Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJAMINGGU PPDa

(Program Pencegahan Dadah)


TEMA
MURID SIHAT TANPA DADAH
ANJURAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
UNIT PPDa
KERTAS KERJA MINGGU PPDa
SK JALAN KUANTAN (SATU)
1.0 Pengenalan
Program Aqil Baligh merupakan program comparative yang dianjurkan
selari dengan tuntutan Islam agar umatnya sentiasas memantapkan
ibadah, menambahkan keimanan dengan mengetahui siat !ajih, mustahil
dan harus kepada Allah dan "asul melalui aktiviti#aktiviti $%& dan
perbincangan dalam kumpulan serta latih tubi yang membina minda.
Program ini juga adalah usaha menambahbaikan dan memantapkan lagi
mutu ibadah dan keimanan tersebut. Ianya juga agar perlakuan ibadah
yang dilakukan terhadap Allah itu dikerjakan dengan sempurna serta
member perangsang kepada peserta untuk melaksanakan aktiviti dak!ah
di dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini dengan pendekatan
berhikmah.
'.0 "asional
'.1 Program Pencegahan %adah (PP%a) di peringkat sekolah
dilaksanakan untuk mendedahkan kepada murid#murid bahaya
dadah.
'.' Program Pencegahan %adah ini akan diadakan sepanjang tahun
yang melibatkan guru, pelajar dan semua !arga sekolah.
*.0 +ema
,-."I% /I0A+ +A1PA %A%A02
3.0 4bjekti
Program ini diadakan bagi mencapai objekti berikut5
3.1 Program Pencegahan %adah (PP%a) dilaksanakan di peringkat
sekolah untuk menerangkan kepada murid#murid tentang bahaya dadah
dan jenis dadah.
3.' Program Pencegahan %adah (PP%a) diadakan di peringkat sekolah
bertujuan untuk memberi pendedahan Pendidikan Pencegahan "okok,
Pendidikan Pencegahan Alkohol, Pencegahan Inhalan, Pencegahan %adah
dan Pencegahan 0I67Aids dalam kehidupan.
3.* Program Pencegahan %adah (PP%a) di peringkat sekolah inii
diharapkan dapat membina kekuatan dalaman dan pemikiran dalam
kalangan murid#murid supaya menjauhi rokok, alkohol dan
dadah7inhalan
8.0 +arikh
18 9 1: AP"I$ '01*
;.0 +empat
%e!an Bistari /& <alan &uantan (/atu)
=.0 Penyertaan
/emua !arga /& <alan &uantan ( /atu )
>.0 +entati Program 5
+arikh
-asa
Aktiviti ?atatan
Isnin
18.3.1*
=.30 9 >.10
-ajlis Perasmian -inggu PP%a
# Persembahan murid
?ik @aruinda
/elasa
1;.3.1*
10.00 #11.00
pagi
Pertandingan &uiA PP%a
+ahun 3,8 dan ;
?ik 1ur 0ilmiah
Pn. 0alina
"abu
1=.3.1*
10.00 9 10.00
pagi
Pertandingan -e!arna
+ahun 1 dan +ahun '
?ik @aruinda
?ik %iana
&hamis
1>.3.1*
10.00 9 1'.00
tengah hari
Pertandingan /ajak PP%a
Pertandingan nyanyian PP%a
Pertandingan Poster PP%a
( terbuka )
Pn. &asmah
Pn. 0alina
+n. /yed Ir!an BCendi
<umaat
1:.3.1*
=.30 9 >.10 pagi
-ajlis penutup -inggu PP%a
# Penyampaian hadiah
kepada pemenang
?ik @aruinda
Pn. /aadiah
:.0 Anggaran Perbelanjaan
Bil Perkara Perbelanjaan
1.
Pertandingan &uiA
+empat Pertama ( "-8.00 D 8)
+empat &edua ( "-3.00 D 8)
+empat &etiga ( "-*.00 D 8)
"- '8.00
"- '0.00
"- 18.00
'.
Pertandingan -e!arna
+empat Pertama ( "-8.00 D 1)
+empat &edua ( "-3.00 D 1)
+empat &etiga ( "-*.00 D 1)
/aguhati ( "-'.00 D 10)
"- 8.00
"- 3.00
"- *.00
"- '0.00
*.
Pertandingan %eklamasi
+empat Pertama ( "-8.00 D 1)
+empat &edua ( "-3.00 D 1)
+empat &etiga ( "-*.00 D 1)
Pertandingan Poster
+empat Pertama ( "-8.00 D 1)
+empat &edua ( "-3.00 D 1)
+empat &etiga ( "-*.00 D 1)
"- 8.00
"- 3.00
"- *.00
"- 8.00
"- 3.00
"- *.00
J!la" RM #$##
10.0 /umber &e!angan
10.1 Eang Bimbingan F &aunseling
11.0 Penutup
/esungguhnya kita hanya merancang, namun perancangan Allah s!t itu
lebih baik dan mengatasi segala perancangan hamba#1ya. 0arapan kami
agar segala program yang dirancangkan dan disusun akan mencapai
objekti yang telah digariskan serta dapat dihayati juga diaplikasi di dalam
kehidupan peserta. Akhir kata, kami merakam setinggi#tinggi penghargaan
kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak
langsung dalam menjayakan program ini.
JAWATANKUASA INDUK
PENGERUSI
PN. SAADIAH BINTI HJ. MOHD. NOH
( Guru Besar SK Jalan Kuantan Satu)
NAIB PENGERUSI
PN. NORAZLINA BINTI HJ. MOHD. ASARI
(GPK Hal E!al Mur"# SK Jalan Kuantan Satu)
SETIAUSAHA
$IK %AR&INDAH BINTI PAIMAN
BENDAHARI
$IK HILMIAH BINTI MOHD. HARIS
AHLI JAWATANKUASA
PN. H&ZAIMAH BINTI BERHAN
EN. ROSMADI BIN IBRAHIM
TN. S'ED IR(AN E%%ENDI BIN S'ED OTHMAN
PN. KASMAH BINTI ISMAIL
JAWATANKUASA KERJA

PERSIAPAN & TEKNIKAL
En. R)s*a#" +"n I+ra"*
En. Zul,a"r +"n Mana-

PENDAFTARAN
Tn S.e# Ir!an E//en#" +"n S.e# Ot*an
DISIPLIN
Se*ua 0uru terl"+at

BUKU PROGRAM / DOKUMENTASI
$", Nur H"l*"a +"nt" M)#. Ar"s

CENDERAMATA & SIJIL
Pn. N)ra"n" +"nt" A+#. Ra*an

PENGACARA MAJLIS
Pn. Kas*a +"nt" Is*a"l

FOTOGRAFI
En. R)s*a#" +"n I+ra"*

IMAM SOLAT BERJEMAAH
En. R)s*a#" +"n I+ra"*
FASILITATOR
Se*ua Guru
%isediakan oleh,
GGGGGGGGGGGGGGGGG..
(14"0I$-IA0 BI1+I -40%. 0A"I/)
/etiausaha .nit Bimbingan F &aunseling
/& <alan &uantan (/atu)
%isemak oleh,
GGGGGGGGGGGGGGGGG
(14"AH$I1A BI1+I -40%. A/A"I)
IP& 0B-,
/& <alan &uantan (/atu)
%isahkan oleh,
GGGGGGGGGGGGGGGG
(/AJA%IA0 BI1+I -40%. 140)
Iuru Besar,
/& <alan &uantan (/atu)

Anda mungkin juga menyukai