Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A (KEFAHAMAN)

1. Petikan A
Warisan kebangsaan merupakan khazanah penting yang telah diwarisi sejak zaman-
berzaman seperti A-Famosa, Tugu Negara, bangunan stesen keretapi Kuala Lumpur dan
Stadium Merdeka. Sungguhpun begitu, generasi pada masa kini semakin memandang sepi
terhadapnya kerana tahap kesedaran mereka terlalu rendah. Sepatutnya, mereka harus
menyedari bahawa warisan kebangsaan ini perlu dipelihara kerana ia mempunyai seribu satu
makna di sebaliknya.

Antara kepentingan memelihara warisan kebangsaan adalah menjadi daya tarikan pelancong
sama ada pelancong domestik mahupun antarabangsa. Pengekalan bahan-bahan tinggalan
penjajah telah menggamit hati para pelancong untuk melihat sendiri tentang keunikan ciptaan
masyarakat terdahulu. Senario ini dapat dibuktikan menerusi peningkatan bilangan pelancong
di bandar warisan seperti Georgetown, Melaka dan Kota Bahru yang amat ketara dalam tempoh
1990 hingga 1997. Ini bermakna, warisan kebangsaan merupakan salah satu penyebab utama
industri pelancongan begitu rancak sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi
negara.

Warisan negara juga dapat memupuk semangat patriotik dalam jiwa generasi pada masa
kini. Semangat ini akan lahir dengan sendirinya apabila generasi muda dapat merasakan
semangat perjuangan pahlawan-pahlawan negara dalam mempertahankan tanah air yang
tercinta. Nama-nama pejuang yang telah terkorban ada tercatat di Tugu Negara untuk tatapan
semua. Justeru, generasi muda tidak akan menjadi seperti kacang lupakan kulit kerana mereka
akan sentiasa mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dalam mempertahankan negara. Oleh
itu, pemeliharaan warisan negara ini sangat penting untuk melahirkan generasi yang berjiwa
patriotik dan cinta akan tanah air.

Di samping itu, nilai seni dan estetika juga berupaya dikekalkan. Bangunan-bangunan lama
seperti Stesen Keretapi Kuala Lumpur mempunyai nilai seni yang tinggi dan tidak terdapat pada
bangunan-bangunan sekarang. Seni binanya sangat unik dan indah serta menggambarkan cita
rasa arkitek pada ketika itu. Oleh itu, bangunan-bangunan lama ini mungkin menjadi sumber
inspirasi kepada arkitek baharu untuk membina bangunan-bangunan yang bukan sahaja indah
malah mempunyai nilai seni yang sangat mengagumkan.

Lebih penting lagi, usaha memelihara warisan negara ini dapat mengenang sejarah penting
yang berlaku di negara kita. Bangunan lama yang diberi nafas baru dapat mengembalikan
nostalgia yang sungguh bermakna buat semua. Contohnya, Stadium Merdeka telah menjadi
saksi bisu terhadap kemerdekaan negara. Laungan kemerdekaan yang diketuai oleh Y.T.M
Tunku Abd. Rahman Putra Al-Haj pada 31 Ogos 1957 telah berlangsung di stadium ini.
Sekiranya bangunan ini tidak dipelihara kemungkinan besar generasi muda akan melupakan
sejarah-sejarah penting negara.

Tuntasnya, masyarakat Malaysia perlu peka akan kepentingan pemeliharaan warisan
kebangsaan. Justeru, segala usaha perlu dipergiat untuk memastikan khazanah negara ini tak
lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Boleh dikatakan bahawa pemeliharaan dan pengekalan
warisan ini dapat mempertingkatkan imej dan identiti negara di persada dunia.
(http://fasilitatorbahasa.blogspot.com/2011/09/kepentingan-memelihara-warisan-negara.html)


Soalan Petikan 1:
1. Namakan 4 warisan kebangsaan yang merupakan khazanah penting yang telah
diwarisi sejak zaman-berzaman. [4M]
a.____________________________________ b.________________________________________
c.____________________________________ d.________________________________________

2. Kenapakah generasi pada masa kini semakin memandang sepi terhadap warisan
kesenian kebangsaan yang penting itu?[1M]

_________________________________________________________________________________________________

3. Antara kepentingan memelihara warisan negara adalah seperti berikut. Lengkapkan
jadual dibawah.[4M]
Bil Kepentingan Warisan Negara
1. Dapat memupuk

2. Dapat mengekalkan

3. Dapat menjadi daya

4. Dapat mengenang


4. Boleh dikatakan bahawa pemeliharaan dan pengekalan warisan ini dapat
____________________ imej dan identiti negara di persada dunia. [1M]


2. Petikan B
Sebelum kemerdekaan, British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah dengan
menentukan bidang ekonomi mengikut kaum contohnya, India bertumpu di kawasan ladang
getah, orang Melayu sebagai petani, dan orang Cina sebagai peniaga. Ini telah mengakibatkan
ekonomi Tanah Melayu tidak dapat berkembang and mewujudkan kadar kemiskinan yang
tinggi di kawan luar bandar.

Selepas kemerdekaan, Malaysia telah berjaya memajukan ekonomi dengan usaha
berterusan yang penuh dengan semangat kegigihan dan kecekalan. Antara kesannya
perkembangan ekonomi Malaysia ialah keturunan kadar kemiskinan mutlak di Malaysia
daripada kadar 42.4% pada tahun 1976 kepada 5.1% pada tahun 2010. Selain itu, bilangan isi
rumah miskin di Malaysia juga telah berkurangan dengan banyak daripada kira-kira 1100000
isi rumah pada tahun 1970 kepada kira-kira 22198 isi rumah pada tahun 2010.

Dengan perkembangan ekonomi, pelbagai bangunan istimewa yang melambangkan
negara kita telah dibinakan iaitu Menara Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas dan
sebagainya. Menara-menara yang dihasilkan daripada teknologi yang modern telah
menunjukkan kekukuhan ekonomi negara.

Di samping itu, Malaysia juga mampu menghasilkan barangan tempatan yang berkualiti
seperti kereta tempatan yang berjenama Proton dan Perodua. Kerjasama antara negara Jepun
dengan Malaysia lagi meningkatkan upaya negara kita untuk menghasilkan kereta yang lebih
berkualiti dan harganya yang rendah.
Antara kesannya perkembangan ekonomi Malaysia ialah taraf hidup rakyat semakin
meningkat dari setahun ke setahun. Pelbagai kemudahan awam telah disediakan sama ada di
luar bandar atau bandar supaya seluruh rakyat di Malaysia dapat menikmati kemudahan yang
sempurna.

Soalan Petikan 2:
5. Lengkapkan Jadual di bawah.[3M]
Bil Kaum Bidang Ekonomi
1. Melayu
2. Peniaga
3. Ladang Getah

6. Penurunan kadar kemiskinan mutlak di Malaysia adalah seperti berikut:[2M]
Bil Tahun Kadar Peratusan (%)
1. 1976
2. 2010

7. Bilangan isi rumah miskin di Malaysia juga telah berkurangan dengan banyak daripada kira-
kira __________________________ isi rumah pada tahun _____________ kepada kira-kira
_________________ isi rumah pada tahun ________________. [4M]

8. Kesan perkembangan ekonomi Malaysia ialah
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
[1M]

BAHAGIAN B (15M)
MATHEMATICS

1. Write down the number three hundred twenty thousand six hundred and fifty
three ?
Answer : ______________________________________________________________________________________

2. The place value of digit 2 in the number 826357 is (ten thousand, hundred
thousand)

3. Round off 561538 to the nearest thousand.
Answer : 56___________________

4. Which of the following numbers when rounded off to the nearest thousand does not
become 312000 ?
Answer : (312505, 311509)

5. 10-5+3=
Answer : ______________________________

6. 122+6=
Answer : ______________________________

7. 30-12/2=
8. 2+36=
Answer : ______________________________

9. The diagram shows a sequence of numbers.

4, 8, 12, 16, y, 24, 28

The value of y is___________________

10. The diagram shows a sequence of numbers.

3, 8, 13, 18, x, 28, 33

The value of x is_____________________

11. Find the lowest common multiples (LCM) of 16 and 40.


Answer : _______________________________

12. Find the highest common factor (HCF) of 18, 24 and 36.


Answer : _______________________________

13. Express(write) 12 as a decimals is ____________________________

14. Rizal bought a computer for RM2000. He sold the computer for RM1600. Calculate
the loss percentage.Answer : _______________________________

15. Azri took part in a quiz competition. He answered 75% of the questions correctly.
He answered 4 questions incorrectly. Find the total number of questions in the quiz.
Answer : _______________________________
BAHAGIAN C
SCIENCE
1. Baca dan lengkapkan jadual berdasarkan kepada jenis tenaga [6M]
Bil Jenis Tenaga Penerangan
a tenaga yang dimiliki oleh jasad yang bergerak.
b
tenaga yang tersimpan di dalam badan/jasad kerana
kedudukannya (tenaga keupayaan graviti) atau keadaan
fizikalnya (tenaga keupayaan elastik).
c tenaga yang tersimpan di dalam objek panas.
d
tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan
cahaya.
Tenaga yang boleh dikesan oleh mata. Tanpa ia, mata
tidak dapat melihat objek sekeliling.
e tenaga yang tersimpan di dalam bahan-bahan kimia.
f tenaga yang dihasilkan oleh aliran cas elektrik

Elektrik / Kimia / Cahaya / Keupayaan / Kinektik / Haba

2. ________________ adalah suatu bentuk tenaga yang mengalir dari kawasan suhu
__________________________ ke kawasan lain yang mana suhunya adalah lebih
rendah.[2M]

3. Tandakan Ya/ atau Tidak/X untuk soalan berkaitan dengan gas jawapan yang
betul di bawah.
Bil Ciri
Jawapan
/ X
a. Udara terdiri daripada tiga gas utama, iaitu oksigen, karbon
dioksida dan nitrogen

b. Gas Oksigen tiada warna dan bau
c. Kayu uji menyala terpadam serta merta. Karbon dioksida
membantu pembakaran.

d. Kertas litmus tidak berubah warna. Oksigen adalah bersifat
neutral.

e. Kayu uji berbara menyala. Oksigen tidak membantu
pembakaran.


4. Udara adalah satu bentuk campuran pelbagai bahan yang tidak
_____________________________, tidak____________________________, atau tidak mempunyai
rasa.[2M]