Anda di halaman 1dari 3

This post was republished to Prediss at 1:42:22 AM 4/19/2014

Pembuatan Aplikasi Sederhana Menggunakan Windows


Form

Membuat Application Hello Word Dengan Windows Form
Pertama tama kita membuat Project baru caranya :Setelah itu pilih Windows Form Pada C# language dan Ganti nama sesuai ProjectSebelum kita Buat Kita Kenal Dulu yang namanya Tools yang disediakan

Nah ini lah yang disebut dengan Tools. Kita akan bahas penggunaaan dari tools. Ini secara
bertahap ok kawan. Sekarang yang kta pakai ada tiga Tools yang biasa dipakai oleh seorang
Programer.
Label : Biasanya hanya digunakan sebagai penjelas pada sebuah program
namun juga dapat kita gunakan sebagai eksekutor pada sebuah program, tergantung
keperluan kita,
TextBox : Biasanya digunakan Untuk menginputkan data,
Button : Biasanya digunakan sebagai eksekutor dari sebuah Program .
Setelah itu Ganti nama pada properties Name dan Text nyaSetelah itu kita buat Source codenya; Untuk masuk ke lembar kerja pembuatan Coding kita hanya perlu
klik double atau klik tools pilih event.

Untuk pertama kita hanya menggunakan event Press/Click


namespace Hellowords
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void btnproses_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("Hello World My Name Is "+txtnama.Text);
}
}
}