Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU ARAS TINGGI (PKA,PKB,PKC)


TAHUN 2012
SEMESTER MINGGU TAJUK KEMAHIRAN NILAI CATATAN
1
1

Ujian Diagnostik
2

Kata Nama Am - Mendengar penerangan
- Mengisi tempat kosong

Mendengar arahan
3

Kata Nama Khas - Memberi contoh perkataan
- Membuat latih tubi

Mengikut arahan
4 CUTI TAHUN BARU CINA
5

Kata Ganti Diri - Mendengar penerangan
- Mengisi tempat kosong

Bersungguh-sungguh
6 Ringkasan
Rumusan (tema 1)
- Mendengar penerangan
- Menggariskan kata kunci
- Menyalin kata kunci

Bekerjasama
7

Ringkasan
Rumusan (tema 2)
- Mendengar penerangan
- Menggariskan kata kunci
- Menyalin kata kunci

Bersungguh-sungguh
8

Ringkasan
Rumusan (tema 3)
- Mendengar penerangan
- Menggariskan kata kunci
- Menyalin kata kunci

Tekun
9 Penjodoh Bilangan - Memberikan contoh penjodoh bilangan
- Menulis maksud penjodoh bilangan

Mengikut arahan
10

Perkataan sinonim - Menyebut contoh perkataan sinonim
- Menulis perkataan sinonim

Mendengar arahan
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12

Perkataan antonim - Menyebut contoh perkataan antonim
- Menulis perkataan antonim

Berdikari
13

Kata Sendi - menyalin nota kata sendi
- mengisi tempat kosong

Mendengar arahan
14

Kata Sendi - membuat latih tubi
- perbincangan latihan

Bekerjasama
15

Kata Hubung - menyalin nota kata sendi
- mengisi tempat kosong

Mendengar arahan
16

Kata Hubung - membuat latih tubi
- perbincangan latihan

Tekun
17

Bina Ayat (tema 1) - membina ayat berdasarkan perkataan
diberi
- membaca ayat

Bersungguh-sungguh
18

Bina Ayat (tema 2) - menyusun perkataan menjadi ayat
lengkap
- bersoaljawab

Bekerjasama
19

ULANGKAJI


20 PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
21 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN
22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24

Kata Ganda - menyalin nota
- mengisi tempat kosong

Mendengar arahan
25 Kata Ganda - menyiapkan latih tubi
- perbincangan latih tubi

Bekerjasama
26

Kata Ganda - bersoal jawab mengenai kata ganda
- mengisi tempat kosong

Bersungguh-sungguh
27 Pemahaman (tema
1)
- membaca petikan
- menjawab soalan

Mendengar arahan28

Pemahaman (tema
2)
- melengkapkan tempat kosong
- perbincangan soalan
Tekun
29 Surat Kiriman
Rasmi (tema 1)
- mendengar penerangan
- menyalin karangan

Bersungguh-sungguh
30

Surat Kiriman
Rasmi (tema 2)
- mendengar penerangan
- menyalin karangan

Bekerjasama
31 Ejaan - mendengar perkataan
- mengeja perkataan dengan betul
Mengikut arahan

32

Pemahaman (tema
3)
- memahami petikan
- menulis isi penting berdasarkan tajuk

Mendengar arahan
33

Menyambung Ayat
Dengan Perkataan
Sendiri
- menulis ayat dengan perkataan sendiri
- bersoal jawab
Bekerjasama
34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI HARI RAYA PUASA

35 Bina Ayat
berdasarkan
gambar
menulis ayat berdasarkan gambar
membaca ayat
Rasional
36

Surat Kiriman Tidak
Rasmi (tema 1)
- mendengar penerangan
- menyalin karangan

Bekerjasama
37 Surat Kiriman Tidak
Rasmi (tema 2)
- mendengar penerangan
- menyalin karangan
Mendengar araham
38 Ayat Tanya - menyalin nota
- mengisi tempat kosong

Mengikut arahan
39

Ayat Tanya - menyiapkan latih tubi
- perbincangan latih tubi

Mendengar arahan
40

Ayat Seruan - bersoal jawab mengenai kata seru
- mengisi tempat kosong

Tekun
41 Ulangkaji - Memahami petikan
- Memberi contoh

Bersungguh-sungguh
42

PENILAIAN AKHIR TAHUN
43

Perbincangan
Soalan Penilaian
- Memahami kehendak soalan
- Mendengar,menulis

Mendengar arahan
44 Perbincangan
Soalan Penilaian
- Memahami kehendak soalan
- Mendengar,menulis
Mengikut arahan
45

Perbincangan
Soalan Penilaian
- Memahami kehendak soalan
- Mendengar,menulis
Mendengar arahan
CUTI AKHIR TAHUN