Anda di halaman 1dari 1

SUSUNAN PENGURUS

MUSHOLLAH IJTIHADUL MUSLIMIN


RT 01, RW 01, 8 ILIR SUKATANI PALEMBANG


I. PELINDUNG : Ketua RT 01, 8 Ilir
Ketua RT 24, Sukamaju

II. PENASEHAT : 1. H. Usman Ayub
2. H. Zamzami Musa
3. M. Soleh Idrus, SH, M.Hum
4. H. Adnas Munir
5. Suwardi Tamsin

III. KETUA : Edi Sanah, SE
WAKIL KETUA : Afandi

IV. BENDAHARA : H. Syarifuddin

V. SEKRETARIS : H. M. Yunus Zainawi
WAKIL SEKRETARIS : Budie Waluyo

VI. KETUA PERIBADATAN : Mustar Samidi
WK. KETUA PERIBADATAN : M. Soleh Wagimin

VII. SEKSI PELAKSANA : 1. Suwardi Tamsin
HARIAN / IMAM 2. Afandi
3. H. Zamzami Musa
4. H. Adnas Munir
5. M. Soleh Wagimin
6. H. Nizam Yazid, SE
7. M. Faisal, SE

VIII. SEKSI PEMBANGUNAN : 1. Yoewono
2. A. Rozak
3. Agustoyo
4. Buang Susanto
5. Firdaus
6. Mujiranto

IX. SEKSI SOUND SYSTEM / : M. Idris Nungcik
LISTRIK

X. SEKSI PEMBERSIHAN : Seluruh Pengurus Mushollah

XI. SEKSI PENERIMA TAMU : 1. Ali Hanafiah Amak
2. Yoewono
3. Yurdani

Palembang, 27 April 2014
Ketua, Sekretaris,
Edi Sanah H. M. Yunus Zainawi

Anda mungkin juga menyukai