Anda di halaman 1dari 10

Aspek Psikologi

Kajian mengenai pemikiran


dan tingkah laku manusia
Melibatkan emosi, kreativiti,
sensitiviti, dan ekspresi
KREATIVITI
SENSITIVITI
Dapat
memantapkan
keupayaan
membuatn dan
mereka cipta
Menjadi lebih
imaginatif dalam
aktiviti pengkaryaan
dan perekaan


Menjadikan
individu lebih peka
terhadap
persekitaran
Kebolehan merasai
sesuatu
Kebolehan untuk
menghayati

EMOSI
EKSPRESI
Bangkitkan
perasaan,
keupayaan untuk
merasai
Mencorak perlakuan
diri secara
semulajadi
Contoh : rasa cinta
dan rasa benci
Membantu
meluahkan
perasaan,
menambahkan idea,
gambaran
pemikiran, emosi,
memberi makna
menerusi perkataan,
pergerakan, arahan,
simbol, isyarat, dan
berkomumikasi
melalui idea.
Aspek Sosiologi

Memajukan potensi individu
Kepentingan sosial dan
kemasyarakatan
NASIONALISME
PROPAGANDA
Apresiasi Seni Visual
dapat:
Menyumbang idea
kepada negara
Membangkitkan
semangat cinta kepada
bangsa dan negara
Menimbulkan
kesedaran dan
tanggungjawab kepada
negara
Seperti catan, poster,
sepanduk, iklan dll.
Apresiasi Seni Visuak
dapat:
Menyebarkan idea,
maklumat, hasrat,
kepercayaan,
pengaruh dan kuasa
melalui seni visual
Contohnya iklan,
dan poster sesuatu
barangan atau tokoh
yang dihebah.
PERSEKITARAN BUDAYA
Dapat bangkitkan
semangat kesedaran,
tanggungjawab,
menjaga dan
pemuliharaan
persekitaran
Dapt mereka bentuk
persekitaran
sekaligus
mewujudkan nilai2
estetik.
Fahami amalan dalam
kehidupan masyarakat
Seperti baju kurung
moden untuk
masyarakat Melayu,
Sari untuk masyarakat
India, Congsam untuk
masyarakat Cina
merupakan fesyen
terkini
Merupakan lambang
budaya sesuatu bangsa
dan perlu dikrkalkan
serta dijadikan idea
dalam berkarya.

WARISAN
MASYARAKAT
Menjadikan kita peka
dgn milai seni
terutamanya kraftangan
Merupakn wariasan
dan khazanah yang
perlu dihargai, dijaga,
dikekalkan, dan
dimajukan
Karya seni pelukis
terdahulu perlu
disimpan sebagai
warisan sejarah dan
boleh dijadikan rujukan
Memupuk masyarakat
harmoni,
bertanggungjawab,
bersatu padu,
bekerjasama, dan saling
memahami melalui
aktiviti seni
Contohnya pertandingan
melukis yang boleh
disertai semua lapisan
masyarakat
Melatih seseorang
menjadi tekun, kreatif,
dan penyabar
Dapat membentuk
masyarakat makmur dan
berdaya maju
RITUAL
PENGELUARAN
Arca patung Ber Sakat,
Moyang biawak
digunakan oleh kaum
Jahut dan Mahmari
Mengubat penyakit
atau pemujaan
Penganut agama Hindu
dan Buddha
menggunakan imej2
figura atau binatang
Perantara atau
perlambangan dalam
kepercayaan untuk
upacara ritual
Dapat menghasilakn
satu ciptaan teknologi
terbaru boleh
meningkatkan
pengeluaran
Contohnya pengeluaran
tembikar dahulu
diusahakan secara
tradisi
Iaitu dilakukan manual
tetapi bila adanya
perekaan teknologi
terbaru, maka
pengeluaran yg banyak
dapat dilakukan dalam
tempoh masa yang
singkat
KOMERSIAL
PENDIDIKAN
Dapat menghasilkan
barangan, produk, yg
berkualiti dgn reka
bentuk tertentu untuk
dikomersialkan
Contohnya
rekabentuk
pembungkusan botol,
kotak, reka bentuk
industri, autumobil,
logo, fesyen pakaian
dll
Memberikan pelbagai
idea dalam perekaan
spt kulit buku,
penulisan yg kreatif,
meraka bentuk alat
membantu mengajar
dgn visual
Persembahan menarik,
mereka cipta poster,
dan bahan
bermaklumat yg
pelbagai dan berkesan
Dapat menimbulakn
audien untuk melihat
persembahan maklumat
dan visual serta ingin
membacanya.
PEMUJUKAN
Memahami bahawa melalui
komunikasi visual adalah satu
cara yg berkesan mengiklan
produk iklan , poster sepanduk
dalam kempen pilihan raya.
Berfungsi sbgai alat memujuk,
serta mempengaruhi pemikiran
individu atau masyarakat