Anda di halaman 1dari 2

PERTANDINGAN KOMPANG BERJIDOR

ASTRO FIESTA MESRA BELIA 1 MALAYSIA PARLIMEN PONTIAN


PENGENALAN
Pertandingan ini dianjurkan oleh Gerakan Belia 4B Kawasan Pontian dan Parlimen Pontian.
OBJEKTIF
Menggalakkan minat generasi muda terhadap seni budaya tradisional dan memertabatkannya
untuk sepanjang zaman.
Menjalinkan hubungan erat antara generasi lama dan baru
Menambah erat hubungan antara pemimpin dan golongan belia di daerah Pontian.
Menguji daya kreativiti, pemuaakatan dan kepimpinan generasi muda di daerah Pontian.
PERANCANGAN
Mewujudkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa kerja.
Menggubal peraturan dan syarat pertandingan.
Memastikan pertandingan ini berjalan dengan lan!ar.
Mewujudkan kerjasama dan rujukan dengan "ayasan #arisan $ohor.
PELAKSANAAN
Pertandingan ini akan diadakan pada 24 Mac 2013 (Ahad) bermula dari jam %.&& petang
FORMAT
Pertandingan ini dijalankan se!ara tertutup daerah Pontian.
'!ara saringan akan dijalankan untuk memilih 4 pasukan terbaik untuk bertanding dalam
peringkat akhir.
Masa pertandingan hanya (& minit bagi setiap pasukan dan jika melebihi masa, persembahan
selepas (& minit masa yang ditetapkan tidak akan dikira.
Pemarkahan akan diadili dari segi pukulan, persembahan dan kreativiti.
SYARAT PENYERTAAN
)erbuka kepada semua belia dan masyarakat di dalam daerah Pontian.
)iada had umur ditetapkan untuk menyertai pertandingan ini.
Pasukan yang menyertai pertandingan ini, mestilah mempunyai sekurang*kurangnya + orang ahli
dan tidak melebihi (& orang.
,etiap peserta hanya dibenarkan mewakili satu pasukan sahaja.
,etiap pasukan dikehendaki membawa peralatan dan kelengkapan sendiri.
,etiap pasukan di!AJIBkan mempersembahkan dua lagu iaitu -agu #ajib . Mengarak / dan
-agu Pilihan . Bebas /.
Bayaran penyertaan bagi setiap pasukan sebanyak RM 3000 ( RM T"#a P$%$h Saha&a )
,egala keselamatan dan kebajikan peserta atau peralatan di bawah tanggungjawab Pengurus
Pasukan.
)arikh tutup penyertaan ialah pada 23 Mac 2013 (Sa'($)
Borang penyertaan boleh diserahkan di pejabat Majlis Belia 0aerah Pontian atau Gerakan Belia
4B Kawasan Pontian atau kepada ,dr 1oraizam . &(%*2%3+243 /, ,dr 4skandar . &(%*255+6(& /.
Keputusan pengadil adalah muktamad dan pihak penganjur berhak mengubah sebarang syarat.
,egala bantahan tidak akan dilayan.
SISTEM PEMARKA)AN
Pemarkahan akan diadili dari segi pukulan . 4&7 /, persembahan . 5&7 / dan kreativiti . 5&7 /.
)ADIA) DAN PENG)ARGAAN
,etiap pasukan yang menyertai akan diberikan sijil penyertaan
Bagi peringkat akhir, hadiah dan penghargaan akan diberikan seperti ketetapan berikut 8*
JO)AN * !a+# ($+a" RM ,00- ."a%a "/"+#a+- 0"&"%
NAIB JO)AN * !a+# ($+a" RM 300- ."a%a "/"+#a+- 0"&"%
KETIGA * !a+# ($+a" RM 200- ."a%a "/"+#a+- 0"&"%
KE14 * !a+# ($+a" RM 100- ."a%a "/"+#a+- 0"&"%
9 $4K' ):;0'P') ,:B';'1G P:;)'1"''1 B<-:= =>B>1G4 P4='K >;>,:)4' 04
)'-4'1 B:;4K>) 8*
SDR NORAI2AM ( 01213245344 )
SDR ISKANDAR ( 01213335610 )
SDR A2LEE ( 01314411411 )