Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN A

(10 markah)
(masa dicadangkan: 15 minit)
Bina lima ayat berdasarkan gambar.

Menyenduk
nasi

Membasuh
pinggan

Memasak lauk

Memotong buah

Mengelap meja

1. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________