.
Moda nisu sasvim, odvratio je Doua. Govorio je veoma, veoma tiho.
Hana je zurila u njega.
Beatris je zahladnelo oko srca. Kako to mislite?
Situacija se zakomplikovala, rekao je.
O emu govori?, zanimala se Hana.
Nemam sve odgovore, ali ti mogu rei da mi je tamjan kojim se ubica
sino posluio da omami Beatris veoma poznat. Verujem da potie iz
laboratorije mog biveg saradnika.
Beatris se namrtila. Kako to mislite?
Hana je zapanjeno zurila u brata. Doe, da li si siguran? Verujem da je
formulu za omamljujui tamjan smislio Klement Lansing, ree Doua.
Prepoznajem elemente. Ne znam ko ga je veeras upotrebio. Mogue je da je

b bi il lj ja a

njegove zabeleke pronaao neko ko raspolae naunim znanjima potrebnim
za pripremu. Postoji jo jedna mogunost.
Hana je grevito preplela prste. Veruje li da Lansing posle svega to se
dogodilo moe biti iv?
Moram da pretpostavim da je to sluaj, ako ne mogu da dokaem
suprotno, odvratio je Doua.
Beatris se namrtila. Mogu li da se nadam da e mi neko objasniti o emu
priate?
Hana je uzdahnula i ustala. Prepustiu taj posao Dou. Naposletku, to je
njegova pria. Idem gore da nadgledam pakovanje. Naloiu Sali da spakuje i
vae stvari, Beatris.
Hvala vam, ree Beatris.
Doua je pourio do vrata da bi ih otvorio sestri koja je zastala na pragu,
vidno zabrinuta.
Ovo mi se nimalo ne dopada, Doe, rekla je.
Ne dopada se ni meni, ali moram otkriti istinu. Nemam drugog izbora.
Nema, sloila se Hana. Pretpostavljam da nema.
Izala je u hodnik. Doua je paljivo zatvorio vrata za njom. Beatris mu
se obratila. Pa ta imate da mi kaete, gospodine?" Nije odmah odgovorio.
Stajao je na prozoru i utke posmatrao vrt.
Oglasio se posle due pauze.
Klement Lansing je bio nadareni hemiar i pasionirani arheolog, opinjen
egipatskim antikvitetima. Bio je ubeen da su drevni Egipcani u potrazi za
savrenim nainom ouvanja tela nainili niz naunih otkria izgubljenih u
tami vekova. Njegov cilj bio je da pronae izgubljenu tajnu drevne
civilizacije. Kako ste ga upoznali?
Nekad smo prijateljevali. vrsto je stisnuo elini balak tapa. Sreli
smo se u Oksfordu i otkrili da imamo mnogo toga zajednikog. Viktor
Hejzlton nas je regrutovao u pijunsku slubu krune.
Mislite na misterioznog gospodina Smita.
Tako je. Klement Lansing i ja sproveli smo mnogo istraga. Zastao je.
Bili smo veoma dobri u tom poslu.
Shvatam.


b bi il lj ja a

Hejzlton je dobro iskoristio Lansingovo zanimanje za nauku, poznavanje
jezika i strast prema egipatskim starinama. Lansingu je zvanje arheologa
sluilo kao idealna fasada za esta putovanja u inostranstvo. Razvio je
razgranatu mreu poznanstava u nekoliko glavnih gradova, od ulinih
prodavaca do najviih zvaninika. Snabdevao je Hejzltona velikim brojem
informacija. Pruao mi je neophodne podatke za gonjenje zaverenika i
izdajnika u Londonu.
I sve to je nadgledao Viktor Hejzlton?
Viktor nas je obuavao i dodeljivao zadatke.
Kada je Klement Lansing postao opasni kriminalac? Doua se
usredsredio na vrt s one strane prozora. Pojavila se i jedna ena.
Naravno ree Beatris. Trebalo je da pretpostavim.
Ema, kerka Viktora Hejzltona, bila je veoma lepa i obrazovana ena.
I Lansing i vi ste je eleli.
Grevito se osmehnuo. Kao to sam rekao, bila je divna i pametna. I bila
je kerka Viktora Hejzltona.
Dobro. Hejzlton je bio va uitelj i poslodavac. Pretpostavljam da to
dovoljno govori.
Viktor mi je bio vie od uitelja i poslodavca, tiho e Doua. Spasao
me je od tame koja je prebivala meni. Dugujem mu veitu zahvalnost. Na
kraju sam ga izneverio.
Ne razumem.
Nije vano. To sad nije vano. Uhvatio se vrsto za prozorski okvir.
Ema je izabrala Lansinga. Razumeo sam je, iako sam bio razoaran njenim
izborom.
Beatris je podigla obrve. Doista?
Meu njima je postojala strast koja nije mogla postojati izmeu nas
dvoje. Nastavio je posle krae pauze. Nisam strastven mukarac.
Beatris se enstveno zakikotala. Nadala se da je to enstveni kikot, a ne
prostaki smeh.
Doua se naglo okrenuo prema njoj.
Da li vas ova pria zabavlja?, pitao je.
Ne, samo mi se ini netanom.
ta vi, dodavola, znate o mom temperamentu?

b bi il lj ja a

Oigledno je da znam mnogo vie od vas, gospodine. To sad nije tako
bitno. Nije htela da raspravlja o tome. Poeli ste da mi izlaete pozadinsku
priu povezanu s naom istragom. Molim vas da nastavite.
Delovao je rastrzano, kao da je raspoloen za raspravu o manjku
strastvenosti. Beatris je ljubazno ekala da nastavi.
Na kraju je napustio prvobitnu temu.
Ema je delila Lansingovu oaranost hemijom i egipatskim antikvitetima,
rekao je.
Nastavite, tiho e Beatris.
Pronali su nesvakidanji grob na iskopavanjima u Egiptu. U njemu je
bio i veoma neobian sarkofag bez mumije. Otkrili su i statuu Anubisa. Oi
kipa - verovatno dva draga kamena - nedostajala su. U sarkofagu je bio
papirus. Ema je deifrovala hijeroglife. Shvatili su da su pronali drevnu
formulu za uvanje ljudskih tela. Opsedala ih je misao da je primene u praksi.
Zato bi, za ime sveta, eleli da naprave formulu za balzamovanje?,
zanimala se Beatris.
Hemikalije su, prema papirusu, posedovale zapanjujua svojstva.
Formula je mogla da budi ljude iz mrtvih.
Magija, dakle. Ne mogu da verujem da su dvoje inteligentnih,
savremenih ljudi - s opsenim naunim obrazovanjem - mogli da poveruju u
takve besmislice.
Isprva su bili skeptini. Eksperimenti na pacovima naveli su ih na
pomisao da je egipatska vodica, kako su nazvali formulu, delotvorna.
Poverovali su da tenost za prezervaciju ima natprirodna svojstva.
Neete valjda tvrditi da su uspeli da oive mrtve glodare. To je obina
glupost.
Nisu uspeli da oive mrtvo stvorenje, ali je egipatska vodica imala neka
udesna svojstva. Ako biste pogledali pacova potopljenog u tenost, zakleli
biste se da je u stanju hibernacije. To je bio..., oklevao je, traei
odgovarajuu re. To je bio neverovatan prizor.
Ali pacovi sauvani na taj nain bili su i dalje mrtvi, glasno je
razmiljala Beatris.
Jesu. Ema i Lansing bili su ubeeni da su na korak od uspeha. Verovali
su da je tajna u natprirodnim svojstvima oiju statue Anubisa.
U dragom kamenju koje je nedostajalo?

b bi il lj ja a

Tako je. Poeli su intenzivnu potragu za njim.
Iznenauje me to su mislili da je ostalo dovoljno toga za oivljavanje.
Tradicionalni egipatski postupak prezervacije mrtvih ukljuuje uklanjanje
veine unutranjih organa i mozga.
Ovo je bio sasvim drugaiji proces. Papirus je tvrdio da je vreme od
najvee vanosti za njegov uspeh. Upokojeni se odmah posle smrti mora
uroniti u hemijsku kupku koja ga navodno dovodi do stanja prividne smrti.
Ostaje u egipatskoj vodici dok se ne izlei od bolesti ili povrede koja je
prouzrokovala smrt. Biva oivljen energijom iz Anubisove statue.
Beatris je odmahnula glavom. To je ludo.
Jeste, progovorio je Doua. Njihova opsednutost egipatskom vodicom
prerasla je u izvestan oblik ludila. To je pogotovo vailo za Lansinga. Poeo je
da izvodi eksperimente na ljudima.
Beatris se trgla. Blagi boe.
Birao je rtve iz redova najsiromanijih beskunika. Ema se uasnula kad
je otkrila da ubija nedune u svojoj potrazi. Pogreila je to mu se otvoreno
suprotstavila. Zatoio ju je u svojoj kui. Viktor je shvatio da mu se kerka
nalazi u smrtonosnoj opasnosti. Poslao me je da je spasem. Prekasno sam
stigao.
ta se desilo?
Ema je pokuala da pobegne. Lansing ju je uhvatio. U ludilu je pomislio
da bei k meni, da me voli i da ga je izdala. Udavio ju je. Pronaao sam njen
le na podu laboratorije. Lansing je odnekud iskrsao. Rekao je da je Ema
stradala zbog mene, da me eka i da emo svi umreti zajedno. Aktivirao je
eksploziv.
Upali ste u zamku, proaptala je Beatris. Ali ste preiveli.
Pogledao je u tap. Ni dan-danas nije mi jasno kako sam uspeo da se
dokopam kamenog hodnika. Zidovi su me donekle zatitili od strahovite
eksplozije. Vatra je nastupila za njom.
Kako ste umakli?
Moja seanja na ono to se desilo posle eksplozije nalikuju grozniavom
bunilu. Lansing je uvao mnotvo snanih hemikalija u laboratoriji,
ukljuujui i tamjan s kojim ste se sino susreli. Udarni talas i vatra oslobodili
su gasove u atmosferu. Kouljom sam pokrio usta i nos. Isteturao sam se iz
plamenom zahvaene kue, obuzet halucinacijama.

b bi il lj ja a


Posmatrala je oiljak. Obilno ste krvarili. Takva iskuenja svakom bi
pomutila pamenje. Da li su tela otkrivena?
Jesu. Tanije bi bilo rei da smo u to doba pretpostavili da su pronaena.
Nedeljama nisam mogao da se vratim na mesto zloina zbog tekih rana.
Viktor Hejzlton je deurao pored zgarita s ekipom radnika. Danima su morali
da ekaju da se ruevine ohlade. Na kraju su nali neprepoznatljiva tela.
Doktor koji je ispitivao leeve utvrdio je da je jedan le muki, a drugi enski.
Vie od toga nije mogao da kae. Hejzlton je odonda u alosti. alie za
kerkom do kraja ivota.
Zbog toga je prestao da bude gospodin Smit?
Bio je Lav, branilac imperije, ree Doua. Njegov ton se graniio sa
strahopotovanjem. Nakon Emine pogibije prestao je da brine za budunost
Engleske. Sahranjena je s njom, to se njega tie.
Da li vas krivi za njenu smrt?
Nita slino mi nije rekao, iako obojica znamo da sam ga izneverio.
Poslednji put sam ga video na Eminom pogrebu. Od tog dana nismo
razgovarali niti na bilo koji nain komunicirali.
Preterana tuga moe da otera oveka u oajanje, ree Beatris. U
takvom stanju se otuuje i od najbliih.
Doua je upro pogled u vrt. To mi je poznato.
Ustala je i stala pored njega.
Uprkos svemu krivite samog sebe.
utao je.
Nije mogla da smisli nikakve rei utehe ili ohrabrenja. Uinila je jedino
to je mogla. Dodirnula je ruku kojom je stiskao tap. Osetila je poznati apat
duhovne bliskosti koji se javljao meu njima. Pitala se da li ga i on osea.
Spustio je pogled na nju, kao da nije siguran kako da protumai sitni gest
bliskosti. Oseala je kako se upa iz prolosti i vraa u sadanjost.
Sad se pitate da li je mogue da je Lansing preiveo poar, rekla je.
To je malo verovatno, ali je mogue. Verovatnije je daje neko pronaao
njegove naune beleke i da ih je iskoristio za pripravljanje omamljujueg
tamjana. ta god daje sluaj, nemam drugog izbora do da otkrijem istinu.
Potraga poinje u Alverstok holu.
Pretpostavljam da ete razgovarati sa osobljem i ispitati listu gostiju?

b bi il lj ja a


Moda. Prvo u pregledati veliku dvoranu. Sino nisam imao vremena za
temeljnu pretragu.
Pridruiu vam se, hitro je prozborila.
Ne elim da se u to meate.
Sami ste rekli da sam umeana.
Biete na sigurnom u Londonu, dok ja istraujem.
Nismo u Londonu, podsetila ga je. Trudila se da govori postojanim i
pribranim glasom. Znala je da Doua ne bi reagovao na strastvene zahteve ili
svaalaki nastup. Samo je logika imala anse da prodre u njegovu tvrdoglavu
glavu. Pomenuli ste da imam izuzetnu mo zapaanja. Ona e vam sigurno
biti od koristi, ako mi dopustite da se vratim u dvoranu s antikvitetima. Ko
zna, moda u u njoj videti neto to e podstai upotrebljivo seanje?

b bi il lj ja a

Dvadeset peto poglavlje
Nisam halucinirala, ree Beatris. Posmatrala je sjajne otiske na podu.
ovek koji je ubio Rolanda bio je ovde prole noi. ekao je tamo, iza velike
statue. Priao je oltaru kad je ucenjiva stigao. Ubio ga je.
Verovatno se prvo posluio omamljujuim tamjanom, da bi onesposobio
rtvu, ree Doua. Upotrebio ga je i kad ste vi stigli.
Stajali su pored sarkofaga u velikoj dvorani i pokuavali da sklope sliku
sinonjih dogaaja. Lampe su gorele, ali je plamen na Beatrisin zahtev stian.
Doua nije pruao otpor kad je objasnila da u senkama lake opaa
magliaste tragove energije. Znala je da ne veruje da vidi natprirodne tragove
ubice i njegove rtve, ali je bio voljan da joj dopusti da radi na njen nain.
Posmatrala ga je dok je ispitivao alabastersku iniju sa ostatkom
omamljujueg tamjana.
Htela sam da vam postavim dva pitanja, rekla je. Prvo, zato dim sino
nije uticao na vas?
Uinio sam isto to i pri prologodisnjem bekstvu iz laboratorije. Pokrio
sam nos i usta tkaninom i pokuao da svedem disanje na najmanju meru. Brzo
sam vas pronaao i izvukao iz dvorane. To nije trajalo due od dva-tri minuta.
Govorite o tome kao da se radi o najjednostavnijem poduhvatu.
Osetio sam miris omamljujueg tamjana odmah po ulasku u odaju s
antikvitetima. Imao sam vremena da se zatitim.
Napao je sva moja ula, ree Beatris. Osamutio me je. Poela sam da
haluciniram. inilo mi se da su statue oivele.
Ako ikad ponovo namiriete tu stvar, smesta pokrijte nos i usta.
Pokuajte da se spustite na pod.
Zato?
Isparenja se nalaze u dimu, koji se penje uvis.
Da, naravno. Trebalo je da se setim toga.
Bili ste zateeni, nastavio je ozbiljnim tonom. Ne zaboravite i ok
izazvan pronalaenjem lea. Nije ni udo to ste bili dezorijentisani.


b bi il lj ja a

Osmehnula se u sebi. Hvala vam na razumevanju. Pretpostavljam da sad
ne bismo avrljali u ovoj dvorani da me niste pronali. Zadrhtala je kad je
videla krvave mrlje na oltaru. To me dovodi do drugog pitanja.
Priao je oltaru.
ta biste eleli da znate?
Kako ste znali da sam u opasnosti? Niko nije uao ili izaao iz dvorane.
Ucenjiva je ubijen pre no to sam stigla. Kad sam prekoraila preko praga
dvorane, ubica je ve bio unutra. ta vas je upozorilo na moju situaciju?
Ponekad mi se javi predoseaj da ne ide sve po planu.
Shvatam. Poznajem to oseanje. Zove se intuicija."
Ako elite da mi kaete da je intuicija vidovnjaki dar, ne troite rei.
Mislite da nije sutinski natprirodna pojava?
Ne, mislim da nije. To je samo skup opaanja - od kojih su neka tako
sitna da ih nismo svesni - i saznanja o vezama izmeu njih.
To bi se moglo nazvati psihikom sveu.
Prenebregao je njenu primedbu. Sino sam posmatrao vrata ove odaje i
primetio slabasnu, ali neospornu promaju u hodniku ispred nje. Stizala je iz
ove sobe.
Promaja, hmmm? ta nam to govori?
Govori nam da postoje jo jedna vrata, koja najverovatnije vode do
stepenita za poslugu.
Osvrnula se oko sebe. Ne vidim ih.
Provedite me kroz sinonje dogaaje, od samog poetka. Posluala ga
je. Kad je zavrila kratku priu, zastala je ispred oltara.
Ovde sam stajala kad su me isparenja savladala. Opazila sam le i
psihiki trag ubice. Osetila sam neije prisustvo u dvorani. Uinilo mi se da se
jedna statua kree ka meni.
Koja?
To je bio bog s glavom akala, Anubis. Bio je u delimino ljudskom
obliju. Nabrala je nos. Znam da to sad zvui besmisleno, ali tad sam se
mogla zakleti da je statua oivela.
Ili je to bio ovek s maskom, ree Doua.
Zato bi ubica nosio masku?

b bi il lj ja a


Iz dva razloga. Da bi se zatitio od omamljujueg tamjana. Da,
naravno. A koji je drugi razlog?
Da bi posejao uas rtvama u srcu. Znao je da tamjan izaziva
halucinacije, a da maska seje strah. Neki profesionalci uivaju u tom aspektu
ubistva.
Duboko je udahnula. Shvatam.
ta ste jo primetili?, zanimao se Doua.
Bojim se da nisam zapazila nita korisno. Videla sam kako Anubis ide na
mene. Govorio je s ruskim naglaskom. Rekao je neto poput: Da li si mislila
da e mi pobei, kurvice? Videla sam svetlost koju ste zapalili. Ubica je
shvatio da je otkriven i pobegao. Samo toga se seam.
Moram pronai izvor promaje koju sam opazio. Kaete da je glas dopirao
iza vas?
Jeste.
Ubica nije proao pored mene, to znai da postoje i druga vrata.
Krenuo je ka najbliem zidu. Proistila je grlo kad je zakljuila da
namerava da metodino istrai prostoriju da bi pronaao izvor promaje.
Mogu da vam utedim vreme, rekla je.
Kako?
Spustila je pogled na svetlucave otiske. Mislim da ete vrata nai tamo,
iza granitne figure.
Podigao je obrve. Isprva je mislila da e se ogluiti o njene rei i da e
nastaviti potragu na svoj nain. Iznenadila se kad je priao velikoj kamenoj
statui i nestao iza nje.
Ovde su vrata za poslugu, obznanio je. Sjajno zapaanje, Beatris.
Hvala vam, rekla je. Taj uvid dugujem natprirodnim ulima.
Pojavio se iza granitnog kipa. Mnogo je verovatnije da ste sino osetili
promaju i odredili priblinu lokaciju njenog izvora, zahvaljujui nimalo
natprirodnom ulu sluha.
Veoma ste dobri u pronalaenju normalnih objanjenja za paranormalne
pojave.
To je zato to su normalna objanjenja obino sasvim dovoljna.
Hmm.

b bi il lj ja a


Savladala je lavirint umetnina da bi mu se pridruila. Ugledala je
neupadljiva vrata kad je zaobila granitni kip. Bila su doslovce nevidljiva s
bilo kog mesta u odaji, zbog mnotva relikvija. Velika zidna slikarija stajala je
ispred njih.
Ubica je znao za njih, ree Doua. To znai da je veoma dobro
poznavao dvoranu. Klement Lansing kretao se meu kolekcionarima.
Poznavao je Alverstoka.
Mislite li da je Lansing ubica?
Ne mislim. Nije vet s noem. Koristio bi druge metode, najverovatnije
otrov.
Pokuao je da otvori vrata. Lako su popustila. Beatris je ugledala kameno
stepenite. Nestajalo je u moru tame. Tragovi ubice sijali su na stepenicama.
Bio je besan, rekla je. Razgnevio se zato to je bio prekinut u izvrenju
gnusnog zadatka.
Doua je utke razmiljao, posmatrajui mrano stepenite. Idem po
lampu, rekao je. Otkriemo gde vodi.

b bi il lj ja a

Dvadeset esto poglavlje
Nedugo potom poeli su da silaze drevnim stepenitem. Beatris je podigla
lampu. Svetlost se prosipala po kamenom hodniku dok su silazili u podzemlje
stare kue.
Vidim tragove u praini, ree Doua. Ubica je uao u kuu i izaao iz
nje ovim putem.
Beatris je prouavala svee otiske, izotrenim ulom. Da, sigurna sam da
je isti ovek koji me je sino ekao u dvorani ubio Rolanda. Nema nikakve
sumnje.
To je sasvim oigledan zakljuak.
Dobro je to sam navikla da ljudi dovode moje sposobnosti u pitanje. U
protivnom bi me uvredili upornim skepticizmom. Ne elim da vas uvredim.
Zvuao je iskreno. Samo mislim da imate bujnu matu.
Da li ste ikad dozvolili sebi da se povedete za nesputanim uzletom
uobrazilje, gospodine Gejd?
Dobro se uvam takvih uzleta. Retko kad dovode do korisnih rezultata.
Ponekad vam se dese?, navaljivala je.
Nisam od kamena.
Zvuali ste kao neko ko priznaje ozbiljnu manu.
Sili su niz stepenice i zali za ugao. Uli su u novi prolaz. Beatris je srce
silo u pete. Hodnik je bio uzak i pun neumoljive tmine. Stara, poznata
nervoza se pojaala. Podigla je lampu da bi osvetlila prostor ispred sebe.
Prole noi, ree Doua.
Rei su je iznenadile. Borila se da obuzda ustreptale nerve. Pobojala se da
je neto preula.
Oprostite, rekla je. ta se desilo prole noi?
Nagnala je sebe na duboko i ravnomerno disanje. Moe ona ovo. Ima
lampu. Doua je kraj nje.
Kad smo se prole noi poljubili u nii, poslednji put sam dopustio sebi
da se povedem za uzletom uobrazilje.


b bi il lj ja a

Tako dakle. Nije znala kako da reaguje. Bila je sigurna da e ponovo
pocrveneti. Tama joj narednih nekoliko sekundi nije smetala.
Pokuavala je da smisli pravi odgovor kad se Doua naglo zaustavio.
ta nije u redu?, pitala je s blagom drhtavicom.
Vazduh se promenio. Mogu da namiriem more.
Oprezno je udahnula i osetila slanu notu u vazduhu. ula je priguenu
tutnjavu u daljini. Talasi udaraju o kamenitu obalu, pomislila je.
Prolaz sigurno vodi do mora. Spustila je pogled na tragove energije na
kamenom podu. Ovde je bio mirniji, u veoj meri je gospodario sobom. Bes i
ozlojedenost nisu ga napustili. Ne, oseao je vie od besa, neku vrstu mahnitog
gneva.
To je logicna pretpostavka zasnovana na onom to znamo o njemu, ree
Doua. On je profesionalac u krvavom poslu. Ponosi se svojom strunou.
Prirodno je to se razbesneo posle sinonjeg neuspeha.
Ne moete da priznate da sam sposobna da vidim tragove natprirodne
energije koje ostavlja za sobom, zar ne?
Doneli ste zakljuak na osnovu logike i intuicije, bili toga svesni ili ne.
Gospoa Flint i gospoa Mar bile su sasvim u pravu kad su rekle da
muterije prave najvie problema.
Da li hoete da kaete da sam vaa muterija?, pitao je.
To je sutina naeg odnosa, gospodine. Plaate agenciji za moje usluge.
To vas ini muterijom.
avola me ini. Ovim pitanjem pozabaviemo se kasnije. Ubrzao je
korak. Lupkao je tapom po kamenu u ujednaenom ritmu. Beatris je podigla
suknju. Laknulo joj je to se bre kreu. urba joj je pomagala da suzbije
neprijatno oseanje koje ju je grizlo iznutra.
Zvuk talasa koji udaraju o stenje postajao je sve jai, ba kao i vlaga.
Kameni zidovi tunela naglo su se zavrili. Nali su se u velikoj peini.
Nemirna morska voda ispunjavala je donji deo podzemne dvorane. Vrila je i
prosipala se po malom drvenom molu koji se dizao i sputao u skladu s
plimom. Beatris nije videla izlaz iz peine s mesta na kom je stajala. Oseala
je strujanje sveeg vazduha koji je nadirao u nju.
b bi il lj ja a

Ovo je stara krijumarska peina, ree Doua. Podigao je lampu iznad
glave da bi osmotrio dok. amac je ovde ekao kopilana. Pitanje je da li je
doao sam, ili je neko veslao? Nije nemogue, ali malo je verovatno da iskusni
londonski plaeni ubica bude i sposobni vesla koji poznaje ovu obalu.
Moda u moi da vam odgovorim na pitanje ako siemo do doka, ree
Beatris.
Bila je neto mirnija kad su napustili uski, mrani prolaz. Slani vazduh i
talasanje vode pomogli su joj da se otrese nelagode.
Upitno ju je pogledao. Mislila je da e odbiti njenu ponudu. Ubrzo je
klimnuo i krenuo niz stepenite ka doku.
Zastao je u podnoju kratkog stepenita. Okrenuo se da bi joj pruio ruku.
Budite paljivi, rekao je. Stepenice su vlane i klizave.
Sitni viteki gest ju je armirao, uprkos neobinim okolnostima. Njihov
odnos je vrludao izmeu sumnje i opreznog partnerstva. Sinonji vreli
poljubac bio je odstupanje, kratki intermeco koji ih je zatekao nespremnim.
Pitala se da li e Doua dozvoliti sebi da jo jednom podlegne uzletu
uobrazilje.
Nakratko je oklevala da prihvati njegovu ruku. Plaila se da e ga povui
za sobom, ako se oklizne na mokrim stepenicama. Odravao je ravnoteu
samo zahvaljujui tapu. Setio se kako se sino probio do nje uprkos opasnim
isparenjima da bi je odneo na bezbedno mesto.
Pruila mu je ruku. Stisnuo ju je kao kletima. Znala je da je osetio njeno
kratkotrajno oklevanje.
Neu dozvoliti da padnete, prozborio je.
Blago se ukoila. Ponovo su bili u sumnjiavoj fazi.
Znam, rekla je.
Na dnu stepenica je oslobodila ruku. Pokuala je da izgleda odluno i
poslovno. Izotrila je ula i osmotrila vrele pipke energije koji su su se
kovitlali u otiscima. Videla je jo nekoliko otisaka pored ubiinih.
Dva oveka su bila ovde, rekla je.
,Jesu.
Okrenula se prema njemu, zato to se tako brzo sloio s njom. Koraao je
po starom doku. Nagnuo se da pogleda mali, uski predmet.
ta je to?, pitala je.
Cigareta. Ispravio se. Vesla je puio dok je ekao ubicin povratak.

b bi il lj ja a

Vesla je sigurno metanin. Niko drugi ne bi znao lokaciju krijumarskog
legla.
Na obali smo. Nije teko pronai sposobnog veslaa koji poznaje okolne
vode. Siguran sam da svaki mukarac i deak u kraju znaju da plove i da dobro
poznaju teren. Problem je kako osigurati da vesla ne progovori. Vesti o
ubistvu u Alverstok holu brzo e se proiriti po selu. Pre ili kasnije saznae se
da je neko od seljana unajmljen da u noi ubistva odveze stranca do stare
krijumarske peine, nedaleko od gospodarske kue.
Zadrala je dah. Moramo pronai veslaa.
Sumnjam da e to biti problem, ree Doua. Leevi uvek zavravaju
na obali.

b bi il lj ja a

Dvadeset sedmo poglavlje
Stari krijumarski prolaz, kaete? bunaste obrve i zalisci lorda
Alverstoka grdli su se dok se mrtio. Zaboravio sam na tunel prema peini.
Prvobitno je nainjen kao put za bekstvo u sluaju opsade. Kasnije je korien
za krijumarenje. Ali to je bilo davno.
Ko jo osim vas zna za njega, gospodine?, pitao je Doua. Imao je
problema da usmeri panju na Alverstoka. Stalno je pogledavao na sat. Beatris
je bila na spratu s Hanom i sluavkom. Spremale su se za put u London.
Logika mu je govorila da je dovoljno bezbedna, ali nije hteo da je ispusta iz
vida.
Teko je rei ko je mogao znati za njega. Alverstok je zlovoljno
zafrktao. Veliki broj slugu je decenijama u mojoj slubi. Mislim da svi znaju
za njega. Prolaz nije bio nikakva tajna. Kua je puna naputenih hodnika i
stepenita.
Shvatam. Moete li da se setite nekog - moda posetioca - ko se zanimao
za tunel i njegovu istoriju?
Znao je da verovatno gubi vreme ispitujui domaina. Bilo je oigledno da
nije znao nita o ubistvu. Nije umeo da objasni kako se Hana nala na listi
gostiju. Takve poslove preputam sekretaru.
Nije imao vremena za razgovor sa svim lanovima domainstva. Najprea
briga bila mu je da dri Beatris van domasaja plaenog ubice. Ipak bi bilo vrlo
korisno otkriti kako je ubica stekao tako iscrpno znanje o kui i tajnom ulazu u
odaju s antikvitetima.
Bojim se da ne mogu, ree Alverstok. Zvuao je veoma odluno. Ne
mogu da se setim da je iko pokazao zanimanje za stari krijumarski tunel.
ta je sa strunjacima za antikvitete? Da li ste pozvali neke kolege ili
druge kolekcionare da ostanu u duoj poseti, dovoljno dugoj da otkriju tunel?
Ponekad sam dozvoljavao pojedinim strunjacima da pregledaju moju
zbirku. Nikad nisu ostajali due od dan-dva. Uvek sam bio s njima dok su
posmatrali predmete u velikoj dvorani. Napuio je usne. Izuzev ljupke
mlade dame koja me je zamolila da proui predmete da bi napisala lanak za
neki asopis. To je bilo pre godinu dana. Ne vidim kako bi njena poseta mogla
biti povezana sa sinonjim ubistvom.

b bi il lj ja a

Ledena spoznaja prostrujala je kroz Douu. Dozvolili ste eni da proui
vae antikvitete?
Znam ta mislite. Alverstok se zacerekao. Ne bi se oekivalo da ena
poseduje opseno znanje o antikvitetima. Ova dama je bila drugaija i
zapanjujue dobro obavetena. Uestvovala je u iskopavanju starina po
Egiptu.
Gospodine, veoma je vano da mi kaete kako je ta ena, poznavalac
antikviteta, stupila u kontakt s vama?
Pisala mi je traei dozvolu za prouavanje antikviteta. Potpisala se kao
E. Bejklif. Pretpostavio sam da je u pitanju mukarac. Bio sam preneraen kad
sam je video na svom pragu.
Ipak ste je pozvali da ostane?
Hteo sam da je odbijem. Zamolila me je da joj pokaem neke starine pre
povratka vozom u London. Alverstok je namignuo. Bila je veoma privlana,
retko inteligentna i armantna. Mislio sam da mi ne moe nakoditi, ako joj
dozvolim da obie veliku dvoranu. Na kraju sam popustio pred njenim
zahtevima i pristao da joj dozvolim da proui neke predmete.
Koliko dugo je ostala u Alverstok holu?
Nije se dugo zadrala. Ostala je nekoliko dana. Pozvana je u London pre
no to je zavrila istraivanje. Mislim da je otila zbog smrtnog sluaja u
porodici.
Da li je traila da vidi katalog?
Da, naravno.
Da li je izrazila posebno zanimanje za neki predmet iz zbirke?
Seam se da je elela da vidi prilino neobine dragulje od opsidijana.
Nije se radilo o vanim starinama. Sloili smo se da su to nesumnjivo bile oi
neke statue. Neko ih je izvadio, da bi ih prodao.
Pronala je proklete oi, promrmljao je Doua sebi u bradu. Povlaio je
poteze na nevidljivoj ahovskoj tabli u svojoj glavi. To objanjava dosta
toga.
Alverstok se namrtio. Zato su oi tako vane?
Mislim da vam mogu utedeti vreme kad je pregled inventara u pitanju,
ree Doua. Ponite s dva dragulja od opsidijana. Videete da su nestali i to
pre neto vie od godinu dana. Iezli su u vreme kad je ena koja se
predstavila kao E. Bejklif dobila telegram o smrtnom sluaju u porodici.

b bi il lj ja a

Verujete da ih je gospoica Bejklif ukrala? To je besmislena tvrdnja.
kaem vam da je u pitanju divna devojka. Veoma armantna.
Tako je, ree Doua. Bila je divna, armantna i veliki poznavalac
antikviteta.
ak i kad bih dozvolio neuvenu pomisao da je bila kradljivica, zato bi
odnela tako nevane relikvije? Ti kamencici nisu naroito vredni.
Ako sam u pravu, to su Anubisove oi.
Pa sta? Otkriven je veliki broj Anubisovih kipova. Imam nekoliko u
svojoj kolekciji. Zato bi se gospoica Bejklif zanimala za oi neke statue?
Da bi oivela mrtve.

b bi il lj ja a

Dvadeset osmo poglavlje
Ne razumem, Doe, ree Hana. Zato Beatris i ti silazite s voza ovde u
Aper Sikstonu? Trebae nam sat i po do Londona. Ovo je obino seoce.
Beatris je pogledala kiom isprugane prozore kad se voz zaustavio na
maloj stanici. Na peronu je bilo samo troje ljudi s kiobranima. Kia je
neumorno lila. Bilo je kasno po podne. Oluja je porodila preuranjeni sumrak.
Vest da je telo lokalnog ribara pronaeno na plai stigla je do Alverstok
hola ba kad su se spremali da podu na elezniku stanicu. Lord Alverstok i
svi drugi bili su okirani veu o jo jednoj misterioznoj smrti u blizini imanja
samo dan nakon ubistva u dvorani s antikvitetima.
Samo Doua nije delovao iznenaeno. Otarasio se veslaa,
prokomentarisao je.
Gospoica Lokvud i ja zaustaviemo se ovde, zato to sam ubeen da nas
neko prati, objasnio je sestri.
Ustao je i skinuo crnu torbu s police za prtljag. Beatris je ekala u prolazu,
ispred kupea. Drala je veliku torbu u jednoj, a kiobran u drugoj ruci. Doua
joj je objasnio da ne mogu da ponesu njen putni koveg.
Nije bila nita manje iznenaena Douinom odlukom da se napreac
iskrcaju na usputnoj stanici. Nikoga nije obavestio o planu da se iskrca u Aper
Dikstonu, dok nisu stigli nadomak seoceta. Pitala se da li je to smislio pre no
to su se ukrcali u Alverstoku pre etrdeset pet minuta. Tom oveku zbilja su
bili potrebni asovi komunikacije.
Procenila je da ovo nije pravi as za razgovor na tu temu. Ledena energija
koja se kovitlala oko njega inila ju je nervoznom. Znala je da je ubeen da je
ona u opasnosti i da je doneo zakljuak utemeljen na hladnoj logici i
poznavanju protivnika, iako je najverovatnije postupao na osnovu izotrene
intuicije. To i nije bilo vano. Najbolje je da pretpostavi da je u pravu, ako je
ve strepeo da e je neko oteti prvom pogodnom prilikom.
Oprostite, gospodine, obratila mu se Sali. Ali kako neko moe da sledi
voz?
Razmislite o tome s progonioeve take gledita. Ako nas je neko
posmatrao kako kupujemo karte za London, to je najverovatnije bio sluaj,

b bi il lj ja a

poverovao je da zna nae odredite. Spustio je gard i rekao sebi da e poeti da
nas prati na naem krajnjem odreditu - u Londonu.
Da, shvatam ta elite da kaete, gospodine, ree Sali. To je jeziva
misao.
Poslao sam telegram Nelsonu pre no to smo se ukrcali na voz, ree
Doua. Doekae vas u Londonu. Reeno mu je da vreba sumnjivce meu
onima koji se iskrcaju iz voza.
Strah je sevnuo u Haninim oima. Da li pretpostavlja da je pratilac u
vozu?
To je mogue, ree Doua. Zbog toga emo se Beatris i ja iskrcati u
poslednjem trenutku. Ako neko odlui da krene za nama, razotkrie se. Lako
emo ga uoiti na maloj stanici.
I on to zna, istakla je Beatris. Ovo je seoce, kao to je Hana
napomenula. Veoma malo ljudi ovde izlazi iz voza. Stranci privlae panju.
Upravo tako, ree Doua. Da sam na njegovom mestu, ostao bih u
vozu do sledee stanice. Tamo bih pokuao da se vratim do Aper Dikstona
koijom. Mi emo dotad umai.
Gde idete?, pitala je Hana.
Unajmiemo koiju do sledeeg sela, odakle emo nastaviti put do
Londona. Oputeno se osmehnuo. Bilo bi zanimljivo mimoii se s
progoniocem na drumu.
To je vrlo komplikovan plan, zabrinuto e Hana.
Trik za izmicanje progoniocu je nai se na mestu na kom vas ne moe
progoniti, ree Doua. Slepa taka mu je uvek iza lea.
Beatris je podigla obrve. Da li je to jo jedna od izreka gospodina
Smita?
Izvinite, bojim se da jeste.
Hanine usne su se zategle u nemom negodovanju. Ponovo taj grozni
Viktor Hejzlton.
Svestan sam tvog miljenja o tom oveku, ree Doua. Pogledao je
Beatris. Da li ste spremni?
Spremna sam.
Dohvatio je tap i pohitao kroz kupe. Hana ga je uhvatila za ruku, da bi ga
zaustavila. Strogo ga je pogledala.

b bi il lj ja a

Shvata li ta inis naputajui ovaj voz u Beatrisinom drutvu?, tiho mu
je saoptila. ,Jasno mi je da se brine za njenu bezbednost, ipak...
Ne brini se, Hana. Govorio je jednako tihim glasom. Znam ta inim.
Posmatrala ga je jo koju sekundu pre no to je usmerila pogled na Beatris.
Zavalila se u sedite zadovoljna onim to je videla. Budite paljivi, rekla je.
ekaemo vas u Londonu. Beatris je stekla utisak da je neto propustila, ali
nije imala vremena za podrobnije analiziranje situacije. Doua ju je pozivao
da pouri kroz uski hodnik. Dopratio ju je do vrata.
Sad, rekao je.
Spustila se stepenicama ba kad je kondukter hteo da ih podigne i da
uskoi u voz. Iznenaeno ih je posmatrao.
Oprostite, gospoo i gospodine, ali ovo nije vaa stanica. Vi putujete do
Londona.
Toplo se nasmeila i podigla kiobran. Promenili smo planove.
Ali ta e biti s vaim prtljagom, gospoo?
Doua je stavio eir na glavu i siao niz stepenice. Ostatak naeg
prtljaga bie pokupljen u Londonu. Moja supruga i ja odluili smo da
razgledamo Aper Dikston.
Beatris se stresla kad je ula re moja supruga. Kad se pribrala, ve je
stajala s Douom na peronu. Kondukter je ostao u vozu koji je naputao
stanicu.
S nevericom je posmatrala Douu. Zvona za uzbunu zazvonila su kad je
shvatila smisao razgovora izmeu njega i Hane. Niko od prethodnih muterija
nije brinuo za njen ugled. Bila je agent, istraitelj, a ne dama iz visokog
drutva. Muterije su nastojale da je to pre isprate iz kue nakon okonanja
istrage.
Doua nije obraao nikakvu panju na nju. Motrio je vrata na kupeima.
Zanimalo ga je da vidi da li e se iko iskrcati u poslednjem trenutku.
Lokomotiva je uz pisak otpustila paru. Voz je ubrzao. Napustio je stanicu i
nestao u tekoj magli.
Izgleda da je progonilac, ako takav uopte postoji, ostao u vozu, rekla je
Beatris.
Tako izgleda, ree Doua. Posmatrao je usamljenu koiju na ulici.
Koija je odolevao kii, ogrnut tekim kaputom, sa eirom navuenim na

b bi il lj ja a

oi. Konj je pognute glave trpeo pljusak. Koija e nas, uz malo sree,
odvesti do sledeeg sela.
Koija im se obratio iz sedita. Mogu li vam pomoi, gospodine?
Mojoj supruzi je iznenada pozlilo u vozu. eleo bih da nastavimo put do
sledee naseobine koijom.
ao mi je, gospodine, bojim se da to nije mogue. Zvuao je iskreno.
Putevi sublatnjavi. Reke se izlivaju. Niko nee napustiti Aper Dikston dok
kia ne stane. Sledei voz polazi sutra ujutru. U tom sluaju moraemo da
prenoimo u krmi, ree Doua. Moete li nam preporuiti neku?
Postoje dve krme u gradu. Preporuujem Plavu lisicu. ista je. Hrana je
pristojna.
Odvezite nas do nje.
Doua je otvorio vrata kabine i ubacio obe torbe unutra. Pomogao je
Beatris da se popne uz stepenice. Sklopila je kiobran i ula na mala vrata.
Uao je za njom i seo preko puta nje. Koija se zakotrljala jedinom seoskom
ulicom.
Progovorio je.
ao mi je zbog ovog. Trebalo je da predvidim da e mi vreme pokvariti
planove.
Kao profesionalnom istraitelju, dobro mi je poznato da planovi ne mogu
predvideti sve dogaaje.
Reagovala je zapanjujue pribrano. Podsetila je sebe da je profesionalac
na zadatku.
Lagano je izdahnuo gledajui kroz prozor. Da li vam je jasno da to znai
da emo veeras morati da delimo sobu.
Oekivano je da u krmi imaju dve sobe, napomenula je.
Predstavljamo se kao brani par, podsetio je. Ne moemo odsesti u
odvojenim sobama. Sem toga, ne elim da vas isputam iz vida.
Jasno mi je da ste veoma zabrinuti za moju bezbednost, ali plaeni ubica
nema razloga da me ubije.
Moda i nema, ali je oigledno da namerava da vas kidnapuje. Teko
je poverovati da je neko posle toliko vremena opsednut vidovnjakinjom
Mirandom. To jednostavno nema smisla.
Lansing ili posednik njegovih zabeleaka eli vas, zato to je ubeen da
posedujete natprirodne moi.

b bi il lj ja a

Kakvu ulogu moje moi igraju u ovoj prii?
Imam teoriju. Sve to sam dosad saznao ukazuje na njenu ispravnost.
Uveren sam da je Lansing, ili neko drugi, uspeo da upotrebi formulu za
egipatsku vodicu.
ta bi takav ludak eleo od mene, ak i da je to istina? Kad sam vam
jutros ispripovedao tu priu, nisam predoio jedan aspekt sluaja. Lansing i
Ema bili su ubeeni da je Anubisova statua klju za aktiviranje specijalnih
svojstava egipatske vodice.
Shvatam, ali kakve to veze ima sa mnom?
Verovali su da samo ena s natprirodnim moima moe da kanalie
energiju statue u tenost koja e nakon toga stei punu mo.
Blagi boe.
Prvo su planirali da koriste Emu za usmeravanje energije iz statue.
Verovali su da poseduje natprirodne moi. Ona je mrtva, pa Lansing odonda
traga za drugom enom s tobonjim psihikim moima. Iz nekog razloga
namerio se na vas.
Ali zato ja i zato sad? Odonda je prolo skoro godinu dana. Zato nije
pokuao s nekim drugim? Ima dosta medijuma.
Siguran sam da je pokuao da pronae zamenu. Doua se kiselo
osmehnuo. I da su se sve pokazale kao prevarantkinje. Iz nekog razloga je
ubeen da ste vi ono pravo.
Stresla se. ovek je zbilja lud, zar ne?
U to nema ni najmanje sumnje. Zbog toga sam i sklon zakljuku da
imamo posla s Lansingom. Kakva je verovatnoa da bi drugi ludak nabasao na
njegove zabeleke?
Ne znam. Ne poznajem teoriju verovatnoe.
Znala je da zvui napeto, ali nije mogla da se obuzda. Pomisao da ludak
eli da je kidnapuje bila je dovoljno onespokojavajua.
Poimanje da e provesti no u istoj sobi s Doom nije bila nita manje
uznemirujua. Strepnja je bila isprepletana s uzbuenjem. Pitala se ta e se
desiti. Jo vanije pitanje bilo je ta bi volela da se desi.
Molim vas da mi verujete kad vam kaem da nisam eleo da vas stavim u
ovaj poloaj, tiho e Doua. Shvatam da vam je pomisao da ete provesti
no u istoj spavaoj sobi s mukarcem koji nije va suprug sigurno izuzetno
neprijatna, ali dajem vam asnu re da nikad ne bih...

b bi il lj ja a

O, za ime boje, prestanite da se izvinjavate. Vrlo dobro znam da stvari
mogu pod po zlu tokom istrage i da me nikad ne biste iskoristili. Vi ste astan
ovek, gospodine, i istinski dentlmen. Ne strahujem za svoju vrlinu.
Veliku vajdu sam od nje imala, promrsila je sebi u bradu.
Va ugled bie sauvan, nastavio je kao da je nije uo. Niko nee
saznati va identitet. U knjizi gostiju u upisati drugo ime.
To nee biti problem, gospodine. Prilino sam navikla na igranje uloga.
To mi je poznato.
Ova nova, izvetaena utivost bila je krta kao staklo, pomislila je. Nije
samo ona bila nervozna zbog pomisli o deljenju iste sobe. Saznanje da je i
njemu nelagodno zbog onog to sledi iz nekog razloga delovalo je
ohrabrujue, gotovo zabavno.
Usledio je period napete tiine. Tragala je za pogodnom temom za
razgovor.
Kia je sve jaa, odvaila se. Jedva vidim kraj ulice.
To je istina, sloio se Doua. Loe vreme ima i dobrih strana. Oteae
posao naem progoniocu.
Neko vreme je posmatrala kiu. Ako je Lansing iv i ako se toliko
pomuio da me nae da je rizikovao da vas dozove u prestonicu sa sela, morao
je imati veoma snaan motiv za to.
Tako je.
Skupila je ake. Verujete li da je sauvao telo Eme Hejzlton u egipatskoj
vodici i da planira da je oivi, zar ne?
Mislim da upravo to namerava.
Stresla se. To je isto ludilo.
utke je posmatrao kako kia pada na kratkoj vonji do Plave lisice.

b bi il lj ja a

Dvadeset deveto poglavlje
Naglo se probudila iz sna. Disala je prebrzo. Srce joj je lupalo.
Beatris, probudite se. Da niste pisnuli.
Douin glas bio je tihi, mrani apat u njenom uvetu. Osetila je njegovu
ruku na svojoj. Dodirom ju je prenuo iz sna. Otvorila je oi i videla da se
naginje preko postelje. Nije posmatrao nju, ve prozor s pogledom na ulicu.
Prva pomisao bila joj je da je okolni svet neobino miran i tih. Osetila je
neprirodnu tiinu u atmosferi. Izgleda da je kia prestala.
Druga misao bila je da nije mogla da veruje da je zaspala. Posle veere u
odvojenoj trpezariji popela se uz stepenice s Douom. Traila je jo jedan
arav od krmareve ene. Razapela ga je oko lavora i zakaila o kuke u zidu
da bi obezbedila privatnost. Doua nije komentarisao ovaj postupak.
Mislila je da e provesti no leei budna na postelji do rane zore. Skinula
je samo mokar kaput, eir i izme. Poreala ih je iznad vatre da se sue.
Doua je stavio teke izme, dugi crni kaput i eir pored njenih stvari.
Bila je svesna senzualne bliskosti u atmosferi dok su reali mokre stvari oko
vatrice. Liimo na par pokislih ljubavnika, pomislila je.
Podsetila je sebe da su uistinu par pokislih profesionalnih istraitelja.
Kad su ugasili lampu, nije ni pokuao da se oprui na drugoj strani
postelje. Umesto toga smestio se na jedinoj stolici. Nameravao je da na njoj
probdi no.
Sad je stajao nad njom i posmatrao prozor okom lovca.
ta nije u redu?, proaptala je.
Nisam siguran. Verovatno nita. Malopre sam video kako neko pali vatru
u dovratku preko puta.
Nijedna potena osoba ne bi se muvala na takvom mestu u ovo doba noi.
Mislite da neko nadzire krmu, zar ne?
Mogue je. Odmakao se od postelje. Idem napolje da pogledam.
Ostanite ovde s pitoljem u ruci do mog povratka. Da li ste me razumeli?
Da, naravno da sam vas razumela. Uspravila se u sedei poloaj i
prebacila noge preko ivice kreveta. Naglim pokretom je zadigla haljinu.

b bi il lj ja a

Potegla je pitolji iz futrole privrene za nogu. Molim vas, budite veoma
paljivi, gospodine.
Imate moju re da u biti. Priao je tinjajuoj vatri da uzme kaput.
Zakljuajte vrata za mnom.
Hou.
Ne otvarajte ih nikome osim meni.
Neu, rekla je.
Otpratila ga je do vrata. Izaao je u hodnik. Tiho je zatvorila vrata za njim
i namakla rezu.
ekala je iza njih paljivo oslukujui. Uinilo joj se da je ula slabo
lupkanje tapa u hodniku, ali nije bila sigurna.
Doua je, uprkos staroj rani, znao biti veoma tih kad je to bilo
neophodno.

b bi il lj ja a

Trideseto poglavlje
Nakon kie spustila se teka magla. Guila je ulicu. Svetlost ulinih lampi
obasjavala je gustu, vlanu maglutinu. Zbog nje se inilo da je natopljena
jezivom energijom. Hladna meseina samo je pojaavala neprirodni sjaj.
Doua je pomislio da je u poslednje vreme sve blii verovanju u
natprirodno. Nije pomiljao na mogunost postojanja takve energije zbog
neobinog dejstva gasnih lampi i meseine na maglu, ve zbog oseanja koje
bi ga obuzimalo kad god bi se naao pored Beatris, kad god bi pomislio na nju.
Ovo poslednje gotovo mu se stalno deavalo. Bila je na rubu njegove svesti i
kad je razmiljao o ubistvu i ludaku u njegovoj pozadini.
Oseaj bliskosti s njom nadilazio je seksualnu privlanost, divljenje prema
njenom duhu i inteligenciji, sve to je ikad iskusio s drugim enama. Kad ju je
sino poljubio, kao da je otkljuao vrata unutar sebe i proao kroz njih u
predeo u kom je sve bilo drugaije. Svet s one strane vrata bio je nekako
svetliji i na svaki nain zanimljiviji.
Prvi put od divljih vatri mladosti spoznao je da je sposoban za snanu
strast.
Na poetku poznanstva s njom govorio je sebi da moe biti u ozbiljnoj
opasnosti ako nije umeana u ucenu i da je odgovoran za njenu bezbednost.
Ali neto u njemu je ukazivalo da osea vie od odgovornosti - da ima pravo
da se o njoj brine.
To je bila besmislica. Nije polagao nikakva prava na nju. Jedan deo njega
nije bio ubeen u to.
Zanemario je zbunjujue misli da bi se usredsredio na drugu stranu ulice.
Motrio je iz senki pored krme. Prilika u dovratku je ugasila svetlo i krenula
ka krmi. Lelujala se kao duh po sjajnoj magli. Nije mogao da raspozna
njegove crte u gustoj magli, ali mu je bilo jasno da je nepoznati visok i mrav i
da se kree dugim, lakim korakom grabljivca.
Preao je preko ulice i krenuo ka Plavoj lisici. Zvuk njegovih koraka je
prigueno odjekivao u dubokoj tiini. Nosio je dugi kaput i niski eir navuen
na oi. Prebacio je ranac preko ramena.
Krenuo je ka uskom sokaku, u kom je ekao Doua, umesto da se popne
uz stepenice do ulaznih vrata krme.

b bi il lj ja a

Nekoliko sekundi se inilo da nee rizikovati da zapali vatru pre no to
zae u duboke senke prolaza. Tama bi mi olakala zadatak, pomislio je
Doua. Nepoznati ne bi opazio da ga neko vreba iz sokaka.
Nepoznati je zastao pre no to je uao u sokak. Oigledno je osetio da
neto nije u redu. Ustuknuo je i gurnuo ruku u dep.
Situacija je bila daleko od idealne. Doua je znao da nema druge do da
dela to je pre mogue. ovek s rancem ugledae ga im svetlost sine.
Pojurio je napred tiho i veto. tap je udario o kameno tlo, uprkos
njegovoj panji.
Ko je tamo? Prepoznao je jaki ruski naglasak.
Spustio je ranac na zemlju i potegao no iz depa.
Ti si onaj na kog me je upozorio, zar ne, onaj sa tapom? Navodno si
opasan. Rekao sam mu da opavi kopilan nee biti problem za Kostura. Moj si
dunik, zato to si me sino omeo u poslu.
Sagnuo se i pojurio napred. Seivo u njegovim rukama blistalo je na
neobinoj svetlosti.
Doua se naslonio dlanom na zid krme i zamahnuo tapom u razornom
luku. Ciljao je napadaevu ruku s noem. Nije imao neophodan oslonac za
udarac kojim bi mu slomio kost, ali je faktor iznenaenja bio na njegovoj
strani. Plaeni ubica nije oekivao da tap odigra ulogu oruja.
Pogodio je zloinca u podlakticu s prilinom snagom. Zastenjao je,
ispustio no i odskoio unazad s elegancijom profesionalnog plesaa.
U trenu se izvio i poleteo napred s namerom da povrati no.
Doua nije skidao ruku sa zida. tapom je odgurnuo no u bunje, van
Kosturovog dosega.
Plaeni ubica je po drugi put uzmakao. Doua je oekivao da e
potegnuti drugi no. Umesto toga je dograbio ranac i zavukao ruku u njega.
Doua je pojurio napred.
Kostur jeizvukao neto iz ranca. Bacio je to na tle ispred Douinih nogu.
Staklo se slomilo. Tajanstvena izmaglica podigla se s tla. Doua je
instinktivno zadrao dah. Povukao se van domaaja isparenja. Nije mogao da
izbegne sve efekte. Grlo mu se skupilo, a oi zapekle. Ostalo mu je da se nada
da nije udahnuo neki smrtonosni otrov.
Visoki prozor se buno otvorio.
Ti tamo, povikala je Beatris. Stani ili pucam.

b bi il lj ja a

Jo jedan prozor se otvorio. Dignite uzbunu. Zloinac je na ulici.
Doua se probio kroz isparenja na ist vazduh. Bat nogu u trku govorio
mu je da plen bei. Nije mogao da ga stigne. opavi kopilan morao je da ivi
u skladu s fizikim ogranienjima.
Uloio je puno prisustvo duha da ne udari prokletim tapom o najblii zid.
Drhtao je od vrelog gneva i ozlojeenosti, ali je znao da bi tako najverovatnije
samo unitio tap. Nakon toga e biti jo manje sposoban da zatiti Beatris.
Samo to je bilo vano.
Prozori su se otvarali. Podigao je glavu i ugledao krmara u nonoj halji,
sa kapicom. Gledao je na ulicu. Beatris i jo nekoliko gostiju stajali su na
prozorima.
ta se tamo dole dogaa?, prodrao se krmar. Da li da pozovem
pozornika?
Samo izvolite, ree Doua. Sumnjam da e pronai zloinca.
Imali ste posla s provalnikom, dakle?
Sa osujeenim provalnikom, ispravio ga je Doua. Opazio sam ga na
vreme i naterao u bekstvo.
Zahvaljujem na vaem naporu, gospodine. Nije trebalo da sami kreete
na njega, ukorio ga je krmar. Trebalo je da me upozorite na opasnost. Kako
ovek sa tapom moe da se nada da e zaustaviti pripadnika kriminalne
klase?
To je sjajno pitanje, ree Doua.
Podigao je ranac. Prebacio ga je preko ramena i dohramao do krme.

b bi il lj ja a

Trideset prvo poglavlje
I ovo je Lansingovo maslo, ree Doua. Planirao je da nas istera iz
krme dimom - doslovce.
Bio je u kosulji podvrnutih rukava i razvezanog okovratnika. Ponovo je
obesio kaput i izme ispred vatre. Napetost koja ga je uvek obuzimala posle
ovakvih okraja zagrevala mu je krv. Saznanje da je Beatris zabrinuta i
uzbuena zbog njega podjarivalo je unutranje vatre. opavi kopilane, nisi joj
od bogzna kakve koristi, ali nema na kog da se osloni.
Nagnao je sebe da se usredsredi na tri suda pronaena u rancu koja nisu
eksplodirala. Poreao ih je po stoiu i upalio gasnu lampu. Sprave za
pravljenje dima bile su nainjene od tekog, debelog stakla. Na svakoj je bio
gumeni zatvara.
Nije ni udo to je tako paljivo rukovao rancem, rekao je. Gas se
oslobaa kad se staklo razbije.
Hteo je da spali krmu da bi me se domogao?, pitala je Beatris.
Izgledala je i zvuala uasnuto. Toliko ljudi je moglo izginuti, ukljuujui i
nas dvoje. To bi imalo smisla samo ako bi osoba koja me progoni elela da me
ubije. Moda smo pogreili kad smo pomislili da sam mu zbog neeg
potrebna.
Nismo. Prineo je jednu od staklenih kugli svetlosti. Siguran sam da je
hteo da vas veeras kidnapuje. Ove sprave tvore neprijatna isparenja i gustu
izmaglicu koja podsea na dim. Lie na vatru, ali bez plamena. Da je izlomio
sva etiri suda u krmi, prouzrokovao bi silnu paniku. Svi bi izleteli na ulicu,
mislei da je izbio poar. Planirao je da vas ugrabi u guvi.
Sigurno je znao da e imati posla s vama pre no to me otme.
Rekao je da je upozoren na mene. Spustio je staklenu kuglu na to s
najveom panjom. Procenio je da neu biti veliki problem.
Zbog tapa?
Tako je.
Mislim da je promenio miljenje, ree Beatris. Videla sam kako se
koristite tapom. Bio je opasno oruje u vaim rukama. Zadovoljstvo u
njenom glasu je na udan nain uticalo na njega. Saznanje da gaji duboku veru
u njega - verovatno neosnovanu - silno ga je oraspoloilo.

b bi il lj ja a

Svaki predmet moe biti upotrebljen kao oruje. Neophodno je sagledati
ga u pravom svetlu.
Jo jedna dubokoumna misao gospodina Smita?, pitala je sa slabanim
osmehom.
Bojim se da je tako. Ne znam da li je Kostur promenio miljenje o meni
posle veeranjeg susreta. Pobegao je zbog vae pretnje da ete pucati. Siguran
sam da e u sledeoj prilici biti mnogo spremniji.
Ne elim da razmiljam o mogunosti da ga jo jednom sretnete
To je pitanje vremena.
Zastraujua misao. Podigla je obrve. ta mislite, kako nas je naao?
Nismo dugo razgovarali, ali moemo pretpostaviti da je predvideo da
emo se iskrcati iz voza pre Londona. Tanije, to je predvideo neko ko zna
moj nain razmiljanja.
Klement Lansing?
Lansing i ja smo dugo saraivali, ree Doua. Zajedno smo se
obuavali. Zna kako razmiljam. Znao sam da postoji rizik od zaustavljanja u
Aper Dikstonu dok oluja ne prestane, ali nismo imali izbora.
Da, znam, ree Beatris. Zbog toga ste hteli da noas straarite, zar ne?
Tako je.
Svojom budnou osujetili ste ubicu, hitro je zakljuila. Spasli ste me
po drugi put.
utao je. Nije hteo da joj kae da su veeras bili na korak od propasti. To
saznanje samo bi je jo vie potreslo.
ta mislite, gde je Kostur nabavio dimne naprave? Prvobitni plan je
predviao da me kidnapuje u Alverstok holu. Ne verujem da je nosio teke
staklene posude sa sobom za sluaj da mu zatrebaju.
Sumnjam da je samostalno razvio dopunski plan za sluaj propasti
prvobitne strategije. Lansing me dobro poznaje. Predvideo bi takvu
mogunost.
ta je tvoj sledei korak?, pitala je Beatris.
Vreme je da prestanemo s izbegavanjem neprijatelja. Moram da
preuzmem inicijativu. Poznajem Lansinga koliko i on mene. U jedno sam
siguran - ako je iv, sigurno je u nekoj laboratoriji. Potrebno mi je miljenje
gospoe Mar o sadraju ovih dimnih naprava.

b bi il lj ja a

Rekli ste da su one Lansingovih ruku delo. ta bi gospoa Mar mogla da
vam kae, a da vi ne znate?
Nadam se da e moi da me uputi do radnji koje imaju hemikalije
koriene za spravljanje ovih jedinjenja.
Svetlost spoznaje blesnula je u njenim oima. Da, naravno. Formula za
stvaranje dima nesumnjivo zahteva retke sastojke.
Ba kao i formule za omamljujui tamjan i egipatsku vodicu. U Londonu
nema mnogo apoteka i radnji s hemikalijama koje Lansinga snabdevaju
neophodnim retkim i egzotinim hemikalijama.
Mislite da ete ga pronai preko apotekara?
Mislim da je to naa najjaa karta. Nameravam da se posluim jo
jednom strategijom.
Pretpostavljam da emo krenuti za London jutarnjim vozom?
Tamo nas ekaju odgovori.
U tom sluaju morali biste da se naspavate.
Mogu i bez toga.
Zagledala se u njega blistavim, strogim pogledom. Izdrali ste itav dan
bez sna, gospodine. Odmor vam je neophodan.
Ljutnja je probudila neto duboko u njemu. Moda moram da koristim
prokleti tap, ali to ne znai da ne mogu da izdrim nekoliko sati bez sna.
Sigurna sam da moete, ali nema potrebe. Straariu dok se odmarate.
Starau se o vama, Beatris, obeao je. Zvuao je grubo ak i samom
sebi.
Ne sumnjam u to. Pored toga to vam nedostaje sna, nedavno ste se borili
na ivot i smrt. Nije mi potreban vidovnjaki dar da procenim da vam je
neophodno izvesno vreme da se oporavite i osposobite za iskuenja koja vas
oekuju.
Hteo je da se raspravlja, ali se predomislio. Bila je u pravu. Logika i zdrav
razum nalagali su da pokua da se odmori.
Imate pravo kad tvrdite da mi je odmor neophodan. Kratki period budnog
sna nee biti loa ideja.
ta je budni san?
To je oblik meditacije - samoindukovanog transa - koji obezbeuje
odmor kao posle sna, ali bez iskljuenja ula.

b bi il lj ja a

Izraz lica joj je omekao. Pouzdajte se u mene. uvau strau dok se
odmarate.
Znam, rekao je bez razmiljanja.
Shvatio je puno znaenje svojih rei tek kad ih je izrekao. Verovao je
Beatris. Paklenih mu vatri, zbilja joj je verovao. Verovao joj je gotovo od
samog poetka, iako mu je logika poruivala da to nije mudro. Prekrio je
jedno od najvanijih pravila - ne veruj nikom ko je umean u istragu. Svi neto
kriju.
U nekom trenutku napravio je izuzetak s Beatris, izuzetak koji se nije dao
opravdati logikom i hladnom milju. Dozvolio je sebi da se povede za
strastima, to mu ni najmanje nije smetalo.
To je bilo zapanjujue otkrie. Hteo je da dobro i duboko razmisli o
njemu, ali sad nije bio trenutak za tako neto.
Sa zakanjenjem je shvatio da ga Beatris veoma paljivo posmatra.
Proistila je grlo. Oprostite mi, ne elim da vas ometam, ali da li ste u
nekoj vrsti transa? Izgledate prilino odsutno.
Pribrao se. Da, odsutan sam. Ali jo nisam u transu. Othramao je do
kreveta. Opruio se po posteljini. Zamurio je i poeo da broji unazad do sto.

b bi il lj ja a

Trideset drugo poglavlje
Izaao je iz transa osveen i osnaen. Beatris je imala pravo. Odmor mu je
bio neophodan.
Otvorio je oi i pogledao ka prozoru. Magla je bila gua no ikad, samo
to je sad bila osvetljena prvim zracima zore.
Beatris je sedela na stolici i motrila na ulicu. Rasputena kosa prosula joj
se po ramenima. Kako je mogue, pitao se, da izgleda tako nevina i krhka, i
puna duha i enske moi? To je bila uzbuujua i veoma podsticajna
kombinacija.
Ovo nije bio trenutak za uzlete uobrazilje.
Seo je na ivicu postelje. Budan sam.
Govorio je tiho da je ne bi prestraio.
Okrenula se prema njemu. Ispitivaki ga je odmerila. Ono to je videla na
njegovom licu je zadovoljilo. Poastila ga je osmehom odobravanja.
Izgledate mnogo odmornije.
Nagnuo se napred i spustio ruke na butine. Da li to znai da sam izgledao
veoma umorno pre no to sam upao u trans?
Gnevno je uzvratila. Da li je neophodno da uvek izvrete moje rei?
Trgao se. Pokuau da budem manje osetljiv na pominjanje niojih
fizikih ogranienja.
Predloila bih vam da umesto toga pokuate da budete manje
melodramatini. Kako je vaa noga, kad smo ve kod toga? Dobro je, rekao
je, svestan da ponovo zvui povreeno. Imate li jo tonika gospoe Mar?
Imam ga.
Skoila je iz stolice. Da li je u vaoj torbi? Doneu vam ga.
Stanite, naredio je. Ne mrdajte.
Stala je rairenih oiju. ta je bilo? ta nije u redu?
Ustao je, dohvatio tap i pruio korak. Zaustavio se ispred nje. Ako
napravite jo jedan korak ka toj torbi, rekao je postojanim glasom,
sudariete se sa mnom. U tom sluaju desie se jedna od dve stvari.
Zatreptala je. Da?

b bi il lj ja a

Udarac e me izbaciti iz ravnotee i naterati da padnem na pod...
to je malo verovatno, rekla je s blistavim pogledom. ta je druga
mogunost?
Uhvatiu se za vas u oajnikom naporu da odrim ravnoteu.
Uh, rekla je.
inilo mu se da ga posmatra itavu venost. Krv mu je uzavrela.
Atmosfera na malom prostoru bila je zgusnuta i nabijena energijom kao pred
oluju s grmljavinom. Nije smeo da se pomeri. Moda neu moi da vas
pustim, rekao je.
Nainila je dva oprezna koraka napred. Zaustavila se nekoliko centimetara
ispred njega. Rubom haljine golicala ga je po golim stopalima. Podigla je prst.
Neno ga je bocnula u grudi.
Doiveo je snani, uzbuujui, oaravajue intimni ok koji ga je snalazio
kad god bi ga dodirnula. Znao je da je oseaj proizvod pregrejane uobrazilje,
ali je uprkos tome bio veoma, veoma prijatan.
Reklo bi se da ste pomalo nesigurni na nogama, rekla je s misterioznim
osmehom na licu.
Uvek mi je teko da ouvam ravnoteu u vaem prisustvu, rekao je. To
je bila ista istina.
Spustila je ruku na njegovo rame. U tom sluaju trebalo bi da se uhvatite
za mene, gospodine. Neu dozvoliti da padnete.
Podigao je slobodnu ruku i dodirnuo njenu kosu. Svilene vlasi bile su
neodoljive. Zario je prste u njih. Mislim da nemam drugog izbora.
Skupio je prste oko tapa. Obgrlio ju je slobodnom rukom. Polako ju je
privlaio sebi. Bila je tako laka i meka. Spustila je drugu ruku na njegovo
rame. Pogledala ga je neverovatnim oima. Znao je da i ona osea drhtaj
udnje koja ga je duboko proimala.
Udahnuo je njen miris i uzeo njene usne.
Pokuao je da poljupcem zapali laganu vatru. Zarekao se da e lagano
napredovati. Proveo je dugu godinu na selu. Dugo je izdrao bez ene. Znao je
da vlada sobom. eleo je da zavede Beatris, da je zadovolji, da je natera da ga
eli koliko i on nju.
Odgovorila je kao prole noi, radoznalou i slatkom strau koja mu je
zapalila krv.


b bi il lj ja a

S uzdahom se priljubila uz njega. Stisla ga je za ramena. Shvatio je da
blago drhti. Preao je usnama do njenog uveta.
Da li vam je hladno?, brino je upitao.
Naslonila je elo na njegovo rame. Odgovorila je drhtavim apatom.
Ne, nije mi hladno.
Podigao joj je kosu. Poljubio ju je u vrat. Da li me se bojite?
Da li vas se bojim? Ni najmanje.
Drhtite.
Podigla je glavu. Nesigurno se osmehnula. ula sam da strast stvara neku
vrstu groznice, ali nikad nisam verovala u to. Uvek sam pretpostavljala da su
takve tvrdnje samo romantine tlapnje, u najboljem sluaju poetsko
preterivanje.
I ja sam oduvek tako mislio. Sad znam da pesnici imaju pravo. Ima tu
mnogo vatre.
Nadam se da neete stati da biste na logian nain analizirali oseanja.
Vi ste jedina sila na svetu koja bi me mogla zaustaviti, Beatris.
Obgrlila ga je oko vrata. Ovog puta je njen osmeh manje drhtao. Postojano
je svedoio o blistavoj srei ene koja je donela odluku da se prepusti strasti.
Ne nameravam da vas zaustavljam, gospodine Gejd. itavog ivota
ekala sam da iskusim ovakvu strast. Poela sam da strahujem da moda nikad
neu spoznati tako estoka oseanja. Sigurna sam da bih se kajala do kraja
ivota ako bih vas sad zaustavila.
Osmehnuo se. Uveravam vas da bih se kajao jo vie i jednako dugo,
gospoice Lokvud.
Senzualni smeh i vrelo uzbuenje ogledali su joj se u oima. Rado je pola
za njim kad ju je privukao krevetu.
Odloio je tap, naslonio zdravu nogu na ivicu postelje i poeo da
otkopava sitne kukice na prednjem delu haljine. Skidanje gornjeg dela bio je
izazov. Ne moe se rei da nemam iskustva, pomislio je zabavljen svojom
nespretnou. Problem je to je ovog puta bilo drugaije. Beatris je bila
drugaija.
Uspeo je da otkopa haljinu. Spustio joj je rukave niz ruke. Haljina se
skupila oko njenih lanaka. Ostala je u koulji, podsuknji i arapama.


b bi il lj ja a

Odvezala je podsuknje. I one su pale. U mutnoj svetlosti zore video je
njeno rumeno lice. Male, vrste grudi behu zategnute i pune ispod tanune
koulje.
Tako si savrena, proaptao je. Preao je rukama preko njenih bokova i
kliznuo navie, da bi je uhvatio za grudi. Kao da si stvorena za mene.
ini da se oseam lepom, rekla je.
Jo vie je pocrvenela. Mogao je da se zakune da joj oi zrae. To je
svetlosna varka, pomislio je. Kakav predivan trik.
Grozniavo se bacila na otkopavanje njegove koulje drhtavim prstima.
Pomislio je da e izgubiti kontrolu pre no to zavri s otkopavanjem. Kad mu
je stavila dlan na gole grudi, zakljuio je da je vredelo istrpeti sve muke.
Oseam tvoju snagu, rekla je. Oarano je posmatrala njegove grudi. Ne
govorim samo o fizikoj snazi, ve i o onoj drugoj, vanijoj, koja potie
iznutra.
Ah, Beatris, i vi ste jaki.
Seo je na ivicu postelje. Posadio ju je pored sebe. Privukao je sebi.
Spremno se priljubila uz njega. Zagrejala je odavno ohladnele delove
njegovog bia.
Ljubio ju je dok se nije opustila u njegovom naruju. Isputala je gladne,
oajnike zvuke iz dubine grla.
Rub njene koulje podigao se visoko iznad kolena, otkrivajui futrolu na
butini.
Pitolji me nikad nisu inspirisali, rekao je. Ovaj me neobino uzbuuje.
Verujem da je tajna u onom ko ga nosi.
Nasmejala se kratko i prigueno.
Lagano je odvezao futrolu s pitoljiem. Odloio ju je na noni stoi.
Prislonio je dlan na nagu svilenkastu kou iznad arape.
Prigueno je uzdahnula posle tog dodira, ali nije uzmakla.
Tako ste meki, proaptao je u njen vrat.
Tako ste jaki, ali me drite kao da sam od kristala. Nisam toliko krhka,
gospodine.
Dodirnuo je kraj njenih usana. Znam da ste snani, ali mukarac vas
moe lako skriti ako ne pazi.


b bi il lj ja a

Smeh joj je iskrio iz oiju. Potcenjujete me, gospodine. Niste vi krivi. To
se stalno deava. Stidljivi i naivni izgled moj je zatitni znak. To su osobine
koje me ine uspenom istraiteljkom.
Trebalo bi da znate da izgled esto vara. Nisam nevina kao to mislite.
Da li pokuavate da mi kaete da ste svetska ena?
Verujte mi kad vam kaem da sam na mnogobrojnim zadacima nauila
vie o svetu no to e najvei broj ena za ivota saznati.
Poljubio je u rame. Zaista?
Tako je. Uveravam vas da znam ta inim.
U tom sluaju svesni ste da vas zavodim?
Znam da vam dozvoljavam da me zavedete. Oeala se usnama o
njegove. inim sve to mogu da bih vas zavela. Nadam se da imam nekog
uspeha u tome.
Preplavilo ga je ushienje. Zastenjao je i pao na postelju. Nije skidao ruke
s njenog struka. Legla je preko njega. Obuhvatila ga je nogama u arapama.
Da li ovo mogu da protumaim kao pozitivan odgovor, gospodine
Gejd?
Moete, gospoice Lokvud. Obuhvatio je njeno lice rukama. ta kaete
na moje napore da vas zavedem? Da li ita postiem?'
O, da. Naravno da postiete. Rekla bih da ste psihiki daroviti za
zavoenje, ali to ne bi imalo smisla, poto ne verujete u natprirodne pojave.
Dodirnuo je njen nos vrhom prsta. Istina je da ne verujem u natprirodnu
nadarenost. Ali duboko verujem u vebanje radi dostizanja savrenstva.
Delim to uverenje.
Ponovo ga je poljubila. Istraivala ga je i kuala. Kad je zavrila s
njegovim usnama, gricnula ga je za uvo i spustila vrele usne na njegov vrat.
Divno miriete, proaptala je.
Namrtio se. Miriem kao mukarac koji se nedavno tukao, nakon ega je
morao da se opere vlanim sunerom.
Moda je trebalo da kaem da miriete zanimljivo. Poljubila ga je u
grudi. Vrelo. Uzbuujue. Mujaki.
Mujaki? Ova re je izazvala prigueni smeh, tihu grmljavinu iz dubine
njegovih grudi.


b bi il lj ja a

I ona se nasmejala lako, vazduasto, oaravajue. Podigla se na laktove i
pogledala ga s lanom strogou.
Upravo ste zareali na mene, gospodine, rekla je.
Nikada to ne bih uinio.
Naglim pokretom okrenuo ju je na stranu. Prikletio ju je ispod sebe i
raskrilio tanunu koulju. Poljubio je vrhove njenih dojki u obliku jabuke.
Divno miriete, rekao je. Delujete kao droga na moja ula.
Verujem da ste najromantiniji mukarac kog sam dosad srela.
Nisam romantian, ali udim za vama kao ni za jednom enom. Ne
verujem u natprirodno, ali bi neto kao magija moglo postojati. Verujem da ste
me omaijali, Titanija.
Zarila je prste u njegovu kosu. Ako je to istina, dobrano sam i istinski
zapetljana u istoj mrei.
Na tome vam samo mogu zahvaliti.
Ponovo ju je pomilovao niz nogu. Protrljao je dlanom po unutranjosti
butine. Konano je stigao do vlanog i vrelog sredita njenog bia. Bila je
spremna za njega. Hteo je da bude vie nego spremna, da udi za njim kao to
je on udeo za njom.
Gurnuo je prste kroz kovrde i pronaao osetljivi, vrsti pupoljak.
Poigravao se s njim dok nije postao jo podatniji. Stenjui se privijala uz
njega. Obavila je nogu oko njegove butine.
Milovao ju je klizavom akom. Posteljina meu njenim bokovima se
ovlaila. Milovao ju je sve dok je mogao da izdri. Hodao je po tankom
konopcu, kad je samokontrola bila u pitanju. Izgubie je posle prvog
pogrenog koraka. eznuo je za padom.
Stiskala ga je. Zarivala mu je nokte u ramena. Uini neto. Vie ne mogu
da trpim ovaj pritisak u sebi.
Seo je na ivicu kreveta da bi se reio pantalona. Vratio se njoj. Jednom
rukom je nianio njen ulaz. Ulazio je u nju dok nije osetio nenu prepreku.
Toliko o tvom svetskom iskustvu, rekao je.
Obujmila mu je lice obema rukama. Zagledala se u njega. Bio je siguran
da joj u oima gori grozniava vatra. Pitao se da li iz njegovih oiju izbija
takva vrelina. Sigurno je u pitanju obmana izazvana jutarnjim svetlom,
ubeivao je sebe. To je bilo jedino razumno objanjenje.


b bi il lj ja a

Zavrite ovo, gospodine Gejd, naredila je, ili vam nikad neu
oprostiti.
Vaa elja za mene je zapovest, gospoice Lokvud.
Pribrao se i malice povukao pre no to se odluno i duboko zario u njeno
zategnuto telo.
Osetio je talas uzbuenja koji je proao kroz nju, poto je u istom asu
prostrujao i kroz njega. Na nekoliko sekundi bio je oamuen i dezorijentisan,
kao da je je padao u uzavrelo uskipelo more sirove energije.
Nemogue.
Postao je svestan njenog ukruenog tela pod sobom. Rastvorila je usne i
duboko zarila nokte u njegovu kou. Hitro je pokrio njene usne. Priguio je
njen krik iznenaenja, bola i negodovanja. Mobilisao je svu duhovnu snagu da
bi ostao miran. Obilno se znojio.
Podigao je glavu kad je negodovanje utihnulo pretvorivi se u gunanje.
Sklonio joj je kosu s vlanog ela.
ao mi je, rekao je. Spustio je vlano elo na njeno. ao mi je. Nisam
hteo da te povredim.
Da, pa ja sam kriva. Nastojala je da obuzda dah. To sam i traila.
Mislila sam da znam ta me oekuje, ali niko ne moe biti spreman na ono to
nikad nije iskusio.
Ne moe. Nee biti oduevljena kad ovo uje, ali sledei put e ti biti
mnogo prijatnije.
Malice se opustila. Zagrlila ga je oko vrata. A otkud vam je to poznato,
gospodine Gejd?
Logika mi to govori. Kako bi bilo da me zove po imenu?
Zakikotala se i promekoljila ispod njega. Trgao se i zadrao dah.
Naglo je prestala da se smeje. Da li je s tobom sve u redu?
Nisam siguran, rekao je. Govorio je kroza zube. Mnogo bi mi pomogla,
ako se ne bi pomerala.
U emu je onda smisao svega ovoga?
To je sjajno pitanje. Udahnuo je. Stvar je u tome to u i ja morati da se
pomeram ako to bude radila.
Jasno mi je. Oprezno se mrdnula. Moda ima pravo. Sad mi je
prijatnije. Mnogo si veliki tamo dole, zar ne? Misli li da je to normalno?

b bi il lj ja a

Zastenjao je. Upozorio sam te, Beatris.
Plamen joj je nanovo zasjao u oima.
Da, jesi, proaptala je. Ne brini, Doua. Neu se skrhati u tvojim
rukama.
Polako se povukao i paljivo vratio u nju. Podigla je bokove da bi mu
krenula u susret. To je bilo previe. Poeo je bre da se kree, zato to nije
imao izbora. Gonila ga je potreba da svri u njoj. Samo bi kraj sveta mogao da
ga sprei u tome. Morao je da potvrdi vlasnitvo nad Beatris, da joj da do
znanja da pripadaju jedno drugom.
Doua. Stisla ga je. Doua.
Telo joj je zadrhtalo. Zgrila mu se u naruju. Glava joj je poletela unazad.
vrsto je zamurila.
Hteo je da uiva u njenom vrhuncu, ali sitna pulsiranja duboko u njoj
uvukla su ga u vrtlog. Nikad nije spoznao nita slino. Jo jednom se zario u
nju. Izlio se u nju. krgutao je zubima da bi uzaptio urlik oduevljenja koji se
skupljao u njemu.
Prosuo se po njoj kad je svrio. Njegova poslednja polurazgovetna misao
bila je da je moda od poetka pogreno mislio.
Moda je bilo neeg u toj prii o natprirodnoj energiji. Nita drugo ne bi
moglo da objasni zapanjujui oseaj bliskosti koju je upravo iskusio.
itavog ivota radio je na ouvanju ravnotee u svim stvarima, pogotovu
kad je re o mranim strastima.
Prekrio je jo jedno pravilo za Beatrisinu ljubav. Znao je da nee biti
poslednje.

b bi il lj ja a

Trideset tree poglavlje
S oklevanjem je izronio iz blaenog zatisja i seo na rub postelje. Pogledao
je kroz prozor i zakljuio da se magla die. Posegnuo je za pantalonama i
izvadio asovnik. Imali su dva sata do zaustavljanja jutarnjeg voza za London
u Aper Dikstonu.
Beatris se muvala iza razapetog arava na drugoj strani sobe. uo je
pljuskanje vode u lavoru i znao da spira fizike tragove strasti.
Na trenutak je mirno sedeo na krevetu. Pokuavao je da smisli dobar tekst.
Nikad ranije nije imao odnose sa devicom. Navukao je i zakopao pantalone.
Dograbio je tap i ustao.
Kako... si?, pitao je.
ta si rekao? Provirila je iza arava. Nemarno je privrstila kosu. Video
je deo njenog ramena, to je znailo da je delimino naga. Zbunjeno je nabrala
elo. Razvedrila se. Ma, dobro sam. Kako ne bih bila. Nita mi ne fali. Uvek
sam bila zdrava.
Osmehnuo se. Blago tebi.
Zabrinuto se namrtila. Kako si ti? Da li te noga mui?
Ispruio je ruku dlanom napred, da bi je uutkao.
Izvini, tiho je rekla. Samo sam pomislila da je toliki napor moda
oiveo staru ranu.
Mrko ju je pogledao.
Uutala je, pocrvenevi. Nestala je iza arava i nastavila da se pere.
Dobro. Kad polazimo?
Uskoro.
Vrlo dobro. Volela bih da se to pre domognem nove odee. Jedva ekam
da se vratim kui.
ukala je s druge strane platnene prepreke. Znao je da se oblai.
Beatris, neto elim da te pitam jo otkad smo se prvi put sreli. ukanje
s druge strane arava je prestalo.
Da? Izrekla je tu re s velikom dozom opreznosti.


b bi il lj ja a

Jasno mi je kako si poela da radi kao agent za Agenciju Flint i Mars.
Ali kako si se obrela u Akademiji okultizma doktora Fleminga?
Na osnovu nove kratke pauze stekao je utisak da nije oekivala to pitanje.
Zna kako je kad ena ostane sama na svetu. Posle smrti roditelja zavrila
sam u sirotitu. U takvom ambijentu nemate mnogo mogunosti za
pronalaenje pristojnog posla.
Da, znam. Svet je okrutno mesto za usamljenu enu.
U esnaestoj sam dobila prvu slubu kao guvernanta. Bojim se da nisam
bila dobra u tom poslu. Moji poslodavci imali su dva sina. Nisam umela da
kontroliem male monstrume. Zbog toga sam bila otputena. Dobila sam
slubu u domainstvu zgodnog udovca. inilo mi se da mu je stalo do moje
dobrobiti. Bojim se da sam, u svojoj naivnosti, pogreno protumaila njegovu
dobrotu kao snanije, intimnije oseanje.
Zaljubila si se u njega.
Ponovo je provirila iza arava. Imala sam esnaest godina, Doua. Sva
moja znanja o ljubavi poticala su iz poezije i proze. Ubrzo sam uvidela greku.
Udovac je traio pogodnu suprugu, dok sam se ja zanosila romantinim
fantazijama.
Nisi znala da planira da se eni?
Nisam. Pojavila se iza arava, odevena. Zalobno se osmehnula.
Zamisli moje iznenaenje kad je obznanio veridbu za veoma imunu i
zgodnu damu, ija se porodica kretala u najviim krugovima.
Pretpostavljam da si napustila slubu zbog tog venanja?
Pa, uinila bih to, zato to sam bila skrhana. Govorila sam sebi da ne
mogu da ivim u istoj kui s njim i novom suprugom. Ispostavilo se da nije
bilo potrebe za preduzimanjem tako drastinog koraka. Verenica mu je
naloila da me otpusti pre no to se useli u kuu. Posluao je bez pogovora. Na
kraju se ljubazno poneo. Ponudio mi je smetaj u kuici u mirnom delu grada.
Drugim reima, nameravao je da te uini ljubavnicom.
Tako je.
Pogledao je mrlje na posteljini. Oigledno je da si odbila njegovu
ponudu.
Ve mi je slomio srce. Uvredljiva ponuda bila je ravna posipanju soli po
rani. Razbesnela sam se. Gaala sam ga vazom sa cveem. Sigurna sam da
sam mu upropastila sako. ta u kad imam gadnu narav.

b bi il lj ja a

Crvenokosa si, ima vrelu krv. Trebalo je da mu tresne vazu o glavu.
Trebalo je, ali policija hapsi zbog nanoenja takvih povreda. Bila sam
besna, ali nisam sasvim poludela.
Blago se osmehnuo. Donela si mudru odluku u neprijatnim okolnostima.
Da li si ponovo videla kopilana?
Nije bio toliki kopilan, ve samo imuan ovek koji se ponaao u skladu
s vladajuim obiajima. Mislim da mi je bio istinski naklonjen, ali da nije
mogao da se oeni guvernantom. Meni to tada nije bilo jasno. I da, videla sam
ga. Godinu dana kasnije mimoili smo se na ulici. Bio je s novom suprugom.
Nije me primetio.
Ovo je zapanjilo Douu. Kako je mogue da te nije video?
Zakikotala se. Zbilja si romantik u srcu, Doua Gejd. Nije me primetio
zato to je zaboravio na mene.
Nikako ne mogu da poverujem u to.
Kapriciozno se osmehnula. Zbilja?
Nikad te neu zaboraviti, ak i ako te vie nikad ne budem video. Uvek
u znati da li si u blizini.
Oi su joj potamnele. Liile su na bezdana jezerca. Ve sam rekla da si
istinski romantik.
vre je stisnuo tap. Nisi mi objasnila kako si zavrila u Akademiji
okultizma doktora Fleminga.
Zatreptala je. Ah, da. Nema tu ta da se pria. Promenila sam posao i
postala unajmljena drubenica. Nisam radila za Agenciju Flint i Mars, ve za
neku drugu. Imala sam sree da dobijem mesto u kui ene oarane
prouavanjem natprirodnog. I ja sam se zanimala za tu oblast.
Osmehnuo se. Prirodno.
Jednog popodneva pratila sam je do Akademije, na demonstraciju
doktora Fleminga. Zakazala je seansu s okultistom. Roland je opazio da
posedujem istinski dar. Ponudio mi je posao u Akademiji. Poslodavka me je
podrala u tome. Rekla je da u tako mnogo bolje iveti nego kao drubenica.
Imala je pravo. Bilo mi je dobro sve do noi Rolandovog ubistva.
Nakon koje si postala profesionalni istraitelj.
Pa, ne odmah. Nisam ni znala da takvo zanimanje postoji. Kad sam
shvatila da nemam druge do da postanem unajmljena drubenica, obila sam
nekoliko agencija. ula sam glasine o prestinoj agenciji u Ulici fenjera, koja

b bi il lj ja a

vrlo dobro plaa. Vlasnici su navodno bili izuzetno izbirljivi pri izboru
osoblja. Procenila sam da nemam ta da izgubim i zatraila posao. Gospoa
Flint i gospoa Mars odmah su me primile u slubu. Tvrdile su da sam
nadarena za taj posao.
Osmehnuo se. Znam da sam ti ovo ve rekao, ali ipak u ponoviti. Ti si
udesna ena, Beatris.
ovek svata ini da bi preiveo, rekla je.
Pomislio je na trenutke provedene na ivici litice pored seoske kue,
pogleda uprtog u nemirno more. Svaki put bi odepao do kue ubeujui sebe
da ne moe na taj nain oduzeti sebi ivot zbog brojnih odgovornosti.
Sad se pitao da li je siuni plamiak nade pohranjen duboko u njemu bio
istinski razlog zbog kog je okretao lea moru.
Tako je, rekao je. Preao je na drugu stranu sobe i stao ispred nje.
Uhvatio je za bradu, nagnuo joj glavu i ovlano poljubio. Znaj da mi je
veoma drago to sam poiveo dovoljno dugo da bih se upoznao s tobom,
Beatris Lokvud.
Osmehnula se. Oi su joj blistale. I ja to oseam, gospodine Gejd.
Nije to hteo da uje, ali ovo nije vreme za raspravu. Pustio ju je i pruio
korak do kaputa obesenog o kuku.
Pourimo na doruak pre ukrcavanja u voz za London. Poslacu telegram
Nelsonu. Naloiu mu da nas potrai u kancelariji Agencije Flint i Mars.
Nestrpljivo oekujem razgovor s gospoom Mars.
Jo se smejala, ali veselost je sad iskrila i u njenim oima.
Da li sam ponovo uspeo da vas nehotice razveselim, gospoice Lokvud?
Nije to nita, uveravala ga je.
Trgao se. avola nije.
Vrlo dobro, ako ba mora da zna, ne mogu da ne primetim da uiva u
tajnovitim zaverama i kontrazaverama. Roen si za ovaj posao, Doua. Nije
trebalo da se povlai na selo.

b bi il lj ja a

Trideset etvrto poglavlje
Nelson ih je doekao na londonskoj eleznikoj stanici. Posmatrali su
iskrcavanje putnika iz voza. Niko nije delovao sumnjivo.
To ne znai da pratilac nije bio u vozu, ree Doua. Nee moi da nas
prati po ovoj magli.
Nelson ih je otpratio po gustoj magli do ulice gde su ekale koije. Beatris
je primenila svoje sposobnosti i opazila vrelinu u njegovim tragovima.
Imam novosti, ujka Do, rekao je kad je otvorio vrata pred Beatris.
Sjajno, ree Doua. Ispriae mi u koiji ta si saznao.
Pomogao je Beatris da se popne u koiju. Uao je za njom u senovitu
kabinu. Seo je pored nje. Nelson je uao i seo na suprotno sedite.
Doua je dva puta udario tapom u krov kabine. Vozilo se brzo
zakotrljalo.
Jedan pogled na Nelsona bio je dovoljan da Beatris zakljui da je ovaj bio
- s neznatnim razlikama - ujakova mlaa slika i prilika. Doua je tako
izgledao u danima pre oiljaka, fizikih i emocionalnih.
Mukarci iz loze Gejdovih nisu bili zgodni na klasican nain, ali su
nesumnjivo bili oaravajui. Moda su privlaili ensku panju muevnim
aurama. Nelsonovo s mukom potisnuto uzbuenje, u kombinaciji s
intenzitetom Douine zrelije aure kontrolisane moi, ispunjavali su atmosferu
kabine s toliko vreline da je poelela lepezu.
Ne brinite, gospoice Lokvud, ree mladi. Na koija Henri veoma je
iskusan, zahvaljujui ujaku. Postarae se da nas niko ne prati do kancelarije
vaih poslodavaca.
Ne sumnjam u to, ree Beatris.
U magli emo, ba kao to je ujka Do napomenuo, lake izmai
eventualnim progoniteljima, dodao je mladi.
Bacila je hitar, znatieljan pogled na Douu. Da li ste ovom koijom
odneli gospodina Justona iz vrta one noi?
Jesam, ree Doua. Obratio se Nelsonu. Reci mi ta si doznao.
Posluao sam te. Porazgovarao sam sa svima koji su iveli i radili u ulici
u kojoj se Akademija okultizma nalazila u vreme Flemingove smrti.

b bi il lj ja a

ta je ovo?, Beatris je gnevno posmatrala Douu. Nisi mi rekao da jo
istraujes Rolandovo ubistvo.
Da li sam propustio da ti to pomenem? Namrtio se. Oprosti, u
poslednje vreme imao sam previe posla.
Zato si zamolio Nelsona da to istrai?, elela je da zna.
Zato to je ova afera povezana s tim dogaajima, ree Doua. Nije krio
da je nezadovoljan to ga pitanjima odvraa od razgovora s Nelsonom.
Zagledao se u sestria. ta si otkrio?
Mladi je izvukao belenicu. Listao je dok se nije zaustavio na traenoj
stranici. Kao to si predvideo, svedoenja su bila prilino neusklaena.
Oevici su se ipak sloili oko nekih pojedinosti. Nekolicina je sumnjala na
dejstvo natprirodnih sila s one strane groba. Odbacio sam takve teorije.
Doua je samo podsmeljivo frknuo i odmahnuo rukom. Razume se. ta
si saznao?
Mladi se izvinio Beatris. ao mi je to moram da kaem kako je veliki
broj ljudi zakljuio da je ubica ena koja se predstavljala kao vidovnjakinja
Miranda.
Uzdahnula je. Ne morate da se izvinjavate. itala sam novine. Policija je
tragala za mnom. To je bio jedan od razloga zbog kojih sam promenila
zanimanje. Niko nije oekivao da ena uini tako neto.
Imate pravo. Nelson je okrenuo stranu. Sledi koristan material. Dvojica
trgovaca i prodavac krompira seaju se neobinog mukarca koji se muvao
okolo nekoliko dana uoi ubistva. Oseali su se neprijatno u njegovoj blizini.
Trgovci su pomislili da bi to mogao biti lopov koji osmatra teren pre pljake.
Bili su na pravom tragu, ree Doua. Samo to je planirao ubistvo i
kidnapovanje umesto pljake.
Zanimljivo je to su ga svi vrlo slino opisali. Govorio je retko, s
napadnim stranim naglaskom.
Ljudi koji ive u malim, blisko povezanim zajednicama uvek pamte
strance. Pogotovo one s upadljivim naglaskom, ree Doua. Da li su otkrili
jo neke podatke?
Bili su prilino neodreeni, ree Nelson. Ulini prodavac pecenog
krompira rekao je da je stranac imao lice od kog decica nou ne spavaju.
Podsealo ga je na lobanju. Trgovci su potvrdili to zapaanje.
To potkrepljuje moj zakljuak. Lansing koristi usluge profesionalnog

b bi il lj ja a

ubice. Moramo pronai lobanjolikog oveka.
Kako emo to uniti?, htela je da zna Beatris.
Nelson je zvuao zainteresovano. Da, kako emo to uiniti, ujae?
Profesionalni ubica - pogotovo onaj sa stranim naglaskom - ne moe
proe neprimeeno u podzemlju, ree Doua. I ono nije nita drugo do
mala, usko povezana zajednica.
Kako da se raspitamo u tom miljeu?, zanimao se Nelson.
Imam saradnika koji zna sve o onome to se dogaa u podzemlju. Duguje
mi uslugu.
To me ba udi, s osmehom e Beatris. okirana sam to ujem da
poznaje nekog iz tog okruenja.
Nelson je prsnuo u smeh. Doua je s oklevanjem razvukao usne u osmeh.
Kakav ujak, takav sestri, pomisli Beatris.
Jedva ekam da stignem kui, da se okupam i promenim odeu, rekla je.
Doua ju je mrko pogledao. Nee kui, ne jo. To bi bio preveliki rizik.
Sasvim je mogue da je ubica otkrio tvoju adresu. Moda motri na tvoj dom.
Postoji samo jedno mesto u Londonu na kom e biti sigurna.
Gde je to?
U kui mog starog prijatelja, pod uslovom da ga nagovorim da nam
pomogne.
Da li ti i on duguje uslugu kao saradnik iz podzemlja?, pitala je Beatris.
Ne. Ja sam njegov dunik, ree Doua.

b bi il lj ja a

Trideset peto poglavlje
ta se dogaa izmeu vas i gospodina Gejda?, pitala je Sara.
Sedela je na stolici u maloj spavaoj sobi i posmatrala kako Beatris oblai
iste podsuknje i haljinu.
Kako to mislite?, ree Beatris. Ispriala sam vam ta se dogodilo u
Alverstok holu i posle toga. Zavrila je sa zakopavanjem haljine i sela ispred
vatre da osui kosu. Gospodin Gejd veruje da ludak po imenu Klement
Lansing eli da me kidnapuje. Oseala se se svee i krepko posle kupanja. Po
dolasku na zadnji ulaz Agencije Flint i Mars otpracena je s Douom do
njihovih privatnih odaja. Dord je otiao do kue koju je delila s Klarisom.
Reeno mu je da kae kuepaziteljki da je Beatris dobila specijalan zadatak i
da mora da promeni odeu. Vratio se s torbom punom traenih stvari. Gospoa
Rembli je na svoju ruku dodala jo neke sitnice - etku za kosu, nale,
spavaicu i svee rublje.
Sara i Abigejl im, na svu sreu, nisu postavile mnogo pitanja. Znale su da
su im hrana i kupanje preko potrebni. Beatris je ukratko upoznala Saru s onim
to se dogodilo. Postalo joj je jasno da nije bila sasvim zadovoljna njenim
izvetajem.
Posmatrala je procenjivaki. Vrlo dobro znate da mislim na va odnos s
gospodinom Gejdom.
Beatris se uspravila u stolici. Mislim da sam objasnila da se gospodin
Gejd nametnuo kao moj telohranitelj i da e ostati na toj dunosti dok ne
pronae Klementa Lansinga. Ne bih to nazvala vezom.
To su budalatine. Iz naina na koji vas posmatra jasno je da nije samo
va telohranitelj ve i ljubavnik.
Beatris se trgla i podigla etku za kosu. Da li je to tako oigledno?
Sarin izraz je omekao. Da, bojim se da jeste. U drugaijim okolnostima
ne bih se meala u vae odnose. Vi ste ena koja se ve neko vreme uspeno
stara o sebi. Niste krhko nevinace kakvim se prikazujete. Biu krajnje
odreena. Vi ste agent, dama s retkim darom. Ne biste radili za nas da niste
sposobni da vodite rauna o sebi. Gospodin Gejd je ovek kakvog dosad niste
imali priliku da sretnete.
Svesna sam toga, Saro.

b bi il lj ja a

Sara je otegnuto izdahnula. Verovatno ga i zbog toga smatrate
privlanim.
Beatris se osmehnula. Pretpostavljam da ste u pravu. Razmislila je o
Sarinoj dijagnozi i pomislila da bi mogla biti tana. Borila se s pitanjem
privlanosti koju je oseala prema Doui otkad je u zoru ustala iz postelje
koju su strastveno podelili.
itavo jutro je ponavljala sebi da je strast koja se rasplamsala meu njima
delimino rezultat uzbuenja izazvanog opasnou. Nije mogla da porekne da
ju je Doua privlaio. Na njega je sigurno uticala i duga godina provedena na
selu. Nali su se sami u spavaoj sobi. Svi ti inioci obrazovali su nestalnu,
eksplozivnu smeu. Intimni odnosi koji su usledili u krmi su u takvim
uslovima bili sasvim predvidljiv ishod.
Nije bila sigurna da su to dovoljni razlozi da se objasni snana metafizika
veza koju je osetila tog jutra. inilo joj se kao da je voenje ljubavi
uspostavilo nevidljivu vezu meu njima. Podsetila je sebe da je, ako takva
veza postoji, sasvim mogue da je samo ona osea.
Svest o bliskosti mogla je biti i matarija, plod burne uobrazilje razbuene
slepom strau. Nije bilo sumnje da je osinuta senzualnom munjom.
Pazite da ne pogreite, nastavila je Sara. Uvek sam se divila gospodinu
Gejdu. Ali on potie iz potpuno drugaijeg drutvenog miljea. Sigurna sam
da to razumete. Jo nije oenjen, ali bi uskoro mogao da stupi u brak
porodinog imena radi.
Poznato mi je sve to, Saro. Beatris je vre stisla etku za kosu. Ve
ste napomenuli da nisam naivna. Jasno mi je da nemam budunost s Douom.
Takode mi je jasno da neu doiveti ova oseanja i senzacije s drugim
mukarcem. On je... jedinstven.
Ba kao i vi, Bea. Sara je posla ka vratima. Pod normalnim
okolnostima ne bih se suprotstavljala vaoj strasti. Iskustvo mi govori da nai
agenti koji se zaljube u osobu povezanu sa sluajem uvek zaale zbog toga.
Posavetovala bih vas da uvate svoje srce dok va gospodin Gejd titi od tog
ludaka.

b bi il lj ja a

Trideset esto poglavlje
Sasvim sam svesna da su vam u ovom trenutku interesi gospoice
Lokvud na srcu, ree Abigejl Flint.
Doua je hteo da posegne za jo jednim sendviiem. Zastao je u pokretu
i iskosa odmerio Abigejl.
U ovom trenutku znai da u neko drugo vreme i na nekom drugom mestu
neu imati interese gospoice Lokvud na srcu, rekao je.
Abigejl ga je smrknuto pogledala. Nisam htela da kaem tako neto.
elela sam da naglasim kako je gospoica Lokvud, iako je iskusan agent,
samo devojka s malo iskustva, sa snanim oseanjima i strastima koje se mogu
lako rasplamsati kad se dvoje ljudi uhvate ukotac s opasnostima.
Drugim reima, pokuavate da me upozorite da je ne iskoristim.
Nai agenti u najveem broju sluajeva istrauju neopaeni, ukljuujui i
tu i panju dentlmena. U ulozi unajmljenih drubenica obino su nevidljive u
domainstvima. Bilo je izuzetaka. Vi niste prva osoba koja je pretpostavila da
je agent nae kompanije zbog posla kojim se bavi svetska ena.
Dobro je poznato da su dame iz Ulice fenjera sposobne da se brinu o
sebi.
Svi nai agenti imaju neto zajedniko, gospodine Gejd. Rade za nas
zato to su se iz raznih razloga nale bez sredstava za ivot i zato to su
preputene same sebi. Nemaju porodice koje bi ih zatitile. Dobro znamo da ih
to ini ranjivim.
Zbog toga se vi i gospoa Mars smatrate pozvanim da vodite rauna o
njima. Zagrizao je sendvi. To je za svaku pohvau
Ne elimo da neka od naih dama bude zavedena i naputena. Takve
stvari tete poslu.
Uzbudio se. Nije znao da li ga ovo ispitivanje i upozorenje zabavlja ili
vrea. Vrlo dobro, bio je kriv za zavoenje Beatris, ili nije nameravao da je
napusti. Nije da je razmiljao o budunosti s njom. Prole godine je prestao da
razmilja dugorono. iveo je ivot iz dana u dan.
Da li se to esto dogaa?, pitao je. Mislim na zavoenje i naputanje
vaih agenata.

b bi il lj ja a

Gospoa Mars i ja dajemo sve od sebe da takvu opasnost svedemo na
najmanju meru. Sagovornica ga je poastila hladnim osmehom. Znajte da
sam vie nego jednom iskoristila podatke prikupljene na terenu, da bih
upodobila mukarce voljne da se zabave s damom iz Ulice fenjera.
O, da. Ucena je oduvek bila veoma korisno orue.
Kao to sam rekla, gospoa Mars i ja smo naim agentima najee neka
vrsta zamene za porodicu. Odgovorne smo za njih kao njihovi poslodavci.
Beatris nosi pitolj i veoma monu meavinu miriljavili soli. Vi se
uprkos tome brinete da ne moe da se zatiti.
Strast moe da uini svaku enu nepromiljenom."
Imam novosti za vas, gospoo Flint. Pomenuta strast moe imati slian
uticaj na mukarce. Da li ste pomislili da je mogue da ste pogreno
protumaili situaciju? ta emo ako sam ja onaj kome preti opasnost da iz
svega ovoga izae slomljenog srca? E Jeli biste se brinuli o meni ako budem
naputen?
Abigejl je tiho zafrktala. Nimalo se ne brinem za vas, gospodine.
Glasonoa gospodina Smita sasvim je sposoban da se brine o sebi.
Ne budite tako sigurni u to, gospoo.
Ozbiljna sam, gospodine Gejd. Dobro mi je poznato da smo Sara i ja
vae dunice. Verujem da je polovina Londona u istom poloaju.
Nije polovina.
Zanemarila je upadicu. Zahtevam vau re da neete dozvoliti da Beatris
sanja o onom to se nikad nee dogoditi.
ta je s mojim snovima, gospoo Flint?
Ne mogu ni da zamislim vae snove, gospodine. Posmatrala je njegovo
oiljcima izbrazdano lice i tap. S obzirom na ono to znam o vaoj prolosti,
verujem da nisu naroito prijatni. Ustala je i izala ne ekajui odgovor.
Ostavila ga je samog. ekao je da se vrata zatvore za njom.
Moji snovi prolepali su se u poslednje vreme, prozborio je u praznoj
odaji.

b bi il lj ja a

Trideset sedmo poglavlje
Beatris je ekala da Abigejl i Sara nestanu iza vrata Sarine laboratorije.
Prila je Doui. Prebacio je ranac s dimnim napravama preko ramena.
Da li si nekim sluajem dobio lekciju na temu tvojih asnih namera
prema meni?, proaptala je.
Trudio se da izgleda iznenaeno. Zato pita?
Zato to sam upravo zavrila razgovor na temu dentlmena koji se osea
slobodnim da se poigra oseanjima jedne dame. To je bilo, najblae reeno,
neugodno iskustvo.
Ko je bio neugodan, dentlmen ili predavanje?
To nije smeno, Doua.
Izvini. Zastao je na vratima, da bije propustio ispred sebe. Da, i meni je
odrano predavanje.
Plaila sam se toga. Izvinjavam se u ime poslodavaca. Zna, imale su
najbolje namere.
Ni na trenutak nisam posumnjao u to.
Skupila je obrve. Kako si se poneo?
Podsetio sam ih da nosi pitolj i prilino opasnu meavinu miriljavih
soli i da izgleda kao osoba koja zna da se brani.
Zadovoljno se osmehnula. To je sjajan odgovor.
Kako si odgovorila na upozorenjeo mojim namerama?
Dala sam im do znanja da vie nisam nevina i da je lekcija dola
prekasno.
Pruila je korak zanemarivsi njegov prigueni smeh. Zbilja ima otkaen
smisao za humor, pomislila je.
Sara i Abigejl su ekale. Sara je opasala veliku konu kecelju. Njena
laboratorija je zauzimala itav podrum gradske kue. Na brojnim radnim
stolovima behu kojekakvi nauni instrumenti, od osetljivih vaga do elektrinih
maina. Neke od staklenih vitrina du zidova sadrale su rude i drago
kamenje. U nekima su bile boce i kutijice pune raznovrsnih hemikalija.


b bi il lj ja a

Pogledajmo ove dimne naprave, gospodine Gejd, ree Sara. Polet i
radoznalost ogledali su se u njenim oima i glasu. Pokazala je ka najbliem
stolu. Poreajte ih po njemu. Rekli ste da su nestabilne?
Priao je klupi i skinuo ranac s ramena. ovek koji ih je upotrebio protiv
mene aktivirao ih je kad je bacio staklenu kuglu ispred mojih nogu. Digao se
veliki dim i mnogo isparenja, ali nije bilo plamena.
Spustio je ranac na sto. Otvorio ga je i izvadio tri staklena suda.
Sara je natakla zatitne naoare i vezala masku preko nosa i usta. Navukla
je debele rukavice i prila stolu.
Povucite se, svi do jednoga, naredila je.
Povukli su se od radnog stola bez negodovanja. Gledali su kako Sara
podie i ispituje jednu od staklenih kugli.
Zanimljivo, rekla je. Da vidimo ta imamo unutra.
Paljivo je skinula poklopac. Iz otvora je pokuljao jak miris. Beatris je
nabrala nos.
Bljak. Abigejl je mahnula rukom ispred nosa. urno je uzniakla za jo
nekoliko koraka.
Hmm , ree Sara.
Pipetom je izdvojila mali uzorak tajanstvene tenosti. Bila je bistra. Vie
puta je nakapala u epruvetu. Pripremila je nekoliko uzoraka pre no to je
vratila poklopac na sud.
Obratila se prisutnima.
Ovo e potrajati. Ne mogu da radim s publikom koja znatieljno prati
svaki moj potez. Posluite se ajem u salonu. Pozvau vas kad budem imala
ta da vam saoptim.
Posluno su otrupkali uz stepenice. Abigejl ih je uvela u mali salon.
Doua je priao prozoru s pogledom na neprozirnu maglutinu. Beatris je
oseala njegovo nestrpljenje, ba kao i Abigejl.
Predlaem vam da sednete, gospodine Gejd. Nita neete videti na
ulici.
Ne, pretpostavljam da neu. U ovoj prokletoj magli ne vidi se ni prst pred
okom. Polako se okrenuo i seo. Imam oseaj da imamo sve manje vremena.
Lansing ne bi rizikovao da me dovede u London da je drugaije. Moram da
pronaem izvor hemikalija to je pre mogue. Nakon toga pronai u plaenog
ubicu.

b bi il lj ja a

Shvatam, ree Abigejl. U meuvremenu, kakvi su vai planovi za
veeras? Vi i Beatris dobrodoli ste da prenoite kod nas.
Hvala vam, ali neemo, ree Doua. Beatris e biti bezbednija na
drugom mestu. Moram da budem siguran da joj ne preti nikakva opasnost dok
budem pokuavao da isteram Lansingovog plaenog ubicu na istac. Kostur je
prepreka koju elim da otklonim to je pre mogue.
Beatris je progovorila. Mislim da je najjednostavniji nain za hvatanje
ubice u zamku da mene iskoristi kao mamac.
Neu to uiniti." Izgovorio je to ravnim i neopozivim tonom.
Ima li bolji plan?, utivo ga je upitala.
Recimo da raspolaem alternativnom strategijom.
To joj se nije dopalo. ta namerava da uradi?
Jasno mi je da me je Lansing iskoristio da te pronaem i da sam odonda
problem za njega.
Abigejl je podigla obrve. Lansing zna da ste ozbiljna prepreka i da ete
nastaviti da to budete, ak i ako ugrabi Beatris.
Zato to nee prestati da me trais, tiho e Beatris.
Neu, ree Doua. Pogledao ju je u oi. Nikada neu prestati.
Abigejl ga je paljivo posmatrala. Verujete li da je vae uklanjanje
Lansingov najpred cilj?
Ja bih svakako pribegao toj strategiji da sam na njegovom mestu. On
poznaje moj, a ja njegov nain razmiljanja. Naposletku, obuavao nas je isti
ovek.
Ali prvo se morate pozabaviti ubicom, a ne Lansingom ree Beatris.
Plaeni ubica je Lansingova slaba taka, ree Doua. ovek s licem
lobanje jedina je osoba koja zna kako da dopre do Lansinga. Plaene ubice
zahtevaju redovne isplate. To znai da postoji utvrdeno mesto sastanka.
Doepau se Lansinga kad ga doznam.
Prvo mora izmamiti plaenog ubicu, ree Beatris. ime e se
posluiti ako me ne upotrebis kao mamac?
Samim sobom, ree Doua. Bice u osvetoljubivom raspoloenju
nakon dva neuspeha zaredom. Profesionalni ponos e ga uiniti
nepromiljenim.


b bi il lj ja a

Beatris je zadrala vazduh. Doua, moram ti rei da ne mislim da je to
dobar plan...
Priguena eksplozija u podrumu prekinula je razgovor. Boe!, ree
Abigejl. Skoila je na noge i jurnula ka vratima. Saro? Kako si? Saro!
Beatris i Doua su pohitali za njom niz hodnik. Zastali su na vrhu
podrumskih stepenica. Pramici dima i snani miris hemikalija dopirali su iz
podruma.
Saro?, zabrinuto je dozivala Abigejl. Odgovori mi.
Sara se pojavila na vrhu stepenita. Penjala se brzo kroz sve gua
isparenja. Na dovratku jeskinula masku i naoare. Poastila ih je trijumfalnim
osmehom.
Imam dobre vesti, gospodine Gejd, rekla je. Mislim da znam ime
apoteke koja je isporuila hemikalije za dimnu napravu, a najverovatnije i za
egipatsku vodicu koju ste mi opisali. Samo jedna osoba u Londonu moe da
nabavi tako retke i egzotine hemikalije.
Samo jedna?, zanimao se Doua.
Gospoa Grimo u Tiberi lejnu jedini je apotekar specijalizovan za
pripremanju smea i formula s natprirodnim svojstvima.

b bi il lj ja a

Trideset osmo poglavlje
Ako mi jo jednom kaes lepo sam ti rekla, moda u biti primoran da
preduzmem drastine mere, upozorio ju je Doua.
Tvoje pretnje ni najmanje me ne plae, ree Beatris. Odmahnula je
rukom u rukavici. Dalekovda je. Jednostavno nije mogla da se suzdri.
Verujem da e sledei put obraati vie panje kad ti kaem da postoji dokaz
iz domena natprirodnog.
Sedeli su u Douinoj koiji bez oznaka. Koija Henri stao je ispred ulaza
na Tiberi lejnu, zato to je stari kaldrmisani sokak bio preuzak za vozilo.
Sokak je bio pun magle. Znak iznad apoteke nije se video od nje. Slaba
svetlost na prozoru nagovetavala je da je radnja otvorena.
Beatris je bila svesna snane eneigije koja je proimala kabinu koije. Iz
Doa je isijavalo hladno, strogo kontrolisano iekivanje vuka u lovu. Znao je
da joj nee verovati ako mu kae da vidi kako mu iz oiju izbija mrana
vrelina. Stoga je utala.
Ne verujem da je gospoa Mars uspela da otkrije apoteku zato to je
osetila tragove natprirodne energije u hemikalijama, rekao je Doua.
Oduvek sam potovao njen talent za nauku. Ne sumnjam da ju je neto to je
opazila u tenosti navelo na taj zakljuak.
Ali si zato sasvim siguran da ono to je pronala nije natprirodno.
Pomenuo sam vie puta da nema potrebe oslanjati se na natprirodno da bi
se objasnio fenomen koji se drugaije ne moe objasniti.
Kako god, promrmljala je Beatris, ti si strunjak za kriminalne istrage.
Sumnjiavo ju je osmotrio. Slatko se nasmejala i zatreptala.
Uh. Odmahnuo je glavom i odkrinuo vrata. Moe da zaboravi taj
izraz nevinaceta. Ne pali kod mene, sea li se?
O da, stalno zaboravljam tu sitnicu.
Porazgovarajmo s gospoom Grimso, odbrusio je.
Spustio je stepenice, stisnuo tap i izaao iz kabine. Okrenuo se da bi joj
pruio ruku. Potresao je udar kadje uhvatio snanom akom. Pogledala ga je
ispod oboda eiria. Htela je da na njegovom licu vidi da li je osetio
pranjenje energije izmeu njih. Njegov profil bio je nepekretan i nedokuiv.

b bi il lj ja a

Ako je osetio neto neobino i neobjanjivo u njenoj blizini, koristio je
udesnu mo samokontrole da prikrije svoje reakcije.
Henri se pomerio na klupici i pogledao odozgo u Douu. ekau vas
ovde, gospodine!
Hvala ti, ree Doua. Posmatrao je maglom zaogrnuti sokak.
Pretpostavljam da ima pitaljku?
Jata, gospodine. Motriu na okolinu ba kao nekad. Dunuu dva puta
ako vidim neto zabrinjavajue. Da li oekujete probleme s apotekarom?
Ne, ali umem ja i da se prevarim, ree Doua. Starim, Henri.
Koija se zacerekao. Mnogo leta vas deli od mojih godina, gospodine.
Doua je uhvatio Beatris za ruku i krenuo ka vratima apoteke. Zvuk
njihovih koraka i prigueno lupkanje tapa jezivo su odjekivali u magli.
Beatris se osvrnula. Koija i koija bili su samo neodreene senke.
Ledeni talas pojavio se niotkuda kad su stigli do ulaznih vrata apoteke.
Najeila se. Znala je da je Doua osetio njenu nelagodu, zato to je odmah
stao. Naloio joj je da se zaustavi.
ta je bilo?, pitao je.
Nisam sigurna, rekla je.
Izotrila je ula i osmotrila prag radnje. Energija koju su godinama
nanosili nebrojeni ljudi ostavila je gusti uzavreli nanos natprirodnih strujanja.
Veliki broj tragova potamneo je od bolesti, bola, zavisnosti i bliske smrti.
Stajali su pred apotekom. Veina posetilaca tragala je za lekom ili
privremenim olakanjem za sebe ili nekog drugog.
Neki od skoranjih tragova goreli su na drugaiji nain. Bila je to dobro
poznata tinjajua energija.
Doua, apnula je. Nedavno je bio ovde, ali je otiao.
Nije pitao na koga misli. vre ju je stisnuo za ruku u nemom
upozorenju. Trgla se i pogledala ga. Osmatrao je prozore.
Zastori su navueni, tiho je prozborio. Pogledao je u prozore soba iznad
duana. I oni su zatvoreni. Potegni pitolj.
Nije oklevala. Podigla je suknjn i podsuknje i izvadila pitolji.
Stani tamo gde se nee videtis tih vrata, rekao je i klimnuo ka
nadsvoenom ulazu u oblinju kuu. Ne oklevaj da puca ako te iko makar i
dva puta pogleda. Da li si me razumela?

b bi il lj ja a

Hou. ta smera?
Posluaj me. Odmah.
Pourila je u zaklon oblinjeg ulaza odakle je gledala kako Doua hvata
kvaku rukom u rukivici. Video je da se suoava s otporom. Vrata su bila
zakljuana.
Pitala se da li e ih obiti. Posluio se mnogo delotvornijom metodom.
Vrhom tapa udario je po staklu na gornjem delu vrata.
Staklo se polomilo. Pruio je ruku kroz otvor i otkljuao vrata.
Nestao je u apoteci.
Nekoliko sekundi kasnije crna staklena boca proletela je kroz otvorena
vrata i pala nasred sokaka. Buno se razbila. ula je tihi prasak i itanje. Vreli
plamenovi zapalacali su na sokaku. Uskoro su utihnuli.
Zavladala je duboka tiina. Beatris je zadrala dah.
Doua se pojavio na vratima. Moe da ue. Gledao je pitolj u njenoj
ruci. Da li bi ga odloila ili makar prestala da ciljas u mene?
O, izvini. Zadigla je haljinu i gurnula damski pitolj u skrivenu futrolu.
urnim korakom je prila ulazu u duan i pogledala pored Doue. Starija
ena leala je na podu. U vazduhu se oseao slabi, ali prepoznatljivi miris
hloroforma.
Blagi boe, proaptala je Beatris. Da li je...?
Jo je iva, ree Doua. Stigli smo na vreme. Vatrena bomba bila je
povezana s vremenskim mehanizmom. Eksplodirala bi za deset minuta. Ubica
je eleo da bude daleko od mesta zloina kad izbije poar.

b bi il lj ja a

Trideset deveto poglavlje
Hvala bogu to ste naili, ree gospoa Grimso. Hteo je da me ubije.
Rekao je da e sve izgledati kao nesrean sluaj prouzrokovan eksplozijom
nestabilnog hemijskog jedinjenja i da policija nee znati ta se dogodilo.
Glas i ruke su joj drhtali. Beatris je spustila olju vrelog aja ispred nje.
Zabrinuto je posmatrala postariju enu. Apotekarka jo nije izala iz oka.
Popijte malo aja, neno je prozborila.
Gospoa Grimso je ivnula kad je videla aj. Izvadila je paketi iz iroke
kecelje. Ispraznila je polovinu njegove sadrine u aj. Nagnula se napred i
udahnula isparenja. Imala su lekovit uticaj na nju. Glas i ruke su joj se smirili.
Namrtila se. Zbunjenost joj se ogledala na licu. Kako ste otkrili da sam u
opasnosti?
Nismo znali da ste u opasnosti, ree Beatris. Nismo to mogli sa
sigurnou znati. Sela je za stoi i nasula aj u Douinu i svoju olju.
Intuicija gospodina Gejda danas nas je dovela ovamo. Neto mu je govorilo
da je vano da vas to pre naemo. Apotekarka je bila veoma prestraena, ali
neozleena. Beatris je pripremila aj dok je Doua izaao napolje da kae
Henriju ta se dogodilo i da ga poalje na zadatak. Nije znala gde ga je poslao.
Koija je pourio da obavi zadatak.
Gospoa Grimso zamisljeno je pogledala Douu. Sigurna sam da imate
neki psihiki dar, gospodine, im ste znali da sam u nevolji.
I ja mu to neprestano govorim. ree Beatris. Nasmejala se Doui preko
stola.
Dobacio joj je nervozni pogled pre no to se obratio gospoi Grimso.
Nikakav natprirodni dar nije nas jutros doveo do vaeg praga. Na njemu smo
se nali zahvaljujui logici i dedukciji. Imali smo i malo prokleto dobre sree.
Apotekarka se upitno zagledala u Beatris.
Gospodin Gejd ne veruje u natprirodno, objasnila je Beatris.
Apotekarki je sada tota bilo jasnije. A, znai tako. Pa svakako nije prvi
obdareni mukarac koji zatvara oi pred svojom sposobnou. Usuujem se da
kaem da nee biti poslednji.


b bi il lj ja a

Beatris je pokuala da prikrije osmeh. Znala je da ga je Doua video.
Odluio je da utke prede preko svega, iako mu nije bilo svejedno.
ao mi je to ne mogu da vam dam vie vremena za oporavak posle onog
to ste preiveli, gospoo Grimso, rekao je. Prinudeni smo da delamo brzo
na reavanju ove afere kako bismo spreili da jo neko nastrada. Da li biste mi
rekli ta vam se danas dogodilo?
Naravno, gospodine. Bojim se da veoma malo znam o tome. Neposredno
pre vaeg dolaska u radnju je ula jedna od stalnih muterija koja uvek kupuje
specijalnu smeu soli. Zamolio me je da mu spremim uobiajenu narudbinu.
Nita mi nije bilo sumnjivo. Okrenula sam mu lea da bih spravila smeu.
Spustila sam je na pult kad sam je zavrila. Najedanput se stvorio kraj mene.
Kretao se kao maka u nonom lovu. Prislonio je vlanu krpu na moje lice.
Seam se da je zaudarala na hloroform. Rekao mi je da u stradati u velikom
poaru. Zatim ste me vi probudili.
Douino lice se ukoilo. Ja sam ga naveo da vas napadne. Zloinac za
kojim tragam procenio je da u vas pre ili kasnije pronai i da ete me odvesti
do njega. eleo je da umrete, ali tek kad dobije svee zalihe soli.
Gospoa Grimso izgledala je zbunjeno. Ne razumem. Ko je taj
zloinac?
ovek koji je pokuao da vas ubije i spali vau radnju je u njegovoj
slubi, ree Doua. Zove se Lansing. On je naunik koji gotovo godinu
dana koristi usluge profesionalnog ubice. Blagi boe, zapanjeno je
proaptala gospoa Grimso.
Moete li da opisete oveka koji je kupio soli i pokuao da vas ubije?
Da, naravno, ree gospoa Grimso. S naporom se pribrala. Nikad mi
nije rekao svoje ime. Objasnio mi je da je poslat da kupi soli i neke druge retke
hemikalije koje samo ja imam. Nikad mi se nije dopadao, ali je plaao dobro i
bez odlaganja. Nije traio veresiju. ovek ne moe da bude izbirljiv kad su
platene muterije u pitanju.
To je velika istina, ree Beatris. ta jo moete da nam kaete o
njemu?
O, bio je prilino prepoznatljiv. Stranac, bez ikakve sumnje. Govori
engleski s primetnim naglaskom. Visok je. Uvek je nosio eir natuen na oi,
ali se videlo da je elav. Lice mu je podsealo na lobanju. Imao je najhladnije
oi koje moete zamisliti.
Da, ree Doua. Opis odgovara profesionalnom ubici.

b bi il lj ja a

Gospoa Grimso je zadrhtala. Mislite li da e se vratiti kad dozna da je
podbacio?
Nee, zato to bi to bio besmisleni rizik, ree Doua. Za svaki sluaj
zamoliu starog saradnika da poalje nekoliko ljudi da straare pored vae
radnje do okonanja afere.
Gospoa Grimso pogledala ga je iznenaeno. Mislili ste na
telohranitelje?
Tako je. Malopre sam poslao koijaa s porukom. Straari e uskoro stii.
Otii emo im dodu.
Apotekarka je s olakanjem odahnula. Veoma sam vam zahvalna,
gospodine. Zbilja ne shvatam zato bi pomenuti gospodin Lansing poslao svog
poslunika da me ubije. Rekla sam vam da sam jedini apotekar u Londonu koji
moe da mu isporui traene hemikalije.
Mislim da je ubeen da mu vie nee biti potrebne, ree Doua.
Veruje da e uskoro okonati veliki eksperiment.

b bi il lj ja a

etrdeseto poglavlje
Nisam znala da gospodari podzemlja ive na tako visokoj nozi, ree
Beatris. S divljenjem je posmatrala otmenu koiju koja im se pribliavala.
Gospodin Viver upravlja unosnim delom prestonikog kriminala, ree
Doua. Specijalizovao se za kockarnice i krme. Takode nudi finansijske
usluge on ima koji ih ne mogu dobiti u uglednim bankama.
Po prilino visokoj kamatnoj stopi, pretpostavljam.
Poslovan je do sri.
Gledao je raskou crnu koiju s plemenitim crnim konjima koja se
zaustavila na ulazu u Tiberi lejn. Dvojica su izala iz nje. Svi Viverovi
uterivai dugova liili su jedni na druge. Bili su krupni, ulivali su strah, dobro
naoruani i otmeno odeveni. Crna kravata oko vrata bila je njihov znak
prepoznavanja u svetu podzemlja.
ekali su Douina naredenja.
Zamoliu vas da motrite na apotekarku i njen duan u sokaku, ree
Doua. Ne dopustite nikom da ude na njena vrata niti u uliicu. Apoteka je
zatvorena do daljeg. Zabrinut sam za bezbednost vlasnice.
Pobrinuemo se za nju, ree jedan od ljudi u crnom.
Dodirnuli su crne eire i uli u sokak.
Sluga u crnoj livreji je skoio s koije da otvori vrata i spusti stepenice.
Krupni ovek je sedeo u kabini. Provirio je kroz otvor.
Odavno se nismo videli, Doua, ree Viver. Zamiljeno je posmatrao
oiljak i tap. uo sam da ste doiveli nesreu.
Lo glas se daleko uje, ree Doua. Dozvolite mi da vam predstavim
dobru prijateljicu, Beatris. Ovo je gospodin Viver, moj stari saradnik.
Beatris se osmehnula. Gospodine Viver.
Doua nije mogao da suspregne osmeh. Nijedna dama iz njegovog
drutvenog miljea ne bi pri predstavljanju ljupko i utivo pozdravila
zloglasnog gospodara podzemlja. Blesak u oima gospodina Vivera govorio je
da nije navikao na tako topao prijem kad su pripadnici viih slojeva bili u
pitanju.


b bi il lj ja a

Izuzetno mi je drago, gospoice Lokvud, ree Viver. Pogledao je
Douu, blago uzdignutih obrva, pre no to je mahnuo rukom u rukavici.
Nadam se da ete mi se pridruiti u koiji da porazgovaramo. Stajanje na
otvorenom ide mi na nerve. Doua je pomogao Beatris da se ukrca u koiju.
Uao je za njom. Seli su na jastuke presvuene crnim pliom.
Beatris je pogledom ispitala Vivera s nenapadnom znatieljom. Mnogo se
toga moglo videti, pomislio je Doua. Krupni ovek je zauzimao vei deo
sedita. Blede oi behu pune hladne, proraunate inteligencije. Odevao se po
najnovijoj modi. Kroja je uinio sve to je mogao da pokrije Viverovo
golemo telo, ali s ogranienim uspehom. Nita nije moglo prikriti auru loeg
zdravlja koja je izbijala iz gospodara podzemlja. Imao je nezdrav ten. Disao je
mnogo napornije nego prilikom poslednjeg susreta.
Moram da priznam da bih voleo da znam zato ste potraili moju pomo
nakon gotovo godinu dana tiine, ree Viver.
To je duga pria koja jo nije ispriana, odgovorio je Doua.
Povezana je s nesreom koju ste pomenuli. Pretpostavljam da je jedan od
ljudi, za kog sam verovao da je u njoj poginuo, jo iv predstavlja problem za
gospoicu Lokvud.
Jasno mi je. Viver je nagnuo glavu ka Beatris. ao mi je to to ujem,
gospoice Lokvud. Okrenuo se Doui. Drago mi je to u moi da vam se
oduim. Dva straara nisu dovoljna da izmirim dug. Da li mogu da uinim jo
neto za vas?
Imam jedno pitanje, ree Doua. Da li ste uli za nezavisnog
preduzimaa koji se bavi otmicama i ubistvima? Stranac je. Govori s
napadnim ruskim naglaskom. Predstavlja se kao Kostur.
Podsea na lik iz gotskog romana. Opis zvui poznato. Pre godinu dana
uo sam glasine o takvom oveku. Prialo se da je doao u London i da je
iskusni profesionalac.
Kakav profesionalac?, pitala je Beatris.
Profesionalni ubica, objasnio je Viver ljubaznim glasom.
Tako znai, ree Beatris.
Razglasio sam da bih rado uposlio takvog strunjaka. Nikad nije pokuao
da stupi u kontakt sa mnom. Odmah posle toga je nestao.
Pronaao je drugog poslodavca, ree Doua.
Pretpostavljam da je novi poslodavac iz vaeg sveta, Doua. Gotovo
sigurno bih znao da je stupio u slubu nekog od mojih poslovnih takmaca.

b bi il lj ja a

Njegov novi poslodavac je ludak Klement Lansing, ree Doua.
Viver je klimnuo. Pretpostavljam da imate plan?
Profesionalni ponos je po svoj prilici Kosturova slabost, ree Doua.
Nameravam da je uz vau pomo iskoristim da bih mu postavio zamku."
Stojim vam na usluzi.
Doua je potanko izneo svoj zahtev. Viver je smesta shvatio ta se od
njega trai.
Nema problema, rekao je. Srediu stvar im se vratim u kancelariju.
Hvala vam. Smatrajte da je va dug u celosti izmiren.
Viver je progunao. Nikad vam se neu oduiti.
Doua je otvorio vrata koije. Siao je na plonik. Pruio je ruku da
pomogne Beatris.
Posmatrali su kako blistavi crni ekipa nestaje u magli.
Smem li da pitam ta si uinio za gospodina Vivera? pitala je Beatris.
Jedan od Viverovih takmaca iz podzemlja oteo je njegovu kerku zarad
otkupa, ree Doua. Pronaao sam je i vratio neozleenu.
Shvatam. To objanjava njegovu tvrdnju da ti se nikad nee u potpunosti
oduiti.
Neto u njenom glasu govorilo mu je da je zabrinuta.
ta te mui?, pitao je.
Gospodin Viver je veoma bolestan. Umire.
uo sam da boluje od srca. Godinama odrava primirje u kriminalnom
svetu. Bilo bi zanimljivo videti ta bi se dogodilo u sluaju njegovog nestanka
sa scene.

b bi il lj ja a

etrdeset prvo poglavlje
Biblioteka Viktora Hejzltona bila je proeta tamnom, sumornom
energijom dugo taloene tuge. U toj meavini bilo je jo neeg, pomislila je
Beatris - tihog priguenog besa. Viktor je podigao stoiku fasadu oko sebe, ali
ona je lepo videla tamna strujanja u njegovim tragovima. Slutila je da je veliki
deo dobro kontrolisanog besa usmerio na samog sebe. Bio je legendarni
gospodin Smit, zatitnik zemlje od terorista i zaverenika, a nije uspeo da zatiti
voljenu ki od ludaka.
Viktor je bio lav od oveka, srebrne grive, estokih crnih oiju i
zapovednikog dranja. inilo se da je u kasnim pedesetim, ali kretao se kao
mnogo mlaa osoba. Lako je mogla da ga zamisli kao legendarnog gospodara
pijuna - upoznatog s najveim tajnama vlade i najviih drutvenih krugova -
koji alje poverljive agente da pronau izdajnike i osujete zavere.
Doekao ih je s dobrodolicom, iako je bio iznenaen kad su dovedeni u
biblioteku. Beatris je naslutila izvesnu napetost izmeu Doue i Viktora, kao i
energiju koja je nepogreivo svedoila o dubokoj i dugotrajnoj povezanosti.
Domain je sedeo za masivnim drvenim stolom.
Prostrana odaja bila je svetilite posveeno Emi Hejzlton. Oblinja polica
bila je puna njenih belenica. Na drugoj su se nalazili njeni dnevnici.
Uramljeni akvareli krasili su zidove.
Poasno mesto iznad kamina pripadalo je njenom portretu. Sve relikvije
behu oiviene crnom svilom.
Ema je bila neobino lepa, pomislila je Beatris. Posmatrala je njen portret.
S divnim crtama lica, tamnom kosom i tamnim oima, mogla je da opini
svakog mukarca. Umetnik je uspeo da prikae i njenu inteligenciju,
eleganciju i arm.
Moramo pretpostaviti da je Lansing iv, Viktore. Doua je poloio ake
na balak tapa. I lud.
Viktor se ukoio. Sede obrve spojile su se iznad rimskog nosa. Veruje
da je preiveo eksploziju?
Da. Znam da e ti biti teko da ovo uje, ali mislim da je uspeo da
sauva Emino telo.
Viktor je prebledeo. Otro je udahnuo i zamirio.

b bi il lj ja a

Da li si siguran u to?, promuklo je apnuo.
Siguran sam koliko god mogu biti siguran bez vrstog dokaza.
Pronali smo dva lea u ruevinama. enski i muki.
Izgoreli su do neprepoznatljivosti. Pretpostavljam da se radi o rtvama
njegovih eksperimenata. Lansing me je tog dana namamio u tu kuu, da bi me
ubio i da bi uklonio dokaze u velikom poaru. Mislim da su dva lea spremno
ekala moj dolazak.
Viktor je izgledao potresno do sri. Ali ta je uinio s Emom?
Ovo su nagaanja, ree Doua. Gotovo sam siguran da je sauvao
njeno telo u hemikalijama.
Zato bi, za ime boje, uradio tako neto?
Doua je stisnuo vilice. Zna zato. Lud je. Ubeen je da e je oiveti.
Viktor je duboko uzdahnuo i na tren zatvorio oi. Teka mrana tuga
ispunjavala je prostor oko njega.
Lansing je bio retko sposoban naunik. Otvorio je oi. Morao bi da zna
ta jeste, a ta nije mogue.
I dalje je sjajan naunik, ree Doua. to ne znai da nije lud. Zna da
je bio opsednut Emom, Ubio ju je kad je pokuala da pobegne od njega.
Sasvim je mogue da su ga oseaj krivice i tuga gurnuli preko ivice. Kad smo
ve kod toga, otkrio sam da su oi Anubisa u njegovom posedu. Ema ih je
pronala neposredno pre no to ju je ubio. U poslednjih godinu dana je od
apotekarke u Tiberi lejnu kupovao retke soli, neophodne za pripremu recepta
za egipatsku vodicu.
To su neverovatne vesti. Viktor je ustao i priao prozoru s pogledom na
vrt. okiran sam.
ao mi je, ree Doua. Znam koliko ti ove vesti teko padaju, ali slede
jo neprijatnije. Gospoica Lokvud je u velikoj opasnosti.
Viktor se okrenuo prema njima. Snane crte su se ukoile, tvorei
zabrinutu masku. Zbog ega?
Lansing je nesumnjivo ubeen da poseduje natprirodni dar neophodan za
aktiviranje sila zarobljenih u statui, ree Doua. Misli da mu je neophodna
da bi obavio veliki eksperiment. Skovao je plan. Nee prezati ni od ega da bi
je kidnapovao. Viktor se zagledao u Beatris sa iskrenom radoznalou.
Posedujete li neke natprirodne moi, gospoice Lokvud?


b bi il lj ja a

Da, rekla je. Gospodin Gejd moda ne veruje u natprirodne pojave, ali
tvrdi da Klement Lansing veruje u njih.
O tome nema zbora. Viktor je sklopio ruke iza lea. Lansing je verovao
u postojanje irokog spektra natprirodnih sila. U stvari, smatrao je da i moja
kerka poseduje izvestan dar. To je bio jedan od razloga zbog kojih je bio
opsednut njome. Bio je siguran da je sposobna da pokrene oivljavajuu mo
egipatske vodice.
Posle Emine smrti dao se u potragu za drugom nadarenom enom, ree
Doua. Poslao je piofesionalnog kriminalca, samozvanog Kostura, da
kidnapuje Beatris.
Viktorove sede obrve su se podigle. Drago mi je to vidim da su se ti
pokuaji izjalovili.
Beatris je pogledala Douu. Zahvaljujui gospodinu Gejdu.
Na Viktorovom licu pojavio se eznutljivi oinski osmeh. Pogled mu se
ispunio lepim seanjima. Oduvek si bio moj najbolji agent, Doe. Izgleda da
povrede nisu to promenile. Pretpostavljam da si doao ovamo zato to ima
gotov plan?
Postavio sam klopku za plaenog ubicu. Uz malo sree veeras e uetati
u nju. U meuvremenu bih ti bio veoma zahvalan ako bi dopustio Beatris da
ostane ovde. Znam da e ovde biti sigurna.
Naravno, ree Viktor. Izloi mi svoju strategiju.

b bi il lj ja a

etrdeset drugo poglavlje
Znam da ne veruje u natprirodno, o predvianju budunosti da i ne
govorimo, ali sloili smo se da intuicija postoji, ree Beatris.
Bili su sami. etali su se po velikom stakleniku povezanom s
Hejzltonovim zdanjem. Bilo koje druge noi takva situacija potakla bi
romantina oseanja, pomislila je Beatris. Meseina se probijala kroz staklene
zidove i tavanicu osvetljavajui impresivnu koliinu zelenila, od paprati do
svakovrsnih palmi i orhideja. Samo taj prostor u kui nije bio mraan. ivot je
cvetao u njemu. Viktor Hejzlton trebalo bi da u njemu provodi to vie
vremena.
Veera je bila turoban dogaaj. Mrana, drvenim ploama pokrivena
trpezarija je, kao i biblioteka, bila natopljena dubokom alou. Na zidovima
je bilo jo vie crne svile. Fotografija Eme u elegantnoj haljini posmatrala ih je
s dominantnog mesta iznad kamina. Posluivao ih je sluga turobnog lica, s
crnom trakom oko ruke. U grobnoj tiini je izlazio i ulazio u kuhinju.
Beatris je znala da ne bi uivala u obroku i da je atmosfera bila veselija.
Oseaj nelagodnosti ju je pratio itavog popodneva. Uvee je samo ojaao.
Mogu da vodim rauna o sebi uprkos mom izgledu, Beatris, ree
Doua.
Svesna sam toga. Ali to ne znai da bi trebalo da zanemari intuiciju. ta
ti ona poruuje?
Zastao je. Naslonio se na gustu, visoku paprat. Odloio je tap. Zagrlio ju
je i privukao sebi.
Rekao sam ti. Vreme je na izmaku. Ne smem da rizikujem. Veeras
moram da pronaem Kostura. On e me odvesti do Lansinga. Nemam
vremena za smiljanje drugog plana.
Htela je da se raspravlja s njim, ali je znala da od toga nee biti koristi.
Moda bi mogla da ga ubedi kada bi razvila drugaiju, delotvorniju strategiju.
Nije mogla da je smisli.
Stisnula je revere njegovog kaputa. Obeaj mi da e biti paljiv i da e
mi se vratiti.
Dajem ti re, rekao je.

b bi il lj ja a

Stisnuo ju je jae i poljubio. Zabrinutou i strahom za njegovu
bezbednost podjarila je vatru u njemu. Zgrabila ga je za ramena i uzvratila
poljubac s oajnikom energijom, kao da se boji da ga vie nikad nee videti.
Odgovorio je plimom udnje. Preplavio ih je talas vrele energije.
Spustio ju je na oblinju gomilu platnenih dakova. Podigao joj je suknju
do pasa i pronaao osetljivu pukotinu. Milovao ju je dok se nije ovlaila.
Otkopao je pantalone. Stisnula ga je upravljajui ga u sebe.
Ne mogu da se zaustavim, upozoravajue je dahtao u njen vrat. Ne
veeras. Ti si groznica to bukti u mojoj krvi.
Dobro je, proaptala je. Dobro je, ljubavi moja.
Ljubavi moja.
Najedanput je bez trunke sumnje znala da je to istina. Volela je Douu.
Nije reagovao na njene rei, ako ih je uopte uo. Divlja strast ga je
prodirala.
Zabio se duboko i energino. Uinio je to jednom, dva puta pre no to je
zakrgutao zubima da bi suzbio moni krik. Stiskala ga je sve dok se nije
ispraznio.Spustio se na nju i zastenjao. Okrenuo se na stranu na dakovima,
kad mu se disanje vratilo u normalu. Upro je pogled u mesec kroz elino-
stakleni krov bate. Podigao joj je ruku. Poljubio je u dlan.
Primi moje izvinjenje, prozborio je. Nisam te ekao. Nisam mogao.
Nisam se poneo kao dentlmen.
Osmehnula se i nalaktila. Pogledala ga je s visine. Oi su mu blistale na
meseini.Postaraj se da se vrati da bi zavrio ono to si veeras poeo, rekla
je. Trudila se da zvui oputeno i veselo.
Nije odgovorio na njen pokuaj da ga odobrovolji. Pogled mu se usijao.
Obuhvatio ju je oko struka. Spustio joj je glavu dok mu nije dodirnula usne.
Zaklinjem ti se da e tako biti, rekao je.
Zapeatio je obeanje poljupcem.
Dvadeset minuta kasnije posmatrala je kako izlazi u no i kako se penje u
koiju bez oznaka koja e ga odvesti do najmranijih londonskih etvrti. Njena
intuicija je vrisnula nemo upozorenje kad je vozilo nestalo u magli. Nita nije
mogla da uini.
Viktor ju je uhvatio pod ruku i neno uveo u kuu. Posmatrao ju je s
mnogo razumevanja.
Ne brini, rekao je. Do je uvek bio moj najbolji agent. Siguran sam da

b bi il lj ja a

e umeti da se pobrine za sebe, ak i u ovom stanju.

b bi il lj ja a

etrdeset tree poglavlje
Moje domainstvo sigurno izgleda morbidno u vaim oima, gospoice
Lokvud. Viktor je nasuo brendi u asu. Neki od najbliih prijatelja skrenuli
su mi panju da sam predugo u predubokoj alosti. Kau da je vreme da
nastavim sa ivotom.
Znam da postoje drutvena pravila kad je alost u pitanju, neno e
Beatris. Drim da svako ali na svoj nain. Sigurna sam da nema vee tuge
od one koja se javlja posle gubitka deteta.
Vratili su se u biblioteku. Kuepaziteljka u crnom unela je servis za kafu.
Viktor je elegantnim pokretima napunio dve olje. Dodao je malo brendija u
svaku. Beatris nije pipnula oljicu.
Bivala je sve nervoznija nakon Douinog odlaska iz kue u susret
plaenom ubici. Pono je prola. Trudila se da odri kontrolu nad sobom.
Povremeno se podseala da Doua zna s kakvim izazovom se susree.
Nelagodnost je jaala iz asa u as.
Ema mi je bila sve na svetu nakon smrti njene majke, objasnio je Viktor.
Naslonio je ruku u crnoj odei na belu mramornu gredu iznad kamina i upro
pogled u kerkin portret. Drutvo oekuje da se udovac oeni posle nekoliko
meseci, pogotovo ako nema muke naslednike.
Da, znam, ree Beatris.
Voleo sam moju Alisu. Nisam mogao da dovedem drugu enu u ovu
kuu. Imao sam moju sjajnu, divnu ki. Bila mi je vie nego dovoljna.
Razumem.
Drutvena pravila i rituali vezani za alost bili su veoma sloeni. Teret su
uglavnom nosile ene. Od osmrtnica oivienih crnim papirom do obaveznog
noenja crnih i kasnije sivih haljina, sve je bila njihova obaveza. ena u alosti
je posmatrana budnim, kritikim okom. Dentlmeni su se obino ograniavali
na noenje crnih traka na eirima ili crnih traka oko ruke u trajanju od
nekoliko meseci. Udovice su obeshrabrivane da stupe u novi brak. Drugi brak
smatran izrazom nepotovanja prema pokojniku. Mukarci su pak ohrabrivani
da pronau novu suprugu, i to to pre.
Imao sam dvojicu mladia koje sam smatrao sinovima, nastavio je

b bi il lj ja a

Viktor. Bio sam najsreniji kad mi je Ema saoptila da eli da se uda za
jednog od njih.
Za Klementa Lansinga, ree Beatris.
Tako je. Moja ki je bila lepotica na glasu. Mogla je imati svakog
mukarca kog je htela. Znao sam da su Doua i Klement zaljubljeni u nju.
Smatrao sam da je Lansing pravi izbor, zato to je delio njenu oaranost
egiptologijom. Vilice su mu se stegle. To je bila jedna od malobrojnih
pogrenih procena ljudskog karaktera. Ta greka me je kotala Eme.
Da li ste znali za Lansingovu opsednutost formulom za egipatsku
vodicu?
Naravno da sam znao. Ema je bila jednako oarana njome. Nekoliko puta
smo razgovarali o tome. Bili su uzbueni mogunou da su drevni Egipani
otkrili sredstvo da ouvanje preminulih u stanju prividne smrti. Lansing je
verovao da e tenost izleiti organe dok je osoba u dubokom snu. Preminuli
e biti oivljen po okonanju procesa ozdravljenja.
Ve sam rekla gospodinu Gejdu da sam zapanjena to je briljantni
naunik poput Klementa Lansinga mogao da poveruje u mogunost buenja
ljudi iz mrtvih, ree Beatris.
Ponekad je teko razlikovati genija od ludaka. Viktor se uhvatio vre
za mramornu gredu iznad kamina. Podseam vas da Lansing nije smatrao da
e egipatska vodica imati uticaja na odavno umrli le, ali je duboko verovao da
ima nade za uspeh procesa ako telo umrle osobe bude zaronjeno u nju
nekoliko asova posle smrti. Obavio je niz gnusnih eksperimenata.
Gospodin Gejd mi je govorio o njima.
Moja kerka uasnula se kad je otkrila ta se dogaa. Suprotstavila mu
se, siguran sam da vam je Do i o tome priao.
Jeste.
Viktor je odmahnuo glavom stisnutih usana. Teko mi je da se pomirim s
milju da je Lansing preiveo eksploziju. Mogunost da je telo moje keri
ouvano u hemijskoj kupci okantna je i nepodnoljiva. Toliko meseci..
Ne mogu da zamislim koliko vam je teko da o tom razmiljate.
Doua nikad nije ozbiljno shvatao Lansingov i Emin rad na egipatskoj
vodici zato to ne veruje u natprirodno.
Da, prilino je tvrd u tom pogledu.
Viktorove usne su se blago iskrivile. Svi imamo slepu taku. Kod Doa

b bi il lj ja a

se ona ogleda u snanoj tenji da ivi na osnovu hladne logike i razuma.
Oduvek je strahovao da bi u suprotnom rizikovao da izgubi kontrolu nad
sobom.
Dobro ga poznajete, gospodine. To ne predstavlja iznenaenje. Shvatila
sam da ste mu u kljunim trenucima pruili neophodan oslonac.
Uradio sam ono to sam mogao. Doua mi je veoma drag. Dogaaji od
pre godinu dana su nam naneli mnogo patnji. Znam da smo obojica proteklu
godinu proveli u dubokoj alosti i osami. Kad sad razmislim o tome, mislim da
je trebalo da se ee vidamo i razgovaramo. Pogledao je na sat. Pred nama
je veoma duga no.
Slabasni nalet panike nagnao ju je da ustane. Najedanput je poelela da
izae iz prostorije nalik grobnici i iz zdanja nalik mauzoleju. Sumorna,
tinjanjua energija ove kue nagrizala je njene ivce.
Da li bi vam smetalo ako bih se povukla u svoju sobu na spratu i tamo
ekala Douu?, pitala je.
Domain se namrtio. Kako se oseate, draga moja? Loe izgledate.
Prilino sam napeta. Bojim se da u ovom trenutku ne mogu biti prijatno
drutvo.
Da, naravno. Viktor ju je posmatrao s dubokom zabrinutou. Vidim
da niste ni takli kafu s brendijem? ta kaete na au brendija? Pomoi e vam
da se smirite.
Ne, hvala. Molim vas da me pozovete im se Doua vrati. Dajem vam
re da u tako uiniti.
Otvorio je vrata biblioteke pred njom. Pourila je niz hodnik u pravcu
glavnog stepenita. Olakanje nakon bekstva iz biblioteke nije dugo trajalo.
Novi talas straha zapljusnuo ju je kad se popela uz stepenice. Do spavae sobe
je stigla u stanju bliskom panici. Oajniki je eznula za daskom istog
vazduha.
Morala je da izae iz kue. Moda e joj nekoliko minuta u vrtu pomoi
da povrati dah i sabere misli.
Otvorila je vrata spavae sobe i ponela ogrta i svenjak. Tiho se iskrala u
hodnik. Debeli tepih priguio je njene korake. Nije htela da uzbuni Viktora.
Znala je da e se zabrinuti ako sazna da u ovo doba noi ide napolju sama.
Kua je bila veoma tiha. Malobrojna posluga odavno je otila na poinak.
Stepenice za poslugu na kraju hodnika bile su najblii put do vrta. Otvorila

b bi il lj ja a

je vrata stepenita. Trudila se da pravi to manje buke.
ula je Viktorove korake na glavnom stepenitu ba kad je zatvorila vrata.
Upalila je sveu i pola dole. Srce joj je divlje lupalo na uskom, zavojitom
stepenita. elja za istim vazduhom postala je nepodnoljiva. Uinilo joj se
da kua eli da je ugusi.
Nije bilo logicnog razloga za iskre sirove panike koje su je proimale.
Predugo je preivljavalana osnovu intuicije da bi je zanemarila.
Stigla je do prizemlja i zastala daugasi sveu. Zidna svetiljka bila je
utuljena, ali je davala dovoljno svetlosti da otkrije vrata koja su verovatno bila
ulaz za snabdevanje.
ula je prigueno kripanje podnih dasaka iznad glave. Viktor se kretao
hodnikom ka glavnoj spavaoj sobi. Potmula kripa ispunjavala ju je uasom.
Seanje na no u kojoj je stajala pored umirueg Rolanda i oslukivala kako se
ubica vraa na mesto zloina zaslepila joj je ula. Gusila se od nepodnoljivog
straha.
Viktor Hejzlton nije ubio Rolanda, pomislila je. emu ovoliki strah?
Moda su joj dogaaji u poslednjih nekoliko dana naeli ivce. Bila je snana,
ali svako ima taku pucanja. Premirala je od straha na najmanji uanj.
Polako se unjala ka ulazu za snabdevanje. Strah je podsticao njen dar. U
oskudnom svetlu videla je psihiku maglu, stvorenu otiscima velikog broja
ljudi koji su proli kroz ta vrata. Tu su bili tragovi dostavljaa koji su donosili
zalihe za domainstvo, stolara i molera koji su dolazili da rade u kui,
koijaa, vrtlara i svih onih koji su proli kroz ova vrata s nadom da e dobiti
slubu u gospodarskom zdanju.
Decenije nataloenih tragova obrazovale su sloj mrane energije koja se
kovitlala po podu. Jedan trag se izdvajao. Otisci su blistali zlokobnim sjajem.
Odmah ih je prepoznala.
ovek s lobanjolikim licem uao je na ova vrata - ne jednom, ve mnogo
puta u proteklih nekoliko meseci.
injenica da se posluio ulazom za snabdevanje govorila joj je sve to je
trebalo da zna. Radio je za Viktora Hejzltona.
ula je jo jedan zvuk sa sprata. Nakon toga je zavladala strahovita tiina.
Nije mogla da zna, ali intuicija joj je govorila da je Viktor zastao pred vratima
njene spavae sobe.
Potegla je pitolji i otvorila vrata. Oekivala je da e se nai licem u lice
s plaenim ubicom. Videla je samo meseinom obasjanu tamu.

b bi il lj ja a

Doua je mislio da ide da postavi zamku. Pogreio je. Iao je pravo u nju.

b bi il lj ja a

etrdeset etvrto poglavlje
urila je praznim ulicama, ustreptalih ula. Svaki dovratak i sokak behu
puni zloslutne tame. Nijese usuivala da hvata preice kroz parkove. Pitolji
bi joj bio od male koristi protiv bandi secikesa.
inilo joj se da je prola venost dok je zaustavila koiju. Znala je ta je
koija pomislio kad je zadigla suknju i ula u malu kabinu. Pristojne dame se
ne voze koijama u ovo doba noi. Samo lake ene dozvoljavaju sebi tako
neto.
Ulica fenjera, prozborila je. I pourite, molim vas.
Muterija vas eka, zar ne?, raspoloeno e koija.
Spremno je pucnuo biem. Konj je poskoio i krenuo kasom.
Koija se dvadeset minuta kasnije zaustavila ispred vrata Agencije Flint i
Mars. Spustila se uskim stepenicama na plonik isplatila koijaa. Vozilo je
nestalo u tami.
Popela se stepenicama do ulaznih vrata agencije. Nije se iznenadila to su
svetla ugaena. Nekoliko puta je udarila zvekirom. Niko nije odgovarao.
Instinktivno je potegla pitolji. Oprezno je pokuala da otvori vrata.
Prenerazila se kad se kvaka okrenula bez otpora. Gospoa Bil nikad nije
zaboravljala da zakljua ulazna vrata.
Znala je da ini stranu greku, ali sad je ve bilo prekasno. Blagi miris
tamjana oseao se u nonom vazduhu.
ekao sam vas, Beatris, ree Viktor iz senki predvorja. Trebalo vam je
mnogo vremena da doete ovamo. Teko je nai koiju u ovo doba noi, zar
ne?
Poela je da uzmie. Nameravala je da se okrene u mestu i da u beg.
Pobiu ih ako ne udete u kuu, ree Viktor. Znate, nemam ta da
izgubim. Garantujem vam da su jo ive.
Upalio je svetlo. Videla je Abigejl i Saru na podu iza njega. Bile su u
spavaicama, bez svesti.
Kuepaziteljka je u drugoj sobi, ree Viktor. Ne elim da ih ubijem, ali
su njihovi ivoti u vaim rukama. Uiniu sve to mogu da ostvarimo
saradnju.

b bi il lj ja a

Blagi boe, ree Beatris. Zbilja mislite da Klement Lansing moe da
oivi vau kerku, zar ne?
Ona mi je sve na svetu, ree Viktor. Uinio bih sve da bih je spasao.
Spremni ste da poaljete oveka kog ste smatrali sinom u smrt od ruke
plaenog ubice?
Ne oajavajte. Doua ima dobre anse da preivi taj susret. Bio je veoma
uspean u slinim okrajima. Istina je da je mnogo izgubio na brzini i
okretnosti, ali jo je izuzetno vet. Kad bih se kladio na pobednika, poloio bih
novac na njega. Nije ni vano ko e od njih dvojice preiveti.
Vano je zabaviti ga neim dok me otimate.
Tako je.
Preivee, ree Beatris. Potraie me. Dobro znate da uvek nae ono
to trai.
Ne sumnjam da e vas nai. Trebae mu neko vreme da vam ude u trag -
najmanje nekoliko dana. Tada mi vie neete biti potrebni. Na zajedniki
posao bie gotov do zore. Odloite taj smeni pitolji na sto i okrenite se.
Zato bih se okrenula?
Uinite to.
Odloila je pitolji na sto. Polako se okrenula. Viktor se pokrenuo
uasavajuom brzinom. Stao je iza nje. Obuhvatio ju je oko vrata i pritisnuo
krpu na usta i nos.
Namirisala je hloroform. Pokuala je da ne die, ali nije mogla da izdri
bez vazduha.
Progutala ju je tama.

b bi il lj ja a

etrdeset peto poglavlje
Prvi talas glasina prostrujao je nedugo po ponoi krmom Crveni pas.
Doua je sedeo sam u separeu. Po odei se nije razlikovao od ostalih
muterija. Grubo odelo i teke izme svedoili su o oveku koji zarauje za
ivot na mrane i opasne naine. Oiljak mu je u svratitima poput Crvenog
psa samo pomagao da se uklopi.
Oslukivao je tihe glasove iz susednog separea. Bio je siguran da je uo
Viverovo ime, ali ne i ostale detalje. Ime gospodara podzemlja uvek se
izgovaralo apatom.
Obilazio je kockarnice i krme pored dokova. Pripremao je zamku. Nauo
je neke glasine o ubici koji se predstavljao kao Kostur, ali nije naiao na
upotrebljive injenice. Niko nije znao identitet njegovog poslodavca, ali se
govorkalo da radi za zloinca u usponu koji namerava da ospori prvenstvo
stare garde na elu podzemlja, kojoj je i Viver pripadao.
Izvadio je nekoliko novia kad mu je kelnerica, privlana plavua, prila
s pivom. Poreao ih je po stolu. Pogledala ih je zainteresovano, ali oprezno.
ta bi trebalo da uradim da bih zaradila toliki novac?
Reci mi najsveije glasine o Viveru.
Paljivo se osvrnula okolo pre no to se nagnula da bi spustila pivo na sto.
Tiho je prozborila: Nita nije sigurno, ali pria se da je mrtav.
Doua se sledio. Neko ga je ubio?
Ne, to je ono to je neobino. Kau da ga je srce izdalo.
Setio se onog to mu je Beatris rekla tog popodneva. On umire.
ta se pria, kad je umro?
I to je neobino. Pria se da se s nekim sreo. Kad se vratio u kancelariju,
njegov sluga je otvorio vrata koije. Zatekao ga je mrtvog. Pria se da su
uterivai dugova to krili kako bi veeras obili sve muterije i naplatili ratu.
Koja e nesumnjivo zavriti u njihovim depovima. Doua je ustao i
dograbio tap.
Protraio je itavo vee. Viver nije iveo dovoljno dugo da bi postavio
zamku.
ta e biti s vaim pivom, gospodine?, kelnerica je povikala za njim.

b bi il lj ja a

Nije odgovorio. Probijao se kroz prepunu krmu. Oajniki je nastojao da
se dokopa vrata. vrsto je stiskao balak tapa. Borio se s ozlojeenou i
hladnim gnevom koji ga je proimao iznutra. Jedva da je opaao da mu se
ljudi sklanjaju s puta. Nije obraao panju na njih. Hteo je da to pre izae
napolje.
Znao je da se Lansingovi pipci steu oko Beatris. Izgubljeno je toliko
dragocenog vremena.
Hejzlton e je zatititi, pomislio je. Pokuavao je da umiri sebe, iako je
znao da vie ni u ta ne moe biti siguran. Preesto je greio u ovom sluaju.
Beatris e platiti cenu njegovih propusta.
Konano je izaao na ulicu. Ledeni noni vazduh i zadah reke pomogli su
mu da se pribere. Usmerio se na kontrolu disanja. Usporio ga je i obuzdao
oseanja. Nije mogao da misli jasno dok mu je mozak bio prepun slika
prizvanih grozniavom matom.
aljenje za proputenim vremenom nikud ga nee odvesti. Njegova
prvobitna strategija se raspala. Mora da smisli novi pristup, ili e sve biti
izgubljeno. Sve je u njemu vritalo da je vreme nepovratno isteklo.
urio je niz ulicu ka uglu na kom ga je Henri ekao s koijom. Meko
trupkanje tapa i odjek njegovih nepravilnih koraka bili su jedini zvuci u noi.
Bio je tako usredsreen na smiljanje novog plana da nije video ubicu sve
dok lobanjoglavi nije jurnuo na njega iz uliice.
U poslednjem trenutku uo je kako ubica otro uzima vazduh. Da nije,
dobio bi smrtonosan udarac noem. To bi bio njegov kraj.
Pomogle su mu stare navike i dugogodinja obuka. Instinktivno se
okrenuo u susret napadau. Izgubio je ravnoteu. Obogaljena noga ga je
izdala. Pao je - to mu je pukim sluajem spaslo ivot.
Iznenadna promena poloaja nesuene rtve naterala je ubicu da promai.
Noen inercijom, zateturao se nekoliko koraka pored Doue. Zaustavio se i
okrenuo da bi ponovo napao.
Doua je nastojao da se podigne na kolena. Shvatio je da jo stiska balak
tapa. Zamahnuo je u irokom luku da bi oterao ubicu od sebe.
Kostur je bio spreman na to. Zamahnuo je nogom i udario tap.
Strahovitim udarcem izbio je tap Doui iz ruke. Buno se zakotrljao po
ploniku.
Ubica je pognuto klizio napred. Oi su mu bile jezerca none praznine.

b bi il lj ja a

Otrica u njegovoj ruci pretei je blistala na svetlosti oblinje gasne lampe.
Nije primetio noi za bacanje koji je Doua potegao iz tapa dok mu se
seivo nije zarilo u grlo.
Zakrkljao je, zateturao se i stao. Krv mu je navrla na usta. S nevericom je
posmatrao protivnika.
Pao je na kolena. Prevrnuo se na stranu i udario licem o tie.
Tiina je ispunila ulicu. Doua je ustao i othramao do tapa. Sagnuo se da
ga pokupi.
Priao je leu i tapom rastvorio ubiine prste, stisnute oko noa. Gurnuo
je no dalje od lea. Nikad nije razumeo znaenje izraza preterana opreznost.
Oslonio se na tap i sagnuo. Izvukao je mali no za bacanje iz mrtvaevog
grla. Obrisao je otricu o Kosturovu odeu i gurnuo oruje u otvor na vrhu
tapa.
Krenuo je ka maloj brzoj koiji na uglu. Setio se poslovice koju je nauio
od Viktora. Svako ima slepu taku.
Ti si bio moja, Viktore.

b bi il lj ja a

etrdeset esto poglavlje
Nelson je sedeo u maloj radnoj sobi s aom brendija na stolu pored sebe.
Odavno je izgubio zanimanje za knjigu koju je itao. Usmerio je misli na
omiljenu temu: promiljanje dosadne budunosti. Skromno iskustvo u
istragama koje je nedavno stekao podjarilo mu je apetit za uzbuenjima.
inilo mu se da je pronaao ivotni poziv. Nije bio glup da pomisli da e ga
ujak i u budunosti angaovati kao pomonika. Dobro je znao da se povukao
iz posla na selo.
Razmiljao je o odlasku na Divlji zapad, gde je, kako je tvrdila tampa,
ivot bio uzbudljiv i pun avantura, kad su udarci zvekira na kunim vratima
poremetili nonu tiinu.
Razmiljao je da li da odgovori. Na vratima je sigurno jedan od njegovih
prijatelja, dobrano pijan u kasni noni as. Trai drutvo za skitanje po
opasnim gradskim etvrtima. Prvi put u nekoliko meseci nije se obradovao
obilasku taverni i kockarnica.
Ponovo je uo udarce zvekira na ulaznim vratima. Ovog puta bili su neto
glasniji. Ustao je gunajui. Proao je hodnikom i otvorio vrata.
Veeras e morati da ide sam, rekao je. Nisam raspoloen... Naglo
je uutao kad je video ujaka na stepenicama.
Na nekoliko sekundi je zanemeo. U ujakovim oima sevala je vatra.
Nelson se zapitao da li je u groznici. To nije objanjavalo mranu energiju
kojom je zraio, kao povratnik s puta u pakao koji sprema novu ekspediciju na
to mesto.
Ujae... Progutao je knedlu. Kako si?
Doepao je se mojom krivicom. Prekrio sam prvo pravilo istrage.
Poverovao sam nekom ko je s njom povezan.
ekaj malo, da li govori o gospoici Lokvud? Ko je se doepao?
Hejzlton. Od poetka je saraivao s Lansingom. Pokuae da oive Emu.
Veruju da im je Beatris za to neophodna.
Grom i pakao! Obojica su poludeli, zar ne?
To je jedino objanjenje. Potrebna mi je tvoja pomo. Pomoi u ti, ali
otkud zna da Viktor igra u istom kolu s Lansingom?

b bi il lj ja a

Ponesi pitolj i polazi. Objasniu ti usput.
Brzo je pronaao pitolj u fioci radnog stola. Uzeo ga je i pojurio prema
vratima. Popeo se u koiju i seo pored ujaka. Krv mu je usplamtela.
Uzbuenje, reenost i oseaj svrhe ispunjavali su ga dotad nepoznatom
energijom. Veeras nee besciljno lutati ozloglaenim kvartovima u potrazi za
piem i kockom. Uradie neto bitno. Pomoi e u spasavanju jedne dame.
Henri je pucnuo biem. Konj je poleteo napred.
Prvo mi reci kako si saznao da je Hejzlton umean u aferu, ree Nelson.
Veeras je poslao ubicu na mene, ree Doua. Pretpostavio je da u,
ako preivim, nastaviti sa sprovoenjem svog plana ne sumnjajui u njegovu
umeanost. Nije mogao znati da Viver nee poiveti dovoljno dugo da mi
pomogne da namamim zloinca u zamku. Hejzlton je bio jedina osoba, izuzev
Beatris, koja je znala da u veeras biti u Crvenom psu. Samo on je mogao
obavestiti Kostura.
Doveo je stranca da ubija i kidnapuje za njega. Sigurno ga je poznavao iz
pijunskih dana. Uinio je to zato to bi te, da je koristio oveka iz londonskog
podzemlja, neko od tvojih poznanika kriminalaca upozorio na opasnost, ili bi
je otklonio zbog usluga koje im duguje.
Tako je. Viktor je hteo da me ukloni s puta, ali ne i da me ubije. Ako bi
omanuo, izgubio bi svaku nadu da oivi Emu.
On te je obuio. Nije izgubio veru u tvoje kvalitete, uprkos povredama.
Tako izgleda. Na kraju nije bilo vano da li u veeras preiveti ili
umreti. Hteo je da mi odvrati panju, da bi mogao da se lake doepa Beatris.
Ponai emo je, zar ne?, ree Nelson.
Hoemo. Prvo moramo da svratimo do moje kue po opremu koju sam
pre godinu dana tamo ostavio.
Ujae, ne elim da zvuim kao pesimista kad su nai izgledi na uspeh u
pitanju, ali ne moe znati gde je gospoica Lokvud. Kako emo je nai?
Potraiemo je na pravom mestu.

b bi il lj ja a

etrdeset sedmo poglavlje
Probudila se sa zadahom smrti i snanih hemikalija u nosnicama. Mirno je
leala. Plaila se da se pomakne, da otvori oi. Uasavala se onog to e videti.
Mislim da je naa goa budna.
Muki glas bio joj je nepoznat. Nepogreivo je oseala apat bolesnog
uzbuenja koji ga je proimao kao mrana nit.
Da, jeste, sloio se Viktor. Ponudiemo joj okrepljujuu oljicu jakog
aja, da savlada dejstvo droge.
Shvatila je da lei na malom krevetu. Neobina letargija pritiskala joj je
ula. Oseala je blagu muninu. Maglovita scena lebdela joj je u glavi kao
prizor iz sna. Videla je gospou Flint i gospou Mars onesveene na podu
ispred njihovih ulaznih vrata. Seala se snanog mirisa hloroforma.
Instinktivno je pokuala da razbudi ula. Borila se da prevazie
omamljujuu nelagodnost koja ju je stiskala kandama.
Otvorila je oi i shvatila da posmatra nono nebo kroz kupolu od stakla i
elika. Ledenobeli mesec delimino zaklonjen oblacima prosipao je svetlost
kroz nju. Kupola je bila savremenog dizajna, kao i gasne lampe koje su
osvetljavale prostoriju. Kameni zidovi bili su veoma stari.
Prilika je stala izmeu nje i nonog neba. Nikad ga nije upoznala, ali je
znala da to moe biti samo jedna osoba.
Klement Lansing, rekla je. Na jedvite jade je prozborila njegovo ime.
Znala je da zvui pospano ili malice pijano.
Va aj, gospoice Lokvud, ree Klement. Zadali ste nam mnogo
tekoca. Namuili smo se da vas pronaemo, ali stigli ste tano na vreme.
Nita drugo nije bitno.
Klement Lansing bio je impozantan mukarac - visok, irokih ramena i
atletske grade. Njegova tamna smea kosa bila je neobino duga, kao da
mesecima nije posetio berberina. eljao ju je unazad sa otro definisanog
ela. Takva frizura je otkrivala visoko elo, aristokratski nos i prodorne sive
oi.
To je zbilja udno, proaptala je mutnim glasom od droge. Ne liite na
ludaka.

b bi il lj ja a

Oekivala je da e ga njen komentar razbesneti. Umesto toga ju je
osmotrio s tunim osmehom.
Da li vam je Gejd to rekao? Da sam izgubio razum? Pa od njega se tako
neto i moglo oekivati. On je ludak u ovoj aferi. Ubio je moju prelepu Emu.
To su gluposti. Vi ste je ubili.
Bezbona svetlost zasjala je u Klementovim oima. To je la.
Dosta je bilo, planuo je Viktor. Nemamo vremena. Posao mora biti
obavljen veeras.
Oprezno se uspravila u sedei poloaj i prebacila noge preko ruba kreveta.
Instinktivno je potraila izvor snanog zadaha hemikalija. Pogled joj se
zadrao na masivnom sarkofagu na drugoj strani odaje. Odmah je znala da je
on izvor vonja. Proeli su je ledeni marci. Smrt je curila iz drevnog kvarcnog
sanduka. Oseala je preko itave sobe.
Visoka statua Anubisa s ljudskim telom i glavom akala stajala je pored
sarkofaga. Zlatna ica bila je obavijena oko vrata boanstva. Oi od opsidijana
blistale su na svetlosti. Oseala je natprirodnu energiju zarobljenu u statui.
Ostatak prostorije, s izuzetkom drevnog sarkofaga i statue, uznemirujue
je podseao na podrumsku laboratoriju gospoe Mars. Svuda je bilo radnih
stolova pokrivenih svakovrsnim hemijskim aparatima. Police na zidovima
behu pune kutija i tegli, koje su najverovatnije sadrale hemikalije.
Posegnula je za svojim darom. Uspela je da se donekle izbori s letargijom.
Haljina joj je bila izguvana. Neko joj je skinuo ogrta. Laknulo joj je kad je
shvatila da je jo obuena. Spustila je pogled i videla da je lani s boicom
specijalnih miriljavih soli gospoe Mars uklonjen.
Njen dar se kolebao i iskrio. Uspela je da uoi vrele tragove na podu
odaje.
Pogledala je Klementa. Moda volite da mislite o sebi kao o razumnom
uesniku u ovoj aferi, ali iz vaih psihikih tragova jasno je da ste prilino
ludi.
Novo pranjene neobine vatre osvetlilo je Klementov pogled. Uspeo je
da ga donekle potisne.
Viktor je prokomentarisao njeno zapaanje.
Rekao sam vam da je teko razlikovati genijalnost od ludila. Verujte mi
da sam poslednjih godinu dana pokuavao da je pronaem. Izgleda da se, na
kraju krajeva, moramo osloniti na veru.

b bi il lj ja a

Klement je podigao olju. Popijte aj. Okrepie vam nerve, gospoice
Lokvud.
Ne, hvala. Razumeete me kad vam kaem da sumnjam da je svaki aj
koji ste pripremili otrovan. Pogledala je sarkofag. Kao i sve ostalo na ovom
mestu.
Greite, gospoice Lokvud, ree Klement. Ovde nema otrova. Upravo
suprotno. Prisustvovaete trijumfu hemije. U stvari, biete vie od svedoka
ove istorijske veeri. Daete veliki doprinos tom trijumfu.
Osvrnula se po sobi. Doua je imao pravo. Rekao je da e vas nai u
laboratoriji, ako ste jo ivi.
Gejd me dobro poznaje. Viemeseno skrivanje od njega nije bilo
nimalo lak zadatak. Imao sam sree to je odabrao osamu na seoskom imanju
nakon to je ubio moju voljenu. I ja sam, u pravom smislu te rei, bio u
zatvoru, zato to nisam smeo da naputam ovo mesto. S tim je gotovo. Vano
je da ste konano stigli u moju laboratoriju. Mesecima tragam za vama.
Zato me smatrate toliko vanom?
Zato to samo ena sa istinskim natprirodnim moima moe da oslobodi
energiju iz Anubisovog kipa, ree Klement.
U Londonu ima hiljade takvih ena.
Ogromna veina su prevaranti, ree Klement. Potrebna mi je osoba s
pravim darom.
Kako ste utvrdili da sam to ja?
To je bilo Viktorovo delo, ree Klement.
Viktor je dodirnuo vrh sarkofaga. Pali smo u oajanje. Znao sam da
moram da rizikujem. Pronaao sam vas uz pomo Hane Traford.
Ne razumem, ree Beatris.
Hana se oduvek smatrala prouavaocem natprirodnog, ree Viktor.
Do nikad nije verovao u tako neto. Nipodatavao je sestrino interesovanje.
Ja sam, s druge strane, izuzetno svestan postojanja natprirodnog. I ja imam
psihiki dar.
Dar za strateko razmiljanje?, hladno e Beatris.
Viktor je nakrivio glavu. Upravo tako. Dugo sam saraivao s Doom.
Znao sam mnogo o njegovoj porodici. Kao gospodin Smit nastojao sam da
saznam to vie o privatnom ivotu mojih agenata.
Drugim reima, pijunirali ste svoje pijune.

b bi il lj ja a

Naravno. Hana je neka vrsta strunjaka na polju natprirodnog, iako nisam
siguran da to zna. Ne bih se iznenadio da i sama ima zrnce talenta. Nakon
nekoliko Flemingovih predavanja u Akademiji okultizma zakazala je nekoliko
seansi s vama. Obavestila je lanove svog istraivakog kruzoka da ste prava
stvar, ena obdarena istinskim moima.
Unajmili ste Kostura da me kidnapuje. Zato ste mu, za boga miloga,
naredili da ubije Rolanda Fleminga?
Njegova smrt je za aljenje, ali nisam imao izbora. Znao sam da e, ako
nestanete, Fleming otii u policiju i pokrenuti istragu.
Beatris je ustala. Zbog toga ste naloili Kosturu da ga uutka.
Te noi ste se izvukli. Isprva nisam mislio da e vae pronalaenje biti
teak zadatak. Trebalo mi je neko vreme da shvatim da ste doslovce iezli. To
je bio... zapanjujui podvig, ako emo pravo.
Kostur je te veeri pronaao Rolandovu zalihu ucenjivakog materijala,
zar ne?, rekla je Beatris.
Tako je. Doneo mi ga je. Isprva nije privukao moju panju. Tek kasnije
shvatio sam da ne mogu da vas pronaem. Odluio sam se za najriskantniji
potez.
Ucenili ste Hanu tako da ja budem glavna osumnjiena. Znali ste da e to
pokrenuti Douu i da e poi u lov na mene.
Viktor je uzdahnuo. U to doba bio sam prilino oajan. Strahovao sam da
vas nikad neu nai.
Da li je u Rolandovoj zbirci materijala za iznudu bio i onaj koji je teretio
Hanu?
Nije. Ali Hana i Do to nisu mogli znati.
Znali ste za oveka koji je ubijen u Haninoj kuhinji. Kako ste to otkrili?
Do je to krio ak i od mene, jedine osobe kojoj je verovao izvan
porodinog kruga. Ve sam rekao da sam praktikovao da drim agente na oku.
Nisam mogao da podmetnem pijuna u njegovu kuu, ali je Hanina
kuepaziteljka bila moja nevoljna dounica. Zatekla se u kui te kobne noi.
Strano se potresla. Poverila se roenoj sestri, koja je bila na mom platnom
spisku otkad sam poeo da obuavam Doa. U to doba ta smrt nije me mnogo
zanimala.
Kad ste shvatili da morate da poaljete Doa mojim tragom, znali ste da
posedujete savren mamac, ree Beatris. Procenili ste da bi bilo suvie

b bi il lj ja a

opasno da lino ucenite Hanu.
To bi usmerilo Doa pravo na mene. Morao sam da posegnem za
sredstvom za odvlaenje panje koje e ga zadovoljiti.
Pronali ste jeftinog i ne preterano sposobnog kriminalca koji je bio vie
nego voljan da iznudi novac od imunih ljudi. Falsifikovali ste nekoliko
stranica dnevnika s podacima o ubistvu u Haninoj kuhinji.
Budala je zahtevala strogu kontrolu, ali moja strategija je uspela, ree
Viktor.
Naredili ste Kosturu da ubije nesrenog ucenjivaa u Alverstok holu.
Nisam smeo da dozvolim da poivi nakon to je obavio posao. Previe je
znao. Uvek je postojala ansa da me Do pronae pratei taj trag, iako
ucenjiva nije znao moj identitet.
Jasno vam je da me Doua trai, ree Beatris.
Pod uslovom da je preiveo susret s plaenim ubicom. Dotad e posao
biti obavljen, a moja kerka probuena.
Sigurna sam da znate da neete moi da mu izmaknete.
Ne nameravam da beim. Viktor je posmatrao sarkofag. Ema je jedino
do ega mi je stalo.
Klement se oglasio. Uveravam vas da Gejd nee preiveti narednih
dvadeset etiri sata. ak i da izmakne nou, umree u ovoj kui kad doe da te
potrai.
I ranije ste pokuali da ga ubijete, podsetila ga je Beatris. ta vas
navodi na pomisao da ete ovog puta biti uspeniji?
Klementov pogled plamteo je od divljeg ludila. U ranijim sluajevima
situacija nije bila u potpunosti pod naom kontrolom. Bie na mom terenu, ako
doe da vas trai.
Osvrnula se po odaji. Mislite na ovu prostoriju?
Na stepenitu i u hodniku koji vode do ove laboratorije nalaze se
mnogobrojne zamke. Svaka sadri sud sa isparenjima koja izazivaju
halucinacije. Samo Viktor i ja znamo siguran put do ove odaje. Svako ko
pokua da se uspne stepenicama umree laganom i stranom smru.
Zato mi ne kaete ta tano elite da uinim za vas?
Red u vam, ree Viktor neto otrijim tonom. Vreme je. Podite za
mnom, gospoice Lokvud, naloio je Klement. Okrenuo se i zaputio ka
sarkofagu. Pratila ga je laganim korakom. Upinjala se da suzbije dar, ali nije

b bi il lj ja a

mogla da ne primeti znake truljenja i smrti koji su proimali atmosferu oko
drevnog pogrebnog sanduka.
Klement je obiao sarkofag.
Pogledaj moju ljubljenu, rekao je. Veeras e je probuditi. Pokuala
je da se pripremi za ono to e videti kad budu gurnuli poklopac sarkofaga u
stranu. Strahovala je, ali je podsetila sebe da to nee biti prvo mrtvo telo koje
e videti.
Bila je potpuno zateena otkriem da je poklopac sarkofaga veliki komad
providnog kristala, ispod kog je savreno ouvan le ene plivao u providnoj
tenosti. Nosila je blestavobelu spavaicu. Njen rub bio je privren za
glenjeve, da se ne bi podizala iznad kolena. Crna kosa njihala se oko divnog
lica. Oi su joj bile zatvorene.
Beatris je zastala nedaleko od nje, borei se za vazduh.
Blagi boe, proaptala je. Ovo je Ema.
Jeste, ree Viktor. U dubokom je snu. Sad vam je jasno zato sam iao
tako daleko da je oivim.
Klement je spustio pogled na mrtvu enu. Divna je, zar ne? Beatris je
progutala knedlu. Pokuavala je da suzbije otuan oseaj u stomaku. Nije
samo Emina lepota bila sauvana. Modrice na njenom vratu bile su vidljive
kao da je jue udavljena. Bila je vrlo lepa, tiho e Beatris.
Klementove oi su ponovo blesnule. Jo uvek je lepa.
Mrtva je, bez okolianja e Beatris. Ni ja ni bilo ko drugi ne moemo
nita uiniti da je oivimo.
Viktorov glas drhtao je od oajanja i reenosti. Nije mrtva.
Ona spava, prosiktao je Klement. U dubokom je snu, ali je ipak u snu.
To stanje naziva se prividna smrt.
Moram da priznam da sam zapanjena dejstvom hemikalija koje su
sauvale njen le do ove mere, ali smrt je smrt, ree Beatris.
Prokleta bila, zareao je Klement. Obiao je sarkofag. Vi niste
naunica. Ne znate nita o hemiji.
Posegnuo je za njenim vratom rukama uzdrhtalim od besa. Oi su mu
plamtele.
Zateturala se unazad. Petom je nagazila rub haljine. Tresnula je o pod.
Viktor je hitro presekao Klementov put. Prestani s tim glupostima. Da li
si zaboravio da nam je gospoica Lokvud neophodna u ovom procesu?

b bi il lj ja a

Klement je naglo zastao. Nekoliko puta je trepnuo kao da je oamuen.
Duboko je udahnuo pre no to se pribrao. Uloio je veliki napor da bi ovladao
sobom. Vatre ludila zgasnule su u njegovim oima, ali ne i u auri.
Da, naravno, prostenjao je.
Ustala je. Nije se samo Klement borio za dah. Srce joj je lupalo od straha.
Uzmicala je pred dvojicom mukaraca i naletela na radni sto. ula je
zveckanje metalnih instrumenata iza sebe. Zanemarila je zvuk, namerna da
pronae put iz prostorije.
Jedini izlaz behu vrata na drugom kraju laboratorije. Morala je da proe
pored Viktora i Klementa da bi stigla do njih. Imala je samo jednu ansu - da
odugovlai dok je Doua ne pronae. To je znailo da ne sme da izaziva
Klementov ubilaki bes.
Klement je ponovo ovladao sobom. Ima pravo, Viktore. Neu ubiti
gospoicu Lokvud. Ostaviu to zadovoljstvo za kasnije.
Nema potrebe da iko veeras umre, ree Viktor.
Govorio je blagim tonom, kao bolniar u ludnici koji smiruje pacijenta.
Bilo je jasno da ovo nije prvi put da je umirivao Klementa obuzetog napadom
ludila.
Beatris je pomislila na metalno zveckanje koje je ula kad je udarila o
radni sto. Bacila je pogled preko ramena, da bi videla ta je napravilo tu buku.
Na stolu je ugledala raznovrsne hirurke instrumente - skalpele, stege i
priceve. Na oblinjoj polici stajao je niz staklenih tegli s mrtvim pacovima
potopljenim u bistru tenost.
Viktor je jo smirivao Klementa. Morala je da iskoristi priliku, poto joj se
druga moda nikad nee ukazati. Posegnula je iza sebe. Oprezno je pipala.
Sklopila je prste oko drske skalpela. Gurnula je seivo u depi haljine, onaj
za maramicu.
Klement se uspravio. Ponovo se pribrao, ali mu je vatra u oima jo
gorela.
Potroili smo dovoljno vremena, rekao je i priao statui pored sarkofaga.
Dovedi mi gospoicu Lokvud, Viktore.
Viktor je sa aljenjem pogledao Beatris, pre no to je krenuo ka njoj.
Nee biti neophodno da sputate ruku na mene, rekla je najhladnijim
tonom.
Viktor je zastao, ekao je da se ona pokrene.

b bi il lj ja a

Polako je krenula ka sarkofagu.
Jo mi nije jasno na kakav nain oekujete da vam pomognem u vaem
ludilu, tiho je dodala.
Proces buenja tei e u dve etape, obznanio je Klement. Govorio je
didaktinim tonom. Prva se sastoji od oslobaanja sila u statui. Podigao je
Slobodan kraj zlatne ice obavijene oko Anubisovog vrata. To je va zadatak.
Energija e biti sprovedena du ice u egipatsku vodicu. To e prouzrokovati
hemijsku reakciju koja e pokrenuti proces prividne smrti u suprotnom
pravcu.
Mislila je da mu ponovo kae da je poludeo, ali je odustala kad se setila
njegove poslednje reakcije.
ta je druga etapa procesa?
Kad se egipatska vodica pokrene, neophodno je dodati sveu krv
hemikalijama, da bi proces tekao dovoljno dugo za postizanje buenja. Moja
divna Ema je nadarena ena. Oigledno je da e najbolji izvor svee krvi biti
druga ena izraenih psihikih moi. Posmatrala je hirurke instrumente na
radnom stolu.
A to sam ja, rekla je.
Osmehnuo se, Imate pravo, gospoice Lokvud, to ete biti vi.
Viktor se namrtio. Klement mi je objasnio da proces ne zahteva veliku
koliinu krvi, ve samo malu koliinu energije za pomo vodici. Neete biti
rtvovani, gospoice Lokvud.
Zagledala se u Klementove ludake oi. Lagali ste gospodina Hejzeltona
o tom aspektu procesa, zar ne? Veeras ete me ubiti.
To su besmislice, ree Klement. Kao to je Viktor rekao, proces e
zahtevati male koliine krvi.
Lagao je, ali je prepirka nikud ne bi odvela.
ta e biti ako je ne probudite?, pitala je.
U tom sluaju vie mi neete trebati, zar ne? iveete onoliko koliko mi
budete potrebni. Dosta je bilo. Vreme je. Viktore, pomozi mi da pomerim
poklopac sarkofaga.
Viktor se sagnuo i spustio obe ruke na ivicu kristalnog poklopca. Klement
je uradio to isto. Zajedno su gurnuli gornji deo sanduka u stranu. Nagnuli su
ga tako da je ostao pored pogrebnog sanduka.


b bi il lj ja a

Otri miris snanih hemikalija naglo je ojaao. Beatris se trgla i uzmakla.
Telo u tenosti izgledalo je nestvarno, kao predivna votana lutka uspavane
ene.
Klement je navukao par konih rukavica i podigao kraj zlatne ice.
Gurnuo je njen vrh u tenost za prezervaciju. Dodirnite oi statue i oslobodite
energiju, naredio je.
Beatris je prouavala Anubisa. ta tano elite da uradim? Upravo sam
vam rekao, dodirnite oi. Kad ostvarite fiziki kontakt s opsidijanom, osetiete
energiju zarobljenu u statui. ak je i ja oseam. Moja natprirodna ula nisu
dovoljno snana da je oslobode. Nadajmo se da vaa jesu, zato to je to jedini
razlog da ostanete u ivotu.
Viktor se namrtio. Klemente, dosta je bilo bezrazlonih pretnji
gospoici Lokvud.
Pribliila se statui. Oprezno je podigla ruku i dotakla opsidijansko oko
vrhom prsta. Ledeni talas energije je proleteo kroz nju. Trgnula se i brzo
odmakla prst od kamena.
Ovo nije dobra ideja, rekla je.
Uinite to, naloio je Klement.
Uoila je da ponovo gubi kontrolu nad sobom. Neno je poloila dva prsta
na jedno oko i prizvala dar. Energija u kamenu se uskomeala. Snaga se
uzdigla u atmosferi. Intuitivno je pokuala da pronae nain da je savlada.
Bilo je neeg neobino zavodljivog u kontrolisanju strujanja. Pojaala je
dejstvo ula.
Toliko se usredsredila na formulu da nije opazila da se ita deava s
tenou za prezervaciju sve dok nije ula Viktorove priguene rei.
Pogledajte vodicu, rekao je.
Funkcionise, ree Klement. Glas mu je podrhtavao od estokog
zadovoljstva. Funkcionie. Funkcionie.
Beatris je okrenula glavu da bi pogledala sarkofag, ne skidajui prste s
oiju statue. Tenost je sad bila ljubiaste boje. Poela je da kljua. Strujanje
natprirodne energije dopiralo je iz tog pravca.
Klement joj se nestrpljivo obratio. Dodirni drugo oko, glupao. Pouri.
Emin prst se trznuo. Budi se.
Ema, proaptao je Viktor. Blagi boe, Ema. Probudi se, najdraa
devojice.

b bi il lj ja a

Beatris se zagledala u ruku mrtve ene. Prsti su se blago micali. Znala je
da to ne ine pod uticajem probuene ivotne sile. Kljuala voda ih je
pomerala. Klement i Viktor obmanjivali su sebe. Neka vrsta energije
uskomeala se u statui. Bila je prilino sigurna da je opasna. Nije znala ta e
se dogoditi ako izotri ula. Mogla je izazvati dramatini efekat koji bi joj
mogao pomoi u bekstvu. Usredsredila se na sve snaniju energiju u kamenju.
Klement je bolno kriknuo.
Beatris je podigla prst sa statue. Okrenula se da vidi ta se desilo. Klement
je spustio icu u vodu. Skidao je kone rukavice.
Viktor je ljutito progovorio: ta se desilo?
Tako je jaka, promrmljao je Klement. Posmatrao je prste. Previe je
jaka. Ne smem da drim icu. Rukavice nisu dovoljna zatita. Ostaviu icu u
vodici. Gledacu kako se energija prikuplja. Uzmakao je. Idemo ponovo,
gospoice Lokvud.
Ovo nee izai na dobro, pomislila je. Nije imala ta da izgubi.
Upotrebila je dar u punoj meri. Crpela je energiju iz opsidijana. Egipatska
vodica se talasala, kljuala i vrila. Telo u rezervoaru trzalo se i drhtalo, ali
Beatris je znala da pokreti ne ukazuju na ivot, ve da se uskomeala tenost
poigrava s leom.
Energija u statui brzo je narastala. Nije bila sigurna da li je kontrolie.
Eksplozija nije dola iz pravca Anubisa, kao to je Beatris oekivala.
Stigla je odozgo. Veliki komad stakla na krovu kupole se razbio. Krhotine su
poletele odozgo.
Klement i Viktor nekoliko sekundi nisu razumeli ta se dogaa. Bilo je
prekasno kad su shvatili da ono to je razbilo staklo pada s nebesa.
Aneo osvete u crnom padao je u predsoblje pakla. Drao je elini ma u
obliku tapa.
Doua.

b bi il lj ja a

etrdeset osmo poglavlje
Procenio je situaciju pre no to je skoio u odaju. Viktor je bio prva i
najvea pretnja, zakljuio je Doua.
vrsto je doskoio pored radnog stola, kao to je isplanirao. Oslonio se na
zdravu nogu i uhvatio za ivicu stola da bi se pridrao.
Pustio je iz ruku kraj lestvica od konopaca, koje je Nelson drao na krovu.
Imao je deli sekunde da povrati ravnoteu. U magnovenju je video kako
Viktor stoji ukoen u gnevnoj neverici. Znao je da nee dobiti drugu priliku.
Stari pijun se povratio. Posegnuo je unutar kaputa.
Doua je zamahnuo tapom, naslonjen na radni sto, elik i drvo zakaili
su Viktora po podlaktici. Kost se slomila. Oruje koje je potegao palo je na tle,
a on na kolena.
Nelson se prodrao s ivice kupole: Doe, dri je.
Doua se okrenuo. Odravao je ravnoteu pomou stola. Video je da je
Klement uhvatio Beatris. Obuhvatio ju je rukom oko vrata. Prislonio joj je
skalpel uz grlo.
Vidim da nisi zaboravio svoje vetine dok si se odmarao na selu.
Savetujem ti da kaes svom drugaru da ne mrda, da ne bih prerezao grlo
gospoici Lokvud.
Doua je pogledao Beatris. Opustila je ruke. Delovala je mirno -
neprirodno mirno. Niko nije mogao da bude tako miran dok mu ludak prislanja
skalpel uz grlo. Bila je zaista sjajna glumica.
Kako si?, pitao je.
Dobro sam, odvratila je udesno postojanim glasom.
Nainila je neprimetan pokret rukom. Prsti su joj nestali ispod bogatih
nabora haljine. Opazio je blesak skalpela. Pokazala mu je da je naoruana.
Potrebno je neto to bi ludaku odvratilo panju, pomislio je Doua.
Pogledao je sarkofag. Tenost je nastavila da vri i kljua. Video je da Ema
izgleda gotovo ivo. Kosa joj se vijorila oko lica. Ruke su joj se lagano
pomerale.
Ne mogu da verujem, rekao je. Ali vidim da si uspeo. Otvorila je oi.
Izvuci je iz te tenosti pre no to se udavi u njoj.

b bi il lj ja a

Ema, proaptao je Klement. Povukao je Beatris ka kovegu. Upravio je
panju na mrtvu enu. Izvuci je iz vode, prokletnie.
Samo ako pusti Beatris.
Ubiu je ako ne izvadi Emu iz vodice. Kunem se da u to uiniti.
Izgleda da obojica imamo taoca, ree Doua. Predlaem da ih
razmenimo.
Ubie me ako oslobodim gospoicu Lokvud.
Neu, ree Doua. Veeras te neu ubiti. Drau se pogodbe, ako i ti
bude tako postupio. Beatris i ja otii emo kroz kupolu, odakle sam i doao.
Ostani ovde s ljubljenom. Zna da uvek drim re.
Viktor je utke klecao stiskajui slomljenu ruku. Oajniki je zurio u
erkino telo. Doua je znao da je konano shvatio istinu da je Ema mrtva.
Klementovo lice iskrivilo se od gneva i neodlunosti. Snano je odgurnuo
Beatris od sebe.
Pritrao je sarkofagu i posegnuo u uskomealu tenost da izvue telo.
Doua je uhvatio Beatris. Ti e se prva popeti uz lestve.
Ispustila je mali skalpel, poduhvatila haljinu i poela da se penje.
Krenuo je za njom s rukama u rukavicama. Delimino se oslanjao na
ozleenu nogu, ali uspon nije bio lak.
Stigli su do krova. Nelson je pomogao Beatris da se uvrsti na ivici
kupole.
Kako ste, gospoice Lokvud?, pitao je.
Dobro sam, zahvaljujui vama i gospodinu Gejdu. Pretpostavljam da
emo se ovakvim lestvicama spustiti s krova?
To, na svu sreu, nee biti neophodno, ree Nelson. Ujka Do je
pronaao stare stepenice u jednoj od kula.
Klement Lansing rekao je da su stepenice i hodnik koji vode do
laboratorije puni zamki, ree Beatris.
Predvideo sam to, ree Do. Zbog toga smo doli preko krova. Niko
ne oekuje neprijatelja odozgo.
Da li je to jo jedna od uzreica gospodina Smita?, pitala je Beatris.
Tako je. Zaboravio je jedno do sopstvenih pravila. Ali svako ima slepu
taku. Hajdemo odavde. Inspektor Morgan eka da ih pohapsi.

b bi il lj ja a

Ali gas, podsetila ga je Beatris. Kako e policija ui u laboratoriju?
Ba kao i mi, ako to bude neophodno. Mislim da se to nee dogoditi.
Viktor e ih pustiti u laboratoriju. Zna da je ova pria gotova.
Razlegao se vrisak. Klement Lansing je ispustio krik pun gnevnog ludila.
Prekinuo ga je pucanj.
Doua je spustio pogled. Viktor je stajao iznad Lansingovog tela s
pitoljem u ruci. Podigao je pogled ka Doui.
Uvek si bio moj najbolji agent, rekao je.

b bi il lj ja a

etrdeset deveto poglavlje
Ozbiljno, Doe, kako ste ti i Nelson znali gde da me naete?, zanimala
se Beatris. I, molim te, potedi me te prie o traenju na pravom mestu. Hou
precizne podatke.
Sedela je za trpezarijskim stolom s Douom, Nelsonom, Sarom i Abigejl
u Ulici fenjera. Sari i Abigejl oigledno nije nita falilo od susreta s
uspavljujuim mirisom. Doua je, spolja gledano, bio uobiajeno pribran i
odmeren. Imao je neto izdajnike topline u oima kad god bi pogledao preko
stola u Beatris. Nelson je jo kipteo od uzbuenja. Detaljno je Sari i Abigejl
predstavio priu o spasavanju.
Gospoa Bil je takode bila udahnula maglu koja izaziva halucinacije.
Posluila je obilni doruak s jajima, krompirom i tostom. Svi su pili velike
koliine jake kafe, zato to nisu spavali. Beatris je sumnjala da bilo ko od njih
- izuzev Doue koji je mogao ui u trans kad god to zaeli - moe da spava.
Svi su se borili s nepredvidljivom energijom koja prati nasilje.
Posluio sam se jednostavnom logikom, zapoeo je Doua. Uzeo je
komad tosta. Namazao ga je puterom. Sve je dolo na svoje mesto kad sam
shvatio da je Viktor umean u aferu. Znao sam da je opremio dobru
laboratoriju za Lansinga i da ona mora biti na mestu koje smatra sigurnim i
pod njegovom punom kontrolom. Lokacija je morala biti blizu Londona, da bi
je Viktor mogao esto obilaziti i pratiti kako proces napreduje, da bi bio
siguran da njegova ki izgleda kao da je iva.
Sara je izgledala zamisljeno. Ta lokacija morala je pogodovati i gospoi
Grimso, apotekarki u Tiberi lejnu.
Da, ree Doua. Zakljuio sam da je najverovatnije mesto zamak
Eksford. Generacijama je u vlasnitvu Viktorove porodice.
Beatris je uprla pogled ka tavanici. Zbilja?
Viktor poznaje moj nain razmiljanja, tiho e Don. Zbog toga je
uvek bio korak ispred mene. Ali i ja njega poznajem. Kad sam shvatio da
smislja strategiju, uspeo sam da ga nadmudrim.
Abigejl se namrtila. ta je, za ime sveta, bilo s tom statuom Anubisa?
Da li zbilja ima natprirodnu mo?
Nema je, hitro e Doua.

b bi il lj ja a

Ima je, istovremeno e Beatris.
Svi su se zagledali u nju. Spustila je oljicu i razmislila o onom to se
desilo u laboratoriji Klementa Lansinga.
Statua je neka vrsta motora, polako je prozborila, slina elektrinoj
maini. Potrebna je izvesna psihika sposobnost da bi se aktivirale sile
zarobljene u njoj, ali je mo koju oslobaa - samo sirova energija.
Kao energija parne maine ili generatora, ree Nelson. Mogla bi se
koristiti za okretanje toka ili paljenje lampe, ali to je sve.
Upravo tako, ree Beatris. Anubisova energija sigurno nije magijske
prirode. Nema posebnih svojstava. Strujanja provedena u tenost za
prezervaciju uzburkala su egipatsku vodicu. Njihov uinak zavravao se na
tome.
Rado bih ispitala statuu, raspoloeno e Sara.
Vaa je, ree Doua. Smatrajte je darom iz zahvalnosti zbog svega to
ste uinili za mene.
Sara ga je pogledala razrogaenim oima. To je veoma velikoduno od
vas, gospodine.
Douine usne blago su se zgrile. Verujte mi kad vam kaem da ne
elim da je gledam u svom domu.
Razumem vas. Uzdahnula je. Uprkos svemu, ao mi je Viktora
Hejzeltona. Toliko dugo je iveo u lanoj nadi pod uticajem tog ludaka. Na
kraju je poludeo od tuge.
Upravo tako, ree Abigejl. Kako je to tuno. Sumnjam da e zavriti u
zatvoru. Verovatno e biti proglaen ludim i provesti ostatak ivota u ludnici.
Nee, ree Doua. Zvuao je veoma ubeeno. Viktor ne bi dugo
opstao u ludnici. Nakon to je shvatio da je Ema odavno mrtva, nema razloga
da ivi. Mislim da nee jo dugo.
Nelson je zaueno podigao pogled s obroka. Namrtio se. Veruje da e
umreti od alosti?
Na izvestan nain, ree Doua.
Beatris je znala o emu govori. Na osnovu njihovog utanja shvatila je da i
Sara i Abigejl znaju. Nelsonu je trebalo neto vie vremena da pojmi znaenje
Douinih red.
Shvatam, ree Nelson. Oekuje da e izvrsiti samoubistvo. Ali ne
moe da bude siguran...

b bi il lj ja a

Poznajem ga, ree Doua. Poznajem njegov nain razmiljanja.
Zato to misli da Viktor razmilja umnogome kao ti, pomislila je Beatris.
Ali nije to izrekla. U tom trenutku presreo je njen pogled preko stola. Znala je
da je svestan njenih misli.
Samo da zna da grei, progovorila je. Vi ste veoma razliiti. Uprkos
opsenoj filozofskoj obuci i poznavanju borilakih vetina, nikad ne bi
dozvolio sebi da poveruje u ono to smatra nemoguim - da mrtvi mogu biti
oivljeni magijom. I nikad ne bi ubio ljude koji ti nita nisu skrivili da bi
postigao svoj cilj. Pronaao bi druge naine.
Doua je nabrao elo. Ne bih tako postupio zato to sam ovek logike i
razuma.
Osmehnula se. Ne, ve zato to si dobar i pristojan ovek.
Sara se zakikotala. Pokuava da vam kae da ste heroj, gospodine Gejd.
Verujem da ima pravo.
Nema heroja, ree Doua. Ima samo onih koji pokuavaju da naprave
dobre izbore kad ih ivot na to natera.
Nelson se nacerio. Da li je to jedna od Hejzeltonovih misli?
Doua je iznenadio sve svojim osmehom. Zapravo, moja je.
Beatris ga je pogledala. ta e sad da radi?
Douin osmeh je nestao. Uradiu jedino to mogu za Viktora.
Shvatam. Mogu li da poem s tobom?
Da li si sigurna da elis da mi pravis drutvo?
Da, rekla je. elela bih da budem s tobom kad se oprosti s njima.

b bi il lj ja a

Pedeseto poglavlje
Doua je nakon doruka otpratio Beatris kui koijom. Zatim je otiao da
porazgovara s nekim od misterioznih saradnika u Skotland jardu. Nelson je
poao za njim.
Kua je odjekivala prazninom. Klarisa je bila na zadatku na selu. Gospoa
Rembli ostavila je poruku s obavetenjem da je otila da poseti nedavno
obudovelu sestru.
Umor ju je stigao u kupatilu. Zevajui je izala iz kade. Ogrnula se
kunom haljinom i pola u spavau sobu da se odmori.
Probudio ju je zvuk kie na prozorima i kucanje na ulaznim vratima.
Ustala je iz kreveta i prila prozoru da baci pogled na ulicu.
Doua je bio na stepenicama. Nosio je dugi crni kaput i kini eir.
Koija u kojoj se dovezao gubila se u sivoj izmaglici.
Zategla je kai kune haljine i pourila u prizemlje, nestrpljiva da sazna o
emu je govorio u policiji. Otvorila je vrata. Na osnovu energije koja se
vrtloila oko njega i vrstog stiska na tapu znala je da se odrava na nogama
samo zahvaljujui elinoj snazi volje.
Doua, rekla je i uzmakla za korak. Ui.
ao mi je ako sam te probudio.
Nema problema. Upravo sam se dizala iz sna. Pocrvenela je. Njena
kuna haljina bila je pristojna, ali je iznenada postala svesna da nema nita
ispod nje. Izgleda kao neko kome bi san dobro doao.
Otii u kui i odmoriti se kad ovde zavrim.
Kad ovde zavrim nije dobro zvualo. Sitni, nesigurni drhtaj potresao joj je
ula i oivljavao njenu intuiciju. Kakav god da je bio razlog ove posete,
Doua ga je doivljavao krajnje ozbiljno.
Ustuknula je za korak. Prekoraio je preko praga i skinuo vlani kaput.
Obesio ga je o kuku na zidu i spustio eir da se sui na stolu.
Palo joj je na pamet da tek drugi put ulazi u njenu kuu. A opet, ni ona
nikad nije bila kod njega. Znali su veoma malo jedno o drugom, iako su bili
veoma bliski. Tako to biva kad se neko upusti u nedoputenu ljubavnu vezu,
podsetila je sebe. Takvi parovi nisu mogli imati dom.

b bi il lj ja a

Nutrina joj se zgrila od tuge.
O emu razmiljas?, tiho je upitao.
Iznenadila se, ali je uspela da se veselo osmehne. Mislim da smo na
mnogo naina jo uvek stranci. Izgleda da smo najvei deo poznanstva proveli
borei se s ucenjivaima, ubicama i jednom ili dvojicom nesvakidanjih
ludaka.
Gutao ju je oima. itavog ivota ekao sam da te sretnem, Beatris.
Zadrala je dah. Nekoliko sekundi stajala je kao ukopana. Instinkt joj je
nalagao da mu se baci u naruje. Logika ju je podseala da mrana strastvena
energija koju je osetila u njemu moe biti objanjena skoranjim uzbuenjima
i snanim oseanjima koje su zajedno iskusili.
Da bi prikrila zbunjenost, uvela ga je u mali salon. Da li si raspoloen za
aj? Moja kuepaziteljka je odsutna, ali umeu sama da pristavim ajnik.
Ne, hvala.
Izgleda da te noga mui. Nije ni udo, posle svega to se noas zbilo.
Imam bocu tonika gospoe Mars na spratu, u spavaoj sobi. Trknuu da ti ga
donesem.
Pola je ka stepenitu.
Nemoj. Zastao je. Hvala ti.
Podsetila je sebe da je u poslednjih dvadeset etiri asa svata preiveo.
Uao je za njom u salon, ali nije seo. Umesto toga se obema rukama
naslonio na tap. Nije skidao pogled s nje.
Zaustavio sam se ovde na putu kui, zato to ti moram rei neto veoma
vano. elim da ti to kaem pre no to odem na poinak.
Uas ju je obuzeo. Mali salon se zamraio. Pokuala je da se pripremi za
ono to e uti. Moda e joj na ljubazan nain objasniti kako mu je stalo do
nje, ali da brak ne dolazi u obzir. Da li je spremna da nastavi vezu s njim?,
pitala se. Jeste. Ali takav aranman moe potrajati samo dok se ne oeni, nee
biti ljubavnica oenjenog oveka.
Govorila je sebi da Doua nikada ne bi traio tako neto od nje. Ne bi
prevario suprugu. Bio je, pre svega, astan ovek.
Razumem zato su uinili ono to su uinili, rekao je.
Nije odmah shvatila smisao njegovih rei, zato to je bila preterano
obuzeta nagaanjima o njihovoj zajednikoj budunosti.

b bi il lj ja a

ta si rekao?, pitala je. Naglo je prebledela.
Razumem zato su Viktor i Klement uinili ono to su uinili.
Sakupila je zbrkane misli. Govori o upravo okonanom sluaju, a ne o
njihovim odnosima. Zbilja, emu se nadala? Bilo je prirodno da se eli
pozabaviti svim nedoreenim aspektima sluaja pre no to se posveti linim
stvarima.
Da, naravno, odseno je reagovala. Oeva tuga i ljubavnikov oseaj
krivice moni su motivi.
Mislim da ne shvata ono to pokuavam da ti kaem, Beatris. Znam
zato su otili tako daleko, zato su dozvolili sebi da budu obmanuti i zato su
poludeli. Shvatam zato su eleli da ubiju, da bi oiveli Emu. U potpunosti ih
razumem, zato to se nimalo ne razlikujem od njih.
ta? Ponovo nije znala ta da misli.
Uinio bih sve to mogu da bih te spasao.
Duboko je udahnula. Dozvolila je sebi da se opusti.
To mi je poznato. Roen si da titi druge. Pronai e drugi nain da to
prevlada.
Moda, rekao je. Ako drugi nain postoji. Moram ti rei da te volim,
Beatris, pa kud puklo da puklo.
Bila je tako zateena da je nekoliko sekundi nemo zurila u njega. Izrekla je
ono to joj je prvo palo na pamet.
Da li hoe da kaes da veruje u ljubav? U oblik energije koja se ne
moe videti ili izmeriti?
Svakako ne verujem da je ljubav neka vrsta natprirodne energije,
prozborio je ozbiljnim glasom. Priznau da nisam iskusio oseanja ove vrste
dok te nisam sreo, da nikad nisam oseao ono to oseam prema tebi. Ne
mogu da sumnjam u ovu svest o izvesnosti. To bi bilo slino odricanju
postojanja izlaska sunca ili morske plime. Neke mone sile ne mogu biti
izmerene ili opaene, ali to ne znai da ih moemo definisati psihikim
objanjenjima.
Ostala je bez daha. Osetila je neobinu grmljavinu u uima. Svet izvan
salona prestao je da postoji. Mahnito je nastojala da se odri u stvarnosti.
U stvari, postoje druga objanjenja za pojavu snane strasti, oprezno je
prozborila. Psihika i intelektualna privlanost. Stimuliue dejstvo

b bi il lj ja a

zajedniki proivljene opasnosti. Uzajamno divljenje. Veoma duga godina
provedena na selu...
Da li me voli?, upitao ju je. Da li bi mogla da me voli?
Nakon toga se ratosiljala poslednjih krhotina zdravog razuma. Smeh se
borio sa suzama. Bacila mu se u naruje. Zateturao se pod njenom teinom, ali
nekako je uspeo da skloni tap, da je uhvati i odri ravnoteu. Obgrlila ga je
oko vrata.
O, Doua, da, da, rekla je obuzeta dotad nedoivljenim blaenstvom.
Naravno da te volim. To ti je svakako poznato.
Duboko je udahnuo i polako izdahnuo. Nauio sam da se neke stvari
moraju iskazati reima.
Osmehnula se. Da li hoe da kae da ne moe sve biti shvaeno
pomou logike i opaanja?
Da li u morati da sluam te pridike do kraja ivota?
Zavisi. Govorimo li o zajednikom ivotu do kraja ivota?
Namrtio se. Upravo si rekla da me voli. Ja volim tebe. To znai da
emo se venati.
Nisi me zaprosio. Podseam te da se neke stvari moraju iskazati reima.
Osmehnuo se blagim, ulnim osmehom, koji joj je budio sva ula.
Hoe li se udati za mene, da bi mi doveka pridikovala na raun
manjkavosti mog procesa zakljuivanja?
Kako bih mogla da odbijem tako spektakularno privlanu ponudu?
Poloila je dlanove na njegove grudi. Da, Doua, udau se za tebe.
Pogled mu je mrano blistao. Uinilo mu se da u njemu prepoznaje
ushienje.
Na najbolji nain starau se o tebi, zakleo se.
Ba kao i ja o tebi.
Dohvatio je tap jednom rukom. Obgrlio ju je drugom i poljubio. To je bio
zaslepljujui poljubac. Nosio je obeanje budunosti.
U njemu je prepoznala poljubac koji je ekala itavog ivota.

b bi il lj ja a

Pedeset prvo poglavlje
Doua je sledeeg dana stajao s Viktorom na pljusku. Koveg s Eminim
telom poloen je pred njihovim oima u raku. Svetenik je mrmljao ritualne
rei.
Pepeo pepelu, zemlja zemlji...
Viktor je nosio okove na nogama. Njegova desna ruka bila je u gipsu. Tri
policajca stajala su na pristojnom odstojanju iza njih. Crna policijska kola
ekala su pred gvozdenim vratima groblja. Viktor je, uprkos svemu, stajao
ponosno i dostojanstveno. Jo je izgledao zapovedniki, kao umni i
misteriozni gospodin Smit.
Beatris i Nelson ekali su malo dalje. Ozbiljni slubenik pogrebnog
zavoda drao je kiobran iznad njene glave.
Kad je skromna sluba okonana, Viktor se sagnuo i levom rukom
podigao grumen vlane zemlje. Bacio ga je na koveg. Uspravio se i zatvorio
oi u nemoj molitvi. U jednom trenutku obratio se Doui.
Hvala ti, rekao je. Odavno je trebalo da se oprostim od nje. Sad je
gotovo. Slobodan sam da veeras potraim svoj mir.
Doua je utao. Rei su bile suvine.
Viktor je pogledao Beatris. Melanholini osmeh zaigrao mu je na usnama.
estitam ti na pronalaenju ene koja e uvek poznavati tvoje srce. Srean si
ovek.
Svestan sam toga, ree Doua.
Zar nema malo ironije u injenici da je bez mene nikad ne bi naao?
Da, opaam je.
Tvoj roak me podsea na tebe u tom dobu. Bistar je i brz, s neto
talenta. Potrebne su mu tvoje smernice, poto je na pragu dostizanja mukosti.
Veliki zadatak je pred tobom. Znam da ga nee izneveriti.
Ti si me nauio svemu to znam. Zahvaljujui tebi, postao sam
mukarac, ree Doua.
Ne. Viktor je odmahnuo glavom. Postao si ono to ti je bilo sueno da
bude. Ja sam ti samo pomogao da otkrije snagu u sebi i da stekne disciplinu

b bi il lj ja a

i samokontrolu neophodnu za njeno usmeravanje. Ne bih mogao nita da
postignem da od poetka nisi raspolagao snagom duha.
Nedostajae mi, Viktore.
Ti si mi sin po srcu, ree Viktor. Ponosim se tobom.
Pojavio si se u mom ivotu u sudbonosnom trenutku. Spasao si me od
sebe samog. Nikad te neu zaboraviti.
Lepo je to znati. Zbogom, sine moj.
Zbogom.
Pozornici su ga sproveli do policijskih kola. Uveli su ga u gvozdeni kavez.
Doua je gledao za koijom dok se nije izgubila na kii.
Posle nekog vremena shvatio je da je Beatris kraj njega. Oprostili smo
se, objasnio je. Rekao mi je da e veeras pronai svoj mir. Do jutra ga nee
biti.
Iako je u okovima?
Pronai e nain. On je gospodin Smit.
Uhvatio ju je za ruku. Koraali su kroz kiu do Nelsona koji ih je ekao.

b bi il lj ja a

Pedeset drugo poglavlje
Nelson mi je rekao da namerava da od tebe ui meditaciju i borilake
vetine, ree Hana.
Doui je zvuala rezignirano. Bili su u njegovoj radnoj sobi. Oslonio se
na sto, tap mu je bio nadomak ruke. Posmatrala je mali vrt s prozora.
Nedavno je stigla. Jedan pogled na njeno lice bio je dovoljan da zakljui da ju
je Nelson upoznao sa svojim planovima.
Dao sam mu do znanja da je duan da te obavesti o svojoj nameri pre no
to ponem da ga poduavam. To je njegova odluka, Hana.
To mi je poznato. Oduvek sam to znala. elela sam da ga zatitim.
Shvatam. Izrastao je u mukarca. Vie ne moe da ga titi.
Ima pravo. Okrenula se prema njemu. Beatris mi je rekla da bi
oslobaanje od okova krivice koje sam mu nabacila bio najvelikoduniji dar
koji bih mogla da mu dam. Pokuala sam da to uinim kad me je obavestio o
svojoj odluci. Rekla sam mu da ga razumem i da ima moj blagoslov.
Siguran sam da je znao da ceni taj gest.
Slabasno se osmehnula. Rekla sam mu da ne mogu da zamislim boljeg
pokrovitelja i uitelja od tebe.
Oklevao je. Nisam oekivao da to ujem.
Beatris mi je skrenula panju na ono to je oigledno. Rekla je da je
Nelson nasledio talenat Gejdovih i da bi najpametnije bilo da naui da ga
kontrolie i usmerava na odgovorniji nain.
Nelson nije nasledio talenat Gejdovih, ve njihov temperament.
Hana se osmehnula. Zovi ga kako god hoe. Jedno je sigurno, ne elim
da Nelson nastavi s kockanjem i opijanjem.
Znala si za to, zar ne?
Naravno. On je moj sin. Brzo bi propao da je tako nastavio. Na kraju bi
zavrio kao tata.
Nelson nije kao na otac, Hana. On je svoj ovek. Mora da otkrije svoj
ivotni poziv.
Ali ta je to?

b bi il lj ja a

Ne znam, ree Doua. S vremenom e pronai svoj put.
Okrenula se leima prozoru. Da li e ti nai svoj nakon odlaska Viktor
a Hejzltona?
Skupio je prste. Pitao se koliko toga da joj otkrije. Odluio je da zasluuje
da uje istinu.
Prili su mi ljudi kojima je Viktor nekad podnosio raune, rekao je,
pojedinci iz vrha vlasti.
Hana je zaprepasceno reagovala. Ponudili su ti da preuzme njegovo
mesto?
Tako je.
Zatvorila je oi. Shvatam. .
Odbio sam ponudu nakon razgovora s Beatris. Ne elim da se vraam
senovitom svetu pijunae. Hou da hodam po arkom suncu s Beatris i - ako
nas bog pogleda - naom decom.
Hana se namrtila. Nekako ne mogu da zamislim kako okree lea onom
to najbolje radi - pronalaenju izgubljenog.
Nagnuo se prema njoj. Beatris je manje-vie isto rekla. Imate pravo,
naravno. Nameravam da postanem privatni savetnik specijalizovan za
pronalaenje nestalih ljudi i stvari. Birau muterije s najveom panjom. Ne
ele svi izgubljeni da budu pronaeni.

b bi il lj ja a

Pedeset tree poglavlje
Svadbeni prijem odran je u Kristalnim vrtovima. Abigejl i Sara su po
drugi put u nekoliko nedelja prisustvovale udaji neke od bivih radnica.
Evandelin Ejms - sad supruga Lukasa Sebastijana, vlasnika Vrtova - bila je
prva mlada koja se ovde venala. Ponudila je da priredi prijem za Beatris i
Douu, poto je bila jedna od dve njene najbolje prijateljice. Klarisa Slejt bila
je deverua, nakon uspeno reenog sluaja.
Dan je bio sunan i topao. Meu gostima je bila Hana Traford sa sinom
Nelsonom, pored Evandelin, Lukasa i Klarise.
Sara je pomislila kako vrt misterioznog imanja izgleda manje zlokobno
nego proli put. Nivo natprirodne energije nesumnjivo je opao, iako je Lukas
objasnio da nita u vezi sa biljnim ivotom koji je u njemu cvetao nee biti
normalno zbog nesvakidanjih svojstava drevnog podzemnog izvora u sreditu
vrta.
ovek ne moe decenijama izvoditi bizarne natprirodne eksperimente u
vrtu, kao to je inio Lukasov ujak, a da ne oekuje neke veoma opasne
rezultate, pomislila je Sara. U botanikom svetu postoji strahovita koliina
natprirodne energije.
Stajala je pored Abigejl, nedaleko od stola s posluenjem, i gledala kako
Beatris i Doua razgovaraju s Lukasom i Evandelin kraj fontane. Doua i
Lukas oigledno su se sprijateljili. Moda zato to su slini po karakteru i
duhu, pomislila je Sara. Obojica e uiniti sve to je neophodno da bi zatitili
voljene osobe. Delili su jo neto. Nije sumnjala da poseduju psihiki dar, iako
je Doua jo oklevao da poveruje u postojanje natprirodnog.
Naa Beatris potpuno blista, zar ne, Abi? Sara je izvadila maramicu da
bi uklonila suzicu iz oka. Gledaj kako Doua stoji pored nje. Vidi se koliko
su vezani. Otiao bi u sam pakao da bi je zatitio.
Tako si romantina, ree Abigejl. Pojela je sendvii s jastogom. Ali
ima pravo. Ozlede su ga oterale u osamu, ali nisu mu slomile duh. U tom
oveku ima neeg elinog. Lepo je videti da su senke koje su ga obavijale
nestale.
Zahvaljujui isceliteljskoj energiji ljubavi.


b bi il lj ja a

Srena sam zbog njih dvoje, ree Abigejl. Uzela je jo jedan sendvi.
Ali ne mogu da ne zakljuim da e Agencija Flint i Mars uskoro bankrotirati
ako nastavi da gubi agente ovom brzinom. Pronai emo druge, uveravala
je Sara. Ne bih se sloila da ih nemamo dovoljno. Sve etiri su nam
nedvosmisleno dale do znanja da su spremne za nove sluajeve.
Tjah. Moda bi trebalo da zatvorimo vrata agencije i promenimo posao.
ta bismo radile?
Provodadisale bismo.
Sara se zacerekala. Izgleda da smo prilino dobre u tom zanatu, zar ne?
Oigledno, ali zarada je u privatnim istragama.
To je tano. Sara je pogledala Nelsona, koji je ivo razgovarao s
Lukasovim bratom Tonijem i njegovom sestrom Bet.
Palo mi je na pamet da bi umesto da se posvetimo provodadisanju
mogle da proirimo broj usluga koje nudi Agencija Flint i Mars, ree Sara.
Kako to misli?
Sara je kuckala prstom po stolu za posluenje. Mladi Nelson je, po svemu
sudei, nasledio ujakov dar. U poslednje vreme pokazalo se da bi bilo dobro
da imamo telohranitelja sposobnog da zatiti nekog od naih agenata kad naleti
na neku opasnost. Pitam se da li bi Nelsona zanimao takav posao.
Abigejl je smesta reagovala. Kako bi bilo da ga pitamo?
Beatris je gledala kako bive poslodavke prilaze Nelsonu, Bet i Toniju.
Hmm, rekla je.
Evandelin, Doua i Lukas okrenuli su se da vide ta joj je privuklo
panju.
ta li su naumile gospoa Mar i gospoa Flint?, upita Evandelin.
Reklo bi se da su u misiji.
Jesu, sloio se Lukas. Izgledaju veoma odluno.
Jedno je sigurno, posmatramo dve veoma sposobne poslovne ene,
napomenuo je Doua.
Nisu mogli da uju razgovor s druge strane ruinog grma, ali su iz onog
to su videli mogli da zakljue ta se deava. Nelson je paljivo sluao.
Izgledao je sve raspoloenije.
Neto mi govori da e Nelson uskoro poeti da radi u Agenciji Flint i
Mar, ree Beatris.

b bi il lj ja a

Verujem da je na putu da pronae ivotni poziv, oglasio se Doua.
Hana e biti oduevljena.
Beatris se trgla. Sumnjam u to.
Razumee, nastavio je Doua. Bio sam veoma nalik njemu u tim
godinama.

b bi il lj ja a

Pedeset etvrto poglavlje
Proveli su branu no u Fern gejt kotidu. Udobna kuica pripadala je
Lukasu Sebastijanu. Nalazila se nedaleko od Kristalnih vrtova.
Beatris je obukla divnu novu spavaicu koju je dobila na dar od Sare i
Abigejl, ekala je u postelji dok je Doua metodino pregledao kuicu.
Proveravao je brave i prozore. Nasmejala se u sebi. Zastao je na vratima, da je
ispitivaki odmeri.
Neto ti je smeno?, pitao je.
Razmiljala sam o panji koju posveuje detaljima.
Naslonio je tap na stoi pored kreveta i poeo da otkopava koulju.
Detalji su kao rupice u donjem delu broda. Plovilo e ostati na povrini, ako
ih zapui.
Podigla je obrve. Da li je to jedna od tvojih misli?
Osmehnuo se. Bojim se da jeste.
Sigurna sam da bi se po toj devizi moglo iveti. Potapala je jastuk
pored sebe. Sa zadovoljstvom je posmatrala kako Doua skida kosulju. Ali
ne moe predvideti sve na svetu.
Vrlo sam svestan toga. Zavrio je sa skidanjem odee. Utulio je lampu
pre no to se uvukao u postelju kraj nje. Privio ju je uza se. Na primer, tebe
nikako nisam mogao da predvidim, ljubavi. Zbog tebe sam prekrio veinu
pravila.
Upijala je vrelinu iz njegovog pogleda. Samo veinu? Ne sva?
Ne, ne sva.
Oeao se usnama o njene. Obuhvatio ju je monom rukom oko pojasa.
Oseala je kako se energija radosti, ljubavi i strasti gomila u njoj. Malice
se odmakla od njega i poloila prste na njegova usta da bi osujetila poljubac.
ekaj, rekla je. Moram da znam koje pravilo nisi prekrio.
Osmehnuo joj se na meseini. Ljubav mu je grejala pogled. Ono koje
tvrdi da, ako neto ne moe biti objanjeno, ne znai da to i ne postoji.
Blagi boe, da li hoe da mi kaes da si konano poverovao u postojanje
natprirodnog?

b bi il lj ja a

Ne bih iao tako daleko. Dajem ti re da verujem u ljubav. Voleu te
doveka.
Setila se onog to su Abigejl i Sara rekle o njemu u noi kad im je
ispriala o susretu s misterioznim glasonoom gospodina Smita - svako ko je
radio s njim znao je da uvek dri re. Dotakla je oiljkom naruenu stranu
njegovog lica vrhovima prstiju. To e zasad biti sasvim dovoljno.
Pokrio joj je usne svojim. Obeanje je bilo u poljupcu. Doveka. Doua
moda nije verovao da je ljubav oblik natprirodne energije, ali je bio sposoban
za nju. Voleo ju je koliko i ona njega. To je bilo vie nego dovoljno za
veeras.
Vie nego dovoljno za itav ivot.