Anda di halaman 1dari 10

Siti nurhusnina binti sahhir

Pengkaryaan (seni halus)


Lukisan
Catan
Cetakan
Arca
Fotografi
Digital art (seni
digital)
Perekaan
a. komunikasi visual
grafik
multimedia
animasi
laman web
b.Reka bentuk teknologi
industri
tekstil
fesyen
logam halus
seramik
c. Reka bentuk persekitaran
landskap
hiasan dalaman
Pengertian dalam teori seni visual
ekspresi/catan (mempunyai
nilai keindahan)
karya yang ada ciri-ciri kreatif
dihasilkan pelukis atau pandai
tukang
objek 2 D dan 3 D yang
berfungsi atau mempunyai
makna nilai estetik
Pengertian seni visual dari aspek
pengkaryaaan
sesuatu karya/objek yang dihasilkan mempunyai
ciri-ciri kreativiti serta mengutamakan makna dan
estetik

contoh
lukisa
n
cata
n
arc
a
cetaka
n
PENGERTIAN SENI VISUAL DARI
ASPEK PEREKAAN
sesuatu reka bentuk/ciptaan yang mempunyai
ciri-ciri kreativiti serta mengutamakan fungsi
dan nilai estetik

contoh
Komunikas
i visual
Reka
bentuk
teknologi
Reka bentuk
persekitaran
PERANAN SENI VISUAL
Pembangunan potensi
individu dari segi
kreativiti , inovasi dan
imaginasi dalam aktiviti
pengkaryaan, perekaan
serta dapat mewujudkan
budaya setempat dan
sejagat.
PERANAN PSIKOLOGI
kreativiti sensitiviti
emosi ekspresi
PERANAN SOSIOLOGI
pendidikan nasiolisme
persekitaran komersial
pengeluaran
propaganda
kemasyarakatan warisan
budaya ritual
pemujukan