Anda di halaman 1dari 1

TANAH AIRKU

Do = Bes
4/4

Ibu Soed
____

_____

____

____

___===== _____

_____ _____

___

_____

______

. 1> 3> 2> 1> 7 6 | 5 . 0 5 1> 3> | 2> . 1> 7 7 6

S/T | 0 0 0 5 3 4 | 5
_____

____

___===== _____

_____ _____

___

_____

______

A/B | 0 0 0 5 3 4 | 5 . 5 5 5 6 4 2 | 3 . 0 3 5 1> | 7 . 6 5 5 2 4 |
Tanah a - ir - ku ti-dak ku lu- pa- kan Kan ter-ke- nang selama hi - dupWalaupun ba - nyak negri ku ja- la - ni Yang masyhur per mai di ka- ta o____

S/T | 1> . 0 1>


____

_____

____

1> 7 |

_____

_____

_____ _____

0 1> 7 6 | 5 .

0 3 4 5 | 7

____

_____ _____

_____

A/B | 3 . 0 5 5 5 | 4
4
0 6 5 4 | 3.
ku
Bi - ar- pun sa - ya
per gi ja - uh
rang
Te- ta- pi
kam- pung dan ru-mah-ku
____

| 3 .

| 1> . 7
____

| 3 .

| 5 . 5
____

| 5 .

| 1> . 2>
____

| 1 .
bu
nang

___

6 6 | 2> . 3> 4>


___

3 3 | 4 .5 6
___

1> 1> | 6 . 7 1>


___

_____

______

0 2

_____

______

4 |

0 1 2 3 | 5 4 0 2 1 2 |
Tidakkan hi lang da- ri kalDi sana lah ku
ra-sa se____

6 | 5 . 1> 7

2>

| 1>

. . . }

| 1

. . . }

| 5

. . . }

____

6 | 5 . 5 2
____

1> | 7 . 6 5
____

5
| 3 . 2
1 1 | 2 .3 4
4 | 3 . 3 2 2 | 3
. . . }
Ta - nah-ku yang ku cin- ta- i Engkau
ku har-ga - i
Ta - nah-ku tak ku lu - pa -kan Engkau
ku bangga - kan